Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ИМОВИНЕ, ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА„ЕЛЕКТРОПРЕНОСАЕЛЕКТРОПРИЈЕНОСА БИХ” А.Д. БАЊА ЛУКА ОПЕРАТИВНО ПОДРУЧЈЕ САРАЈЕВО ТЕРЕНСКА ЈЕДИНИЦА ВИШЕГРАД 13.08.2024.

JN-OP-674-24.pdf

Набавка изолатора за далеководне стубове 04.09.2024.

JN-KZ-622-24.pdf

Набавка канцеларијског материјала за потребе „ЕлектропреносаЕлектропријеноса БиХ“ а.д. Бања Лука 06.08.2024.

JN-OP-529-24.pdf

JN-OP-529-24 Pojašnjenje 1.pdf

Санација грађевинских објеката за потребе ОП Бања Лука 12.08.2024.

JN-KZ-478-24.pdf

Реконструкција стуба на СМ 77 ДВ 110 kV Ђурђевик - Кладањ 30.07.2024.

JN-KZ-201-24.pdf

Набавка алата и инструмената за потребе оперативних подручја, теренских јединица и лабораторије за испитивање трансформаторских уља Компаније „Електропренос – Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука 28.08.2024.

JN-OP-234-24.pdf

Набавка аку батерија за ТС Гацко 05.08.2024.

JN-KZ-473-24.pdf

JN-KZ-473-24 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе ОП Тузла 29.07.2024.

JN-OP-506-24.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Кључ 26.08.2024.

JN-OP-227-24.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Зеница 3 22.08.2024.

JN-OP-228-24.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Горажде 1 23.08.2024.

JN-OP-230-24.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 220/x kV Градачац 27.08.2024.

JN-OP-232-24.pdf

Набавка и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Коњиц 21.08.2024.

JN-OP-126-24.pdf

Назив набавке: Инструменти и уређаји 09.07.2024.

JN-OP-178-24.pdf

JN-OP-178-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-178-24 Pojašnjenje 2.pdf

Набавка напитака и намирница за кафе кухињу у сједишту Компаније 11.07.2024.

JN-KZ-352-24.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Жељуша 07.08.2024.

JN-OP-117-24.pdf

JN-OP-117-24 Pojašnjenje 1.pdf

Набава и уградња два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Широки Бријег 14.08.2024.

JN-OP-128-24.pdf

JN-OP-128-24 Pojašnjenje 1.pdf

Набава и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Неум 14.08.2024.

JN-OP-127-24.pdf

JN-OP-127-24 Pojašnjenje 1.pdf

Физичко обезбјеђење имовине, објеката и простора у сједишту ОП Тузла, Љубаче 26.06.2024.

JN-OP-550-24.pdf

JN-OP-550-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 27.06.2024.

JN-OP-196-24.pdf

JN-OP-196-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-196-24 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-196-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-196-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-196-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-196-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-196-24 Odluka o poništenju postupka JN LOT 5.pdf

JN-OP-196-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-196-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-OP-196-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

Одводници пренапона за ВН и СН опрему 08.07.2024.

JN-OP-171-24.pdf

JN-OP-171-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-171-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Санација земног ужета на ДВ 220 kV ТЕ Тузла – ТС Тузла 4 (2) 24.06.2024.

JN-KZ-202-24.pdf

JN-KZ-202-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и уградња заштитних и управљачких уређаја 05.07.2024.

JN-OP-203-24.pdf

Набавка опреме, радова и услуга за потребе реализације замјене опреме у ТС 110/x кВ Бања Лука 1 05.07.2024.

JN-OP-119-24.pdf

JN-OP-119-24 Pojašnjenje 1.pdf

Физичко обезбјеђење имовине, објеката и простора у ОП Мостар 21.06.2024.

JN-OP-428-24.pdf

JN-OP-428-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Позив за набавку угоститељских услуга за 2024. годину 31.12.2024.

