• image01

  Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система

 • image02

  Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја

 • image03

  Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план

 • image04

  Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије

Најновије вијести

Бања Лука, 26.02.2021.

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 132. сједници одржаној дана, 24.02.2021. године, једногласно доноси одлуку о покретању поступака јавних набавки......

Бања Лука, 17.02.2021.

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 27. став 2. тачка х) Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ, ("Службени гласник БиХ", број: 35/04,76/09 и 20/14), Плана инвестиција „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: "Компанија") за 2020. годину, усвојеног Одлуком Управног одбора Компаније, број: УО-40-3/2020 од 05.06.2020. године и одобреног од стране Државне регулаторне комисије за електричну енергију, Одлуком бр. 05-28-16-213-5/20 од 21.7.2020. године, Плана набавки Компаније за 2020. годину, усвојеног Одлуком Управног одбора Компаније, број: УО-47-4/2020 од 09.07.2020. године, члана 30. Пословника о раду Управног одбора Компаније, Управни одбор Компаније на 53. сједници одржаној дана, 11.02.2021. године, донио је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки....

Бања Лука, 16.02.2021.

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. Пословника о раду Управе "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на интерном састанку одржаном дана, 16.02.2021. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки....