Статут


Статут Компаније од 01.12.2005.

На основу члана 27. и члана 51. Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ" број 35/04), ја, Celia Whitaker (Селиа Ваитакер), независни члан Управног одбора Компаније за пренос електричне енергије у БиХ "Електропренос Босне и Херцеговине" а.д. - "Електропријенос Босне и Херцеговине" а.д. Бањалука, у својству Управног одбора и Скупштине акционара / дионичара доносим 1. децембра 2005. године СТАТУТ КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БиХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊАЛУКА / "ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊАЛУКА...


Измјена Статута од 26.12.2006.

На основу члана 27. и члана 51. Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ" број 35/04), ја, Celia Whitaker (Селиа Ваитакер), независни члан Управног одбора Компаније за пренос електричне енергије у БиХ "Електропренос Босне и Херцеговине" а.д. - "Електропријенос Босне и Херцеговине" а.д. Бањалука, у својству Управног одбора и Скупштине акционара / дионичара доносим ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ СТАТУТА КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БиХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА - "ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА...


Измјена Статута од 04.08.2014.

На основу члана 27. став 1. тачка а) Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 35/04, 76/09 и 20/14), уз претходно једногласно одобрење Скупштине акционара / дионичара, Управни одбор "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, на 6. сједници одржаној 10.07.2014. године, доноси СТАТУТ О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БиХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА / "ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА...


Измјена Статута од 17.02.2015.

На основу члана 27. став 1. тачка а) Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 35/04, 76/09 и 20/14), уз претходно једногласно одобрење Скупштине акционара/дионичара, Управни одбор "Електропренос- Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, на 10. сједници одржаној 17.02.2015. године, доноси СТАТУТ О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БиХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА / "ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА...


Измјена Статута од 28.07.2015.

На основу члана 27. став 1. тачка а) Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 35/04, 76/09 и 20/14), уз Сагласност Државне регулаторне комисије за електричну енергију, број 03-14-2-162-4/15 од 13.07.2015. године и претходно једногласно одобрење Скупштине акционара/дионичара, Управни одбор "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, на 15. сједници одржаној дана, 28.07.2015. године, доноси СТАТУТ О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БиХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА / "ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА...


Измјена Статута од 29.05.2017.

На основу члана 27. став 1. тачка а) Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 35/04, 76/09 и 20/14), уз претходно једногласно одобрење Скупштине акционара/дионичара, Управни одбор "Електропренос- Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, на 30. сједници одржаној дана, 29.05.2017. године, доноси СТАТУТ О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БиХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА / "ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА...


Етички кодекс од 21.09.2005.

На основу члана 51. Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ" број 35/04) Независни члан Управног одбора Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини "Електропренос БиХ" а.д - "Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, је након што је, на основу члана 27. и члана 48. Закона Управни одбор Компаније исти разматрао на 7. сједници одржаној дана 21.09.2005. године. донио ЕТИЧКИ КОДЕКС КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БиХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ'' "ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ'' АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЊА ЛУКА...