Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Сервис и одржавање клима уређаја 20.04.2023.

JN-OP-1965-22.pdf

Јавни позив - Објава огласа у новинама и Сл. гласнику за 2023 годину 31.12.2023.

JN-A2-149-23.pdf

Јавни позив - Угоститељске услуге за 2023 годину 31.12.2023.

JN-A2-148-23.pdf

Јавни позив - Хотелске услуге за 2023. годину 31.12.2023.

JN-A2-147-23.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене пословних просторија за потребе „Електропреноса-Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 20.04.2023.
(нови термин)

JN-OP-91-23.pdf

JN-OP-91-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-91-23 Izmjena 2.pdf

Набавка санације/реконструкције ДВ 220 kV РП Какањ - Тузла 4 09.05.2023.

JN-OP-1554-22.pdf

JN-OP-1554-22 Pojašnjenje 1.pdf

Позив за набавку поштанских услуга за 2023. годину 01.04.2023.

JN-A2-97-23.pdf

Ситни потрошни, ситни потрошни електроматеријал и ситни алат 23.03.2023.

JN-OP-1804-22.pdf

JN-OP-1804-22 Izmjena i pojašnjenje.pdf

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТС 110/20 kV ГОРАЖДЕ 1 18.04.2023.

JN-OP-1529-22.pdf

Набавка реконструкције ДВ 110 kV Бугојно - Доњи Вакуф 13.04.2023.

JN-OP-1421-22.pdf

Набавка опреме и радова за потребе реализације замјене опреме у ТС ОП Бања Лука (ТС 220/x kV Приједор 2, ТС 110/x kV Бања Лука 1, ТС 110/x kV Бања Лука 2, ТС 110/x kV Бања Лука 5) 29.03.2023.

JN-OP-1531-22.pdf

JN-OP-1531-22 Izmjena 1.pdf

Изолациона опрема за СН постројења 24.03.2023.

JN-KZ-1961-22.pdf

Сервис моторних косилица и тримера 21.03.2023.

JN-OP-1963-22.pdf

JN-OP-1963-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка реконструкције ТС 110/x Зеница 3 20.03.2023.

JN-OP-1540-22.pdf

JN-OP-1540-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1540-22 - jednopolna shema i dispozicija TS Zenica 3.pdf

JN-OP-1540-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1540-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1540-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1540-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1540-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1540-22 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1540-22 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1540-22 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1540-22 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1540-22 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1540-22 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1540-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка клима уређаја 17.03.2023.

JN-OP-1964-22.pdf

Проводни изолатори за ОП Бањалука 10.03.2023.

JN-OP-1762-22.pdf

Набавка санације/реконструкције ТС 110/x kV Лукавац 10.03.2023.
(нови термин)

JN-OP-1419-22.pdf

JN-OP-1419-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1419-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1419-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1419-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка адаптације ТС 110/x kV Добој 2 09.03.2023.
(нови термин)

JN-OP-1430-22.pdf

JN-OP-1430-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1430-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1430-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1430-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1430-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1430-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1430-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка уређаја за испитивање трансформаторског уља за ОП Мостар 07.03.2023.

JN-KZ-1765-22.pdf

JN-KZ-1765-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ТС 110/35/10 kV ЈАХОРИНА 07.03.2023.
(нови термин)

JN-OP-1095-22.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1095-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1095-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1095-22 Izmjena 3.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1095-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка изградње ДВ 110 kV Сребреница - Љубовија 07.03.2023.
(нови термин)

JN-OP-1112-22.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1112-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN_2.pdf

Набавка грађевинских радова и опреме у ТС 110/x kV Приједор 1 06.03.2023.
(нови термин)

JN-OP-1783-22.pdf

JN-OP-1783-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1783-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка опреме (уређаји за управљање и заштиту СН одвода) за потребе реализације замјене опреме у ТС ОП Бања Лука (ТС 110/x kV Укрина, ТС 110/x kV Приједор 5) 10.03.2023.
(нови термин)

JN-OP-1792-22.pdf

JN-OP-1792-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1792-22 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка реконструкције ДВ 110 kV Доњи Вакуф – Јајце 2 03.03.2023.
(нови термин)

JN-OP-1424-22.pdf

JN-OP-1424-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1424-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка изградње прикључног ДВ 2x110 kV за ТС 110/x kV Јахорина 03.03.2023.
(нови термин)

JN-OP-1101-22.pdf

JN-OP-1101-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1101-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1101-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN_2.pdf

Санација грађевинских објеката (поновљени поступак) 28.02.2023.

JN-OP-1930-22.pdf

JN-OP-1930-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1930-22 Pojašnjenje 2.pdf

ПРОДУЖЕЊЕ AUTOCAD ЛИЦЕНЦЕ 28.02.2023.

JN-OP-1767-22.pdf

СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ОП БАЊА ЛУКА 24.02.2023.

JN-OP-1763-22.pdf

JN-OP-1763-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка резервног 220 kV прекидача 22.02.2023.
(нови термин)

JN-OP-1519-22.pdf

JN-OP-1519-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1519-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1519-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1519-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1519-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка реконструкције, адаптације, санације, доградње и надоградње пословних и помоћних објеката у сједишту ОП Бања Лука 22.02.2023.
(нови термин)

JN-OP-1196-22.pdf

JN-OP-1196-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1196-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1196-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1196-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Радови на заштити од прекомјерне буке за ТС Сарајево 13 21.02.2023.

JN-KZ-1588-22.pdf

JN-KZ-1588-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Сервис и калибрација уређаја за испитивање квалитете SF6 гаса 13.02.2023.

JN-KZ-1766-22.pdf

JN-KZ-1766-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге техничке и апликативне подршке САП ЕРП система 10.02.2023.

JN-OP-1922-22.pdf

JN-OP-1922-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1922-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и уградња секундарне опреме у ТС 110/x kV Босански Петровац 09.02.2023.

JN-KZ-1780-22.pdf

JN-KZ-1780-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1780-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и уградња опреме у ТС 110/x kV Добој 3 22.03.2023.
(нови термин)

JN-OP-1635-22.pdf

JN-OP-1635-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1635-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1635-22 Izmjena 1.pdf

Набавка и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Коњиц 09.02.2023.
(нови термин)

JN-OP-1192-22.pdf

JN-OP-1192-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1192-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1192-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1192-22 ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI.pdf

JN-OP-1192-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Заштитно-управљачки уређај нумеричке диференцијалне заштите трансформатора 07.02.2023.

JN-KZ-1801-22.pdf

JN-KZ-1801-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка санације ТС 110/x kV Зеница 1 03.04.2023.
(нови термин)

JN-OP-1631-22.pdf

JN-OP-1631-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN 1.pdf

JN-OP-1631-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-1.pdf

JN-OP-1631-22 Izmjena 1.pdf

Набавка инструмента за лабораторију за испитивање уља (поновљени поступак) 06.02.2023.
(нови термин)

JN-KZ-1923-22.pdf

JN-KZ-1923-22 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-1923-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1923-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Техничка (периметријска) заштита за ТС Тузла 4, ТС ХАК и ТС Ђурђевик и санација видеонадзора у сједишту ОП Тузла 03.02.2023.
(нови термин)

JN-KZ-1800-22.pdf

JN-KZ-1800-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1800-22 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-1800-22 Pojašnjenje 2.pdf

Набавка реконструкције ТС 110/x kV Сарајево 14 06.04.2023.
(нови термин)

JN-OP-1106-22.pdf

JN-OP-1106-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1106-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1106-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1106-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1106-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1106-22 Ispravka za obavjestenje o nabavci.pdf

JN-OP-1106-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1106-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1106-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN 2.pdf

JN-OP-1106-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-2.pdf

JN-OP-1106-22 Izmjena 1.pdf

НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ (ВН) У ТС 400/x kV ВИШЕГРАД 02.02.2023.

JN-OP-1628-22.pdf

JN-OP-1628-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1628-22 Obavještenje o poništenju postupka JN.pdf

Набавка санације стуба бр. 68 на ДВ 110 kV Дервента – Брод 31.01.2023.

JN-KZ-1817-22.pdf

JN-KZ-1817-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Неум 31.01.2023.
(нови термин)

JN-OP-1093-22.pdf

JN-OP-1093-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1093-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1093-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1093-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1093-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1093-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN 2.pdf

JN-OP-1093-22 Obaviještenje o nastavku postupka JN -1.pdf

JN-OP-1093-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка изградње 110 кВ ДВ поља у ТС 110/x kV Гацко 30.01.2023.

JN-OP-1439-22.pdf

JN-OP-1439-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1439-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Уређење простора испред зграде сједишта ОП Тузла 27.01.2023.

JN-OP-1802-22.pdf

JN-OP-1802-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка грађевинских радова на СМ 18 на ДВ 110 kV Тузла Центар - Тузла 3 26.01.2023.

JN-OP-1799-22.pdf

JN-OP-1799-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1799-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1799-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Одржавање хигијене у пословном објекту у сједишту „Електропреноса-Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука 26.01.2023.

JN-OP-1759-22.pdf

JN-OP-1759-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка услуга процјене нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиција у припреми и залиха у Компанији 07.04.2023.
(нови термин)

JN-OP-1650-22.pdf

JN-OP-1650-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1650-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1650-22 Nova tenderska.pdf

JN-OP-1650-22 Pojašnjenje 1.pdf

Набава радова и опреме за потребе реализације пројекта замјене ВН опреме у ТС 110/x kV Широки Бријег 09.03.2023.
(нови термин)

JN-OP-1560-22.pdf

JN-OP-1560-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1560-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1560-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1560-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

Набавка услуга израде пројектне документације и прибављање техничко-стручних докумената, сагласности и дозвола у складу са законском регулативом која уређује област грађења за реализацију санације ДВ 2x110 kV Сарајево 13 – Сарајево 20 25.01.2023.

JN-OP-1415-22.pdf

JN-OP-1415-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка инструмента за мјерење C и tg δ 23.01.2023.

JN-OP-1589-22.pdf

JN-OP-1589-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка реконструкције и проширења ТС 110/x kV Кључ 18.01.2023.

JN-OP-1443-22.pdf

JN-OP-1443-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка и уградња система локалног и даљинског управљања у трансформаторским станицама у ОП Бања Лука 11.01.2023.
(нови термин)

JN-OP-1411-22.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1411-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

Заштитна одјећа за рад са моторном пилом за потребе ОП Тузла 10.01.2023.

JN-KZ-1905-22.pdf

JN-KZ-1905-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуга овлаштених судских вјештака грађевинске, пољопривредне, шумарске и економске струке за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Набавка нотарских услуга за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf

Набавка ТК опреме и резервних дијелова 21.12.2022.

JN-OP-725-22.pdf

JN-OP-725-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-725-22 Pojašnjenje 2.pdf

Набавка услуга израде пројектне документације и прибављања техничко – стручних докумената, сагласности и дозвола у складу са законском регулативом која уређује област грађења за реализацију изградње ДВ 110 kV Јајце 1 - Шипово 20.12.2022.

JN-OP-1416-22.pdf

JN-OP-1416-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Санација OPGW ужета на ДВ 110 kV Ђурђевик – Кладањ (поновљени поступак) 20.12.2022.

JN-OP-1489-22.pdf

JN-OP-1489-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1489-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава изградње пословног објекта ОП Мостар у Мостару 16.12.2022.

JN-OP-1116-22.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenja 10-12.pdf

JN-OP-1116-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1116-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набава и уградња два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Широки Бријег 15.12.2022.

JN-OP-1126-22.pdf

JN-OP-1126-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1126-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1126-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1126-22_Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN 2.pdf

JN-OP-1126-22 Obavještenje o nastavku postupka JN -1.pdf

Набавка пројектне документације за реконструкцију ДВ 110 kV Груде – Имотски 13.12.2022.

JN-OP-1417-22.pdf

JN-OP-1417-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1417-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1417-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Жељуша 12.12.2022.

JN-OP-1127-22.pdf

JN-OP-1127-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1127-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1127-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1127-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Техничко извиђање ради обезбјеђења новог приступног пута за стуб број 47 на ДВ 110 kV Маглај - Завидовићи 09.12.2022.

JN-KZ-1384-22.pdf

JN-KZ-1384-22 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Набавка бројила електричне енергије за потребе трансформаторских станица у ОП Бања Лука 08.12.2022.

JN-OP-1441-22.pdf

JN-OP-1441-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка заштитних уређаја RET 670 за ОП Бања Лука 05.12.2022.

JN-OP-1335-22.pdf

JN-OP-1335-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка средстава за одржавање хигијене у ОП Бања Лука, Сарајево и Мостар 05.12.2022.
(нови термин)

JN-OP-1057-22.pdf

JN-OP-1057-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1057-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1057-22 Obavještenje o odgađanja nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1057-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1057-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1057-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1057-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1057-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1057-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

Набавка мјерних трансформатора 30.11.2022.
(нови термин)

JN-OP-764-22.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-764-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o nastavku postupka JN - 1.pdf

JN-OP-764-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 2.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o nastavku postupka JN - 2.pdf

JN-OP-764-22 Izmjena 3.pdf

JN-OP-764-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ППЗ ОПРЕМЕ 29.11.2022.

JN-OP-1338-22.pdf

JN-OP-1338-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1338-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1338-22 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.pdf

Набавка опреме (СМТ 123 kV) и материјала за потребе реализације замјене опреме у ТС ОП Бања Лука 18.11.2022.

JN-OP-1197-22.pdf

JN-OP-1197-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1197-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1197-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка индустријског рачунара за SCADA систем (поновљени поступак) 17.11.2022.

JN-KZ-1569-22.pdf

JN-KZ-1569-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1569-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Испорука материјала и извођење радова на санацији расвјете вањског постројења у ТС 110 kV Бугојно 25.10.2022.

JN-KZ-1376-22.pdf

JN-KZ-1376-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1376-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1376-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка индустријског рачунара за SCADA систем 27.09.2022.

JN-KZ-1366-22.pdf

JN-KZ-1366-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-1366-22 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка услуга измјене пословно информационог система САП ради примјене новог контног плана 27.09.2022.
(нови термин)

JN-KZ-1086-22.pdf

JN-KZ-1086-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1086-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-1086-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1086-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И ПРИЈАВА ЗА НАБАВКУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА 27.04.2022.

JN-A2-146-21-1.pdf

Позив за достову понуда-пријава за набавку адвокатских услуга 07.05.2021.

JN-A2-164-21.pdf