Јавне набавке - тендери - архива


Страна 1 од 19| Сљедећа


Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
НАБАВКА НАПИТАКА И НАМИРНИЦА ЗА КАФЕ КУХИЊУ У СЈЕДИШТУ КОМПАНИЈЕ И ОПЕРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ БАЊА ЛУКА 03.12.2020.

JN-KZ-1494-19.pdf

JN-KZ-1494-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-1494-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1494-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1494-19 Produženje perioda važenja dostavljene ponude.pdf

JN-KZ-1494-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-KZ-1494-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

Набавка санације уземљивача стубова на ДВ 110 kV Мркоњић Град - Шипово 10.07.2020.

JN-KZ-511-20.pdf

JN-KZ-511-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-511-20 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци: ЈН-ПП-579/2020 за набавку „Набавка услуге замјене магнетног кола трансформатора 220/115/10,5 kV (150 MVA) у ТС Мостар 4 (Чуле)“ 06.07.2020.

У складу с чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама, „Електропренос - Електропријенос БиХ“ а.д. Бања Лука објављује информацију да у складу с чланом 23. став 1, тачка б) Закона о јавним набавкама, проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку услуге замјене магнетног кола трансформатора 220/115/10,5 kV (150 MVA) у ТС Мостар 4 (Чуле). Тендерска документација се налази на протоколу Уговорног органа, ул. Марије Бурсаћ 7а, 78000 Бања Лука.

JN-PP-579-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Одржавање уређаја ИКТ инфраструктуре са продужењем лиценце 23.06.2020.

JN-OP-342-20.pdf

JN-OP-342-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-342-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка гријача и резервних дијелова ВН прекидача 16.06.2020.

JN-KZ-1792-19.pdf

JN-OP-1792-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-KZ-1792-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

Сервис ВН прекидача произвођача АЛСТОМ са обуком 09.06.2020.

JN-OP-78-20.pdf

JN-OP-78-20 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Физичко-техничко обезбјеђење објеката у сједишту ОП Бања Лука 29.05.2020.

JN-KZ-325-20.pdf

JN-KZ-325-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Инспекција регулационих склопки ВН трансформатора 26.05.2020.

JN-OP-227-20.pdf

JN-OP-227-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-227-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-227-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-227-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

Набавка ситног потрошног материјала 26.05.2020.

JN-OP-1875-19.pdf

JN-OP-1875-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1875-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-1875-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-1875-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-1875-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и девиперизација 19.05.2020.

JN-KZ-194-20.pdf

JN-KZ-194-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-194-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Сјеча растиња у трасама далековода 05.05.2020.

JN-OP-226-20.pdf

JN-OP-226-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Замјена OPGW-а на ДВ 110 kV ТС Брчко 2 - ТС Бијељина 3 28.04.2020.
(нови термин)

JN-OP-1843-19.pdf

JN-OP-1843-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1843-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1843-19 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1843-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Хидраулични спремник за ВН прекидач 220 kV произвођача Кончар 23.04.2020.

JN-KZ-191-20.pdf

JN-KZ-191-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка услуге за: ФИЗИЧКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА У СЈЕДИШТУ ОП ТУЗЛА 02.04.2020.

JN–OP–162-20.pdf

JN-OP-162-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Проводни изолатори за трансформаторе ОП Бања Лука 20.03.2020.

JN-OP-1796-19.pdf

JN-OP-1796-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1796-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-1796-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-1796-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-1796-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

Сјеча растиња у трасама далековода 13.03.2020.

JN-OP-79-20.pdf

JN-OP-79-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-79-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Набавка услуга сервиса уређаја, заштитно-управљачких и помоћних напајања 11.03.2020.
(нови термин)

JN-OP-1665-19.pdf

JN-OP-1665-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1665-19 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-1665-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1665-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1665-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1665-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1665-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

Резервни дијелови за ВН прекидаче 10.03.2020.

JN-KZ-77-20.pdf

JN-KZ-77-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-77-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка акумулаторских батерија 220 V 05.03.2020.

JN–KZ–5-20.pdf

JN-KZ-5-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-5-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-5-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Набавка алата, инструмената и опреме за потребе одржавања ОП Тузла 04.03.2020.

JN-OP-1797-19.pdf

JN-OP-1797-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1797-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-1797-19 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Набавка мјерних трансформатора 04.03.2020.

JN-OP-1795-19.pdf

JN-OP-1795-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1795-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци: ЈН-ПП-181/2020 за набавку "САНАЦИЈА СТУБНОГ МЈЕСТА 83 400 kV ДВ МОСТАР 4 – САРАЈЕВО 10" 28.02.2020.

У складу с чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама, "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука објављује информацију да у складу с чланом 21. став 1, тачка д) Закона о јавним набавкама, проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку радова на САНАЦИЈИ СТУБНОГ МЈЕСТА 83 400 kV ДВ МОСТАР 4 – САРАЈЕВО 10. Тендерска документација се налази на протоколу Уговорног органа, ул. Марије Бурсаћ 7а, 78000 Бања Лука.

JN-PP-181-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци: ЈН-ПП-180/2020 за набавку "САНАЦИЈА СТУБНОГ МЈЕСТА 70 ДВ 110 kV НЕВЕСИЊЕ - ГАЦКО" 28.02.2020.

У складу с чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама, "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука објављује информацију да у складу с чланом 21. став 1, тачка д) Закона о јавним набавкама, проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку радова на санацији стуба бр. 70 на ДВ 110 кВ НЕВЕСИЊЕ - ГАЦКО. Тендерска документација се налази на протоколу Уговорног органа, ул. Марије Бурсаћ 7а, 78000 Бања Лука.

JN-PP-180-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

ПОПРАВКА РЕГУЛАЦИОНИХ СКЛОПКИ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА 25.02.2020.

JN-OP-1775-19.pdf

JN-OP-1775-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1775-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

УСЛУГА ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ А.Д. БАЊА ЛУКА ОПЕРАТИВНО ПОДРУЧЈЕ САРАЈЕВО ТЕРЕНСКА ЈЕДИНИЦА ВИШЕГРАД 20.02.2020.

JN-OP-1752-19.pdf

JN-OP-1752-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка моторног горива 19.02.2020.
(нови термин)

JN-OP-1671-19.pdf

JN-OP-1671-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1671-19 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-1671-19 Izmjena TD.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

JN-OP-1671-19 Obavjestenje o ponistenju postupka LOT 2.pdf

Набавка роба: Изолатор за 220 kV прекидач 3АQ1ЕЕ (SIMENS) 18.02.2020.

JN-KZ-1679-19.pdf

JN-KZ-1679-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Уређаји помоћног напајања: исправљачи и инвертори 18.02.2020.

JN-OP-1539-19.pdf

JN-OP-1539-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

НАБАВКА УСЛУГА ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА AUTOCAD (3 ГОДИНЕ) 18.02.2020.

JN-OP-1776-19.pdf

JN-OP-1776-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1776-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Услуга физичког обезбјеђења имовине и објеката у ОП Мостар 14.02.2020.

JN-OP-1840-19.pdf

JN-OP-1840-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Преглед и испитивање ППЗ опреме 12.02.2020.

JN-KZ-1876-19.pdf

JN-KZ-1876-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1876-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-KZ-1876-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-KZ-1876-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-KZ-1876-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Опрема за активирање комуникације и убрзавања између заштита на далеководу ДВ 220 кВ РП Јабланица - ХЕ Грабовица 11.02.2020.

JN-KZ-31-20.pdf

JN-KZ-31-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене пословних просторија и ангажовање запосленика за обављање помоћних послова за потребе Оперативног подручја Сарајево 10.02.2020.

JN-KZ-1841-19.pdf

JN-KZ-1841-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Извођење инжињерско геолошких и геомеханичких радова са израдом геотехничког пројекта за ДВ 110 kV Сарајево 10 – Сарајево 2 04.02.2020.

JN-KZ-7-20.pdf

JN-KZ-7-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка санације грађевинских објеката 24.01.2020.

JN-OP-1714-19.pdf

JN-OP-1714-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-1714-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

Поправка и ревизија ВН прекидача Кончар у ОП Бања Лука 16.01.2020.

JN-OP-1713-19.pdf

JN-KZ-1713-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Санација кровова у ОП Мостар 10.01.2020.

JN-KZ-1769-19.pdf

JN-KZ-1769-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1769-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка OPGW, овјесне и спојне опреме 23.12.2019.

JN-OP-1541-19.pdf

JN-OP-1541-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1541-19 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-1541-19 Obavjestenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-1541-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

НАБАВКА ВИСОКОНАПОНСКЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 05.12.2019.

JN-OP-673-19 .pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 1 .pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 2 .pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 3 .pdf

JN-OP-673-19 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Набавка енергетског трансформатора 220/110/x kV, 150 MVA у ТС Мостар 4 (Чуле) 29.11.2019.
(нови термин)

JN-OP-646-19.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-646-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 2.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 3.pdf

JN-OP-646-19 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 4.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-646-19 Obavjestenje o ponistenju postupka JN.pdf

Сјеча растиња у трасама далековода 26.11.2019.

JN-OP-1540-19.pdf

JN-OP-1540-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-1540-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-1540-19 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-1540-19 Rjesenje za ponistenje postupka.pdf

Сервис ВН прекидача произвођача Кончар, Алстом, Сиеменс са обуком у ОП Мостар 21.11.2019.

JN-OP-1338-19.pdf

JN-OP-1338-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1338-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1338-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1338-19 Odluka o poništenju postupka LOT 3.pdf

НАБАВКА ВИСОКОНАПОНСКЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 30.07.2019.

JN-OP-673-19.pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-673-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdfСтрана 1 од 19| Сљедећа