Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Резервни дијелови за енергетске трансформаторе 09.06.2022.

JN-OP-487-22.pdf

Санација СМ 18 на ДВ 110 кВ Тузла Центар - Тузла 3 30.05.2022.

JN-OP-498-22.pdf

Физичко обезбјеђење објеката у сједишту ОП Тузла, Љубаче 12.05.2022.

JN-OP-439-22.pdf

Физичко обезбјеђење објеката у ОП Мостар 10.05.2022.

JN-OP-441-22.pdf

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И ПРИЈАВА ЗА НАБАВКУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА 27.04.2022.

JN-A2-146-21-1.pdf

Физичко обезбјеђење објеката у ТЈ Вишеград 27.04.2022.

JN-OP-181-22.pdf

JN-OP-181-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка канцеларијског материјала 27.04.2022.

JN-OP-277-22.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене у пословним просторијама ОП Тузла 12.04.2022.

JN-OP-242-22.pdf

JN-OP-242-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Испорука материјала потребног за рад лабораторије за испитивање трансформаторских уља 29.03.2022.

JN-KZ-255-22.pdf

JN-KZ-255-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Збрињавање опасних материја 22.03.2022.

JN-KZ-2-22.pdf

Набавка акумулаторске батерије за ТС Добој 3 18.03.2022.

JN-KZ-22-22.pdf

JN-KZ-22-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-22-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-22-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене пословних просторија за потребе „Електропреноса-Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 16.03.2022.

JN-KZ-180-22.pdf

JN-KZ-180-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И ПРИЈАВА ЗА НАБАВКУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА 18.02.2022.

JN-A2-146-21.pdf

JN-A2-146-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-A2-146-21 Obavještenje o poništenju postupka JN.pdf

Набавка средстава за одржавање хигијене у ОП: Тузла и Бања Лука (Оквирни споразум на период од једне године) 15.03.2022.

JN-KZ-1764-21.pdf

JN-OP-1764-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1764-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-KZ-1764-21 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču LOT1.pdf

JN-KZ-1764-21 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču LOT2.pdf

Вакуумски прекидач 20 kV за ТС Горажде 1 08.03.2022.

JN-KZ-3-22.pdf

JN-KZ-3-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-3-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-3-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-3-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-3-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Санација уземљења стубова на ДВ 110 kV Добој 1 - Грачаница 10.03.2022.

JN-KZ-23-22.pdf

JN-KZ-23-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка напитака и намирница за кафе кухињу у сједишту Компаније 17.02.2022.

JN-KZ-1770-21.pdf

JN-KZ-1770-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Резервни дијелови прекидача и растављача 12.05.2022.
(нови термин)

JN-OP-1466-21.pdf

JN-OP-1466-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1466-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1466-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1466-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1466-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1466-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1466-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-1466-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

JN-OP-1466-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1466-21 Izmjena 4.pdf

СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА У ОП БАЊА ЛУКА 25.02.2022.

JN-OP-1515-21.pdf

JN-OP-1515-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Резервни дијелови за енергетске трансформаторе 15.02.2022.

JN-OP-1467-21.pdf

JN-OP-1467-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1467-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1467-21 Odluka o poništenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-1467-21 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-1467-21 Odluka o poništenju postupka JN LOT3.pdf

JN-OP-1467-21 Odluka o poništenju postupka JN LOT4.pdf

Санација грађевинских објеката 01.02.2022.

JN-OP-1738-21.pdf

JN-OP-1738-21 Odluka o poništenju postupka JN LOT3.pdf

JN-OP-1738-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-1738-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

Набавка челичне конструкције, Al/Fe ужади и опреме за далеководе 03.02.2022.

JN-OP-1479-21.pdf

JN-OP-1479-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1479-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1479-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка потрошног електро и браварског материјала и опреме за ОП Бања Лука 26.01.2022.

JN-OP-1696-21.pdf

JN-OP-1696-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1696-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка одводника пренапона за ТЈ Бихаћ 12.01.2022.

JN-KZ-1773-21.pdf

JN-KZ-1773-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1773-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка алата и мјерних инструмената 25.01.2022.

JN-OP-1470-21.pdf

JN-OP-1470-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1470-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуга сервиса заштитно - управљачких уређаја и помоћних напајања 24.01.2022.

JN-OP-1475-21 .pdf

JN-OP-1475-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-1475-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-1475-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

Набавка СН заштитних и управљачких уређаја 28.12.2021.

JN-OP-1465-21.pdf

JN-OP-1465-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1465-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1465-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-1465-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-1465-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-1465-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT4.pdf

JN-OP-1465-21 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču LOT1.pdf

Набавка услуге сервиса и одржавања возила у ОП Мостар и ОП Тузла (Оквирни споразум на период од једне године) 04.01.2022.

JN-OP-1477-21.pdf

JN-OP-1477-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-1477-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

Превоз запосленика у ОП Тузла 17.12.2021.

JN-OP-1574-21.pdf

JN-OP-1574-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1574-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1574-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ У СЈЕДИШТУ КОМПАНИЈЕ 14.12.2021.

JN-OP-1573-21.pdf

JN-OP-1573-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка заштитних и управљачких уређаја 06.10.2021.

JN-OP-823-21.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT4.pdf

JN-OP-823-21 Obavještenje o odgrađanju nastavka postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-823-21 Obavještenje o nastavku postupka JN - LOT 1.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

Набавка изградње ТС 110/x kV Сарајево 12 10.02.2022.
(нови термин)

JN-OP-532-21.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-532-21 Projektni zadatak za TS Sarajevo 12.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-532-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-532-21 0bavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN - I.pdf

JN-OP-532-21 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN-I.pdf

JN-OP-532-21 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка реконструкције ТС 110/x kV Сарајево 14 10.02.2021.
(нови термин)

JN-OP-537-21.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-537-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN-I.pdf

JN-OP-537-21 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN -I.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN -I.pdf

JN-OP-537-21 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Сарајево 14 01.11.2021.
(нови термин)

JN-OP-535-21.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-535-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o nastavku postupka JN -I.pdf

JN-OP-535-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - I.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Сарајево 12 17.11.2021.
(нови термин)

JN-OP-531-21.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavjestenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-531-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-531-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Сарајево 1 22.11.2021.
(нови термин)

JN-OP-452-21.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-452-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-452-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje 0 odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN -I.pdf

Позив за достову понуда-пријава за набавку адвокатских услуга 07.05.2021.

JN-A2-164-21.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Жељуша 27.09.2021.
(нови термин)

JN-OP-460-21.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-460-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-460-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - I.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o nastavku postupka JN - I.pdf

JN-OP-460-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Нови Травник 09.03.2022.
(нови термин)

JN-OP-463-21.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-463-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 6.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 0bavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 7.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-463-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава и уградња два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Широки Бријег 16.03.2022.
(нови термин)

JN-OP-457-21.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavijest o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-457-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-457-21 Obavjestenje o odgadjanju nastavka popstupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

JN-OP-457-21 0bavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 6.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Ispravka obavještenja o nabavci 1.pdf

JN-OP-457-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набава и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Неум 15.03.2022.
(нови термин)

JN-OP-453-21.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

JN-OP-453-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Ispravka obavještenja o nabavci 1.pdf

JN-OP-453-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка снимања трасе далековода 04.02.2021.

JN-OP-1775-20.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1775-25 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1775-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka (postupka otkazivanja) JN.pdf

Набавка услуга овлаштених судских вјештака грађевинске, пољопривредне, шумарске и економске струке за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Набавка нотарских услуга за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf