Тарифа


Одлука о тарифи за 2014. од 30.07.2014.

На основу члана 4.8. Закона о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02) и чл. 6. и 7. Правилника о тарифном поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05), рјешавајући по захтјеву “Електропријеноса Босне и Херцеговине” а.д. Бања Лука, број: 32/12 од 3. априла 2014. године, на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију одржаној 30. јула 2014. године, донијета је ОДЛУКА...


Одлука о тарифи за 2012. од 26.04.2012.

На основу члана 4.8. Закона о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02) и чл. 6. и 7. Правилника о тарифном поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05), рјешавајући по захтјеву “Електропријеноса Босне и Херцеговине” а.д. Бања Лука, број: 04-28-272-6/11 од 8. новембра 2011. године, Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 26. априла 2012. године, донијела је ОДЛУКУ...


Одлука о тарифи за 2010. од 27.04.2010.

На основу члана 4.8. Закона о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02) и чл. 6. и 7. Правилника о тарифном поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05), рјешавајући по захтјеву “Електропријеноса Босне и Херцеговине” а.д. Бања Лука, број: 01-4454/09 од 18. децембра 2009. године, Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 27. априла 2010. године, донијела је ОДЛУКУ...


Одлука о тарифи за 2008. од 19.12.2007.

На основу члана 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02) и чл. 6. и 7. Правилника о тарифном поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05), рјешавајући по захтјеву “Електропријеноса Босне и Херцеговине” а.д. Бања Лука, број: 01-5826/07 од 31. октобра 2007. године, Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 19. децембра 2007. године, донијела је ОДЛУКУ...