JN-A2-432-24.pdf

Позив за набавку услуга објаве огласа у службеном гласнику и новинама за 2024. годину 31.12.2024.

JN-A2-431-24.pdf

Обуке и стручни семинари 31.12.2024.

JN-A2-367-24.pdf

Набавка резервних дијелова за лабораторијске инструменте 28.06.2024.

JN-KZ-313-24.pdf

JN-KZ-313-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-313-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-KZ-313-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-KZ-313-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Набавка хемијских средства за лабораторију за испитивање трансформаторских уља 27.06.2024.

JN-KZ-312-24.pdf

Физичко обезбјеђење објеката ОП Бања Лука 24.06.2024.

JN-OP-210-24.pdf

JN-OP-210-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервис регулационих склопки 21.06.2024.

JN-OP-200-24.pdf

JN-OP-200-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Напонски и струјни мјерни трансформатори 19.06.2024.

JN-OP-182-24.pdf

JN-OP-182-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-182-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

Акумулаторске батерије за ТС 18.06.2024.

JN-OP-173-24.pdf

Набавка санације ТС 110/x кВ Зеница 1 26.07.2024.
(нови термин)

JN-OP-133 -24.pdf

JN-OP-133-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-133-24 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-133-24 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-133-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-133-24 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-133-24 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

Напојна картица за сабирничку заштиту (Siemens 7SS) 24.06.2024.
(нови термин)

JN-KZ-183-24.pdf

JN-KZ-183-24 Ispravka 1.pdf

Набавка инвентара и опреме за грађевинске објекте и ТС 13.06.2024.

JN-OP-170-24.pdf

JN-OP-170-24 Odluka o poništenju postupka LOT 2.pdf

JN-OP-170-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-170-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

ОДРЖАВАЊЕ ИКТ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРОДУЖЕЊЕМ ЛИЦЕНЦИ ЗА ТК ОПРЕМУ 11.06.2024.

JN-OP-207-24.pdf

JN-OP-207-24 Pojašnjenje 1.pdf

ПРОДУЖЕЊЕ MICROSOFT ЛИЦЕНЦИ КРОЗ ENTERPRISE SUBSCRIPTION AGREEMENT 03.06.2024.

JN-OP-206-24.pdf

JN-OP-206-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ЈАВНИ ОГЛАС – ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ за продају расходованог сталног средства путем поступка лицитације системом затворених понуда 31.05.2024.

Javna licitacija - rashodovana motorna vozila.pdf

Javna licitacija - Obrazac za cijenu ponude.pdf

Набавка гума за возила 09.07.2024.
(нови термин)

JN-OP-176-24.pdf

JN-OP-176-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-176-24 Izmjena 1.pdf

JN-OP-176-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-176-24 Obavještenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-176-24 Izmjena 2 LOT 3.pdf

JN-OP-176-24 Pojašnjenje 2.pdf

Редовно и каско осигурање нових возила 28.05.2024.

JN-KZ-400-24.pdf

JN-KZ-400-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-400-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Прокрес и чишћење траса далековода 28.05.2024.

JN-OP-197-24.pdf

JN-OP-197-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Al-Fe ужад, заштитна и OPGW ужад 27.05.2024.

JN-OP-175-24.pdf

JN-OP-175-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Антикорозивна заштита ДВ стубова (ОС) 27.05.2024.

JN-OP-205-24.pdf

JN-OP-205-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-205-24 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-205-24 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-205-24 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-205-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка косилица и тримера за одржавање травнатих површина 24.05.2024.
(нови термин)

JN-OP-177-24.pdf

JN-OP-177-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-177-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-177-24 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN LOT 3.pdf

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА „ЕЛЕКТРОПРЕНОСА-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОСА БИХ” А.Д. БАЊА ЛУКА ОПЕРАТИВНО ПОДРУЧЈЕ САРАЈЕВО ТЕРЕНСКА ЈЕДИНИЦА ВИШЕГРАД 23.05.2024.

JN-OP-140-24.pdf

JN-OP-140-24 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка клима уређаја 22.05.2024.

JN-KZ-179-24.pdf

JN-KZ-179-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-179-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-KZ-179-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-KZ-179-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Збрињавање опасних материја 22.05.2024.

JN-KZ 199-24.pdf

JN-KZ-199-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Услуге сервиса уређаја за климатизацију (Ос) 20.05.2024.
(нови термин)

JN-OP-204-24.pdf

JN-OP-204-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-204-24 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-204-24 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-204-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-1.pdf

Набавка услуге одржавање хигијене у пословним просторијама у ОП Тузла 16.05.2024.

JN-OP-212-24.pdf

JN-OP-212-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Превоз запосленика ОП Тузла 15.05.2024.

JN-OP-213-24.pdf

JN-OP-213-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Допуне ACC TAG и ENP (путарине) 14.05.2024.

JN-KZ-208-24.pdf

JN-KZ-208-24 Odluka o poništenju postupka JN LOT 1.pdf

JN-KZ-208-24 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

Одржавање хигијене у пословном објекту у сједишту Компаније „Електропренос-Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука 14.05.2024.

JN-OP-116-24.pdf

JN-OP-116-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуга чишћења мина на дијелу трасе ДВ 110 кВ Јајце 1 - Шипово 13.05.2024.

JN-OP-132-24.pdf

JN-OP-132-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-132-24 Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača.pdf

Набавка услуга техничког прегледа возила за потребе ОП Тузла 09.05.2024.

JN-KZ-79-24.pdf

Алати и инструменти ( Уређај за спајање оптичких нити са припадајућом опремом и алатом ) 08.05.2024.

JN-KZ-184-24.pdf

JN-KZ-184-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-184-24 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-184-24 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-184-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Назив набавке: Вакуумске коморе за прекидаче 07.05.2024.

JN-KZ-172-24.pdf

JN-KZ-172-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Систем контроле пролаза запосленика (систем евиденције радног времена) са уградњом 30.04.2024.

JN-KZ-185-24.pdf

JN-KZ-185-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Кошење и одвоз траве и другог растиња за потребе „Електропреноса-Електропријеноса БиХ“ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 30.04.2024.

JN-KZ-198-24.pdf

JN-KZ-198-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-198-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Опрема и материјал за трафостанице – дизел електрични агрегат 29.04.2024.

JN-OP-1211-23.pdf

JN-OP-1211-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1211-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1211-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1211-23 Pojašnjenje 3.pdf

Набавка периодичних љекарских прегледа радника у ТЈ Бихаћ (ОП Бања Лука) 26.04.2024.

JN-A2-142-24.pdf

JN-A2-142-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ВИСОКОНАПОНСКА (ВН) ЗАШТИТНА ОПРЕМА 25.04.2024.

JN-OP-181-24.pdf

JN-OP-181-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-181-24 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-181-24 Izmjena 1.pdf

JN-OP-181-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Преглед и испитивање ППЗ опреме и система 25.04.2024.

JN-OP-195-24.pdf

JN-KZ-195-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-195-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-195-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-195-24 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

Јавни позив за прикупљање понуда за продају расходованих секундарних сировина, отпадног материјала и расходованих сталних средстава у "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука – Оперативна подручја Бања Лука, Мостар, Сарајево и Тузла 22.04.2024.

Javni poziv - Prodaja sekundarnih sirovina 2024 .pdf

Prodaja sekundarnih sirovina - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка средстава за одржавање хигијене у ОП: Бања Лука, Сарајево и Мостар 02.04.2024.
(нови термин)

JN-OP-1134-23.pdf

JN-OP-1134-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1134-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1134-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1134-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1134-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-1134-23 Obavještenje o odgađanu nastavka postupka JN LOT 3.pdf

JN-OP-1134-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 3.pdf

JN-OP-1134-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača LOT 3.pdf

JN-OP-1134-23 Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača LOT 1.pdf

Позив за набавку поштанских услуга за 2024. годину 01.04.2024.

JN-A2-41-24.pdf

Набавка резервних дијелова и материјала за ИТ системе са услугом замјене ИТ опреме 11.03.2024.

JN-OP-1053-23.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1053-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1053-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1053-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Набавка зимских гума за возила 26.02.2024.
(нови термин)

JN-KZ-1104-23.pdf

JN-KZ-1104-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1104-23 Ispravka za obavjestenje.pdf

JN-KZ-1104-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуга техничког прегледа службених возила за потребе Електропренос-а БИХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 29.01.2024.

JN-KZ-1120-23.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 3.pdf

Редовно одржавање клима ормара у ТК/ИТ сали за потребе Електропренос-а БИХ а.д. Бања Лука -Оперативно подручје Сарајево 24.01.2024.

JN-KZ-1207-23.pdf

JN-OP-1207-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Поправка крова у ТС Лукавац 23.01.2024.

JN-KZ-1213-23.pdf

JN-KZ-1213-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-1213-23 Odluka о poništenju postupka JN.pdf

Набавка моторног уља и потрошног материјала за возила 17.01.2024.
(нови термин)

JN-KZ-944-23.pdf

JN KZ 944-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-944-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-944-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-944-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка изградње ТС 110/x kV Сарајево 12 16.01.2024.

JN-OP-159-23.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-159-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-159-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-159-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Сервисирање опреме за SCADU - Сервис два switcha AFS 670 из ТС Тешањ 12.01.2024.

JN-KZ-1014-23.pdf

JN-KZ-1014-23 Odluka o poništenju JN.pdf

ПОСЕБНО ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА НЕСРЕЋЕ И ПОВРЕДА НА РАДУ РАДНИКА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ У „ЕЛЕКТРОПРЕНОС – ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС“ А.Д. БАЊА ЛУКА 11.01.2024.

JN-OP-870-23.pdf

JN-OP-870-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaću.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o dodjeli ugovora četvrtorangiranom ponuđaču.pdf

Набавка нових моторних возила за потребе Компаније „Електропренос-Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука 10.01.2024.

JN-OP-864-23.pdf

JN-OP-864-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-864-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-864-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-864-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-864-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-864-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Сервис и баждарење OTDR-а 04.01.2024.

JN-KZ-1027-23.pdf

JN-KZ-1027-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Физичко обезбјеђење објеката у сједишту ТЈ Добој (ОП Тузла) 04.01.2024.

JN-OP-976-23.pdf

JN-OP-976-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Јавни позив - Објава огласа у новинама и Сл. гласнику за 2023 годину 31.12.2023.

JN-A2-149-23.pdf

Јавни позив - Угоститељске услуге за 2023 годину 31.12.2023.

JN-A2-148-23.pdf

Јавни позив - Хотелске услуге за 2023. годину 31.12.2023.

JN-A2-147-23.pdf

Санација СМ 16 на ДВ 110 kV Бања Лука 8 - Лакташи 29.12.2023.

JN-OP-1072-23.pdf

Отклањање грађевинских кварова у ТС 28.12.2023.

JN-KZ-791-23.pdf

Набавка трофазног једнополног 123 kV прекидача 14.12.2023.

JN-OP-900-23.pdf

JN-OP-900-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-900-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-900-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-900-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -1.pdf

Набавка услуге физичког обезбјеђења објекта у сједишту Компаније "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 30.11.2023.

JN-OP-860-23.pdf

Деминирање трасе ДВ 220 kV ТС Приједор 2 – ТС Бихаћ 1 24.11.2023.

JN-KZ-793-23.pdf

Поправка уређаја за мјерење отпора намотаја трансформатора 27.10.2023.

JN-KZ-722-23.pdf

JN-KZ-722-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и уградња система локалног и даљинског управљања у трансформаторским станицама у ОП Бања Лука 11.01.2023.
(нови термин)

JN-OP-1411-22.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1411-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-1.pdf

JN-OP-1411-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -1.pdf