Вијести


Бања Лука, 12.07.2019.
Управа Компаније на 107. сједници одржаној дана, 10.07.2019. године, донијела је Одлуку U-47-3/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 14.06.2019.
Управа Компаније на 106. сједници одржаној дана, 14.06.2019. године, донијела је Одлуку о измјени Одлуке У-42-12/2019 о покретању поступка јавне набавке У-33-4/2019 од 21.05.2019. године...

Бања Лука, 14.06.2019.
Управа Компаније на 106. сједници одржаној дана, 14.06.2019. године, донијела је Одлуку У-42-4/2019 о покретању поступка јавне набавке...

Бања Лука, 24.05.2019.
Одлука о покретању поступка јавне набавке Управа Компаније на 105. сједници одржаној дана, 21.05.2019. године, донијела је Одлуку U-33-18/2019 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 24.05.2019.
Управа Компаније на 105. сједници одржаној дана, 21.05.2019. године, донијела је Одлуку У-33-4/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 24.05.2019.
Управа Компаније на 105. сједници одржаној дана, 21.05.2019. године, донијела је Одлуку U-33-17/2019 о измјени Одлуке о покретању поступака јавних набавки у Компанији број U-24-4/2019 од 28.03.2019. године.

Бања Лука, 11.04.2019.
Управа Компаније на 104. сједници одржаној дана, 28.03.2019. године, донијела је Одлуку U-24-21/2019 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 04.04.2019.
Управа Компаније на интерном састанку одржаном дана, 04.04.2019. године, једногласно је донијела Одлуку У-27-1/2019 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 28.03.2019.
Управа Компаније на 104. сједници одржаној дана, 28.03.2019. године, донијела је Одлуку У-24-4/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања лука, 18.03.2019.
"Електропренос - Електропријенос" БиХ нема неизмирених дуговања према Пореској управи Републике Српске.