• image01

  Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система

 • image02

  Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја

 • image03

  Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план

 • image04

  Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије

Најновије вијести

Бања Лука, 12.03.2020.

На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јануар - март 2020. године, број: У-8618/2019 од 27.11.2019 . године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО90-7/2019 од 17.12.2019. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 117. сједници, одржаној дана, 11.03.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки....

Бања Лука, 25.02.2020.

На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос- Еектропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јануар-март 2020. године, број: У-86-18/2019 од 27.11.2019. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-90-7/2019 од 17.12.2019. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на сједници, одржаној дана, 18.02.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки....

Бања Лука, 07.02.2020.

На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос- Еектропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јануар-март 2020. године, број: У-86-18/2019 од 27.11.2019. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-90-7/2019 од 17.12.2019. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 115. сједници, одржаној дана, 06.02.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки....