Вијести


Бања Лука, 02.07.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период јули-септембар 2020. године, број: У-38-4/2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор Компаније, Одлуком број: УО-40-6/2020 од 05.06.2020. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на интерном састанку одржаном дана, 02.07.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступка јавне набавке

Бања Лука, 25.06.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: април- јуни 2020. године, број: У-13-8/2020 од 26.02.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 122. сједници, одржаној дана, 24.06.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 16.06.2020.
Десета редовна Скупштина дионичара/акционара компаније " Електропријенос – Електропренос БиХ" а.д. Бања Лука бит ће одржана 16. 06. 2020. године, са почетком у 13.00 h, у сједишту Компаније, улица Марије Бурсаћ 7а, Бања Лука.

Бања Лука, 14.05.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број : 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период : април - јуни 2020. године, број : У-13-8/2020 од 26.02.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број : УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 120. сједници, одржаној дана, 13.05.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 30.04.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос -Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: април - јуни 2020. године, број : У-13 -8/2020 од 26.02.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број : УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније , Управа Компаније на 119. сједници, одржаној дана, 29.04.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 30.04.2020.
На основу члана 17. став 1 . Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: април - јуни 2020. године, број: У-13-8/2020 од 26.02.2020 . године, на коју је сагласност даје Управни одбор, Одлуком број: УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, (у даљем тексту: "Компанија"), Управа Компаније на 119. сједници одржаној дана, 29.04.2020 . године, донијела је ОДЛУКУ о измјени Одлуке о покретању поступака јавних набавки у Компанији број : У-17-3/2020 од 11.03.2020. године

Бања Лука, 12.03.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јануар - март 2020. године, број: У-8618/2019 од 27.11.2019 . године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО90-7/2019 од 17.12.2019. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 117. сједници, одржаној дана, 11.03.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 25.02.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос- Еектропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јануар-март 2020. године, број: У-86-18/2019 од 27.11.2019. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-90-7/2019 од 17.12.2019. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на сједници, одржаној дана, 18.02.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 07.02.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос- Еектропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јануар-март 2020. године, број: У-86-18/2019 од 27.11.2019. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-90-7/2019 од 17.12.2019. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 115. сједници, одржаној дана, 06.02.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 29.01.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос- Еектропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јануар-март 2020. године, број: У-86-18/2019 од 27.11.2019. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-90-7/2019 од 17.12.2019. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 114. сједници, одржаној дана, 23.01.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.