Јавне набавке - тендери - архива


Страна 1 од 18| Сљедећа


Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА У 2017., 2018. и 2019. ГОДИНИ 31.12.2019.

JN-A2-91-17.PDF

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОВЛАШТЕНИХ СУДСКИХ ВЈЕШТАКА ГРАЂЕВИНСКЕ, ПОЉОПРИВРЕДНЕ, ШУМАРСКЕ И ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ У 2017., 2018. и 2019. ГОДИНИ 31.12.2019.

JN-A2-90-17.PDF

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ НОТАРСКИХ УСЛУГА У 2017., 2018. и 2019. ГОДИНИ 31.12.2019.

JN-A2-89-17.PDF

Набавка услуге сервиса и верификације бројила електричне енергије у ОП Тузла 06.12.2019.

JN-PP-1610-19.pdf

JN-PP-1610-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Антикорозивна заштита елемената преносног система 28.11.2019.

JN-OP-1538-19.pdf

JN-OP-1538-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка новогодишњих пакетића за дјецу запослених у "Електропренос- Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 18.11.2019.

JN-KZ-1546-19.pdf

JN-KZ-1546-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Преглед ППЗ опреме 12.11.2019.

JN-KZ-1339-19.pdf

JN-KZ-1339-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1339-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-1339-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-KZ-1339-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-KZ-1339-19 Odluka o ponistenju postupka JN za LOT 3.pdf

JN-KZ-1339-19 Odluka o ponistenju postupka JN za LOT 4.pdf

ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА РАДА И ВН ОПРЕМЕ 07.11.2019.

JN-KZ-1341-19 .pdf

JN-KZ-1341-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1341-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-KZ-1341-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-KZ-1341-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-KZ-1341-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

Набавка услуга поправке и ревизије ВН прекидача Кончар у ОП Бања Лука 05.11.2019.

JN-OP-1364-19.pdf

JN-OP-1364-19 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Превоз запосленика ОП Тузла 29.10.2019.

JN-OP-1302-19.pdf

JN-OP-1302-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка СДХ уређаја Surpass hiT 7025 29.10.2019.

JN-OP-830-19.pdf

JN-OP-830-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

САНАЦИЈА СТУБА БР. 26 НА ДВ 110 kV БРЧКО 1 – ДОБОЈ 3 17.10.2019.

JN-KZ-913-19.pdf

JN-KZ-913-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка резервних дијелова за SCADA систем за потребе "Електропренос –Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 16.10.2019.
(нови термин)

JN-KZ-1169-19.pdf

JN-KZ-1169-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1169-19 Izmjena TD.pdf

JN-KZ-1169-19 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Санација квара прекидача 8Е1-I-123 у ТС Мостар 2 09.10.2019.

JN-KZ-941-19.pdf

JN-KZ-941-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка санације грађевинских објеката 09.10.2019.

JN-OP-790-19.pdf

JN-OP-790-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-790-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-790-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-790-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Набавка резервних дијелова за ВН прекидаче 08.10.2019.

JN-OP-838-19 .pdf

JN-OP-838-19 Obavjestenje o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-838-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 2.pdf

Набавка трансформаторског уља 30.09.2019.

JN-OP-1084-19 .pdf

JN-OP-1084-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Уређаји помоћног напајања: исправљачи и инвертори 17.09.2019.

JN-OP-689-19.pdf

JN-OP-689-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT_1.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT_2.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT_3.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT_4.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po zalbi LOT 2.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po zalbi LOT 3.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po zalbi LOT 4.pdf

НАБАВКА РЕЗЕРВНОГ ЗАШТИТНО-УПРАВЉАЧКОГ ТЕРМИНАЛА 13.09.2019.

JN-KZ-836-19.pdf

JN-KZ-836-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка услуге Софтверске подршке за Microsoft Premier Support 12.09.2019.

JN-OP-145-19.pdf

JN-OP-145-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

НАБАВКА АКУМУЛАТОРСКИХ БАТЕРИЈА 220 V DC и 110 V DC 11.09.2019.

JN-OP-835-19.pdf

JN-OP-835-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-835-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-835-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

НАБАВКА МОТОРНОГ ГОРИВА 10.09.2019.

JN-OP-859-19.pdf

JN-OP-859-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-859-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-859-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-859-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-859-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

Напојни модули за сабирничку заштиту у РП Јабланица 06.09.2019.

JN-KZ-1088-19.pdf

JN-KZ-1088-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка радова на замјени стубова на ДВ 2x110 kV ХЕ Јајце 1 – ХЕ Бочац 05.09.2019.

