Вијести


Бања Лука, 27.05.2021.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број:39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе, Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 136. сједници одржаној дана, 26.05.2021. године, доноси ОДЛУКУ

Бања Лука, 25.05.2021.
На основу члана 27. став 2. тачка е) алинеја друга Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 35/04,76/09 и 20/14), члана 10. став 1. Правилника о јавним набавкама "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управни одбор "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 55. сједници одржаној дана, 19.05.2021. године, доноси ОДЛУКУ да се усваја дио Плана набавки "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за 2021. годину, за област рада и одржавања преносне мреже за 2021. годину.

Бања Лука, 24.05.2021.
Образац праћења реализације уговора / оквирног споразума на дан 10.05.2021. године

Бања Лука, 06.05.2021.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО- 10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 135. сједници одржаној дана, 05.05.2021. године, једногласно доноси ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 16.04.2021.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО- 10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 134. сједници одржаној дана, 14.04.2021. године, једногласно доноси ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 25.03.2021.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 133. сједници, одржаној дана, 24.03.2021. године, једногласно доноси ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 10.03.2021.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 27. став 2. тачка х) Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ, ("Службени гласник БиХ", број: 35/04, 76/09 и 20/14), у складу са Одлуком о измјенама Плана набавки "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за 2020. годину, број: УО-19-3/2021. од 04.03.2021. године, члана 30. Пословника о раду Управног одбора "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управни одбор на 54. сједници одржаној дана, 04.03.2021. године, донио је ОДЛУКУ о измјенама Одлуке о покретању поступака јавних набавки, број: УО-10-4/2021 од 11.02.2021. године.

Бања Лука, 10.03.2021.
На основу члана 27. став 2. тачке е) алинеја 2. Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 35/04, 76/09 и 20/14), члана 10. став 1. Правилника о јавним набавкама "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управни одбор "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: "Компанија"), на 54. сједници одржаној дана, 04.03.2021. године, доноси ОДЛУКУ о измјенама Плана набавки Компаније за 2020. годину.

Бања Лука, 26.02.2021.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 132. сједници одржаној дана, 24.02.2021. године, једногласно доноси одлуку о покретању поступака јавних набавки...

Бања Лука, 17.02.2021.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 27. став 2. тачка х) Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ, ("Службени гласник БиХ", број: 35/04,76/09 и 20/14), Плана инвестиција „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: "Компанија") за 2020. годину, усвојеног Одлуком Управног одбора Компаније, број: УО-40-3/2020 од 05.06.2020. године и одобреног од стране Државне регулаторне комисије за електричну енергију, Одлуком бр. 05-28-16-213-5/20 од 21.7.2020. године, Плана набавки Компаније за 2020. годину, усвојеног Одлуком Управног одбора Компаније, број: УО-47-4/2020 од 09.07.2020. године, члана 30. Пословника о раду Управног одбора Компаније, Управни одбор Компаније на 53. сједници одржаној дана, 11.02.2021. године, донио је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.