Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Алати и инструменти ( Уређај за спајање оптичких нити са припадајућом опремом и алатом ) 08.05.2024.

JN-KZ-184-24.pdf

ПРОДУЖЕЊЕ MICROSOFT ЛИЦЕНЦИ КРОЗ ENTERPRISE SUBSCRIPTION AGREEMENT 03.06.2024.

JN-OP-206-24.pdf

Антикорозивна заштита ДВ стубова (ОС) 27.05.2024.

JN-OP-205-24.pdf

Физичко обезбјеђење објеката ОП Тузла, Љубаче 06.05.2024.

JN-OP-211-24.pdf

Одржавање хигијене у пословном објекту у сједишту Компаније „Електропренос-Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука 14.05.2024.

JN-OP-116-24.pdf

Прокрес и чишћење траса далековода 28.05.2024.

JN-OP-197-24.pdf

Набавка услуга чишћења мина на дијелу трасе ДВ 110 кВ Јајце 1 - Шипово 13.05.2024.

JN-OP-132-24.pdf

Систем контроле пролаза запосленика (систем евиденције радног времена) са уградњом 30.04.2024.

JN-KZ-185-24.pdf

Назив набавке: Вакуумске коморе за прекидаче 07.05.2024.

JN-KZ-172-24.pdf

Набавка периодичних љекарских прегледа радника у ТЈ Бихаћ (ОП Бања Лука) 26.04.2024.

JN-A2-142-24.pdf

Кошење и одвоз траве и другог растиња за потребе „Електропреноса-Електропријеноса БиХ“ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 30.04.2024.

JN-KZ-198-24.pdf

JN-KZ-198-24 Pojašnjenje 1.pdf

Јавни позив за прикупљање понуда за продају расходованих секундарних сировина, отпадног материјала и расходованих сталних средстава у "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука – Оперативна подручја Бања Лука, Мостар, Сарајево и Тузла 22.04.2024.

Javni poziv - Prodaja sekundarnih sirovina 2024 .pdf

ВИСОКОНАПОНСКА (ВН) ЗАШТИТНА ОПРЕМА 25.04.2024.

JN-OP-181-24.pdf

JN-OP-181-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-181-24 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-181-24 Izmjena 1.pdf

Преглед и испитивање ППЗ опреме и система 25.04.2024.

JN-OP-195-24.pdf

JN-KZ-195-24 Pojašnjenje 1.pdf

Услуге сервиса уређаја за климатизацију (Ос) 23.04.2024.

JN-OP-204-24.pdf

JN-OP-204-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене пословних просторија за потребе „Електропреноса-Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево-Теренска јединица Вишеград 30.04.2024.

JN-OP-141-24.pdf

Набавка артикала за кафе кухињу у ОП Сарајево 12.04.2024.

JN-KZ-125-24.pdf

JN-KZ-125-24 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Опрема и материјал за трафостанице – дизел електрични агрегат 29.04.2024.

JN-OP-1211-23.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене пословних просторија за потребе „Електропреноса-Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 08.04.2024.

JN-OP-104-24.pdf

Набавка санације грађевинских објеката за потребе ОП Бања Лука 26.03.2024.

JN-KZ-957-23.pdf

ЈАВНИ ОГЛАС - ЛИЦИТАЦИЈА за продају расходованих моторних возила 29.02.2024.

Javna licitacija - motorna vozila.pdf

Javna licitacija - slike motornih vozila.rar

Набавка средстава за одржавање хигијене у ОП: Бања Лука, Сарајево и Мостар 02.04.2024.
(нови термин)

JN-OP-1134-23.pdf

JN-OP-1134-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1134-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Позив за набавку поштанских услуга за 2024. годину 01.04.2024.

JN-A2-41-24.pdf

ТЕХНИЧКА И АПЛИКАТИВНА ПОСТПРОДУКЦИОНА ПОДРШКА САП ЕРП СИСТЕМУ ЗА 2024/2025. ГОДИНУ 12.03.2024.

JN-OP-1108-23.pdf

JN-OP-1108-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка резервних дијелова и материјала за ИТ системе са услугом замјене ИТ опреме 11.03.2024.

JN-OP-1053-23.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1053-23 Izmjena 1.pdf

Ситни потрошни материјал за потребе ОП Бања Лука 21.02.2024.

JN-KZ-955-23.pdf

JN-KZ-955-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-955-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-955-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Уређаји и опрема за обрачунска мјерења 28.02.2024.

JN-KZ-1116-23.pdf

JN-KZ-1116-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Отклањање кварова и санација објеката 12.02.2024.

JN-KZ-1136-23.pdf

JN-KZ-1136-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-1136-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

Одржавање хигијене у пословним просторијама у ОП Мостар на локацијама Рудник и Урбинг 12.02.2024.

JN-OP-1059-23.pdf

JN-OP-1059-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка периодичних љекарских прегледа радника 01.02.2024.

JN-A2-1212-23.pdf

JN-A2-1212-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 1.pdf

JN-A2-1212-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Потрошни електроматеријал, браварски материјал и ситни алат 29.02.2024.
(нови термин)

JN-OP-598-23.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-598-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-598-23 Izmjena 2.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-598-23 Izmjena 3.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-598-23 Odluka o poništenju postupka JN - LOT 2.pdf

JN-OP-598-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-598-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-598-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Набавка услуга техничког прегледа службених возила за потребе Електропренос-а БИХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 29.01.2024.

JN-KZ-1120-23.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 3.pdf

Набавка опреме и материјала за енергетске трансформаторе 27.02.2024.
(нови термин)

JN-OP-1063-23.pdf

JN-OP-1063-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1063-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1063-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1063-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1063-23 Izmjena obavještenja.pdf

JN-OP-1063-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-1063-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

Сервисирање уређаја релејне заштите 30.01.2024.

JN-OP-1062-23.pdf

JN-OP-1062-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1062-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Поправка крова у ТС Лукавац 23.01.2024.

JN-KZ-1213-23.pdf

JN-KZ-1213-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-1213-23 Odluka о poništenju postupka JN.pdf

Редовно одржавање клима ормара у ТК/ИТ сали за потребе Електропренос-а БИХ а.д. Бања Лука -Оперативно подручје Сарајево 24.01.2024.

JN-KZ-1207-23.pdf

JN-OP-1207-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка опреме (примарна и секундарна опрема) и радова за потребе релизације замјене опреме у ТС 110/x Бања Лука 4 09.02.2024.
(нови термин)

JN-OP-1778-22.pdf

JN-OP-1778-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1778-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1778-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1778-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Микропрекидачи за заштиту од електричног лука на ћелијама ЗС1 16.01.2024.

JN-KZ-956-23.pdf

JN-KZ-956-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-956-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервисирање опреме за SCADU - Сервис два switcha AFS 670 из ТС Тешањ 12.01.2024.

JN-KZ-1014-23.pdf

JN-KZ-1014-23 Odluka o poništenju JN.pdf

Набавка зимских гума за возила 26.02.2024.
(нови термин)

JN-KZ-1104-23.pdf

JN-KZ-1104-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1104-23 Ispravka za obavjestenje.pdf

JN-KZ-1104-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 31.01.2024.

JN-OP-1064-23.pdf

JN-OP-1064-23 Odluka o poništenju postupka LOT 1.pdf

JN-OP-1064-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1064-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-1064-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Заштитни и управљачки уређај за далеководе 16.01.2024.

JN-KZ-954-23.pdf

JN-KZ-954-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Замјена оштећеног бетонског стуба СМ107 на ДВ 110 kV Зеница 1 – Завидовићи 26.01.2024.

JN-KZ-938-23.pdf

JN-KZ-938-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава и уградња сустава гријања/хлађења за Управну зграду у Раштанима 22.01.2024.

JN-OP-266-23.pdf

JN-OP-266-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-266-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

САНАЦИЈА УЗЕМЉИВАЧА ДВ СТУБОВА 19.01.2024.

JN-OP-937-23.pdf

JN-OP-937-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-937-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-937-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

НАБАВКА ПРЕКИДАЧА 110 kV 25.01.2024.
(нови термин)

JN-OP-750-23.pdf

JN-OP-750-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-750-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-750-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-750-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Поцинчана челична конструкција за ДВ стубове 17.01.2024.

JN-OP-1000-23.pdf

JN-OP-1000-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1000-23 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom.pdf

Набавка реконструкције ТС 110/x kV Витез (проширење СН постројења) 22.02.2024.
(нови термин)

JN-OP-709-23.pdf

JN-OP-709-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-709-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-709-23 Ispravka za Obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-709-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка санације/реконструкције ДВ 220 kV РП Какањ – Тузла 4 17.01.2024.

JN-OP-719-23.pdf

JN-OP-719-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-719-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-719-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Санација уземљења на ДВ 110 kV Брчко 2 – Бијељина 3 16.01.2024.

JN-KZ-965-23.pdf

JN-KZ-965-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка изградње ТС 110/x kV Сарајево 12 16.01.2024.

JN-OP-159-23.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-159-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-159-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

ПОСЕБНО ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА НЕСРЕЋЕ И ПОВРЕДА НА РАДУ РАДНИКА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ У „ЕЛЕКТРОПРЕНОС – ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС“ А.Д. БАЊА ЛУКА 11.01.2024.

JN-OP-870-23.pdf

JN-OP-870-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaću.pdf

Набавка СН струјних мјерних трансформатора 10.01.2024.

JN-KZ-964-23.pdf

JN-KZ-964-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-964-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-964-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка нових моторних возила за потребе Компаније „Електропренос-Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука 10.01.2024.

JN-OP-864-23.pdf

JN-OP-864-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-864-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-864-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-864-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Сервис и баждарење OTDR-а 04.01.2024.

JN-KZ-1027-23.pdf

JN-KZ-1027-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Физичко обезбјеђење објеката у сједишту ТЈ Добој (ОП Тузла) 04.01.2024.

JN-OP-976-23.pdf

JN-OP-976-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Јавни позив - Објава огласа у новинама и Сл. гласнику за 2023 годину 31.12.2023.

JN-A2-149-23.pdf

Јавни позив - Угоститељске услуге за 2023 годину 31.12.2023.

JN-A2-148-23.pdf

Јавни позив - Хотелске услуге за 2023. годину 31.12.2023.

JN-A2-147-23.pdf

ЗАЈЕДНИЧКА ВН ЗАШТИТНА ОПРЕМА 13.02.2024.
(нови термин)

JN-KZ-936-23.pdf

JN-KZ-936-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-936-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-936-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-936-23 Pojašnjenje 4.pdf

JN-KZ-936-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-936-23 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-KZ-936-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-936-23 Izmjena 2.pdf

JN-KZ-936-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуга чишћења мина на дијелу трасе ДВ 110 kV Јајце 1 - Шипово 29.12.2023.

JN-OP-845-23.pdf

JN-OP-845-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Санација СМ 16 на ДВ 110 kV Бања Лука 8 - Лакташи 29.12.2023.

JN-OP-1072-23.pdf

Отклањање грађевинских кварова у ТС 28.12.2023.

JN-KZ-791-23.pdf

Деминирање трасе ДВ 220 kV ТС Приједор 2 – ТС Бихаћ 1 28.12.2023.

JN-KZ-1107-23.pdf

Пријеносни уређај за испитивање бројила 27.12.2023.

JN-KZ-953-23.pdf

JN-KZ-953-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка трансформаторског уља 08.02.2024.
(нови термин)

JN-OP-305-23.pdf

JN-OP-305-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-305-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-305-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-305-23 Obavještenje o odgađanju postupka JN - 1.pdf

JN-OP-305-23 Obavještenje o nastavku postupka JN -1.pdf

JN-OP-305-23 Ispravka obavještenja.pdf

JN-OP-305-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-305-23 Obavještenje o odgađanju postupka JN - 2.pdf

Деминирање трасе 220 кВ далековода ТЕ Тузла - Ђаково и Градачац - Ђаково 22.12.2023.

JN-KZ-1052-23.pdf

JN-KZ-1052-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Уградња недостајућег земног ужета на ДВ 220 kV Какањ - Салаковац 22.12.2023.

JN-KZ-939-23.pdf

JN-KZ-939-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Инвентар и опрема за грађевинске објекте и ТС 21.12.2023.

JN-OP-303-23.pdf

JN-OP-303-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-303-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-303-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 1.pdf

JN-OP-303-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

Набавка грађевинских радова и опреме у ТС 110/x kV Приједор 1 21.12.2023.

JN-OP-710-23.pdf

JN-OP-710-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-710-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Резервни дијелови за SCADA системе 19.12.2023.

JN-OP-629-23.pdf

JN-OP-629-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-629-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Одржавање возила за ОП Бања Лука ТЈ Бихаћ 18.12.2023.

