• image01

  Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система

 • image02

  Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја

 • image03

  Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план

 • image04

  Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије

Најновије вијести

Бања Лука, 17.07.2020.

На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јули - септембар 2020. године, број: У-38-4-2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-40-6-2020 од 05.06.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 123. сједници, одржаној дана, 16.07.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки...

Бања Лука, 02.07.2020.

На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период јули-септембар 2020. године, број: У-38-4/2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор Компаније, Одлуком број: УО-40-6/2020 од 05.06.2020. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на интерном састанку одржаном дана, 02.07.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступка јавне набавке...

Бања Лука, 25.06.2020.

На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: април- јуни 2020. године, број: У-13-8/2020 од 26.02.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 122. сједници, одржаној дана, 24.06.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки...