Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 21.10.2021.

JN-OP-1079-21.pdf

Набавка и одржавање уређаја за праћење кретања возила 21.10.2021.

JN-OP-851-21.pdf

Набавка моторних пила за потребе ОП Тузла 26.04.2021.

JN-KZ-435-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-435-21 ODLUKA O DODJELI UGOVORA DRUGORANGIRANOM PONUĐAČU.pdf

Набавка потрошног електро и браварског материјала и опреме за ОП Бања Лука 08.10.2021.

JN-OP-820-21.pdf

JN-OP-820-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-820-21 Izmjena 2.pdf

Примарна спојна опрема, ВН и сигнални каблови и опрема 05.10.2021.

JN-OP-821-21.pdf

Набавка заштитних и управљачких уређаја 06.10.2021.

JN-OP-823-21.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 2.pdf

Набавка услуге Принт сервиса 07.10.2021.

JN-OP-570-21.pdf

JN-OP-570-21 Pojašnjenje 1.pdf

Услуга обављања физичког обезбјеђења имовине, објеката и простора Електропреноса – Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 30.09.2021.

JN-OP-934-21.pdf

Одржавање хигијене у пословно-техничкој згради Теренске јединице Зеница 17.09.2021.

JN-KZ-936-21.pdf

УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ ЗГРАДЕ ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ А.Д. БАЊА ЛУКА ОПЕРАТИВНО ПОДРУЧЈЕ САРАЈЕВО ТЕРЕНСКА ЈЕДИНИЦА ЗЕНИЦА 24.09.2021.

JN-OP-935-21.pdf

Велика ревизија 220 kV прекидача произвођача Алстом 16.09.2021.
(нови термин)

JN-OP-825-21.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 2.pdf

Антикорозивна заштита 15.09.2021.

JN-OP-1080-21.pdf

Поправка регулационих склопки ВН трансформатора 16.09.2021.

JN-OP-824-21.pdf

Сервис CPU модула за RTU 14.09.2021.

JN-KZ-927-21.pdf

Набавка челичне конструкције, Al/Fe ужади и опреме за далеководе 16.09.2021.

JN-OP-860-21.pdf

JN-OP-860-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-860-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Лична заштитна обућа 07.09.2021.

JN-OP-1078-21.pdf

JN-OP-1078-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1078-21 Pojašnjenje 2.pdf

Набавка изградње ТС 110/x kV Сарајево 12 23.09.2021.
(нови термин)

JN-OP-532-21.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-532-21 Projektni zadatak za TS Sarajevo 12.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-532-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка реконструкције ТС 110/x kV Сарајево 14 24.09.2021.
(нови термин)

JN-OP-537-21.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка периодичних љекарских прегледа радника 08.07.2021.

JN-A2-635-21.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

Нбавка потпорних изолатора 400 kV 13.07.2021.

JN-OP-565-21.pdf

JN-OP-565-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка средстава за одржавање хигијене у ОП Мостар, Бања Лука, Сарајево и Тузла (Оквирни споразум на период од једне године) 02.07.2021.

JN-OP-469-21.pdf

JN-OP-469-21 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-469-21 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-469-21 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-469-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot 1.pdf

JN-OP-469-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot 2.pdf

JN-OP-469-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot 3.pdf

JN-OP-469-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaLot 4.pdf

Набавка напитака и намирница за кафе кухињу у сједишту Компаније и Оперативном подручју Бања Лука 25.06.2021.

JN-KZ-626-21.pdf

JN-KZ-626-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-626-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-626-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Набавка струјних и напонских мјерних трансформатора 110 kV 08.06.2021.

JN-OP-564-21.pdf

JN-OP-564-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-564-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Санација хаварије SCADA система у ТС Зеница 4 30.06.2021.

JN-OP-567-21.pdf

JN-OP-567-21 Obavijest o obilasku lokacije.pdf

JN-OP-567-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-567-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-567-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервис и набавка клима уређаја 22.06.2021.

JN-OP-365-21.pdf

JN-OP-365-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-365-21 Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-365-21 Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-365-21 Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-365-21 Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Сарајево 14 13.09.2021.
(нови термин)

JN-OP-535-21.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Сарајево 12 06.10.2021.
(нови термин)

JN-OP-531-21.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavjestenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 3.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Хаџићи 18.10.2021.
(нови термин)

JN-OP-454-21.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 3.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Сарајево 1 18.10.2021.
(нови термин)

JN-OP-452-21.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 3.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Јелах 16.08.2021.
(нови термин)

JN-OP-465-21.pdf

JN-OP-465-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-465-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-465-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-465-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-465-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-465-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Грачаница 16.08.2021.
(нови термин)

JN-OP 456-21.pdf

JN-OP-456-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-456-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-456-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-456-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-456-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-456-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

Позив за достову понуда-пријава за набавку адвокатских услуга 07.05.2021.

JN-A2-164-21.pdf

Набавка и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Шамац 17.08.2021.
(нови термин)

JN-OP-462-21.pdf

JN-OP-462-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-462-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-462-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-462-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-462-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-462-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Жељуша 27.09.2021.
(нови термин)

JN-OP-460-21.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-460-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 3.pdf

Набавка и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Нови Травник 27.09.2021.
(нови термин)

JN-OP-463-21.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-463-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

Набавка и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Маглај 02.08.2021.
(нови термин)

JN-OP-461-21.pdf

JN-OP-461-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-461-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-461-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-461-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-461-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-461-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-461-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-461-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-461-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Требиње 1 05.08.2021.
(нови термин)

JN-OP-459-21.pdf

JN-OP-459-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-459-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-459-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-459-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-459-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-459-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110x kV, 40 MVA у ТС 110x kV Бања Лука 3 13.08.2021.
(нови термин)

JN-OP-464-21.pdf

JN-OP-464-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-464-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-464-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-464-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-464-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-464-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-464-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-464-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-464-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110x kV, 20 MVA у ТС 110x kV Бања Лука 9 10.08.2021.
(нови термин)

JN-OP-466-21.pdf

JN-OP-466-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-466-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-466-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-466-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-466-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-466-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава и уградња два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Широки Бријег 24.09.2021.
(нови термин)

JN-OP-457-21.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavijest o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-457-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

Набава и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Неум 08.10.2021.
(нови термин)

JN-OP-453-21.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 3.pdf

Санација уземљивача стубова 20.04.2021.

JN-OP -188-21.pdf

JN-OP-188-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-188-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-188-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-188-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN Lot 1.pdf

JN-OP-188-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN Lot 2.pdf

JN-OP-188-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-188-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

Набавка Гаса SF6 22.04.2021.
(нови термин)

JN-KZ-1433-20 Nabavka Gasa SF6.pdf

JN-KZ-1433-20 Odgadjanje nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1433-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-1433-20 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-1433-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1433-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1433-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка снимања трасе далековода 04.02.2021.

JN-OP-1775-20.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1775-25 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка услуга овлаштених судских вјештака грађевинске, пољопривредне, шумарске и економске струке за за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Набавка нотарских услуга за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf