Вијести


Бања Лука, 18.09.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јули - септембар 2020. године, број: У-38-4/2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-40-6/2020 од 05.06.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 125. сједници, одржаној дана, 15.09.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 15.09.2020.
Одлука о усвајању Плана набавки "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Бања Лука, 03.09.2020.
Образац праћења реализације уговора / оквирног споразума на дан 25.08.2020. године

Бања Лука, 27.08.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јули - септембар 2020. године, број: У-38-4/2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-40-6/2020 од 05.06.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 124. сједници, одржаној дана, 26.08.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 17.07.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јули - септембар 2020. године, број: У-38-4-2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-40-6-2020 од 05.06.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 123. сједници, одржаној дана, 16.07.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 02.07.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период јули-септембар 2020. године, број: У-38-4/2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор Компаније, Одлуком број: УО-40-6/2020 од 05.06.2020. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на интерном састанку одржаном дана, 02.07.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступка јавне набавке

Бања Лука, 25.06.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: април- јуни 2020. године, број: У-13-8/2020 од 26.02.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 122. сједници, одржаној дана, 24.06.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 16.06.2020.
Десета редовна Скупштина дионичара/акционара компаније " Електропријенос – Електропренос БиХ" а.д. Бања Лука бит ће одржана 16. 06. 2020. године, са почетком у 13.00 h, у сједишту Компаније, улица Марије Бурсаћ 7а, Бања Лука.

Бања Лука, 14.05.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број : 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период : април - јуни 2020. године, број : У-13-8/2020 од 26.02.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број : УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 120. сједници, одржаној дана, 13.05.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 30.04.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос -Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: април - јуни 2020. године, број : У-13 -8/2020 од 26.02.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број : УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније , Управа Компаније на 119. сједници, одржаној дана, 29.04.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки