Јавне набавке - тендери - архива


Страна 1 од 15| Сљедећа


Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Набавка енергетских трансформатора 16.05.2017.

JN-OP-143-16.pdf

JN-OP-143-16 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-143-16 Pojašnjenje 2.PDF

JN-OP-143-16 Pojašnjenje 3.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT1.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT2.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT3.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT4.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT5.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT6.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT7.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT8.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT9.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT10.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT11.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT12.PDF

JN-OP-143-16 Obavještenje odgađanju nastavka postupka JN.PDF

JN-OP-143-16 Obavještenje o nastavku postupka - LOT 1,3,5,6,10,11.PDF

JN-OP-143-16 Obavještenje o nastavku postupka - LOT 2,4,7,9 i 12.PDF

JN-OP-143-16 Obavještenje o nastavku postupka - LOT 8.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT2.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT4.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT7.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT8.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT9.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT12.PDF

JN-OP-143-16 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka (postupka poništenja) JN.PDF

JN-OP-143-16 LOT9-Obavještenje o nastavku postupka (postupak poništenja).PDF

Набавка реконструкције, адаптације, санације, доградње и надоградње пословних и помоћних објеката у сједишту ОП Бања Лука 18.07.2017.
(најновији термин)

JN-OP-02-17.pdf

JN-OP-02-17 Obavještenje o terminu obilaska lokacije.pdf

JN-OP-02-17 Pojašnjenje i izmjena 1.pdf

JN-OP-02-17 Izmjena 2.pdf

JN-OP-02-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-02-17 Izmjena 3.pdf

JN-OP-02-17 Odluka o poništavanju postupka JN.PDF

JN-OP-02-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka (postupka poništenja) javne nabavke.pdf

JN-OP-02-17 Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke.pdf

JN-OP-02-17 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка алата и инструмената за потребе ОПСА, ОПБЛ, ОПМО и ОПТЗ 02.08.2017.
(нови термин)

JN-OP-122-16.pdf

JN-OP-122-16 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-122-16 Obavještenje o nastavku postupka JN i izmjene TD.pdf

JN-OP-122-16 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-122-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT1.PDF

JN-OP-122-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT2.PDF

JN-OP-122-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT3.PDF

JN-OP-122-16 Odluka o poništenju postupka - LOT4.PDF

JN-OP-122-16 LOT2 - Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.PDF

JN-OP-122-16 Lot 3 - Odluka o stavljanju van snage Odluke br. JN-OP-122-36-16 i izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-122-16 Odluka o poništenju postupka JN - LOT 3.PDF

JN-OP-122-16 LOT2 Obavještenje o nastavku postupka.PDF

JN-OP-122-16 LOT2 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-122-16 LOT2- Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.PDF

JN-OP-122-16 LOT2 - Obavještenje o nastavku postupka JN.PDF

Набавка изградње ТС 110/x kV Јелах са прикључним далеководом 25.09.2017.

JN-OP-86-17.pdf

Jednopolna sema Jelah_informativno.pdf

Nacrti kom-pog zgrada informativno.pdf

TS Jelah situacija informativno.pdf

JN-OP-86-17 Izmjena 1.PDF

JN-OP-86-17 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-86-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-86-17 Pojašnjenje 3.PDF

JN-OP-86-17 Pojašnjenje i izmjena 4.pdf

JN-OP-86-17 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-86-17 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-86-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-86-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.PDF

JN-OP-86-17 Obavještenje o nastavku postupka JN.PDF

JN-OP-86-17 Odluka o poništenju postupka JN.PDF

Набавка изградње трансформаторске станице ТС 110/20/10 kV Илијаш 1 28.09.2017.

JN-OP-69-16.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje i izmjena.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje 2.PDF

JN-OP-69-16 jednopolna sema.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje 3.PDF

JN-OP-69-16 dispozicija nova.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-69-16 Odluka o poništavanju postupka JN.PDF

JN-OP-69-16 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka (postupka poništenja).PDF

JN-OP-69-16 Obavještenje o nastavku postupka (postupak poništenja).PDF

Набавка реконструкције и проширење ТС 110/x kV Хаџићи 20.10.2017.

JN-OP-36-17.pdf

JN-OP-36-17 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-36-17 Pojašnjenje 2.PDF

JN-OP-36-17 Pojašnjenje 3.PDF

JN-OP-36-17 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

JN-OP-36-17 Odluka o djelimičnom usvajanju žalbe.PDF

Набавка потпорних изолатора 110 kV и 35 kV за трафостанице у Оперативном подручју Сарајево 27.10.2017.

JN-OP-78-17.pdf

JN-OP-78-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-78-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-78-17 Odluka o djelimičnom usvajanju žalbe ponuđača.pdf

НАБАВКА УСЛУГА ПРИНТ СЕРВИС (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НА 3 ГОДИНЕ) 02.11.2017.
(нови термин)

JN-OP-20-17.pdf

JN-OP-20-17 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.PDF

JN-OP-20-17 Obavjestenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-20-17 Izmjena TD.PDF

JN-OP-20-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-20-17 Obavjestenje o odgadanju nastavka postupka .PDF

JN-OP-20-17 Obavjestenje o nastavaku postupka.PDF

JN-OP-20-17 Odluka izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Набавка релејних заштита за ТС Градачац 09.11.2017.

JN-OP-104-17.pdf

JN-OP-104-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-104-17 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.PDF

JN-OP-104-17 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка услуге продужења ERP лиценци 10.11.2017.

JN-OP-24-17.PDF

JN-OP-24-17 - Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка реконструкције ТС 110/x kV Мостар 7 22.11.2017.

JN-OP-87-17.pdf

JN-OP-87-17 Izmjena 1.PDF

JN-OP-87-17 Dodatni termin obilaska.PDF

JN-OP-87-17 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-87-17 Pojašnjenje 2.PDF

JN-OP-87-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-87-17 Odluka o stavljanju van snage Odluke JN-OP-87-48-17 i izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Набавка радова: Санација грађевинских објеката 23.11.2017.

JN-OP-97-17.pdf

JN-OP-97-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-OP-97-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-OP-97-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

JN-OP-97-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.PDF

JN-OP-97-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.PDF

JN-OP-97-17 Obavještenje o nastavku postupka.PDF

Набавка канцеларијског материјала 04.01.2018.

JN-OP-118-17.pdf

JN-OP-118-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-OP-118-17 Odgovor na upit.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.PDF

JN-OP-118-17 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.PDF

JN-OP-118-17 Obavjestenje o nastavku postupka JN.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o ponistenju JN LOT1.pdf

JN-OP-118-17 Odluka o ponistenju JN LOT2.pdf

JN-OP-118-17 Odluka o ponistenju JN LOT3.pdf

JN-OP-118-17 Odluka o ponistenju JN LOT4.pdf

JN-OP-118-17 Odluka o ponistenju JN LOT5.pdf

JN-OP-118-17 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-118-17 Obavijest o nastavku postupka javne nabavke.pdf

Набава резервних дијелова, опреме и материјала за потребе одржавања обрачунских мјерних мјеста 16.01.2018.

JN-KZ-144-17.pdf

JN-KZ-144-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-144-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-KZ-144-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-KZ-144-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

JN-KZ-144-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.PDF

JN-KZ-144-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.PDF

НАБАВА И УГРАДЊА СИГУРНОСНЕ ОПРЕМЕ ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ ПАДА СА ДАЛЕКОВОДНИХ СТУПОВА 18.01.2018.

JN-OP-126-17.pdf

JN-OP-126-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Набавка услуге одржавања хигијене и ангажовање запосленика за обављање помоћних послова 22.01.2018.

JN-OP-146-17.pdf

JN-OP-146-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-146-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-146-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Напојни модули за сабирничку заштиту за ТС Тузла 02.03.2018.

JN-10-KZ-01-18.pdf

JN-10-KZ-01-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Деминирање траса ОП ТЗ 07.03.2018.

