Конкурси за посао - архива (рок за пријаву истекао)

Страна 1 од 20| Сљедећа
Датум објављивања Назив документа Линк документа
12.10.2020. ЈАВНИ КОНКУРС за заснивање радног односа на неодређено вријеме у "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука
Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука
16.10.2020. ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање ДИРЕКТОРА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Јавни конкурс за избор и именовање директора одјељења за интерну ревизију
Образац за пријаву