• image01

  Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система

 • image02

  Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја

 • image03

  Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план

 • image04

  Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије

Најновије вијести

Бања Лука, 14.05.2020.

На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број : 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период : април - јуни 2020. године, број : У-13-8/2020 од 26.02.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број : УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 120. сједници, одржаној дана, 13.05.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки...

Бања Лука, 30.04.2020.

На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос -Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: април - јуни 2020. године, број : У-13 -8/2020 од 26.02.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број : УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније , Управа Компаније на 119. сједници, одржаној дана, 29.04.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки...

Бања Лука, 30.04.2020.

На основу члана 17. став 1 . Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: април - јуни 2020. године, број: У-13-8/2020 од 26.02.2020 . године, на коју је сагласност даје Управни одбор, Одлуком број: УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, (у даљем тексту: "Компанија"), Управа Компаније на 119. сједници одржаној дана, 29.04.2020 . године, донијела је ОДЛУКУ о измјени Одлуке о покретању поступака јавних набавки у Компанији број : У-17-3/2020 од 11.03.2020. године...