Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Сервис возила Мерцедес Унимог за потребе Електропренос-а БиХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево Теренска јединица Вишеград 19.12.2018.

JN-PP-1280-18.pdf

Деминирање трасе далековода 110 kV, Сребреница – Љубовија 26.12.2018.

JN-KZ-1089-18.pdf

Приључак на градску хидрантску мрежу објекта ТС Травник 1 17.12.2018.

JN-PP-1276-18.pdf

НАБАВKА УСЛУГЕ ПАРАМЕТРИЗАЦИЈЕ МИЦРОСЦАДА АПЛИKАЦИЈЕ ПРЕМА СТАНДАРДУ 61850 21.12.2018.

JN-KZ-1088-18.pdf

JN-KZ-1088-18 Pojasnjenje 1.pdf

Набавка израде документа „Политике информационе безбједности“ 26.12.2018.

JN-OP-131-17.pdf

Набавка опреме, материјала и резервних дијелова за телекомуникационе системе 27.12.2018.

JN-OP-527-18.pdf

Набавка услуге физичко – техничког обезбјеђења пословног објекта у сједишту Kомпаније "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 11.12.2018.

JN-KZ-821-18.pdf

Услуга физичког обезбјеђења имовине и објеката ОП Мостар 18.12.2018.

JN-OP-1012-18.pdf

НАБАВКА РОБЕ Аутоматски регулатор напона РЕГ-ДА за потребе "Електропријеноса – Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 13.12.2018.

JN-KZ-1174-18.pdf

Приључак на градску хидрантску мрежу објекта ТС Бреза, а за потребе Електропренос-а БиХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево. 28.11.2018.

JN-PP-1095-18.pdf

JN-PP-1095-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Превоз трансформатора и опреме (оквирни споразум 1 година) 05.12.2018.

JN-OP-826-18.pdf

Набавка грађевинских радова за потребе проширења СН постројења 10 (20) kV у ТС Нови Травник 30.11.2018.

JN-KZ-1172-18.pdf

Набавка грађевинских радова за потребе уградње постројења властите потрошње 10 (20) kV у ТС Зеница 2 29.11.2018.

JN-KZ-1171-18.pdf

JN-KZ-1171-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка радова: извођење грађевинских радова на изради платоа за смјештај опреме у магацину Сарајево 06.12.2018.

JN-KZ-1173-18.pdf

JN-KZ-1173-18 Ponistenje postupka JN.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊЕГ РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА 22.11.2018.

JN-KZ-1013-18.pdf

JN-KZ-1013-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1013-18 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-1013-18 Pojasnjenje 3.pdf

JN-KZ-1013-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ДЈЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМПАНИЈИ 20.11.2018.

JN-KZ-1014-18.pdf

JN-KZ-1014-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервисирање и верификација бројила електричне енергије произвођача Искра за потребе у ОП Тузла 16.11.2018.

JN-PP-856-18.pdf

JN-PP-856-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСА LANDIS&GYR БРОЈИЛА СА НАБАВКОМ СПОЈНЕ ОПРЕМЕ 27.11.2018.

JN-KZ-535-18.pdf

Набавка сервисног одржавања возила 04.12.2018.

JN-OP-690-18.pdf

Набавка услуга редовног и каско осигурања возила 28.11.2018.

JN-OP-692-18.pdf

JN-OP-692-18 Pojasnjenje1 i izmjena TD.pdf

JN-OP-692-18 Pojasnjenje 2.pdf

Реконструкција хидрантске мреже у објектима Електропренос-а БиХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 16.11.2018.

JN-KZ-825-18.pdf

JN-KZ-825-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Назив набаве Резервни прекидач 220 kV 22.11.2018.

JN-OP-805-18.pdf

JN-805-18 Pojasnjenje 1.pdf

Набавка канцеларијског материјала 27.11.2018.

JN-OP-823-18.pdf

JN-OP-823-18 Pojasnjenje 1.pdf

Набавка услуге Microsoft Premier Support 15.11.2018.

JN-OP-482-18.pdf

JN-OP-482-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-482-18 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Набавка потрошног материјала за возила 14.11.2018.

JN-KZ-691-18.pdf

Набавка резервних бројила електричне енергије за потребе "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 15.11.2018.

JN–KZ-804-18.pdf

JN-KZ-804-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Преглед и испитивање средстава рада и ВН опреме 23.10.2018.

JN-KZ-604-18.pdf

JN-KZ-604-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-604-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-KZ-604-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-KZ-604-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-KZ-604-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

НАБАВКА МОТОРНОГ ГОРИВА 13.11.2018.
(нови термин)

JN-OP-725-18.pdf

JN-OP-725-18 Odgovor na pitanje 1.pdf

JN-OP-725-18 Izmjena TD.pdf

JN-OP-725-18 Obavjestenje o nastavaku postupka JN.pdf

JN-OP-725-18 Izmjena 1 TD.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT1.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT2.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT3.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT4.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT5.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT6.pdf

Набавка грађевинских радова за потребе уградње постројења властите потрошње 10 (20) kV у ТС Зеница 2 24.10.2018.

JN-KZ-840-18.pdf

JN-KZ-840-18 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Набавка грађевинских радова за потребе проширења СН постројења 10 (20) kV у ТС Нови Травник 25.10.2018.

JN-KZ-838-18.pdf

JN-KZ-838-18 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Баждарење бројила електричне енергије за потребе „Електропренос-Електропријенос БиХ“ а.д. Бања Лука, Оперативно подручје Сарајево 16.10.2018.

JN–KZ-689-18.pdf

JN-KZ-689-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РОБЕ ППЗ ОПРЕМА за потребе "Електропријеноса – Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука 27.09.2018.

JN–KZ–675-18.pdf

JN-KZ-675-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Санација OPGW ужета у ОП Мостар 10.10.2018.

JN-OP-481-18.pdf

JN-OP-481-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка сепаратора уља за потребе "Електропријеноса – Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 04.10.2018.

JN-KZ-735-18.pdf

JN-KZ-735-18 Ponistenje postupka JN.pdf

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ 31.12.2018.

JN-A2-753-2-18.pdf

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА, ФИНАНСИЈА, РАЧУНОВОДСТВА, ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ, ЈАВНИХ НАБАВКИ, ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА У 2018. ГОДИНИ 31.12.2018.

JN-A2-754-2-18.pdf

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПРУЖАЊЕ ХОТЕЛСКИХ УСЛУГА (НОЋЕЊА) У 2018. ГОДИНИ 31.12.2018.

JN-A2-757-2-18.pdf

Набавка санације приступних путева у трасама далековода 24.09.2018.

JN-KZ-529-18.pdf

JN-KZ-529-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка услуга ревизије финансијских извјештаја и дугорочне кредитне задужености "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за финансијску 2018, 2019. и 2020. годину 18.12.2018.
(нови термин)

JN-OP-96-18.pdf

JN-OP-96-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN–OP–96-18 Nastavak postupka JN.pdf

JN-OP-96-18 Izmjena TD.pdf

JN-OP-96-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-96-18 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-96-18 Izmjena TD 2.pdf

Набавка санације грађевинских објеката 02.10.2018.

JN-OP-176-18.pdf

JN-OP-176-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-176-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-176-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-176-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-176-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-176-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

Набавка услуге превоза радника у ОП Тузла 25.09.2018.

JN-OP-483-18.pdf

JN-OP-483-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Деминирање трасе далековода 110 kV Сребреница – Љубовија 24.09.2018.

JN-KZ-484-18.pdf

Набавка услуга дезинфекције, дезинсекције, дератизације и девиперизације 21.09.2018.
(нови термин)

JN-KZ-12-18.pdf

JN-KZ-12-18 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-12-18 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-12-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-KZ-12-18 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-12-18 Izmjena TD.pdf

JN-KZ-12-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка трансформаторског уља 16.08.2018.
(нови термин)

JN-OP-168-18.pdf

JN-OP-168-18 Izmjena tenderske dokumentacije.pdf

JN-OP-168-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-168-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-168-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavaka postupka JN.pdf

Набавка средстава за одржавање хигијене 25.09.2018.
(нови термин)

JN-OP-118-18.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje i izmjena TD 1.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 13.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 14.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o odgadjanju postupka JN.pdf

Набавка резервних дијелова за одржавање расклопних постројења 11.09.2018.
(нови термин)

JN-OP-133-17.pdf

JN-OP-133-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-133-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-133-17 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-133-17 Obavjestenje odgadjanju postupka JN.pdf

JN-OP-133-17 Obavjestenje o nastavaku postupka JN.pdf

JN-OP-133-17 Izmjena TD.pdf

JN-OP-133-17 Pojasnjenje 4.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o ponistenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o ponistenju postupka JN LOT3.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o ponistenju postupka JN LOT7.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT8.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT9.pdf

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ У СЈЕДИШТУ КОМПАНИЈЕ 07.08.2018.

