Јавне набавке - тендери - архива


Страна 1 од 23| Сљедећа


Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Продужење Microsoft лиценци кроз Enterprise Subscription Agreement 03.08.2021.
(нови термин)

JN-OP-568-21.pdf

JN-OP-568-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-568-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-568-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-568-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка алата и инструмената за ОП Бања Лука 21.07.2021.

JN-KZ-566-21.pdf

JN-KZ-566-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА РАДА И ВН ОПРЕМЕ 07.07.2021.

JN-KZ-634-21.pdf

JN-KZ-634-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-634-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка ВН заштитне опреме 05.07.2021.

JN-OP-636-21.pdf

JN-OP-636-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-636-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА У СЈЕДИШТУ ОП БАЊА ЛУКА 24.06.2021.

JN-KZ-732-21.pdf

JN-KZ-732-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Илијаш 1 18.06.2021.

JN-OP-451-21.pdf

JN-OP-451-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-451-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Живинице 18.06.2021.

JN-OP-450-21.pdf

JN-OP-450-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-450-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава изградње пословног објекта ОП Мостар у Мостару 15.06.2021.
(нови термин)

JN-OP-1973-20.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-1973-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1973-20 Pojašnjenje 13.pdf

JN-OP-1973-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

НАБАВКА УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА И ДЕВИПЕРИЗАЦИЈА 10.06.2021.

JN-KZ-633-21.pdf

JN-KZ-633-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка прекидача 35 kV за ТС Зеница 4 09.06.2021.

JN-OP-438-21.pdf

JN-OP-438-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ФАЈЕРВОЛ И ЛИЦЕНЦЕ ТК ОПРЕМЕ ЗА САП 07.06.2021.

JN-OP-569-21.pdf

JN-OP-569-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Хидраулични спремник за ВН прекидач 220 kV произвођача Кончар 01.06.2021.

JN-KZ-637-21.pdf

JN-KZ-637-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка одводника пренапона 31.05.2021.

JN-OP-508-21.pdf

JN-OP-508-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-508-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-508-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-508-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервисно одржавање возила за потребе Оперативног подручје Сарајево Теренска јединица Сарајево и Теренска јединица Зеница 17.05.2021.

JN-OP-352-21.pdf

JN-OP-352-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-352-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

Набавка уређаја за управљање и заштиту СН одвода за ОП Бања Лука 13.05.2021.

JN-OP-1774-19.pdf

JN-OP-1774-19 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1774-19 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1774-19 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1774-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка трансформаторског уља 12.05.2021.

JN-OP-324-21.pdf

JN-OP-324-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Техничко извиђање на дионици СМ40-СМ42 на ДВ 110kV ТС Сребреница – ТС Зворник 07.05.2021.

JN-KZ-390-21.pdf

JN-KZ-390-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Одржавање хигијене у пословним просторијама ОП Тузла 05.05.2021.

JN-OP-392-21.pdf

JN-OP-392-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-392-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-392-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Одржавање SCADA система 05.05.2021.
(нови термин)

JN-OP-143-21.pdf

JN-OP-143-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-143-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-143-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка батерија 220 V за помоћно напајање трафостаница у ОП Бања Лука 29.04.2021.

JN-OP-320-21.pdf

JN-OP-320-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-320-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-320-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка моторних пила за потзребе ОП Тузла 26.04.2021.

JN-KZ-435-21.pdf

Набавка алата и инструмената за ОП Бања Лука 23.04.2021.

JN-KZ-351-21.pdf

JN-KZ-351-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Физичко обезбјеђење објеката у сједишту ОП Тузла 23.04.2021.

JN-OP-391-21.pdf

JN-OP-391-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-391-21 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.pdf

Замјена стуба СМ 23 на ДВ 110 kV ТС Пазарић – ЕВП Коњиц 19.04.2021.

JN-KZ-142-21.pdf

JN-KZ-142-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 06.04.2021.

JN-OP-64-21.pdf

JN-OP-64-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка реконструкције и проширења ТС 110/x kV Козарска Дубица (2. фаза) 05.04.2021.
(нови термин)

JN-OP-1646-20.pdf

JN-OP-1646-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1646-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1646-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1646-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1646-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1646-20 - Graficki prilozi projektnog zadatka.pdf

JN-OP-1646-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1646-20 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1646-20 Obavještenje o nastavku postupka J.N.pdf

Набавка изградње ТС 110/x kV ТС Бања Лука 9 23.03.2021.
(нови термин)

JN-OP-1626-20 .pdf

JN-OP-1626-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1626-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1626-20 Obavještenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-1626-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1626-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1626-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1626-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1626-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1626-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1626-20 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1626-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1626-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1626-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка изградње прикључног ДВ 2x110 кV за ТС Бања Лука 9 22.03.2021.
(нови термин)

JN-OP-1624-20.pdf

JN-OP-1624-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1624-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1624-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1624-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1624-20 (integralni tekst).pdf

JN-OP-1624-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1624-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1624-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка изградње 110 kV далеководног поља и комплетирање мјерног поља у ТС 110/x kV Сребреница 22.03.2021.
(нови термин)

JN-OP-1644-20.pdf

JN-OP-1644-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1644-20 Obavještenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-1644-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1644-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1644-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1644-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1644-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1644-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1644-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1644-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1644-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка реконструкције/адаптације и проширење ТС 110/x кВ Требиње 1 24.02.2021.
(нови термин)

JN-OP-1445-20.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1445-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1445-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1445-20 Obavještenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-1445-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1445-20 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-1445-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1445-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1445-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка моторног горива 23.02.2021.

JN-OP-1648-20.pdf

JN-OP-1648-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1648-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1648-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1648-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1648-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1648-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-1648-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-1648-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-1648-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-1648-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-OP-1648-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-OP-1648-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

JN-OP-1648-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 10.pdf

JN-OP-1648-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1648-20 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 5.pdf

JN-OP-1648-20 Obavještenje o nastavku postupka LOT 1.pdf

JN-OP-1648-20 Obavještenje o nastavku postupka LOT 7.pdf

JN-OP-1648-20 Obavještenje o nastavku postupka LOT 8.pdf

Реконструкција стубног мјеста СМ 23 на ДВ 110 kV Добој 1 - Грачаница 05.02.2021.

JN-KZ-1655-20.pdf

Набавка изолатора, овјесне и спојне опреме за далеководе 19.01.2021.
(нови термин)

JN-OP-1429-20.pdf

JN-OP-1429-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1429-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1429-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1429-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1429-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1429-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1429-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1429-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1429-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

JN-OP-1429-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

Набава личне заштитне опреме 02.12.2020.

JN-OP-1238-20.pdf

JN-OP-1238-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1238-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1238-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1238-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1238-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-1238-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1238-20 Obavještenje o poništenju postupka JN Lot 2.pdf

JN-OP-1238-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-1238-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdfСтрана 1 од 23| Сљедећа