Оперативна подручја

Оперативно подручје Бања Лука
Теренска једница Бања Лука
Теренска јединица Бихаћ

Оперативно подручје Сарајево
Теренска јединица Сарајево
Теренска јединица Зеница
Теренска јединица Вишеград

Оперативно подручје Мостар
Теренска јединица Мостар
Теренска јединица Требиње

Оперативно подручје Тузла
Теренска јединица Тузла
Теренска јединица Добој