• image01

  Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система

 • image02

  Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја

 • image03

  Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план

 • image04

  Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије

Најновије вијести

Бања Лука, 16.11.2018.

Управа Компаније на 98. сједници одржаној дана, 14.11.2018. године, донијела је Одлуку У-62-3/2018 о покретању поступака јавних набавки....

Бања Лука, 23.10.2018.

Управа Компаније на 97. сједници одржаној дана, 18.10.2018. године, донијела је Одлуку U-54-4/2018 о измјени Одлуке о покретању поступака јавних набавки у Компанији број: U-33-19/2018 од 26.06.2018. године и број: U-41-4/2018 од 30.08.2018. године...

Бања Лука, 23.10.2018.

Управа Компаније на 97. сједници одржаној дана, 18.10.2018. године, донијела је Одлуку U-54-5/2018 о покретању поступака јавних набавки....