Вијести


Бања Лука, 12.03.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јануар - март 2020. године, број: У-8618/2019 од 27.11.2019 . године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО90-7/2019 од 17.12.2019. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 117. сједници, одржаној дана, 11.03.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 25.02.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос- Еектропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јануар-март 2020. године, број: У-86-18/2019 од 27.11.2019. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-90-7/2019 од 17.12.2019. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на сједници, одржаној дана, 18.02.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 07.02.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос- Еектропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јануар-март 2020. године, број: У-86-18/2019 од 27.11.2019. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-90-7/2019 од 17.12.2019. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 115. сједници, одржаној дана, 06.02.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 29.01.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос- Еектропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јануар-март 2020. године, број: У-86-18/2019 од 27.11.2019. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-90-7/2019 од 17.12.2019. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 114. сједници, одржаној дана, 23.01.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 19.12.2019.
Управа Компаније на интерном састанку одржаном дана 19.12.2019. године, донијела је, Одлуку U-93-3/2019 о измјени Одлуке о покретању поступака јавних набавки број U-66-3/2019 од 03.09.2019. године.

Бања Лука, 13.12.2019.
Управа Компаније на 113. сједници одржаној дана, 12.12.2019. године, донијела је Одлуку U-92-3/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 28.11.2019.
Управа Компаније на 112. сједници одржаној дана, 27.11.2019. године, донијела је Одлуку U-86-3/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 24.10.2019.
Управа Компаније на 111. сједници одржаној дана, 24.10.2019. године, донијела је Одлуку U-80-7/2019 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 17.10.2019.
Управа Компаније на 110. сједници одржаној дана, 16.10.2019. године, донијела је Одлуку U-77-7/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 04.09.2019.
Управа Компаније на 108. сједници одржаној дана, 03.09.2019. године, донијела је Одлуку U-66-3/2019 о покретању поступака јавних набавки.