• image01

  Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система

 • image02

  Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја

 • image03

  Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план

 • image04

  Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије

Најновије вијести

Бања Лука, 13.09.2018.

Управа Компаније на 95. сједници одржаној дана, 12.09.2018. године, донијела је Одлуку U-48-3/2018 о покретању поступака јавних набавки....

Бања Лука, 31.08.2018.

Управа Компаније на 94. сједници одржаној дана, 30.08.2018. године, донијела је Одлуку U-41-5/2018 о покретању поступка јавних набавки...

Бања Лука, 31.08.2018.

У Одлуци о покретању поступака јавних набавки у Компанији, број: У-33-19/2018 од 26.06.2018. године, у Тачки I, Табеларни преглед, II Трошкови услуга, редни број: II.5.5 „Санација ОPGW ужета", колона 6. „Процијењена вриједност набавке“, износ од „130.000,00 КМ”, замјењује се износом од „180.000,00 КМ"....