Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Набавка уређаја за секундарно испитивање релеја 22.12.2022.

JN-OP-1336-22.pdf

Одржавање хигијене у пословним просторијама у ОП Мостар на локацијама: Рудник и Урбинг 09.12.2022.

JN-KZ-1568-22.pdf

Набавка реконструкције и проширења ТС 110/x kV Кључ 18.01.2023.

JN-OP-1443-22.pdf

Набавка услуга израде пројектне документације и прибављања техничко – стручних докумената, сагласности и дозвола у складу са законском регулативом која уређује област грађења за реализацију изградње ДВ 110 kV Јајце 1 - Шипово 20.12.2022.

JN-OP-1416-22.pdf

Набавка софтвера за пројектовање за потребе Компаније „Електропренос -Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука – Оперативно подручје Бања Лука 23.12.2022.

JJN-OP-1412-22.pdf

Набавка ТК опреме и резервних дијелова 21.12.2022.

JN-OP-725-22.pdf

JN-OP-725-22 Pojašnjenje 1.pdf

Збрињавање опасних материја (поновљени поступак) 07.12.2022.

JN-KZ-1488-22.pdf

JN-KZ-1488-22 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка ТК ОПРЕМЕ (поновљени поступак) 15.11.2022.

JN-KZ-1302-22.pdf

JN-KZ-1302-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка реконструкције, адаптације, санације, доградње и надоградње пословних и помоћних објеката у сједишту ОП Бања Лука 10.01.2023.

JN-OP-1196-22.pdf

Набавка изградње прикључног ДВ 2x110 kV за ТС 110/x kV Јахорина 16.01.2023.

JN-OP-1101-22.pdf

Набавка изградње ДВ 110 kV Сребреница - Љубовија 24.01.2023.

JN-OP-1112-22.pdf

Техничко извиђање ради обезбјеђења новог приступног пута за стуб број 47 на ДВ 110 kV Маглај - Завидовићи 09.12.2022.

JN-KZ-1384-22.pdf

Набавка услуге физичко – техничког обезбјеђења објекта у сједишту Компаније "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 06.12.2022.

JN-OP-1610-22.pdf

Санација OPGW ужета на ДВ 110 kV Ђурђевик – Кладањ (поновљени поступак) 20.12.2022.

JN-OP-1489-22.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ДЈЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС – ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ" а.д. БАЊА ЛУКА 24.11.2022.

JN-KZ-1685-22.pdf

JN-KZ-1685-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка пројектне документације за реконструкцију ДВ 110 kV Груде – Имотски 13.12.2022.

JN-OP-1417-22.pdf

JN-OP-1417-22 Pojašnjenje 1.pdf

Физичко обезбјеђење објеката у сједишту ТЈ Добој, ОП ТЗ 29.11.2022.

JN-OP-1393-22.pdf

Примарна спојна опрема, ВН и сигнални каблови и опрема 07.12.2022.

JN-OP-1486-22.pdf

Набавка резервних дијелова прекидача и растављача 30.11.2022.

JN-OP-1334-22.pdf

ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ППЗ ОПРЕМЕ 29.11.2022.

JN-OP-1338-22.pdf

JN-OP-1338-22 Pojašnjenje 1.pdf

Резервни дијелови за енергетске трансформаторе 16.11.2022.

JN-OP-1487-22.pdf

Набавка и уградња система локалног и даљинског управљања у трансформаторским станицама у ОП Бања Лука 05.12.2022.

JN-OP-1411-22.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 3.pdf

Набавка бројила електричне енергије за потребе трансформаторских станица у ОП Бања Лука 08.12.2022.

JN-OP-1441-22.pdf

Набавка индустријског рачунара за SCADA систем (поновљени поступак) 17.11.2022.

JN-KZ-1569-22.pdf

JN-KZ-1569-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1569-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Коњиц 23.12.2022.

JN-OP-1192-22.pdf

JN-OP-1192-22 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка заштитних уређаја RET 670 за ОП Бања Лука 05.12.2022.

JN-OP-1335-22.pdf

Набавка изградње прикључног КВ 2x110 kV за ТС 110/x kV Живинице 23.12.2022.

JN-OP-1117-22.pdf

JN-OP-1117-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1117-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1117-22 Pojašnjenje 3.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊЕГ РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА 08.11.2022.

JN-KZ-1383-22.pdf

JN-KZ-1383-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка изградње ТС 110/x kV Сарајево 12 14.12.2022.

JN-OP-1132-22.pdf

JN-OP-1132-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1132-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1132-22 Pojašnjenje 3.pdf

Набава изградње пословног објекта ОП Мостар у Мостару 16.12.2022.

JN-OP-1116-22.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenja 10-12.pdf

Набавка изградње пословне зграде и магацинских простора у ОП Тузла 15.12.2022.

JN-OP-1193-22.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Жељуша 12.12.2022.

JN-OP-1127-22.pdf

JN-OP-1127-22 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка реконструкције ТС 110/x kV Сарајево 14 13.12.2022.

JN-OP-1106-22.pdf

JN-OP-1106-22 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка изградње темеља стубова у постојећем клизишту на траси ДВ 110 kV Сарајево 2 – Сарајево 10 17.11.2022.

JN-OP-1105-22.pdf

Набава и уградња два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Широки Бријег 15.12.2022.

JN-OP-1126-22.pdf

JN-OP-1126-22 Pojašnjenje 1.pdf

Набава и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Неум 14.12.2022.

JN-OP-1093-22.pdf

JN-OP-1093-22 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка опреме (СМТ 123 kV) и материјала за потребе реализације замјене опреме у ТС ОП Бања Лука 18.11.2022.

JN-OP-1197-22.pdf

JN-OP-1197-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Сервисно одржавање возила за ОП Тузла 08.11.2022.

JN-OP-1337-22.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ДЈЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС – ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ" а.д. БАЊА ЛУКА 02.11.2022.

JN-KZ-1382-22.pdf

JN-KZ-1382-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка средстава за одржавање хигијене у ОП Бања Лука, Сарајево и Мостар 05.12.2022.
(novi termin)

JN-OP-1057-22.pdf

JN-OP-1057-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1057-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1057-22 Obavještenje o odgađanja nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1057-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1057-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1057-22 Pojašnjenje 3.pdf

Испорука материјала и извођење радова на санацији расвјете вањског постројења у ТС 110 kV Бугојно 25.10.2022.

JN-KZ-1376-22.pdf

JN-KZ-1376-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1376-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1376-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

НАБАВКА УСЛУГЕ MICROSOFT PREMIER SUPPORT 20.10.2022.

JN-OP-724-22.pdf

JN-OP-724-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-724-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Санација грађевинских објеката 20.10.2022.

JN-OP-1301-22.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 3.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 5.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 6.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 7.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Набавка услуга овлаштених судских вјештака грађевинске, пољопривредне, шумарске и економске струке за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Набавка нотарских услуга за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf

Антикорозивна заштита стубова 08.11.2022.

JN-OP-1200-22.pdf

JN-OP-1200-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1200-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге физичко – техничког обезбјеђења објекта у сједишту Компаније "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 11.10.2022.

JN-OP-1259-22.pdf

JN-OP-1259-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка напитака и намирница за кафе кухињу у ОП Бања Лука 07.10.2022.

JN-KZ-1051-22.pdf

JN-KZ-1051-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Услуга обављања физичког обезбјеђења имовине, објеката и простора Електропреноса–Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 07.10.2022.

JN-OP-1258-22.pdf

JN-OP-1258-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка индустријског рачунара за SCADA систем 27.09.2022.

JN-KZ-1366-22.pdf

JN-KZ-1366-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-1366-22 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Резервни дијелови за енергетске трансформаторе 21.09.2022.

JN-OP-1134-22.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača LOT-3.pdf

Набавка услуга измјене пословно информационог система САП ради примјене новог контног плана 27.09.2022.
(нови термин)

JN-KZ-1086-22.pdf

JN-KZ-1086-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1086-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-1086-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1086-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Изолатори и линијски одводници пренапона на далеководима из ТС Вишеград 04.11.2022.
(нови термин)

JN-OP-499-22.pdf

JN-OP-499-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-499-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o nastavku postupka JN -1.pdf

JN-OP-499-22 Izmjena 3.pdf

JN-OP-499-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге физичког обезбјеђења пословно-техничке зграде Електропренос БиХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево - Теренска јединица Зеница 15.09.2022.