JN-OP-258-19.pdf

JN-OP-258-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Поправка енергетског трансформатора 29.08.2019.

JN-OP-538-19.pdf

JN-OP-538-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-538-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-538-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-538-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ У СЈЕДИШТУ КОМПАНИЈЕ 28.08.2019.

JN-OP-961-19.pdf

JN-OP-961-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка услуга одржавања хигијене пословних просторија у пословној згради ТЈ Зеница и ангажовање запосленика за обављање помоћних послова 28.08.2019.

JN–KZ–1065-19.pdf

JN-KZ-1065-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Сјеча растиња у трасама далековода 27.08.2019.

JN-OP-791-19.pdf

JN-OP-791-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-791-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-791-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-791-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 4.pdf

Набавка напитака и намирница за кафе кухиње у сједишту Компаније и Оперативном подручју Бања Лука 23.08.2019.

JN–KZ–1064-19 .pdf

JN-KZ-1064-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1064-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 1.pdf

JN-KZ-1064-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 2.pdf

Санација OPGW-а на ДВ 220 kV Мостар 4 – ХЕ Закучац 22.08.2019.

JN-OP-831-19.pdf

JN-OP-831-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Превоз трансформатора и опреме (оквирни споразум 1 година) 22.08.2019.

JN-OP-677-19.pdf

JN-OP-677-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-677-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка личне заштитне опреме 20.08.2019.

JN-OP-676-19.pdf

JN-OP-676-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-676-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-676-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-676-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-676-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-676-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

Набавка моторних тестера, косилица и сјекачица 08.08.2019.

JN-KZ-832-19.pdf

JN-KZ-832-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Санација уземљивача далеководних стубова 07.08.2019.

JN-KZ-833-19.pdf

JN-KZ-833-19 Crtež br 2. (Izgled uzemljivača na betonskom stubu D1).pdf

JN-KZ-833-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-833-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-833-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набава OPGW, овјесне и спојне опреме 06.08.2019.

JN-OP-837-19.pdf

JN-OP-837-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-837-19 Izmjena TD.pdf

JN-OP-837-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-837-19 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Санација крова погонске зграде у ТС Сарајево 5 30.07.2019.

JN-KZ-914-19.pdf

JN-KZ-914-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Прикључне стезаљке за примарно повезивање опреме 110 kV за потребе "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 29.07.2019.

JN-KZ-993-19.pdf

JN-KZ-993-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка уређаја за мјерење отпора уземљења за потребе „Електропренос-Електропријенос БиХ“ а.д. Бања Лука 26.07.2019.

JN-KZ-834-19.pdf

JN-KZ-834-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-KZ-834-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци: ЈН-ПП-912/2019 за набаву "Набавка радова Санација стуба бр. 89 на ДВ 220 kV ТЕ Тузла - ТС Градачац" 18.07.2019.

У складу с чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама, "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука објављује информацију да у складу с чланом 21. став 1, тачка д) Закона о јавним набавкама, проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку радова на cанацији стуба бр. 89 на ДВ 220 kV ТЕ Тузла - ТС Градачац. Тендерска документација се налази на протоколу Уговорног органа, ул Марије Бурсаћ 7а, 78000 Бања Лука.

JN-PP-912-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка средстава за одржавање хигијене 16.07.2019.

JN-OP-731-19.pdf

JN-OP-731-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-731-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-731-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-731-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-731-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-731-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА „ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БИХ” А.Д. БАЊА ЛУКА ОПЕРАТИВНО ПОРУЧЈЕ САРАЈЕВО ТЕРЕНСКА ЈЕДИНИЦА ЗЕНИЦА 15.07.2019.

JN-OP-755-19.pdf

JN-OP-755-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка ППЗ опреме за потребе "Електропријеноса – Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука 10.07.2019.

JN-KZ-672-19.pdf

JN-KZ-672-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-672-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-672-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-KZ-672-19 Pojasnjenje 4.pdf

JN-KZ-672-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРОДУЖЕЊЕМ ЛИЦЕНЦИ 09.07.2019.

JN-OP-590-19.pdf

JN-OP-590-19 Pojasnjenje i Izmjena TD.pdf

JN-OP-590-19 Pojašnjenje 2 TD sa prilogom.pdf

JN-OP-590-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Уградња сепаратора трансформаторског уља у објектима ЕлектропреносЕлектропријенос БиХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево (ТС Кисељак и ТС Сарајево 7) 08.07.2019.

