Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Набавка енергетског трансформатора 400/110/x kV, 300/300/100 MVA за ТС Вишеград 24.03.2020.

JN-OP-1891-19.pdf

Опрема за активирање комуникације и убрзавања између заштита на далеководу ДВ 220 кВ РП Јабланица - ХЕ Грабовица 11.02.2020.

JN-KZ-31-20.pdf

Преглед и испитивање ППЗ опреме 12.02.2020.

JN-KZ-1876-19.pdf

Набавка услуга сервиса уређаја, заштитно-управљачких и помоћних напајања 28.02.2020.

JN-OP-1665-19.pdf

Уређаји помоћног напајања: исправљачи и инвертори 18.02.2020.

JN-OP-1539-19.pdf

НАБАВКА УСЛУГА ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА AUTOCAD (3 ГОДИНЕ) 18.02.2020.

JN-OP-1776-19.pdf

Услуга физичког обезбјеђења имовине и објеката у ОП Мостар 14.02.2020.

JN-OP-1840-19.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене пословних просторија и ангажовање запосленика за обављање помоћних послова за потребе Оперативног подручја Сарајево 10.02.2020.

JN-KZ-1841-19.pdf

УСЛУГА ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ А.Д. БАЊА ЛУКА ОПЕРАТИВНО ПОДРУЧЈЕ САРАЈЕВО ТЕРЕНСКА ЈЕДИНИЦА ВИШЕГРАД 20.02.2020.

JN-OP-1752-19.pdf

Извођење инжињерско геолошких и геомеханичких радова са израдом геотехничког пројекта за ДВ 110 kV Сарајево 10 – Сарајево 2 04.02.2020.

JN-KZ-7-20.pdf

Набавка санације грађевинских објеката 24.01.2020.

JN-OP-1714-19.pdf

Санација кровова у ОП Мостар 10.01.2020.

JN-KZ-1769-19.pdf

JN-KZ-1769-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1769-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка моторног горива 15.01.2020.

JN-OP-1671-19.pdf

JN-OP-1671-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1671-19 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

Поправка и ревизија ВН прекидача Кончар у ОП Бања Лука 16.01.2020.

JN-OP-1713-19.pdf

JN-KZ-1713-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка OPGW, овјесне и спојне опреме 23.12.2019.

JN-OP-1541-19.pdf

JN-OP-1541-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1541-19 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

НАБАВКА НАПИТАКА И НАМИРНИЦА ЗА КАФЕ КУХИЊУ У СЈЕДИШТУ КОМПАНИЈЕ И ОПЕРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ БАЊА ЛУКА 03.12.2019.

JN-KZ-1494-19.pdf

НАБАВКА ВИСОКОНАПОНСКЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 05.12.2019.

JN-OP-673-19 .pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 1 .pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 2 .pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 3 .pdf

JN-OP-673-19 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Сервис ВН прекидача произвођача Кончар, Алстом, Сиеменс са обуком у ОП Мостар 21.11.2019.

JN-OP-1338-19.pdf

JN-OP-1338-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1338-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1338-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1338-19 Odluka o poništenju postupka LOT 3.pdf

Сјеча растиња у трасама далековода 26.11.2019.

JN-OP-1540-19.pdf

JN-OP-1540-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-1540-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-1540-19 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

НАБАВКА ВИСОКОНАПОНСКЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 30.07.2019.

JN-OP-673-19.pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-673-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка енергетског трансформатора 220/110/x kV, 150 MVA у ТС Мостар 4 (Чуле) 29.11.2019.
(нови термин)

JN-OP-646-19.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-646-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 2.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 3.pdf

JN-OP-646-19 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 4.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf