Закони


Закон о преносу, регулатору и оператору система ел. енергије у БиХ (07/02) од 10.04.2002.

На основу члана IV. 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на сједници Дома народа одржаној 21. марта 2002. године и на сједници Представничког дома одржаној 12. фебруара 2002. године, усвојила је ЗАКОН О ПРЕНОСУ, РЕГУЛАТОРУ И ОПЕРАТЕРУ СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ...


Закон о измјенама закона о преносу, регулатору и оператору система ел. енергије (13/03) од 19.05.2003.

На основу Члана IV. 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на сједници Дома народа, одржаној 5. септембра 2002. године и на сједници Представничког дома, oдржаној 22. априла 2003. године, усвојила је ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРЕНОСУ, РЕГУЛАТОРУ И ОПЕРАТОРУ СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ...


Закон о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ (35/04) од 29.07.2004.

На основу члана IV. 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 41. сједници Представничког дома, одржаној 14. јула 2004. године, и на 26. сједници Дома народа, одржаној 16. јула 2004. године, усвојила је ЗАКОН О ОСНИВАЊУ КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ...


Закон о измјенама и допунама закона о преносу, регулатору и опрератеру система електричне енергије (15/09) од 18.09.2009.

Узимајући у обзир и размотривши све наведено, високи представник доноси сљедећу ОДЛУКУ КОЈОМ СЕ ДОНОСИ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕНОСУ, РЕГУЛАТОРУ И ОПЕРАТЕРУ СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ...


Закон о измјенама и допунама закона о преносу, регулатору и опрератеру система електричне енергије (76/09) од 28.09.2009.

Узимајући у обзир и размотривши све наведено, високи представник доноси сљедећу ОДЛУКУ КОЈОМ СЕ ДОНОСИ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕНОСУ, РЕГУЛАТОРУ И ОПЕРАТЕРУ СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ...


Закон о измјенама и допунама закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије (01/11) од 10.01.2011.

Узимајући у обзир и размотривши све наведено, високи представник доноси сљедећу ОДЛУКУ КОЈОМ СЕ ДОНОСИ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕНОСУ, РЕГУЛАТОРУ И ОПЕРАТЕРУ СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ...


Закон о измјенама Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини (20/14) од 17.03.2014.

Парламентарна скупштина БиХ доноси сљедећу ОДЛУКУ КОЈОМ СЕ ДОНОСИ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ...


Одлука о доношењу Закона о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (76/09) од 28.09.2009.

Високи представник доноси сљедећу ОДЛУКУ КОЈОМ СЕ ДОНОСИ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ...


Одлука о измјенама и допунама Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини (76/09) од 28.09.2009.

Високи представник доноси сљедећу ОДЛУКУ КОЈОМ СЕ ДОНОСИ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ...