Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Набавка услуга овлаштених судских вјештака грађевинске, пољопривредне, шумарске и економске струке за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Набавка нотарских услуга за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf

Изолатори и линијски одводници пренапона на далеководима из ТС Вишеград 07.09.2022.

JN-OP-499-22.pdf

Набавка AlFe ужади 30.08.2022.
(нови термин)

JN-OP-470-22.pdf

JN-OP-470-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-470-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-470-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-470-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 3.pdf

Примарна спојна опрема, ВН и сигнални каблови и опрема 24.08.2022.

JN-OP-650-22.pdf

Овјесни и спојни материјал 24.08.2022.

JN-OP-654-22.pdf

JN-OP-654-22 Izmjena 1.pdf

Набавка акумулаторских батерија 23.08.2022.

JN-OP-666-22.pdf

Одржавање SCADA система 22.08.2022.
(нови термин)

JN-OP-763-22.pdf

JN-OP-763-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-763-22 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка баждарења бројила електричне енергије у ОП Тузла 18.08.2022.

JN-KZ-676-22.pdf

Набавка услуга ревизије финансијских извјештаја и ревизије дугорочне кредитне задужености за 2022. годину 17.08.2022.

JN-KZ-1087-22.pdf

Сервис регулационих склопки 16.08.2022.

JN-OP-670-22.pdf

JN-OP-670-22 Izmjena 1.pdf

Набавка инструмената за лабораторију за испитивање уља 15.08.2022.

JN-KZ-661-22.pdf

JN-KZ-661-22 Pojašnjenje 1.pdf

Ревизија и ремонт прекидача Енергоинвест SFEL 12 15.08.2022.

JN-OP-673-22.pdf

JN-OP-673-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-673-22 Pojašnjenje 2.pdf

Набавка СН прекидача 11.08.2022.

JN-OP-665-22.pdf

JN-OP-665-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-665-22 Pojašnjenje 2.pdf

НАБАВКА ЛИЦЕНЦЕ ТК ОПРЕМЕ ЗА САП И СИСТЕМА ЗА БЕКАП 10.08.2022.

JN-OP-723-22.pdf

Набавка трансформаторског уља 09.08.2022.

JN-OP-1111-22.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка физичког обезбјеђења објеката у сједишту ТЈ Добој, ОП ТЗ 09.08.2022.

JN-OP-947-22.pdf

Санација OPGW ужета на ДВ 110 kV Ђурђевик - Кладањ 09.08.2022.

JN-KZ-668-22.pdf

САНАЦИЈА СМ 66 НА ДВ 110 kV БОСАНСКО ГРАХОВО – ЛИЧКО ДУГО ПОЉЕ 09.08.2022.

JN-KZ-669-22.pdf

Набавка мјерних трансформатора 08.08.2022.

JN-OP-764-22.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка физичког обезбјеђења објеката у сједишту ОП Тузла, Љубаче 01.08.2022.

JN-KZ-1108-22.pdf

JN-KZ-1108-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка ТК опреме 26.07.2022.

JN-KZ-651-22.pdf

JN-KZ-651-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

ПОПРАВАК ПОГОНА РЕГУЛАЦИОНЕ ПРЕКЛОПКЕ ТРАФОА Т1 У ТС ДЕРВЕНТА 25.07.2022.

JN-KZ-667-22.pdf

JN-KZ-667-22 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка услуга Збрињавање опасних материја (поновљени поступак) 21.07.2022.

JN-KZ-718-22.pdf

Сервис и верификација уређаја за мјерење садржаја влаге у SF6 гасу и сетовање и верификација уређаја за мјерење чистоће гаса SF6 21.07.2022.

JN-KZ-981-22.pdf

JN-KZ-981-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка косилица 15.07.2022.
(novi termin)

JN-OP-479-22.pdf

JN-OP-479-22 Pojašnjenje 1 i Izmjena 1.pdf

JN-OP-479-22 Pojašnjenje 2.pdf

Мултифункцијска бројила електричне енергије 14.07.2022.

JN-OP-658-22.pdf

Заштитни и управљачки уређаји 13.07.2022.

JN-OP-664-22.pdf

JN-OP-664-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-664-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Баждарење бројила електричне енергије 07.07.2022.

JN-OP-504-22.pdf

Лична заштитна опрема 07.07.2022.

JN-OP-475-22.pdf

JN-OP-475-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-475-22 Pojašnjenje 2.pdf

Набавка трансформатора за уземљење звјездишта у ТС Коњиц 24.08.2022.
(нови термин)

JN-OP-377-22.pdf

JN-OP-377-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-377-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-377-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-377-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-377-22 Izmjena 2.pdf

Уређај за мјерење отпора изолације 05.07.2022.
(нови термин)

JN-KZ-652-22.pdf

JN-KZ-652-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-652-22 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-652-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-652-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка SF6 гаса 05.07.2022.

JN-OP-655-22.pdf

JN-OP-655-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Замјена FIREWALL-a у ОП Сарајево 04.07.2022.

JN-KZ-672-22.pdf

JN-KZ-672-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-672-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Санација грађевинских објеката 01.07.2022.

JN-OP-506-22.pdf

JN-OP-506-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-506-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-506-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT3.pdf

JN-OP-506-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT4.pdf

Хидраулични спремник за ВН прекидач 220 kV 30.06.2022.

JN-KZ-657-22.pdf

Антикорозивна заштита 29.06.2022.

JN-OP-507-22.pdf

Санација уземљења стубова на ДВ 110 kV Добој 1 – Грачаница 27.06.2022.

JN-KZ-717-22.pdf

JN-KZ-717-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-717-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА РАДА И ВН ОПРЕМЕ 24.06.2022.

JN-KZ-496-22.pdf

НАБАВКА РЕДОВНОГ И КАСКО ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 22.06.2022.

JN-OP-509-22.pdf

JN-OP-509-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-509-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-509-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-509-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-509-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка периодичних љекарских прегледа радника 21.06.2022.

JN-A2-490-22.pdf

JN-A2-490-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-A2-490-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-A2-490-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-A2-490-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-A2-490-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-A2-490-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-A2-490-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-A2-490-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-A2-490-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

Набавка услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и девиперизације 17.06.2022.

JN-KZ-493-22.pdf

JN-KZ-493-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-493-22 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-493-22 Pojašnjenje 2.pdf

ИЗРАДА ПРОТУПОЖАРНОГ ПОЈАСА ОКО ТС 16.06.2022.

JN-KZ-671-22.pdf

Транспорт трансформатора и опреме 16.06.2022.

JN-OP-489-22.pdf

JN-OP-489-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

НАБАВКА МОТОРНОГ ГОРИВА 14.06.2022.

JN-OP-474-22.pdf

JN-OP-474-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-474-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 10.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

ВН заштитна опрема 13.06.2022.

JN-OP-476-22.pdf

JN-OP-476-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И ПРИЈАВА ЗА НАБАВКУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА 27.04.2022.

JN-A2-146-21-1.pdf

Збрињавање опасних материја 22.03.2022.

JN-KZ-2-22.pdf

Позив за достову понуда-пријава за набавку адвокатских услуга 07.05.2021.

JN-A2-164-21.pdf