JN-KZ-1008-23.pdf

JN-KZ-1008-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА И ДЕВИПЕРИЗАЦИЈА 18.12.2023.

JN-KZ-999-23.pdf

JN-KZ-999-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-999-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка моторног уља и потрошног материјала за возила 17.01.2024.
(нови термин)

JN-KZ-944-23.pdf

JN KZ 944-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-944-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-944-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-944-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Заштитни-управљачки уређај за трансформатор 14.12.2023.

JN-KZ-901-23.pdf

JN-KZ-901-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Лична заштитна опрема 14.12.2023.

JN-OP-727-23.pdf

JN-OP-727-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-727-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-727-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-727-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-727-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-727-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-727-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-727-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка трофазног једнополног 123 kV прекидача 14.12.2023.

JN-OP-900-23.pdf

JN-OP-900-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-900-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

ППЗ опрема за потребе ОП Сарајево 15.01.2024.
(нови термин)

JN-KZ-899-23.pdf

JN-KZ-899-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-899-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-899-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-899-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-899-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-899-23 Zaključak.pdf

JN-KZ-899-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN 2.pdf

JN-KZ-899-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-2.pdf

Преглед ППЗ опреме 11.12.2023.

JN-OP-898-23.pdf

JN-OP-898-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-898-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-898-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-898-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Сертификација и еталонирање мјерних инструмената, уређаја и опреме 11.12.2023.

JN-OP-433-23.pdf

JN-OP-433-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 3.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 9.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 10.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 11.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 12.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 13.pdf

JN-OP-433-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 14.pdf

Баждарење и верификација бројила електричне енергије 04.12.2023.

JN-KZ-604-23.pdf

JN-KZ-604-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге физичког обезбјеђења објекта у сједишту Компаније "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 30.11.2023.

JN-OP-860-23.pdf

Набавка Смарт-Нет услуге за сwитцх Цисцо WС-Ц4507 за потребе Електропренос-а БИХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 29.11.2023.

JN-KZ-960-23.pdf

JN-KZ-960-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Деминирање трасе ДВ 220 kV ТС Приједор 2 – ТС Бихаћ 1 24.11.2023.

JN-KZ-793-23.pdf

Замјена уређаја релејне заштите и мјерне опреме 24.11.2023.

JN-OP-407-23.pdf

JN-OP-407-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-407-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-407-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка напитака и намирница за кафе кухињу у ОП Бања Лука 24.11.2023.
(нови термин)

JN-KZ-846-23.pdf

JN-KZ-846-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-846-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-846-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Извјештај о систематском испитивању нивоа нејонизујућег зрачења ниских фреквенција – нулто стање зрачење 23.11.2023.

JN-OP-797-23.pdf

JN-OP-797-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервис и поправка специјалистичких испитних уређаја Торкел и Видар 23.11.2023.

JN-OP-919-23.pdf

Набавка алата и опреме 20.11.2023.

JN-OP-455-23.pdf

JN-OP-455-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-455-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-455-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-455-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-455-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-455-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-455-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

Отклањање кварова и санација објеката 16.11.2023.

JN-KZ-809-23.pdf

JN-KZ-809-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-809-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-KZ-809-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 3.pdf

Радови на санацији анкера и темеља ДВ стубова 15.11.2023.

JN-KZ-734-23.pdf

JN-KZ-734-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге подршке и одржавања лиценце за PSS/Е 15.11.2023.

JN-OP-737-23.pdf

JN-OP-737-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-737-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ СЕРВИСА, ПОПРАВКИ И ЧИШЋЕЊА (кошење и одвоз траве) 14.11.2023.

JN-KZ-603-23.pdf

JN-KZ-603-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-603-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Санација СМ 16 на ДВ 110 kV Бања Лука 8 - Лакташи 14.11.2023.

JN-OP-854-23.pdf

JN-OP-854-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Одржавање SCADA система 14.11.2023.

JN-OP-729-23.pdf

JN-OP-729-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-729-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Прокрес траса далековода (оквирни споразум) 13.11.2023.

JN-OP-728-23.pdf

JN-OP-728-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-728-23 Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču.pdf

Резервни дијелови, материјал и опрема за ТК уређаје 09.11.2023.

JN-OP-630-23.pdf

JN-OP-630-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-630-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Набавка редовног и КАСКО осигурања возила 08.11.2023.

JN-OP-769-23.pdf

JN-OP-769-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-769-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-769-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-769-23 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-769-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

ИСПИТИВАЊЕ ВН ОПРЕМЕ 06.11.2023.

JN-KZ-731-23.pdf

JN-KZ-731-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-731-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-731-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка адаптације и доградње ТС 110/x kV Бања Лука 3 03.11.2023.
(нови термин)

JN-OP-1544-22.pdf

JN-OP-1544-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1544-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1544-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1544-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1544-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1544-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1544-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

НАБАВКА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТС 110/x kV САРАЈЕВО 14 31.10.2023.

JN-OP-627-23.pdf

JN-OP-627-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-627-2023 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-627-2023 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-627-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Поправка уређаја за мјерење отпора намотаја трансформатора 27.10.2023.

JN-KZ-722-23.pdf

JN-KZ-722-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Напонски мјерни трансформатори 110 kV 26.10.2023.

JN-OP-749-23.pdf

JN-OP-749-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-749-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка робе: помоћи релеји, контактери и остала опрема за МРТ 04.10.2023.

JN-OP-302-23.pdf

JN-OP-302-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-302-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-302-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-302-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-302-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

НАБАВКА МОТОРНОГ ГОРИВА 03.10.2023.

JN-OP-599-23.pdf

JN-OP-599-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 10.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka LOT 2.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka LOT 5.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 10.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 5.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 1.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 7.pdf

Набавка услуга ревизије финансијских извјештаја и ревизије дугорочне кредитне задужености за 2023.годину 26.09.2023.
(нови термин)

JN-KZ-490-23.pdf

JN-KZ-490-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-490-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-490-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-490-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Услуга израде таблица упозорења са нумерацијом стуба 25.09.2023.

JN-KZ-434-23.pdf

JN-KZ-434-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Акумулаторске батерије за ТС 20.09.2023.

JN-OP-452-23.pdf

JN-OP-452-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-452-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-452-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-452-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Проводни изолатори 110 kV 15.09.2023.

JN-OP-600-23.pdf

JN-OP-600-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-600-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-600-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-600-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-600-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка и уградња опреме (ВН) у ТС 400/x kV Вишеград 11.09.2023.

JN-OP-625-23.pdf

JN-OP-625-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка опреме, радова и услуга за потребе реализације замјене опреме у ТС 110/x kV Бања Лука 1 01.09.2023.
(нови термин)

JN-OP-1777-22.pdf

JN-OP-1777-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1777-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1777-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1777-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1777-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-1777-22 Obavještenje-Poništenje postupka JN.pdf

Примарна спојна опрема и остали спојни материјал 29.08.2023.

JN-OP-300-23.pdf

JN-OP-300-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-300-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-300-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-300-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka LOT 4.pdf

JN-OP-300-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-300-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -1 LOT 4.pdf

Набавка изградње прикључног ДВ 2x110 kV за ТС 110/x kV Јахорина 08.08.2023.
(нови термин)

JN-OP-1101-22.pdf

JN-OP-1101-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1101-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1101-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN_2.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-3.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-3.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci-3.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-4.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-4.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci-4.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-5.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-5.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci-5.pdf

JN-OP-1101-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1101-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 6.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-6.pdf

Напонски мјерни трансформатори 35 kV 21.06.2023.

JN-KZ-197-23.pdf

JN-KZ-197-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-197-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-197-23 OBAVJEŠTENJE O ODGAĐANJU NASTAVKA POSTUPKA JN.pdf

JN-KZ-197-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Сервис и одржавање клима уређаја 20.04.2023.

JN-OP-1965-22.pdf

JN-OP-1965-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1965-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-1965-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1 LOT 1.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1 LOT 4.pdf

JN-OP-1965-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN LOT-1.pdf

JN-OP-1965-22 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 1.pdf

JN-OP-1965-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2 LOT 1.pdf

JN-OP-1965-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka 2 JN LOT-1.pdf

Позив за набавку поштанских услуга за 2023. годину 01.04.2023.

JN-A2-97-23.pdf

Набавка и уградња система локалног и даљинског управљања у трансформаторским станицама у ОП Бања Лука 11.01.2023.
(нови термин)

JN-OP-1411-22.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1411-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf