• image01

  Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система

 • image02

  Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја

 • image03

  Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план

 • image04

  Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије

Најновије вијести

Бања Лука, 28.05.2024.

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14 и 59/22), члана 27. став 2. тачка е) пасус други Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ ( "Службени гласник БиХ", број: 35/04,76/09 и 20/14), у складу са Планом инвестиција за 2024. годину, усвојеним Одлуком, број: УО-4-4/2024 од 02.02.2024. године, одобреним Одлуком ДЕРК-а, број: 05-28-16-95-4/24 од 27.03.2024. године, Управни одбор “Електропренос - Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука на 89. сједници одржаној као телефонска сједница дана, 27.05.2024. године, једногласно доноси ОДЛУКУ...

Бања Лука, 03.04.2024.

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14 и 59/22), члана 27 . став 2. тачка е) пасус други Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ". број: 35/04 ,76/09 и 20/14), у складу са Финансијским планом " Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период 2024. - 2026. година, који је усвојен Одлуком Управног одбора , број: УО-4-3/2024 од 02.02.2024. године, одобрена Одлуком Скупштине акционара/дионичара, број: СА-9-2/2024 од 07.02.2024. године, Управни одбор "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 87. сједници одржаној као телефонска сједница дана, 03.04.2024. године. једногласно доноси ОДЛУКУ...

Бања Лука, 06.02.2024.

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14 и 59/22), члана 57. став 2. тачка а) Статута "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука ("Службени гласник БиХ", број: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 и 55/17 ), члана 30. Пословника о раду Управног одбора "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: 01-938/2007 од 27.02.2007. године. број: УО-6795/2014 од 10.06.2014. године и број: УО-67-3/2021 од 30.06.2021. године, Управни одбор "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: "Компанија"), на 85. сједници одржаној дана, 02.02.2024. године, доноси ОДЛУКУ...