Конкурси за посао - архива (рок за пријаву истекао)

Страна 1 од 22| Сљедећа
Датум објављивања Назив документа Линк документа
23.01.2023. ЈАВНИ КОНКУРС за заснивање радног односа на неодређено вријеме у "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука
Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука
Обавјештење о поништењу дијела конкурса за заснивање радног односа на неодређено вријеме у "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука