Јавне набавке - тендери - архива


Страна 1 од 30| Сљедећа


Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
ИЗРАДА ПРОТИВПОЖАРНОГ ПОЈАСА ОКО ТС 10.07.2023.

JN-KZ-439-23.pdf

Набавка услуга овлаштених судских вјештака грађевинске, пољопривредне, шумарске и економске струке за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Набавка нотарских услуга за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене пословних просторија за потребе „Електропреноса-Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 20.04.2023.
(нови термин)

JN-OP-91-23.pdf

JN-OP-91-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-91-23 Izmjena 2.pdf

JN-OP-91-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-91-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка индустријског рачунара за SCADA систем (поновљени поступак) 17.11.2022.

JN-KZ-1569-22.pdf

JN-KZ-1569-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1569-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Испорука материјала и извођење радова на санацији расвјете вањског постројења у ТС 110 kV Бугојно 25.10.2022.

JN-KZ-1376-22.pdf

JN-KZ-1376-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1376-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1376-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка индустријског рачунара за SCADA систем 27.09.2022.

JN-KZ-1366-22.pdf

JN-KZ-1366-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-1366-22 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка услуге регистрације и техничког прегледа службених возила за потребе Оперативног подручја Сарајево – Теренска јединица Вишеград 10.08.2023.

JN-KZ-579-23.pdf

JN-KZ-579-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-579-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Отклањање кварова и санација објеката 09.08.2023.

JN-KZ-432-23.pdf

JN-KZ-432-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Санација СМ 18 на ДВ 110 kV Тузла Центар – Тузла 3 07.08.2023.

JN-KZ-310-23.pdf

JN-KZ-310-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервисирање уређаја релејне заштите и помоћних напајања 03.08.2023.

JN-OP-314-23.pdf

JN-OP-314-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 1.pdf

JN-OP-314-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Гуме за возила за потребе Оперативног подручја Бања Лука 02.08.2023.

JN-KZ-462-23.pdf

Ситни потрошни материјал за потребе ОП Бања Лука 02.08.2023.

ЈN-KZ-564-23.pdf

N-KZ-564-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Поправка бетонских стубова СМ 22 и СМ 23 на ДВ 110 kV Зеница 1 – Травник 1 28.07.2023.

JN-KZ-459-23.pdf

JN-KZ-459-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набава изградње новог и комплетирања постојећег 110 kV ДВ поља у ТС 110/x kV Ускопље/Г. Вакуф 26.07.2023.

JN-OP-1556-22.pdf

JN-OP-1556-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

JN-OP-1556-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1556-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка периодичних љекарских прегледа радника 25.07.2023.
(нови термин)

JN-A2-317-23.pdf

JN-A2-317-23 Izmjena 1.pdf

JN-A2-317-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-A2-317-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 3.pdf

JN-A2-317-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-A2-317-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-A2-317-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-A2-317-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-A2-317-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-A2-317-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-A2-317-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

Изградња ВН далеководног поља у ТС 110/x kV Рама/Прозор 24.07.2023.

JN-OP-1558-22.pdf

JN-OP-1558-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1558-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

ИЗРАДА ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА ЗА ТС ЈЕЛАХ И ТС ГРАЧАНИЦА 21.07.2023.

JN-KZ-399-23.pdf

JN-KZ-399-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Сервисно одржавање возила за потребе „Електропреноса - Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука 21.07.2023.

JN-OP-319-23.pdf

JN-OP-319-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-319-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-319-33_Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-319-35_Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT4.pdf

JN-OP-319-37_Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-319-39_Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-319-41_Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-OP-319-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

Акумулаторске батерије за ТС Гламоч, ТС Купрес и ТС Чапљина 18.07.2023.

JN-KZ-306-23.pdf

JN-KZ-306-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка батерија за UPS уређај 18.07.2023.

JN-KZ-400-23.pdf

JN-KZ-400-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ОДРЖАВАЊЕ ИКТ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРОДУЖЕЊЕМ ЛИЦЕНЦИ ЗА ТК ОПРЕМУ 18.07.2023.