JN-KZ-149-17.pdf

JN-KZ-149-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-KZ-149-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDFF

ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 09.03.2018.

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA IZNAJMLJIVANJE POSLOVNOG PROSTORA.PDF

ЈН-ПП-09-18 Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења 19.03.2018.

JN-PP-09-18.pdf

JN-PP-09-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ СТУБА СМ 101 НА ДВ 110 kV ТС НОВИ ТРАВНИК – ТС БУГОЈНО 22.03.2018.

JN-KZ-143-17.pdf

Набавка опреме, материјала и резервних дијелова за телекомуникационе системе 29.03.2018.

JN-OP-142-17.pdf

JN-OP-142-17 Odluka o ponistenju postupka javne nabavke.pdf

ЈН-ПП-09-03-18 Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења 06.04.2018.

JN-PP-09-03-18.pdf

JN-PP-09-03-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Чишћење просторија у сједишту оперативног подручја Тузла 24.04.2018.

JN-OP-145-17.pdf

JN-OP-145-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-OP-145-17 Pojasnjenje 2.PDF

JN-OP-145-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Набавка услуга сервиса регулационих склопки 08.05.2018.

JN-OP-140-17.pdf

JN-OP-140-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-OP-140-17 Izmjena TD.PDF

JN-OP-l40-17 Pojasnjenje 2.PDF

JN-OP-140-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-OP-140-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-OP-140-17 Odluka o ponistenju nabavke LOT3.pdf

JN-OP-140-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.PDF

JN-OP-140-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.PDF

Набавка извођења радова на уградњи заштитног ужета и набавку недостајућег материјала у ОП Тузла на ДВ 220 kV Какањ – Тузла 4 (од SМ 136 до SМ 151) 21.05.2018.

JN-KZ-09-18.pdf

JN-KZ-09-18 Pojasnjenje 1.PDF

JN-KZ-09-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Постпродукциона подршка и одржавање SAP ERP система 22.05.2018.
(нови термин)

JN-OP-07-18.PDF

JN-OP-07-18 Pojasnjenje 1 i izmjena TD.PDF

JN-OP-07-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

НАБАВКА опреме потребне за замјену енергетских трансформатора Т1 и Т2 за потребе "Електропријеноса – Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево (ТС Сарајево 7) 23.05.2018.

JN-KZ-09-07-18.pdf

JN-KZ-09-07-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавке опреме потребне за замјену енергетских трансформатора Т1 и Т2 за потребе "Електропријеноса – Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево (ТС Сарајево 7) 24.05.2018.

JN-KZ-09-05-18.pdf

JN-KZ-09-05-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

НАБАВКА ОПРЕМЕ Сепаратор уља за потребе "Електропријеноса – Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 25.05.2018.

JN-KZ-09-06-18.pdf

Прикључне стезаљке и опрема за уземљење за потребе „Електропријеноса-Електропреноса БиХ“ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево (ТС Сарајево 7) 30.05.2018.

JN-KZ-09-08-18.pdf

JN-KZ-09-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка напитака и намирница за кафе кухињу у сједишту Компаније и Оперативном подручју Бања Лука 01.06.2018.

JN-KZ-150-17.pdf

JN-KZ-150-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-150-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

НАБАВКА SF6 ГАСА 08.06.2018.

JN-OP-05-18.pdf

JN-OP-05-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Продужење Microsoft лиценци кроз постојећи Еnterprise Subscription уговор 02.07.2018.

JN-OP-03-18.pdf

JN-OP-03-18 Pojasnjenje 1 i izmjena TD sa prilogom.pdf

JN-OP-03-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка грађевинских радова за потребе уградње постројења властите потрошње 10 (20) kV у ТС Зеница 2 16.07.2018.

JN-KZ-279-18.pdf

JN-KZ-279-18 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

Извођење електроинсталационих радова са набавком и уградњом потребне опреме у просторији 10 (20) kV за смјештај постројења властите потрошње у ТС Зеница 2 18.07.2018.

JN-KZ-280-18.pdf

JN-KZ-280-18 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ППЗ ОПРЕМЕ за потребе "Електропријеноса – Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука 23.07.2018.

JN-KZ-173-18.pdf

JN-KZ-173-18 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

Позив за достављање понуда за набавку услуге: Обука и стручно усавршавање за уређаје PROTECTA 31.05.2018.

JN-A2-62-17.pdf

JN-A2-62-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Позив за достављање понуда за набавку услуге: Обука и стручно усавршавање за заштитно-управљачке уређаје SIPROTEC 5 произвођача SIEMENS 31.05.2018.

JN-A2-64-17.pdf

JN-A2-64-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Позив за достављање понуда за набавку услуге: Обука и стручно усавршавање оператера за рад са термовизијским камерама 31.05.2018.

JN-A2-65-17.pdf

JN-A2-65-17 Pojašnjenje 1.PDF

JN-A2-65-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН-ПП-02/18 - Годишње одржавање лиценце за PSS програмски пакет 11.06.2018.

JN-PP-02-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци: ЈН-ПП-02/18 - Годишње одржавање лиценце за PSS програмски пакет 05.04.2018.

"У складу с чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама, "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука објављује информацију да у складу с чланом 21. став (ц) Закона о јавним набавкама, те у складу с чланом 23. став б) Закона, проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку услуга продужења годишње лиценце за PSS програмски пакет, са понуђачем: Siemens d.o.o. Београд. Тендерска документација се налази на протоколу Уговорног органа, ул Марије Бурсаћ 7а, 78000 Бања Лука."

Превоз енергетског трансформатора Коњиц – Гламоч 17.01.2018.

JN-KZ-141-17.pdf

JN-KZ-141-17 Obavijest o obilasku lokacije TS Konjic.pdf

JN-KZ-141-17 Obavijest o obilasku lokacije TS Glamoč.pdf

JN-KZ-141-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Набавка хардвера за потребе дирекције и оперативних подручја 11.01.2018.

JN-OP-125-17.pdf

JN-OP-125-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-125-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Позив за доставу понуда за пружање услуга интерне и екстерне репрезентације у 2017. години 31.12.2017.

A2-50-02_17_poziv.PDF

Позив за доставу понуда за стручно усавршавање из области електроенергетике, телекомуникација, информационих система, финансија, рачуноводства, интерне и екстерне ревизије, јавних набавки, правних и кадровских послова у 2017. години 31.12.2017.

A2-51-02_17_poziv.PDF

Позив за доставу понуда за пружање хотелских услуга (ноћења) у 2017. години 31.12.2017.

A2-52-02_17_poziv.PDF

НАБАВКА опреме и материјала потребног за уградњу енергетског трансформатора Т2 у ТС 110/35/10 kV Кисељак 27.12.2017.

09-04-17.pdf

09-04-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка инвентара за грађевинске објекте 22.12.2017.

JN-OP-81-17.pdf

JN-OP-81-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-OP-81-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-OP-81-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

Набавка физичког обезбјеђења објеката у ТЈ Вишеград 18.12.2017.

JN-KZ-135-17.pdf

JN-OP-135-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Набавка грађевинских радова на замјени ВН опреме у ТС 110/x kV Широки Бријег 12.12.2017.

JN-KZ-115-17.pdf

JN-KZ-115-17 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка изведбеног и пројекта изведеног стања замјене ВН опреме у ТС 110/x kV Широки Бријег 12.12.2017.
(нови термин)

JN-KZ-124-17.pdf

JN-KZ-124-17 Izmjena 1.PDF

JN-KZ-124-17 Pojašnjenje 1.PDF

JN-KZ-124-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-124-17 Obavijest o obilasku lokacije.pdf

JN-KZ-124-17 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-124-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Набавка маркетиншких услуга 12.12.2017.

JN-OP-114-17.pdf

JN-OP-114-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА AUTOCAD И FOXIT PHANTOMPDF 11.12.2017.

