Правилник о прикључку


Правилник о прикључку од 23.10.2008.

На основу члана 4.2. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02 и 13/03) и члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени гласник БиХ” број 2/05), Државна регулаторна комисија за електричну енергију је на сједници одржаној 23. октобра 2008. године донијела је ПРАВИЛНИК О ПРИКЉУЧКУ.


Правилник о измјенама и допунама Правилника о прикључку од 02.09.2010.

Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 79/10, од 27.09.2010. На основу члана 4.2. Закона о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02) и члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени гласник БиХ” број 2/05), Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 2. септембра 2010. године, донијела је ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРИКЉУЧКУ.


Правилник о допунама Правилника о прикључку од 26.07.2012.

На основу члана 4.2. Закона о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени гласник БиХ” број 2/05), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију одржаној 26. јула 2012. године донијет је ПРАВИЛНИК О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРИКЉУЧКУ


Правилник о измјенама и допунама Правилника о прикључку од 02.11.2017.

На основу члана 4.2. Закона о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени гласник БиХ” број 2/05), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију одржаној 02. новембра 2017. године донијет је ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРИКЉУЧКУ.


Правила за СН прикључак у објектима Електропреноса од 21.03.2014.

На основу члана 31. Правилника о прикључку ("Службенигласник БиХ",бр. 95/08, 79/10 и 60/12), Управни одбор "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 2.сједници одржаној 21.03.2014. године, је донио Одлуку број: УО–1707/2014 од 21.03.2014. године, о усвајању ПРАВИЛА ЗА СН ПРИКЉУЧАК У ОБЈЕКТИМА ЕЛЕКТРОПРЕНОСА