Конкурси за посао - архива (рок за пријаву истекао)

Страна 1 од 23| Сљедећа
Датум објављивања Назив документа Линк документа
26.04.2023. ЈАВНИ КОНКУРС за заснивање радног односа на неодређено/одређено вријеме у "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука
Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено/одређено вријеме у "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука
Објава поништења јавног конкурса за заснивање радног односа на неодређено/одређено вријеме у "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука
26.04.2023. ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање чланова Одбора за ревизију – три члана на мандатни период од три године
Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију – три члана на мандатни период од три године