Лиценца

Лиценца важи од 01.02.2013. до 31.01.2023.

Лиценца за дјелатност преноса електричне енергије од 17.01.2013.

На основу чл. 4.2, 4.7. и 7. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11), члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05) и чл. 16. и 38. Правилника о лиценцама (“Службени гласник БиХ”, број 38/05), а у вези члана 70. Правилника о лиценцама (“Службени гласник БиХ”, број 87/12), Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 17. јануара 2013. године, донијела је ОДЛУКУ О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕНОСА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ...


Услови за кориштење лиценце од 17.01.2013.

Услови за кориштење лиценце за обављање дјелатности преноса електричне енергије...