Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Поправка енергетског аутотрансформатора 400/110 kV, 300 MVA у ТС Вишеград 09.12.2020.

JN-OP-934-20.pdf

Набавка робе: Заштитно – управљачки уређај за потребе "Електропријеноса–Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука ОП Сарајево 21.10.2020.

JN-KZ-1454-20.pdf

Набавка батерија за Фујитсу Етернус ДX500С3 30.09.2020.

JN-KZ-936-20.pdf

JN-KZ-936-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača .pdf

Набавка услуга одржавања хигијене у пословном објекту у сједишту Компаније "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 01.10.2020.

JN-OP-1086-20.pdf

Набавка батерија 220 В за помоћно напајање трафостаница у ОП Бања Лука 06.10.2020.

JN-OP-937-20.pdf

JN-OP-937-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-937-20 Pojasnjenje 2.pdf

Конкурентски захтјев за изградњу хидрантске мреже у ТС Високо 15.09.2020.

JN-KZ-938-20.pdf

JN-KZ-938-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка услуга техничке и апликативне подршке SAP ERP система 23.10.2020.
(нови термин)

JN-OP-935-20.pdf

JN-OP-935-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-935-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-935-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-935-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-935-20 Prilog 9.pdf

Набавка услуге физичко – техничког обезбјеђења пословног објекта у сједишту Компаније "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 17.09.2020.

JN-OP-1088-20.pdf

Набавка заштитних средстава: средства за дезинфекцију, заштитне маске, заштитне рукавице, подметачи за обућу 19.08.2020.

JN-KZ-1095-20.pdf

JN-KZ-1095-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава санације грађевинских објеката 20.08.2020.

JN-OP-681-20.pdf

JN-OP-681-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-681-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-681-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-681-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-681-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-681-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Набавка услуга: физичко обезбјеђење имовине, објеката и простора Електропренос-а БиХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 20.08.2020.

JN-OP-849-20.pdf

JN-OP-849-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Одржавање хигијене у пословним просторијама у ОП Мостар на локацијама: Рудник и Урбинг 04.08.2020.

JN-KZ-848-20.pdf

JN-KZ-848-20 Pojasnjenje 1.pdf

Набавка робе: Заштитни и управљачки уређаји за потребе Електропренос-а БиХ а.д. Бања Лука 19.08.2020.

JN-OP-581-20.pdf

JN-OP-581-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци број ЈН-ПП-932/2020 за набавку радова: санација стубова на СМ 63 и СМ 64 далековода ДВ 220 kV РП Какањ-ХЕ Салаковац. 14.07.2020.

У складу са чланом 28. став 4) Закона о јавним набавкама. „Електропренос – Електропријенос БиХ“ а.д. Бања Лука објављује информацију да у складу са чланом 21 став 1, тачка д) Закона о јавним набавкама, проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци за набавку радова: санација стубова на СМ 63 и СМ 64 далековода ДВ 220 kV РП Какањ-ХЕ Салаковац. Тендерска документација се налази на протоколу Уговорног органа, ул. Марије Бурсаћ 7а, 78000 Бања Лука.

Обавјештавају се заинтересовани понуђачи да је рок за предају захтјева за учешће у преговарачком поступку истекао закључно са 22.07.2020. године.

JN-PP-932-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Услуга одржавања хигијене пословних просторија у пословној згради Теренске јединице Зеница 18.08.2020.

JN-KZ-551-20.pdf

JN-KZ-551-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге физичког обезбјеђења пословно-техничке зграде у ТЈ Зеница 17.08.2020.

JN-OP-552-20.pdf

JN-OP-552-20 Odluka o izboru njapovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка робе: Дезинфекциона средства, маске и рукавице за потребе ОП Тузла 22.07.2020.

JN-KZ-961-20.pdf

JN-KZ-961-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка моторног горива на бензинским пумпама на подручју Мостара 28.07.2020.

JN-OP-739-20.pdf

JN-OP-739-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-739-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-739-20 Obavjestenje o ponistenju postupka JN.PDF

Набавка алата, инструмената и опреме за ОП Тузла 16.07.2020.

JN-OP-580-20.pdf

JN-OP-580-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-580-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Периодични љекарски прегледи радника 16.06.2020.

JN-A2-222-20.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru LOT-1.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 5.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 6.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 7.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 8.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 9.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru LOT-10.pdf

JN-A2-222-20 Obavještenje o odgađanju postupka JN LOT 1, LOT 10.pdf

JN-A2-222-20 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 1, LOT 10.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 10.pdf

JN-A2-222-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka - LOT1.pdf

НАБАВКА ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА 24.06.2020.

JN-OP-223-20.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 5.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 6.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 7.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 5.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 4.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 5.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 1.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 2.pdf

Набавка услуга осигурања возила 25.06.2020.
(нови термин)

JN-OP-224-20.pdf

JN-OP-224-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-224-20 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-224-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-224-20 Pojasnjenje 4 i Izmjena 1 TD sa prilozima.pdf

JN-OP-224-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-224-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

Набавка енергетског трансформатора 220/110/x kV, 150 MVA у ТС Мостар 4 (Чуле) 22.09.2020.
(нови термин)

JN-OP-292-20.pdf

JN-OP-292-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-292-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-292-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-292-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-292-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-292-20 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-292-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка исправљача и батерија 220 VDC 24.03.2020.

JN-OP-1798-19.pdf

JN-OP-1798-19 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1798-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-1798-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-1798-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-1798-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 1.pdf

JN-OP-1798-19 Obavjestenje za nastavak postupka LOT 1.pdf

JN-OP-1798-19 Odluka o poništenju postupka JN LOT 1.pdf

НАБАВКА ВИСОКОНАПОНСКЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 18.03.2020.

JN-OP-76-20.pdf

JN-OP-76-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-76-20 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-76-20 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

JN-OP-76-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-76-20 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-76-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-76-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка услуга овлаштених судских вјештака грађевинске, пољопривредне, шумарске и економске струке за за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Набавка нотарских услуга за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf

Набавка адвокатских услуга за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-94-20.pdf

JN-A2-94-20 Izmjena 1.pdf

JN-A2-94-20 Obavještenje o poništenju postupka JN .pdf

Набавка енергетског трансформатора 400/110/x kV, 300/300/100 MVA за ТС Вишеград 08.10.2020.
(нови термин)

JN-OP-1891-19.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1891-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Nova tenderska dokumentacija.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka .pdf

Набава канцеларијског материјала 04.06.2020.

JN-OP-159-20.pdf

JN-OP-159-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-159-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-159-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-159-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-159-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

JN-OP-159-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 5.pdf