Јавне набавке - тендери - архива


Страна 1 од 28| Сљедећа


Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Набавка резервних дијелова за енергетске трансформаторе ( поновљени поступак) 07.02.2023.

JN-OP-1920-22.pdf

JN-OP-1920-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1920-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Прокрес траса далековода 11.01.2023.

JN-OP-1586-22.pdf

JN-OP-1586-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Радови на уређењу прилаза и круга ТС Модрича 28.12.2022.

JN-OP-1520-22.pdf

JN-OP-1520-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка софтвера за пројектовање за потребе Компаније „Електропренос -Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука – Оперативно подручје Бања Лука 23.12.2022.

JJN-OP-1412-22.pdf

JN-OP-1412-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1412-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

Набавка изградње прикључног КВ 2x110 kV за ТС 110/x kV Живинице 23.12.2022.

JN-OP-1117-22.pdf

JN-OP-1117-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1117-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1117-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1117-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1117-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка уређаја за секундарно испитивање релеја 22.12.2022.

JN-OP-1336-22.pdf

JN-OP-1336-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка изградње пословне зграде и магацинских простора у ОП Тузла 15.12.2022.

JN-OP-1193-22.pdf

JN-OP-1193-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1193-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1193-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка изградње ТС 110/x kV Сарајево 12 14.12.2022.

JN-OP-1132-22.pdf

JN-OP-1132-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1132-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1132-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1132-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1132-22 Obavještenje - Poništenje postupka JN.pdf

Одржавање хигијене у пословним просторијама у ОП Мостар на локацијама: Рудник и Урбинг 09.12.2022.

JN-KZ-1568-22.pdf

JN-KZ-1568-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Збрињавање опасних материја (поновљени поступак) 07.12.2022.

JN-KZ-1488-22.pdf

JN-KZ-1488-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1488-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1488-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Примарна спојна опрема, ВН и сигнални каблови и опрема 07.12.2022.

JN-OP-1486-22.pdf

JN-OP-1486-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1486-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Набавка услуге физичко – техничког обезбјеђења објекта у сједишту Компаније "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 06.12.2022.

JN-OP-1610-22.pdf

JN-OP-1610-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка резервних дијелова прекидача и растављача 30.11.2022.

JN-OP-1334-22.pdf

JN-OP-1334-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-1334-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

Физичко обезбјеђење објеката у сједишту ТЈ Добој, ОП ТЗ 29.11.2022.

JN-OP-1393-22.pdf

JN-OP-1393-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ДЈЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС – ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ" а.д. БАЊА ЛУКА 24.11.2022.

JN-KZ-1685-22.pdf

JN-KZ-1685-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка изградње темеља стубова у постојећем клизишту на траси ДВ 110 kV Сарајево 2 – Сарајево 10 17.11.2022.

JN-OP-1105-22.pdf

JN-OP-1105-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Резервни дијелови за енергетске трансформаторе 16.11.2022.

JN-OP-1487-22.pdf

JN-OP-1487-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 1.pdf

JN-OP-1487-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Набавка ТК ОПРЕМЕ (поновљени поступак) 15.11.2022.

JN-KZ-1302-22.pdf

JN-KZ-1302-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊЕГ РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА 08.11.2022.

JN-KZ-1383-22.pdf

JN-KZ-1383-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервисно одржавање возила за ОП Тузла 08.11.2022.

JN-OP-1337-22.pdf

JN-OP-1337-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Антикорозивна заштита стубова 08.11.2022.

JN-OP-1200-22.pdf

JN-OP-1200-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1200-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Изолатори и линијски одводници пренапона на далеководима из ТС Вишеград 04.11.2022.
(нови термин)

JN-OP-499-22.pdf

JN-OP-499-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-499-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o nastavku postupka JN -1.pdf

JN-OP-499-22 Izmjena 3.pdf

JN-OP-499-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-499-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ДЈЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС – ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ" а.д. БАЊА ЛУКА 02.11.2022.

JN-KZ-1382-22.pdf

JN-KZ-1382-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка трансформаторског уља 31.10.2022.
(нови термин)

JN-OP-1111-22.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1111-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-1.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o nastavku postupka JN - 1.pdf

JN-OP-1111-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1111-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-2.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o nastavku postupka JN - 2.pdf

НАБАВКА УСЛУГЕ MICROSOFT PREMIER SUPPORT 20.10.2022.

JN-OP-724-22.pdf

JN-OP-724-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-724-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Санација грађевинских објеката 20.10.2022.

JN-OP-1301-22.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 3.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 5.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 6.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 7.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Набавка услуге физичко – техничког обезбјеђења објекта у сједишту Компаније "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 11.10.2022.

JN-OP-1259-22.pdf

JN-OP-1259-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка напитака и намирница за кафе кухињу у ОП Бања Лука 07.10.2022.

JN-KZ-1051-22.pdf

JN-KZ-1051-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Услуга обављања физичког обезбјеђења имовине, објеката и простора Електропреноса–Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 07.10.2022.

JN-OP-1258-22.pdf

JN-OP-1258-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Резервни дијелови за енергетске трансформаторе 21.09.2022.

JN-OP-1134-22.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača LOT-3.pdf

Набавка услуге физичког обезбјеђења пословно-техничке зграде Електропренос БиХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево - Теренска јединица Зеница 15.09.2022.

JN-OP-1091-22.pdf

JN-OP-1091-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервисно одржавање возила за потребе Оперативног подручје Сарајево Теренска јединица Зеница 14.09.2022.

JN-KZ-1190-22.pdf

JN-KZ-1190-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1190-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Одржавање хигијене у пословно-техничкој згради у сједишту Теренске јединице Зеница 12.09.2022.

JN-KZ-1058-22.pdf

JN-KZ-1058-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка проводних изолатора 110 kV 12.09.2022.

JN-KZ-1052-22.pdf

JN-KZ-1052-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Резервни дијелови за SCADA системе 08.09.2022.

JN-OP-660-22.pdf

JN-OP-660-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-660-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

Уградња стуба број 8А на ДВ 110 kV Хаџићи-Пазарић 30.08.2022.

JN-KZ-674-22.pdf

JN-KZ-674-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка AlFe ужади 30.08.2022.
(нови термин)

JN-OP-470-22.pdf

JN-OP-470-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-470-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-470-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-470-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-470-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Примарна спојна опрема, ВН и сигнални каблови и опрема 24.08.2022.

JN-OP-650-22.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

Овјесни и спојни материјал 24.08.2022.

JN-OP-654-22.pdf

JN-OP-654-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-654-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка акумулаторских батерија 23.08.2022.

JN-OP-666-22.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Одржавање SCADA система 22.08.2022.
(нови термин)

JN-OP-763-22.pdf

JN-OP-763-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-763-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-763-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка баждарења бројила електричне енергије у ОП Тузла 18.08.2022.

JN-KZ-676-22.pdf

JN-KZ-676-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервис регулационих склопки 16.08.2022.

JN-OP-670-22.pdf

JN-OP-670-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-670-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка инструмената за лабораторију за испитивање уља 15.08.2022.

JN-KZ-661-22.pdf

JN-KZ-661-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-661-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-661-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-661-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-661-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Ревизија и ремонт прекидача Енергоинвест SFEL 12 15.08.2022.

JN-OP-673-22.pdf

JN-OP-673-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-673-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-673-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка СН прекидача 11.08.2022.

JN-OP-665-22.pdf

JN-OP-665-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-665-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-665-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Санација OPGW ужета на ДВ 110 kV Ђурђевик - Кладањ 09.08.2022.

JN-KZ-668-22.pdf

JN-KZ-668-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

САНАЦИЈА СМ 66 НА ДВ 110 kV БОСАНСКО ГРАХОВО – ЛИЧКО ДУГО ПОЉЕ 09.08.2022.

JN-KZ-669-22.pdf

JN-KZ-669-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ПОПРАВАК ПОГОНА РЕГУЛАЦИОНЕ ПРЕКЛОПКЕ ТРАФОА Т1 У ТС ДЕРВЕНТА 25.07.2022.

JN-KZ-667-22.pdf

JN-KZ-667-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-667-22 Odluka o izbroru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Лична заштитна опрема 07.07.2022.

JN-OP-475-22.pdf

JN-OP-475-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-475-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-475-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka LOT2.pdf

JN-OP-475-22 Obavještenje o nastavku postupka LOT 2.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-1 LOT2.pdf

НАБАВКА МОТОРНОГ ГОРИВА 14.06.2022.

JN-OP-474-22.pdf

JN-OP-474-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-474-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 10.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT1 i LOT7.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT2, LOT3,LOT5, LOT6,LOT10.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT 8.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-1 LOT-10.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT 9.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-1 LOT 8.pdfСтрана 1 од 28| Сљедећа