• image01

  Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система

 • image02

  Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја

 • image03

  Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план

 • image04

  Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије

Најновије вијести

Бања Лука, 18.09.2020.

На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јули - септембар 2020. године, број: У-38-4/2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-40-6/2020 од 05.06.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 125. сједници, одржаној дана, 15.09.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки...

Бања Лука, 15.09.2020.

Одлука о усвајању Плана набавки "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за 2020. годину....

Бања Лука, 03.09.2020.

Образац праћења реализације уговора / оквирног споразума на дан 25.08.2020. године ...