• image01

  Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система

 • image02

  Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја

 • image03

  Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план

 • image04

  Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије

Најновије вијести

Бања Лука, 16.04.2021.

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО- 10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 134. сједници одржаној дана, 14.04.2021. године, једногласно доноси ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки...

Бања Лука, 25.03.2021.

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 133. сједници, одржаној дана, 24.03.2021. године, једногласно доноси ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки....

Бања Лука, 10.03.2021.

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 27. став 2. тачка х) Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ, ("Службени гласник БиХ", број: 35/04, 76/09 и 20/14), у складу са Одлуком о измјенама Плана набавки "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за 2020. годину, број: УО-19-3/2021. од 04.03.2021. године, члана 30. Пословника о раду Управног одбора "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управни одбор на 54. сједници одржаној дана, 04.03.2021. године, донио је ОДЛУКУ о измјенама Одлуке о покретању поступака јавних набавки, број: УО-10-4/2021 од 11.02.2021. године....