JN-OP-1091-22.pdf

JN-OP-1091-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка мјерних трансформатора 30.11.2022.
(нови термин)

JN-OP-764-22.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-764-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o nastavku postupka JN - 1.pdf

JN-OP-764-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 2.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o nastavku postupka JN - 2.pdf

JN-OP-764-22 Izmjena 3.pdf

Сервисно одржавање возила за потребе Оперативног подручје Сарајево Теренска јединица Зеница 14.09.2022.

JN-KZ-1190-22.pdf

JN-KZ-1190-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1190-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Одржавање хигијене у пословно-техничкој згради у сједишту Теренске јединице Зеница 12.09.2022.

JN-KZ-1058-22.pdf

JN-KZ-1058-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка проводних изолатора 110 kV 12.09.2022.

JN-KZ-1052-22.pdf

JN-KZ-1052-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Резервни дијелови за SCADA системе 08.09.2022.

JN-OP-660-22.pdf

JN-OP-660-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-660-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

Уградња стуба број 8А на ДВ 110 kV Хаџићи-Пазарић 30.08.2022.

JN-KZ-674-22.pdf

JN-KZ-674-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка AlFe ужади 30.08.2022.
(нови термин)

JN-OP-470-22.pdf

JN-OP-470-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-470-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-470-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-470-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-470-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Примарна спојна опрема, ВН и сигнални каблови и опрема 24.08.2022.

JN-OP-650-22.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

Овјесни и спојни материјал 24.08.2022.

JN-OP-654-22.pdf

JN-OP-654-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-654-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка акумулаторских батерија 23.08.2022.

JN-OP-666-22.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Одржавање SCADA система 22.08.2022.
(нови термин)

JN-OP-763-22.pdf

JN-OP-763-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-763-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-763-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка баждарења бројила електричне енергије у ОП Тузла 18.08.2022.

JN-KZ-676-22.pdf

JN-KZ-676-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервис регулационих склопки 16.08.2022.

JN-OP-670-22.pdf

JN-OP-670-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-670-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка инструмената за лабораторију за испитивање уља 15.08.2022.

JN-KZ-661-22.pdf

JN-KZ-661-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-661-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-661-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-661-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-661-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Ревизија и ремонт прекидача Енергоинвест SFEL 12 15.08.2022.

JN-OP-673-22.pdf

JN-OP-673-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-673-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-673-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка СН прекидача 11.08.2022.

JN-OP-665-22.pdf

JN-OP-665-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-665-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-665-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка трансформаторског уља 31.10.2022.
(нови термин)

JN-OP-1111-22.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1111-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-1.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o nastavku postupka JN - 1.pdf

JN-OP-1111-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1111-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-2.pdf

Санација OPGW ужета на ДВ 110 kV Ђурђевик - Кладањ 09.08.2022.

JN-KZ-668-22.pdf

JN-KZ-668-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

САНАЦИЈА СМ 66 НА ДВ 110 kV БОСАНСКО ГРАХОВО – ЛИЧКО ДУГО ПОЉЕ 09.08.2022.

JN-KZ-669-22.pdf

JN-KZ-669-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ПОПРАВАК ПОГОНА РЕГУЛАЦИОНЕ ПРЕКЛОПКЕ ТРАФОА Т1 У ТС ДЕРВЕНТА 25.07.2022.

JN-KZ-667-22.pdf

JN-KZ-667-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-667-22 Odluka o izbroru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Лична заштитна опрема 07.07.2022.

JN-OP-475-22.pdf

JN-OP-475-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-475-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-475-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka LOT2.pdf

JN-OP-475-22 Obavještenje o nastavku postupka LOT 2.pdf

НАБАВКА МОТОРНОГ ГОРИВА 14.06.2022.

JN-OP-474-22.pdf

JN-OP-474-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-474-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 10.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT1 i LOT7.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT2, LOT3,LOT5, LOT6,LOT10.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT 8.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-1 LOT-10.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT 9.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-1 LOT 8.pdf

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И ПРИЈАВА ЗА НАБАВКУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА 27.04.2022.

JN-A2-146-21-1.pdf

Позив за достову понуда-пријава за набавку адвокатских услуга 07.05.2021.

JN-A2-164-21.pdf