Вијести


Бања Лука, 11.04.2019.
Управа Компаније на 104. сједници одржаној дана, 28.03.2019. године, донијела је Одлуку U-24-21/2019 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 04.04.2019.
Управа Компаније на интерном састанку одржаном дана, 04.04.2019. године, једногласно је донијела Одлуку У-27-1/2019 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 28.03.2019.
Управа Компаније на 104. сједници одржаној дана, 28.03.2019. године, донијела је Одлуку У-24-4/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања лука, 18.03.2019.
"Електропренос - Електропријенос" БиХ нема неизмирених дуговања према Пореској управи Републике Српске.

Бања Лука, 11.03.2019.
Управа Компаније на 103. сједници одржаној дана, 08.03.2019. године, донијела је Одлуку U-16-3/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 08.02.2019.
Управа Компаније на 102. сједници одржаној дана, 07.02.2019. године, донијела је Одлуку U-7-4/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 06.02.2019.
Управа Компаније на интерном састанку одржаном дана, 06.02.2019. године, донијела је Одлуку U-8-1/2019 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 25.01.2019.
Управа Компаније на 101. сједници одржаној дана, 23.01.2019. године, донијела је Одлуку U-3-4/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 25.01.2019.
Управа Компаније на 100. сједници одржаној дана, 18.12.2018. године, донијела је Одлуку U-67-5/2018 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 25.01.2019.
Управа Компаније на 99. сједници одржаној дана, 05.12.2018. године, донијела је Одлуку U-66-6/2018 о покретању поступка јавне набавке.