Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Радови на замјени стуба на ДВ 110 kV ХЕ Јабланица - Мостар 2 18.02.2019.

ЈН-ПP-217/2019
У складу с чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама, "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука објављује информацију да, у складу с чланом 21. став (ц) Закона о јавним набавкама, проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку радова на замјени стуба на DV 110 kV ХЕ Јабланица - Мостар 2, са понуђачем: COMEL d.о.о. Sarajevo. Тендерска документација се налази на протоколу Уговорног органа, ул. Марије Бурсаћ 7а, 78000 Бања Лука.

Набавка роба: Каблови, кабловска опрема и Cu профили 14.03.2019.

JN-OP-1102-18.pdf

Набавка радова: извођење грађевинских радова на изради платоа за смјештај опреме у магацину Сарајево 11.03.2019.

JN-KZ-230-19.pdf

Набавка ситног потрошног материјала, резервних дијелова и опреме 12.03.2019.

JN-OP-1100-18.pdf

Набавка услуге физичко техничког обезбјеђења објеката у Теренској јединици Вишеград 21.02.2019.

JN-KZ-89-19.pdf

Набавка услуга одржавања хигијене у пословном објекту у сједишту Компаније 26.02.2019.

JN-OP-1323-18.pdf

Енергетски каблови, кабловске завршнице и стопице за потребе "Електропријеноса – Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 12.02.2019.

JN-KZ-43-19.pdf

Набавка лиценци за AutoCAD 30.01.2019.

JN-KZ-1274-18.pdf

JN-OP-1274-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1274-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Поправка и калибрација аутоматског анализатора изолације Doble М4100 за потребе Електропреноса БиХ, ОП Сарајево 24.01.2019.

JN-PP-22-19.pdf

JN-PP-22-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Одржавање SCADA система (Оквирни споразум 1 година) 23.01.2019.

JN-OP-1103-18.pdf

Деминирање трасе далековода 110 kV, Сребреница – Љубовија 26.12.2018.

JN-KZ-1089-18.pdf

JN-KZ-1089-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

НАБАВKА УСЛУГЕ ПАРАМЕТРИЗАЦИЈЕ МИЦРОСЦАДА АПЛИKАЦИЈЕ ПРЕМА СТАНДАРДУ 61850 21.12.2018.

JN-KZ-1088-18.pdf

JN-KZ-1088-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1088-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка израде документа „Политике информационе безбједности“ 26.12.2018.

JN-OP-131-17.pdf

JN-OP-131-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка опреме, материјала и резервних дијелова за телекомуникационе системе 27.12.2018.

JN-OP-527-18.pdf

JN-OP-527-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-527-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-527-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-527-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Услуга физичког обезбјеђења имовине и објеката ОП Мостар 18.12.2018.

JN-OP-1012-18.pdf

JN-OP-1012-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

НАБАВКА РОБЕ Аутоматски регулатор напона РЕГ-ДА за потребе "Електропријеноса – Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 13.12.2018.

JN-KZ-1174-18.pdf

JN-KZ-1174-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСА LANDIS&GYR БРОЈИЛА СА НАБАВКОМ СПОЈНЕ ОПРЕМЕ 27.11.2018.

JN-KZ-535-18.pdf

JN-KZ-535-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка сервисног одржавања возила 04.12.2018.

JN-OP-690-18.pdf

JN-OP-690-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-690-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-690-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-690-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-690-18 Odluka ponistenju postupka LOT5.pdf

JN-OP-690-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

Набавка услуга редовног и каско осигурања возила 28.11.2018.

JN-OP-692-18.pdf

JN-OP-692-18 Pojasnjenje1 i izmjena TD.pdf

JN-OP-692-18 Pojasnjenje 2.pdf

Назив набаве Резервни прекидач 220 kV 22.11.2018.

JN-OP-805-18.pdf

JN-805-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-805-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка канцеларијског материјала 27.11.2018.

JN-OP-823-18.pdf

JN-OP-823-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-823-18 Odluka ponistenju postupka nabavke LOT1.pdf

JN-OP-823-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-823-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-823-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-823-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

Набавка трансформаторског уља 16.08.2018.
(нови термин)

JN-OP-168-18.pdf

JN-OP-168-18 Izmjena tenderske dokumentacije.pdf

JN-OP-168-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-168-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-168-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavaka postupka JN.pdf

JN-OP-168-18 Obavjestenje o nastavaku postupka.pdf

JN-OP-168-18 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

JN-OP-168-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-168-18 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-168-18 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Набавка средстава за одржавање хигијене 25.09.2018.
(нови термин)

JN-OP-118-18.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje i izmjena TD 1.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 13.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 14.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o odgadjanju postupka JN.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o nastavaku postupka JN.pdf

Сервис ВН прекидача са обуком 25.06.2018.

JN-OP-138-17.pdf

JN-OP-138-17 Pojasnjenje 1 i izmjena TD.pdf

JN-OP-138-17 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - LOT1.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT2.pdf

JJN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT3.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT4.pdf

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА У 2017., 2018. и 2019. ГОДИНИ 31.12.2019.

JN-A2-91-17.PDF

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОВЛАШТЕНИХ СУДСКИХ ВЈЕШТАКА ГРАЂЕВИНСКЕ, ПОЉОПРИВРЕДНЕ, ШУМАРСКЕ И ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ У 2017., 2018. и 2019. ГОДИНИ 31.12.2019.

JN-A2-90-17.PDF

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ НОТАРСКИХ УСЛУГА У 2017., 2018. и 2019. ГОДИНИ 31.12.2019.

JN-A2-89-17.PDF