JN-OP-119-18.pdf

JN-OP-119-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-119-18 Obavjestenje o ponistavanju postupka JN.pdf

Набавка личне заштитне опреме 31.07.2018.

JN-OP-175-18.pdf

JN-OP-175-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-175-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-175-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-175-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

Сервис уређаја за климатизацију просторија 10.07.2018.

JN-OP-60-17.pdf

JN-OP-60-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-60-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-60-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-60-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Мјерења нивоа нејонизујућег зрачења и буке електроенергетских објеката Електропреноса - Електропријеноса БиХ а.д. Бања Лука 03.07.2018.

JN–KZ-10-18.pdf

Баждарење бројила електричне енергије за потребе ОП Сарајево 04.07.2018.

JN–KZ-11-18.pdf

JN-KZ-11-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА КОРИШТЕЊЕ ИКТ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ERP СИСТЕМ 09.07.2018.

JN-OP-04-18.pdf

JN-OP-04-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Сервис ВН прекидача са обуком 25.06.2018.

JN-OP-138-17.pdf

JN-OP-138-17 Pojasnjenje 1 i izmjena TD.pdf

JN-OP-138-17 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - LOT1.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT2.pdf

JJN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT3.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT4.pdf

НАБАВКА МОТОРНОГ ГОРИВА 04.06.2018.

JN-OP-08-18.pdf

JN-OP-08-18 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-08-18 Pojasnjnje 2.PDF

JN-OP-08-18 Izmjene i dopune TD.PDF

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT7.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT8.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT9.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT10.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o ponistenju JN LOT2.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o ponistenju JN LOT3.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o ponistenju JN LOT4.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o ponistenju JN LOT9.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o ponistenju JN LOT10.pdf

JN-OP-08-18 Obavjestenje o nastavaku postupka (postupak ponistenja) za lotove 2,3,4,9,10.pdf

Прокрес шуме у трасама далековода 21.05.2018.

JN-OP-01-18.pdf

JN-OP-01-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-01-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-01-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-01-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Набавка услуга љекарског прегледа радника 15.05.2018.

JN-A2-06-06-18.pdf

JN-A2-06-18 Pojasnjenje 1.PDF

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT7.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT8.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT9.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-A2-06-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 1.pdf

JN-A2-06-18 Obavještenje o nastavku postupka LOT 1.pdf

Набавка опреме за уземљење (санација ВН постројења) за потребе ОП Сарајево 17.04.2018.

JN-KZ-09-02-18.pdf

Набавка услуге верификације бројила електричне енергије у ОП Тузла 21.02.2018.

JN-KZ-148-17.pdf

JN-KZ-148-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

JN-KZ-148-17 Obavjestenje o odgadjanju postupka JN.PDF

JN-KZ-148-17 Obavjestenje o nastavaku postupka JN.pdf

JN-KZ-148-17 Odluka o stavljanju van snage odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-KZ-148-17 Obavjestenje o odgadjanju postupka JN.pdf

JN-KZ-148-17 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-148-17 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-KZ-148-18 Obavjestenje o nastavku postupka javne nabavke i ponistenju istog.pdf

Набавка пројектовања и извођења грађевинских радова на реконструкцији и проширењу ТС 110/x kV Прњавор 1 и изградњи трафо поља у ТС 110/x kV Бања Лука 5 24.11.2017.

JN-OP-109-17.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o stavljanju van snage odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o stavljanju van snage odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2.pdf

JN-OP-109-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka javne nabavke za LOT1.pdf

JN-OP-109-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka javne nabavke za LOT2.pdf

JN-OP-109-17 Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke za LOT1.pdf

JN-OP-109-17 Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke za LOT2.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2.pdf

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА У 2017., 2018. и 2019. ГОДИНИ 31.12.2019.

JN-A2-91-17.PDF

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОВЛАШТЕНИХ СУДСКИХ ВЈЕШТАКА ГРАЂЕВИНСКЕ, ПОЉОПРИВРЕДНЕ, ШУМАРСКЕ И ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ У 2017., 2018. и 2019. ГОДИНИ 31.12.2019.

JN-A2-90-17.PDF

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ НОТАРСКИХ УСЛУГА У 2017., 2018. и 2019. ГОДИНИ 31.12.2019.

JN-A2-89-17.PDF