JN-KZ-130-17.pdf

JN-KZ-130-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Припрема терена за складиштење демонтиране опреме у ОП Тузла 11.12.2017.

JN-KZ-132-17.pdf

JN-KZ-132-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

ИЗРАДА РЕВИЗИЈЕ АKТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИKА за радна мјеста у Електропренос-Електропријенос БиХ а.д. Бања Лука 08.12.2017.

JN-KZ-111-17.pdf

JN-KZ-111-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Набавка израде идејног пројекта, главног пројекта и елабората експропријације реконструкције ДВ 110 kV Билећа – Никшић 01.12.2017.

JN-KZ-119-17.pdf

dwg file JN-KZ-119-17 Prilog 3 Situacija trase DV 110 kV Bileca - Niksic na katastarskoj podlozi.zip

JN-KZ-119-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-119-17 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.pdf

JN-KZ-119-17 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊЕГ РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА 28.11.2017.

JN-KZ-134-17.pdf

JN-KZ-134-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ЈН-ПП-129/17 Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења 23.11.2017.

JN-PP-129-17.pdf

JN-PP-129-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ЈН-ПП-128-17 Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења 22.11.2017.

JN-PP-128-17.pdf

JN-PP-128-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава челичне конструкције за одржавање далековода 20.11.2017.

JN-OP-44-17.pdf

JN-OP-44-17 Pojasnjenje1 i Izmjena TD.PDF

JN-OP-44-17 Pojasnjenje 2.PDF

JN-OP-44-17 Pojasnjenje 3.PDF

JN-OP-44-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Набава спојне и овјесне опреме и командно-сигналних каблова потребних за замјену ВН опреме у ТС 110/x Широки Бријег 17.11.2017.

JN-KZ-116-17.pdf

JN-KZ-116-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-116-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka javne nabavke.pdf

JN-KZ-116-17 Obavještenje o nastavku postupka JN.PDF

Набавка грађевинских радова и челичне конструкције носача апарата за уградњу набављене опреме у ТС Сарајево 1 16.11.2017.

JN-KZ-121-17.pdf

JN-KZ-121-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Набавка грађевинских радова у ТС Сарајево 13 16.11.2017.

JN-KZ-120-17.pdf

JN-KZ-120-17 Odluka o poništenju postupka JN.PDF

Набавка испитне кутије за потребе SCADA система и сета електроничарског алата у ОП Тузла 09.11.2017.

JN-KZ-103-17.pdf

JN-KZ-103-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Набавка резервних дијелова SCADA 08.11.2017.

JN-OP-94-17.pdf

JN-OP-94-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Набавка ситног потрошног материјала 01.11.2017.

JN-OP-95-17.pdf

JN-OP-95-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.PDF

JN-OP-95-17 Odluka o poništenju postupka LOT2.PDF

JN-OP-95-17 Odluka o poništenju postupka LOT3.PDF

JN-OP-95-17 Odluka o poništenju postupka LOT4.PDF

Набавка и уградња система за мјерење температуре проводника у реалном времену на ДВ 110 kV Бања Лука 1 - Бања Лука 6/I 30.10.2017.

JN-OP-71-17.pdf

JN-OP-71-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка прекидача 0,4 кВ за АC/DC развод у ОП Бања Лука 24.10.2017.

JN-KZ-82-17.pdf

JN-KZ-82-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-KZ-82-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Набавка грађевинских радова и челичне конструкције носача апарата за уградњу набављене опреме у ТС Сарајево 2 20.10.2017.

JN-KZ-108-17.pdf

JN-KZ-108-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Поправка заштитних и управљачко-контролних уређаја 20.10.2017.

JN-OP-17-17.pdf

JN-OP-17-17 Odluka o ponistenju JN za LOT1 i LOT2.PDF

JN-OP-17-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

Набавка ППЗ опреме 19.10.2017.

JN-KZ-98-17.pdf

JN-KZ-98-17 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-98-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Набавка алата и инструмената за примарно испитивање релеја у ОП Тузла 18.10.2017.

JN-KZ-105-17.pdf

JN-KZ-105-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-KZ-105-17 Odluka o stavljanju van snage odluke JN-KZ-105-18-17 i izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-KZ-105-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.PDF

JN-KZ-105-17 Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke.pdf

Набавка моторног горива за редовно пословање за потребе Електропренос-а БиХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево ТЈ Зеница 17.10.2017.

JN-OP-100-17.pdf

JN-OP-100-17 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-100-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка радова на санацији уземљивача стубова далековода 16.10.2017.

JN-KZ-102-17.pdf

JN-KZ-102-17 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-102-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-KZ-102-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-KZ-102-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

Физичко обезбјеђење објеката у ТЈ Вишеград 10.10.2017.

JN-KZ-101-17.pdf

JN-KZ-101-17 Odluka o poništenje postupka JN.PDF

Набавка командно сигналних каблова за потребе уградње опреме у објекте ОП Сарајево и у објекте ОП Бања Лука 29.09.2017.

JN-OP-79-17.pdf

JN-OP-79-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-79-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT1.pdf

JN-OP-79-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT2.pdf

Набавка изградње пословних објеката у ТЈ Бихаћ 28.09.2017.

JN-OP-38-17.pdf

JN-OP-38-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Набава изградње ТС 110/x kV Жељуша с прикључним далеководом 27.09.2017.

JN-OP-33-17.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-33-17 Jednopolna šema.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-33-17 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

JN-OP-33-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka (postupka poništenja) javne nabavke.pdf

JN-OP-33-17 Obavještenje o nastavku postupka (postupka poništenja) javne nabavke.pdf

Замјена опреме у ТС 110/x kV Лукавац 25.09.2017.

JN-OP-28-17.pdf

JN-OP-28-17 Pojašnjenje i izmjena.PDF

JN-OP-28-17 Pojašnjenje i izmjena 2.PDF

JN-OP-28-17 Pojašnjenje 3.PDF

JN-OP-28-17 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-28-17 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-28-17 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-28-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-28-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.PDF

JN-OP-28-17 Obavještenje o nastavku postupka JN.PDF

Набавка изградње ТС 110/10(20) kV Сарајево 12 22.09.2017.

JN-OP-105-16.pdf

JN-OP-105-16 Prilozi projektnog zadatka - crteži u višoj rezoluciji.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje i izmjena 1.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje i izmjena 2.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje i izmjena 3.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-105-16 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

Набавка реконструкције трафостанице ТС Сарајево 14 22.09.2017.

JN-OP-01-17.pdf

JN-OP-01-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-01-17 Pojašnjenje 2.pdf

Prilog broj 1 - Jednopolna shema TS.pdf

Prilog broj 2 - Jednopolna shema SN postrojenja.pdf

Prilog broj 3 - Dispozicija kompog. zgrade (MOP i TR).pdf

Prilog broj 4 - Dispozicija kompog. zgrade (SN).pdf

Prilog broj 5 - Dispozicija komandne prostorije.pdf

Prilog broj 6 - Blok shema mjerenja.pdf

Prilog broj 7 - Tabelarni pregled opreme.pdf

JN-OP-01-17 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-01-17 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

Набавка ситног ручног алата, инструмената и опреме 21.09.2017.

JN-OP-47-17.pdf

JN-OP-47-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 1 i Pojasnjenje 2.PDF

JN-OP-47-17 Pojasnjenje 3.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 2 i Pojasnjenje 4.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 3 i Pojasnjenje 5.PDF

JN-OP-47-17 Pojasnjenje 6.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 4 i Pojasnjenje 7.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 5 i Pojasnjenje 8.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 6 i Pojasnjenje 9.PDF

JN-OP-47-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-OP-47-17 Odluka o ponistenju postupka LOT2.PDF

JN-OP-47-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

JN-OP-47-17 Odluka o ponistenju postupka LOT4.PDFСтрана 1 од 15| Сљедећа