JN-KZ-671-19.pdf

JN-KZ-671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка измјештања далековода 220 kV у кругу ТЕ Тузла ради изградње Блока 7 ТЕ Тузла 08.07.2019.

JN-OP-41-19.pdf

Crtež br. 19 (str. 57, 161) – Preklopljene trase postojećeg i novog stanja (nakon izgradnje dva dvosistemska dalekovoda) - VEĆA REZOLUCIJA.pdf

JN-OP-41-19 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-41-19 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-41-19 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-41-19 Pojasnjenje 3 Prilog.pdf

JN-OP-41-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-41-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-41-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка услуге физичко – техничког обезбјеђења пословног објекта у сједишту Компаније "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука и у Оперативном подручју Бања Лука 04.07.2019.

JN-OP-704-19.pdf

JN-OP-704-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-704-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - LOT2.pdf

Баждарење бројила електричне енергије за потребе "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 27.06.2019.

JN-KZ-670-19.pdf

JN-KZ-670-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка четверостубне електрохидрауличке дизалице за потребе "Електропријеноса – Електропреноса БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 01.07.2019.

JN-KZ-726-19.pdf

JN-KZ-726-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

ПОПРАВКА РЕГУЛАЦИОНИХ СКЛОПКИ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА 18.06.2019.

JN-OP-487-19.pdf

JN-OP-487-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-487-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-487-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-487-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Набавка одводника пренапона 13.06.2019.

JN-OP-357-19.pdf

JN-OP-357-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-357-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-357-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-357-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-357-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ И АПЛИКАТИВНЕ ПОДРШКЕ СА ОБУКОМ ЗА САП ЕРП СИСТЕМ 11.06.2019.

JN-OP-418-19.pdf

JN-OP-418-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-418-19 Obavjestenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-418-19 Izmjena TD.pdf

JN-OP-418-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка периодичних љекарских прегледа радника Електропренос – Електропријенос БиХ а.д. Бања Лука 22.05.2019.

JN-A2-462-19.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT7.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT8.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT9.pdf

JN-A2-462-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN LOT1.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o stavljanju van snage izbor najpovoljnijeg ponudjaca za LOT7.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o stavljanju van snage izbor najpovoljnijeg ponudjaca za LOT9.pdf

JN-A2-462-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-A2-462-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN LOT1.pdf

JN-A2-462-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN LOT7 i LOT9.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT7.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT9.pdf

НАБАВКА УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ, ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕВИПЕРИЗАЦИЈЕ 08.05.2019.

JN-KZ-461-19.pdf

JN-KZ-461-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-461-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-461-19 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-461-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-KZ-461-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-KZ-461-19 Obavjestenje o nastavaku postupka JN.pdf

JN-KZ-461-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка робе: Акумулаторска батерија 220 V, 405 Аh, 2 V 08.05.2019.

JN-KZ-431-19.pdf

JN-KZ-431-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-431-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-431-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Потрошни материјал и средства за одржавање возила 16.4.2019.

JN-KZ-247-19.pdf

JN-KZ-247-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-KZ-247-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-KZ-247-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

Набавка порцуланских изолатора 10.04.2019.

JN-OP-1099-18.pdf

JN-OP-1099-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1099-18 Obavjestenje o nastavaku postupka.pdf

JN-OP-1099-18 Izmjena TD.pdf

JN-OP-1099-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка роба: Поцинчана челична конструкција 09.04.2019.

JN-OP-98-19.pdf

JN-OP-98-19 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-98-19 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-98-19 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-98-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponundjaca.pdf

JN-OP-98-19 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponudjacu.pdf

JN-OP-98-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

Набавка роба: Каблови, кабловска опрема и Cu профили 21.03.2019.
(нови термин)

JN-OP-1102-18.pdf

JN-OP-1102-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1102-18 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-1102-18 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-1102-18 Pojašnjenje 4 i Izmjena TD.pdf

JN-OP-1102-18 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1102-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-1102-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-1102-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-1102-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Набавка ситног потрошног материјала, резервних дијелова и опреме 12.03.2019.

JN-OP-1100-18.pdf

JN-KZ-1100-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1100-18 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-1100-18 Pojašnjenje 3 i Izmjena TD.pdf

JN-OP-1100-18 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1100-18 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1100-18 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1100-18 Obavjestenje o odgadjanju postupka JN.pdfСтрана 1 од 18| Сљедећа