JN-OP-268-23.pdf

JN-OP-268-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Санација уземљивача стубова 17.07.2023.

JN-KZ-313-23.pdf

JN-KZ-313-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Техничко извиђање сумњивих површина (опасност од мина) на ДВ 110 kV Маглај - Завидовићи 17.07.2023.

JN-KZ-307-23.pdf

JN-KZ-307-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава изградње ДВ 110 kV Рама/Прозор – Ускопље/Г. Вакуф 11.07.2023.

JN-OP-1428-22.pdf

JN-OP-1428-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1428-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1428-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ППЗ ОПРЕМЕ 06.07.2023.

JN-KZ-318-23.pdf

JN-KZ-318-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-318-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-318-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Услуга регистрације и техничког прегледа службених возила за потребе Оперативног подручја Сарајево 04.07.2023.

JN-KZ-267-23.pdf

JN-KZ-267-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-267-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

Физичко обезбјеђење објеката у ОП Бања Лука 03.07.2023.

JN-OP-255-23.pdf

JN-OP-255-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка канцеларијског материјала 20.06.2023.

JN-OP-252-23.pdf

JN-OP-252-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-252-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-252-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-252-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-252-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-252-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

Набавка опреме, радова и услуга за потребе реализације замјене опреме и комплетирања ВН постројења у ТС 110/x kV Лакташи 1 20.06.2023.
(нови термин)

JN-OP-1779-22.pdf

JN-OP-1779-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1779-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1779-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1779-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1779-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка опреме, радова и услуга за потребе реализације замјене опреме у ТС 110/x kV Врнограч 19.06.2023.
(нови термин)

JN-OP-1634-22.pdf

JN-OP-1634-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1634-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1634-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1634-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1634-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Технички преглед возила за потребе ОП Бања Лука 12.06.2023.

JN-KZ-247-23.pdf

JN-KZ-247-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-247-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Набавка реконструкције ДВ 110 kV Доњи Вакуф – Јајце 2 09.06.2023.
(нови термин)

JN-OP-1424-22.pdf

JN-OP-1424-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1424-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1424-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1424-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1424-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Санација СМ 16 на ДВ 110kV Бања Лука 8 – Лакташи 08.06.2023.

JN-KZ-211-23.pdf

JN-KZ-211-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка средстава за одржавање хигијене у ОП Тузла 07.06.2023.

JN-OP-174-23.pdf

JN-OP-174-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-174-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

НАДОГРАДЊА SCADA СИСТЕМА У ТС 110/x kV САРАЈЕВО 11 06.06.2023.

JN-OP-1966-22.pdf

JN-OP-1966-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1966-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Замјена SCADA система у ТС 110/x kV у ОП Бања Лука 06.06.2023.

JN-OP-1787-22.pdf

JN-OP-1787-22 Prilog.pdf

JN-OP-1787-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка напитака и намирница за кафе кухињу у сједишту Компаније 01.06.2023.

JN-KZ-117-23.pdf

JN-KZ-117-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Ситни потрошни материјал за потребе ОП Бања Лука 01.06.2023.

JN-KZ-210-23.pdf

JN-KZ-210-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-KZ-210-23 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Компаније „Електропренос-Електропријенос” а.д. Бања Лука 30.05.2023.

JN-OP-1798-22.pdf

JN-OP-1798-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка реконструкције ДВ 110 kV Бугојно - Доњи Вакуф 30.05.2023.
(нови термин)

JN-OP-1421-22.pdf

JN-OP-1421-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1421-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1421-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1421-22 Odluka o poništenju postupka.pdf

Набавка и уградња опреме (SCADA, систем заштите и управљања) у ТС 110/x kV Нови Травник 24.05.2023.

JN-OP-1629-22.pdf

JN-OP-1629-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1629-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1629-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервис моторних косилица и тримера 19.05.2023.

JN-OP-175-23.pdf

JN-OP-175-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-175-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 3 .pdf

JN-OP-175-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-175-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

Набава и уградња ступа на ДВ 2x110 kV ХЕ Јабланица – Сарајево 1 (водови 2 и 3) у распону 77 – 78 и фазне ужади у затезном пољу од СМ 77 до СМ 77А 18.05.2023.

JN-OP-1561-22.pdf

JN-OP-1561-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1561-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Санација ДВ 110 kV Модрича – Оџак (OPGW) 16.05.2023.

JN-OP-1786-22.pdf

JN-OP-1786-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ А.Д. БАЊА ЛУКА ОПЕРАТИВНО ПОДРУЧЈЕ САРАЈЕВО ТЕРЕНСКА ЈЕДИНИЦА ВИШЕГРАД 12.05.2023.

JN-OP-154-23.pdf

JN-OP-154-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Превоз запосленика ОП Тузла 05.05.2023.

JN-OP-98-23.pdf

JN-OP-98-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге одржавање хигијене у пословним просторијама у ОП Тузла 05.05.2023.

JN-OP-141-23.pdf

JN-OP-141-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка пројектовања и уградња опреме (ВН прекидач, ВН растављач) ТС 110/x kV Лопаре 04.05.2023.

JN-OP-1785-22.pdf

JN-OP-1785-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1785-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Физичко осигурање објеката у ОП Мостар 28.04.2023.

JN-OP-140-23.pdf

JN-OP-140-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Аку батерије, исправљачи и инвертори за потребе реализације замјене опреме у ТС ОП Бања Лука 28.04.2023.

JN-OP-1791-22.pdf

JN-OP-1791-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Физичко обезбјеђење објеката у сједишту ОП Тузла, Љубаче 25.04.2023.

JN-OP-99-23.pdf

JN-OP-99-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Одржавање хигијене у пословном објекту у сједишту „Електропреноса - Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука 21.04.2023.

JN-OP-139-23.pdf

JN-OP-139-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуга техничког прегледа возила за потребе ОП Тузла 11.04.2023.

JN-KZ-150-23.pdf

Набавка услуга процјене нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиција у припреми и залиха у Компанији 07.04.2023.
(нови термин)

JN-OP-1650-22.pdf

JN-OP-1650-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1650-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1650-22 Nova tenderska.pdf

JN-OP-1650-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1650-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка грађевинских радова и опреме у ТС 110/x kV Приједор 1 06.03.2023.
(нови термин)

JN-OP-1783-22.pdf

JN-OP-1783-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1783-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1783-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1783-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ОП БАЊА ЛУКА 24.02.2023.

JN-OP-1763-22.pdf

JN-OP-1763-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1763-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1763-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1763-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1763-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-1763-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

JN-OP-1763-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 2.pdf

JN-OP-1763-22 Obavještenje o nastavku postupka JN 1.pdf

Набавка резервног 220 kV прекидача 22.02.2023.
(нови термин)

JN-OP-1519-22.pdf

JN-OP-1519-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1519-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1519-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1519-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1519-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1519-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1519-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Одржавање хигијене у пословном објекту у сједишту „Електропреноса-Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука 26.01.2023.

JN-OP-1759-22.pdf

JN-OP-1759-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка реконструкције и проширења ТС 110/x kV Кључ 18.01.2023.

JN-OP-1443-22.pdf

JN-OP-1443-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1443-22 Obavještenje o poništenju postupka JN.pdf

Заштитна одјећа за рад са моторном пилом за потребе ОП Тузла 10.01.2023.

JN-KZ-1905-22.pdf

JN-KZ-1905-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Техничко извиђање ради обезбјеђења новог приступног пута за стуб број 47 на ДВ 110 kV Маглај - Завидовићи 09.12.2022.

JN-KZ-1384-22.pdf

JN-KZ-1384-22 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Набавка услуга измјене пословно информационог система САП ради примјене новог контног плана 27.09.2022.
(нови термин)

JN-KZ-1086-22.pdf

JN-KZ-1086-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1086-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-1086-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1086-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdfСтрана 1 од 30| Сљедећа