Јавне набавке - тендери - архива


Страна 1 од 31| Сљедећа


Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Поправка крова у ТС Лукавац 06.12.2023.

JN-KZ-1015-23.pdf

JN-KZ-1015-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Поправка бетонских стубова СМ 22 и СМ 23 на ДВ 110 kV Зеница 1 - Травник 1 01.12.2023.

JN-KZ-808-23.pdf

JN-KZ-808-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Редовно одржавање клима ормара у ТК/ИТ сали за потребе Електропренос-а БИХ а.д. Бања Лука -Оперативно подручје Сарајево 28.11.2023.

JN-KZ-958-23.pdf

JN-KZ-958-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Услуга регистрације и техничког прегледа службених возила за потребе Електропренос-а БИХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево – Теренска јединица Вишеград 21.11.2023.

JN-KZ-913-23.pdf

JN-KZ-913-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Одводници пренапона за ВН и СН опрему 14.11.2023.

JN-OP-451-23.pdf

JN-OP-451-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-451-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 1.pdf

JN-OP-451-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-451-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 3.pdf

JN-OP-451-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 4.pdf

Набавка зимских гума за возила 13.11.2023.
(нови термин)

JN-KZ-752-23.pdf

JN-KZ-752-23 Odluka o odgađanju postupka JN.pdf

JN-KZ-752-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-752-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-752-23 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊЕГ РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА 07.11.2023.

JN-KZ-784-23.pdf

JN-KZ-784-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Замјена СБН-а Са уградњом у ТС Брод 02.11.2023.

JN-KZ-721-23.pdf

JN-KZ-721-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка грађевинских радова (уљна када за трансформатор) у ТС 110/x kV Босанско Грахово 31.10.2023.

JN-KZ-616-23.pdf

JN-KZ-616-2023 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка периодичних љекарских прегледа радника 27.10.2023.
(нови термин)

JN-A2-735-23.pdf

JN-A2-735-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-A2-735-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-A2-735-23 Izmjena 1.pdf

JN-A2-735-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN 2.pdf

JN-A2-735-23 Obavještenje o poništenju postupka JN.pdf

Одржавање возила за ОП Бања Лука 26.10.2023.

JN-OP-732-23.pdf

JN-OP-732-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-732-23 Odluka o poništenju postupka LOT 2.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ДЈЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС – ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ" а.д. БАЊА ЛУКА 24.10.2023.

JN-KZ-783-23.pdf

JN-KZ-783-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка ППЗ опреме 19.10.2023.

JN-KZ-726-23.pdf

JN-KZ-726-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-726-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка адаптације ТС 110/x kV Добој 2 10.10.2023.

JN-OP-617-23.pdf

JN-OP-617-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-617-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Поправка и сервис возила 09.10.2023.

JN-KZ-733-23.pdf

JN-KZ-733-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-733-23 Odluka o poništenju postupka LOT 2.pdf

Мониторинг и интервенција заштитарске агенције у ТС Ђурђевик, ТС ХАК, ТС Тузла 4 и ТС Лукавац 03.10.2023.

JN-KZ-693-23.pdf

JN-KZ-693-23 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA.pdf

Антикорозивна заштита челичне конструкције (ТС 110/x kV Цазин1, ТС 110/x kV Босанско Грахово) 28.09.2023.

JN-KZ-1796-22.pdf

JN-KZ-1796-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Инструменти и уређаји 27.09.2023.

JN-OP-456-23.pdf

JN-OP-456-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-456-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-456-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-456-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Набава изградње пословног објекта ОП Мостар у Мостару 26.09.2023.

JN-OP-526-23.pdf

JN-OP-526-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-526-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-526-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-526-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-526-2023 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-526-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Радови на заштити од прекомјерне буке за ТС Сарајево 13 25.09.2023.

JN-KZ-602-23.pdf

JN-OP-602-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Услуга обављања физичког обезбјеђења објеката на подручју Електропреноса–Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 25.09.2023.

JN-OP-658-23.pdf

JN-OP-658-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене пословних просторија за потребе „Електропреноса-Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 22.09.2023.

JN-OP-699-23.pdf

JN-OP-699-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-699-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Транспорт трансформатора и опреме 21.09.2023.

JN-OP-460-23.pdf

JN-OP-460-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-460-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ИЗРАДА ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА ЗА ТС ЈЕЛАХ И ТС ГРАЧАНИЦА 19.09.2023.

JN-KZ-688-23.pdf

JN-KZ-688-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Преглед и испитивање ППЗ опреме 19.09.2023.

JN-OP-683-23.pdf

JN-OP-683-23 Odluka o poništenju postupka LOT 1.pdf

JN-OP-683-23 Odluka o poništenju postupka LOT 2.pdf

Набавка опреме (аку батерије, исправљачи и инвертори) за потребе реализације замјене опреме у ТС ОП Бања Лука 19.09.2023.

JN-OP-628-23.pdf

JN-OP-628-23 Pojašenjenje 1.pdf

JN-OP-628-23 Izmjena 1.pdf.pdf

JN-OP-628-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка реконструкције, адаптације, санације, доградње и надоградње пословних и помоћних објеката у сједишту ОП Бања Лука 18.09.2023.

JN-OP-525-23.pdf

JN-OP-525-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Антикорозивна заштита 14.09.2023.

JN-OP-448-23.pdf

JN-OP-448-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка резервних дијелова за ВН и СН прекидаче 13.09.2023.

JN-OP-298-23.pdf

JN-OP-298-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава радова за потребе завршетка реконструкције ДВ 110 kV Мостар 1 – Мостар 2 12.09.2023.

JN-KZ-1957-22.pdf

JN-KZ-1957-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Занатске и специјалистичке услуге за потребе одржавања расклопних постројења 12.09.2023.

JN-OP-311-23.pdf

JN-OP-311-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT - 2.pdf

JN-OP-311-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT - 3.pdf

JN-OP-311-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT - 4.pdf

JN-OP-311-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

Набавка услуге Физичко обезбјеђење пословно-техничке зграде у ТЈ Зеница (ОП Сарајево) 08.09.2023.

JN-OP-659-23.pdf

JN-OP-659-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка заштитно-управљачких уређаја 08.09.2023.

JN-OP-450-23.pdf

JN-OP-450-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-450-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервис регулационих склопки 06.09.2023.

JN-OP-312-23.pdf

JN-OP-312-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Овјесни и спојни материјал за ДВ 05.09.2023.

JN-OP-454-23.pdf

JN-OP-454-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-454-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-454-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-454-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка опреме и материјала за енергетске трансформаторе 05.09.2023.

JN-OP-297-23.pdf

JN-OP-297-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-297-23 Odluka o poništenju postupka LOT 1.pdf

JN-OP-297-23 Odluka o poništenju postupka LOT 4.pdf

JN-OP-297-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka LOT 3.pdf

JN-OP-297-23 Odluka o poništenju postupka LOT 3.pdf

Набавка техничке документације за реализацију мјера заштите од поплава ТС 110/x kV Грачаница 04.09.2023.

JN-KZ-413-23.pdf

JN-KZ-413-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-413-23 Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču.pdf

JN-KZ-413-2023 Odluka o dodjeli ugovora četvrtorangiranom ponuđaču.pdf

Линијски одводници пренапона и изолатори на далеководима за ТС Вишеград 04.09.2023.
(нови термин)

JN-OP-299-23.pdf

JN-OP-299-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-299-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-299-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-299-23 Izmjena 2.pdf

JN-OP-299-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-299-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-299-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN LOT 1.pdf

JN-OP-299-23 Odluka o usvajanju žalbe.pdf

JN-OP-299-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1 LOT 1.pdf

НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ТС 110/35/10 kV ЈАХОРИНА 01.09.2023.
(нови термин)

JN-OP-1095-22.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1095-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1095-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1095-22 Izmjena 3.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1095-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1095-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1095-22 Izmjena 4.pdf

JN-OP-1095-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка и уградња опреме у РП 220kV Мостар 3 31.08.2023.

JN-OP-1434-22.pdf

JN-OP-1434-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава изградње једносистемске и двосистемске дионице ДВ 110 kV ХЕ Мостар – Мостар 1 (двосистемска дионица од портала ТС Мостар 1 до СМ 4, једносистемска дионица од СМ 4 до СМ 5) 30.08.2023.

JN-OP-1956-22.pdf

JN-OP-1956-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка поцинчане челичне конструкције за ДВ стубове 30.08.2023.

JN-OP-453-23.pdf

JN-OP-453-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-453-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-453-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-453-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка геодетске опреме за потребе оперативних подручја Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 29.08.2023.

JN-OP-412-23.pdf

JN-OP-412-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене у ПТЗ ТЈ Зеница (ОП СА) 28.08.2023.

JN-OP-588-23.pdf

JN-OP-588-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-588-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-588-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-588-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене ПТЗ ЈП Електропривреда БИХ за потребе Електропренос-а БИХ а.д. Бања Лука - Оперативно подручје Сарајево 25.08.2023.

JN-KZ-529-23.pdf

JN-KZ-529-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 24.08.2023.

JN-OP-316-23.pdf

JN-OP-316-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-316-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-316-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-316-23 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-316-23 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 6.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 7.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

Набавка реконструкције дијела трасе ДВ 110 kV Дрвар – Личко Дуго Поље – Босанско Грахово 22.08.2023.

JN-OP-1784-22.pdf

JN-OP-1784-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1784-22 Obavještenje-poništenje postupka JN.pdf

Отклањање кварова на протупровалним заштитама у ТС-има 18.08.2023.

JN-KZ-550-23.pdf

JN-KZ-550-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-550-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка опреме, радова и услуга за потребе реализације замјене опреме у ТС 110/x kV Тузла Центар 17.08.2023.

JN-OP-1626-22.pdf

JN-OP-1626-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка санације ДВ 110 kV Добој 1 – Добој 2 15.08.2023.

JN-OP-1632-22.pdf

JN-OP-1632-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка реконструкције ДВ 110 kV Билећа – Требиње 1 15.08.2023.

JN-OP-1429-22.pdf

JN-OP-1429-22 KARTA DV 110 KV BILEĆA-TREBINJE_1.pdf

JN-OP-1429-22 Uzdužni profil.rar

JN-OP-1429-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1429-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1429-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1429-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1429-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1429-22 Izmjena 3.pdf

JN-OP-1429-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1429-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1429-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка хемијских средстава и материјала потребног за рад лабораторије Оперативног подручја Сарајево 11.08.2023.

JN-KZ-543-23.pdf

JN-KZ-543-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-543-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-543-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка ВН и СН каблова, кабловске опреме и Цу профила 10.08.2023.

JN-KZ-457-23.pdf

JN-KZ-457-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-457-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-KZ-457-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

НАБАВКА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА И ДЕВИПЕРИЗАЦИЈА 09.08.2023.
(нови термин)

JN-KZ-458-23.pdf

JN-KZ-458-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-458-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-458-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-458-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-458-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-458-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка SF6 гаса 03.08.2023.

JN-KZ-304-23.pdf

JN-KZ-304-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-304-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и уградња опреме у ТС 400/x kV Мостар 4 01.08.2023.
(нови термин)

JN-OP-1433-22.pdf

JN-OP-1433-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1433-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1433-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1433-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка изградње 110 кВ ДВ поља у ТС 110/x kV Гацко 31.07.2023.
(нови термин)

JN-OP-1439-22.pdf

JN-OP-1439-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1439-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1439-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1439-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1439-22 Prečišćeni tekst.pdf

JN-OP-1439-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-1439-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-1.pdf

JN-OP-1439-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка нових моторних возила за потребе Компаније „Електропренос-Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука 27.07.2023.

JN-OP-155-23.pdf

JN-OP-155-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-155-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-155-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-155-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 7.pdf

Грађевински радови на објектима ТС у Вишеграду и Требињу 24.07.2023.

JN-KZ-382-23.pdf

JN-KZ-382-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

Набавка изградње пословне зграде и магацинских простора у ОП Тузла 17.07.2023.

JN-OP-160-23.pdf

JN-OP-160-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-160-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-160-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-160-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-160-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка изградње прикључног КВ 2x110 kV за ТС 110/x kV Живинице 10.07.2023.

JN-OP-156-23.pdf

JN-OP-156-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-156-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-156-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-156-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-156-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка опреме и радова за потребе реализације замјене опреме у ЕВП 110/x kV Кулен Вакуф 04.07.2023.
(нови термин)

JN-OP-1790-22.pdf

JN-OP-1790-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1790-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1790-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1790-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1790-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1790-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка санације/реконструкције ТС 110/x kV Лукавац 19.06.2023.
(нови термин)

JN-OP-1419-22.pdf

JN-OP-1419-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1419-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1419-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1419-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1419-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1419-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1419-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1419-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка изградње ДВ 110 kV Сребреница - Љубовија 13.06.2023.
(нови термин)

JN-OP-1112-22.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1112-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN_2.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1112-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-3.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-3.pdf

JN-OP-1112-2022 Ispravka za obavještenje o nabavci-3.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-4.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-4.pdf

JN-OP-1112-22 Ispravka za obavještenje o nabavci-4.pdf

JN-OP-1112-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка опреме (вентилатори на трансформаторима, ормари вентилатора и заштита на трансформатору) за потребе реализације замјене опреме у ТС 220/x kV Јајце 2 23.05.2023.

JN-OP-1793-22.pdf

JN-OP-1793-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1793-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка косилица и тримера за травнате површине 05.05.2023.

JN-OP-1962-22.pdf

JN-OP-1962-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1962-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1962-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1962-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

JN-OP-1962-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-1962-22 Obavještenje o poništenju postupka JN - 2.pdfСтрана 1 од 31| Сљедећа