Одбор за ревизију

dr Нада Мирјанић Глувић
Градишка


mr Аида Соко
Сарајево


Блаженка Новаковић, dipl. ecc.
Мостар