Вијести


Бања Лука, 08.02.2019.
Управа Компаније на 102. сједници одржаној дана, 07.02.2018. године, донијела је Одлуку U-7-4/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 06.02.2019.
Управа Компаније на интерном састанку одржаном дана, 06.02.2019. године, донијела је Одлуку U-8-1/2019 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 25.01.2019.
Управа Компаније на 101. сједници одржаној дана, 23.01.2019. године, донијела је Одлуку U-3-4/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 25.01.2019.
Управа Компаније на 100. сједници одржаној дана, 18.12.2018. године, донијела је Одлуку U-67-5/2018 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 25.01.2019.
Управа Компаније на 99. сједници одржаној дана, 05.12.2018. године, донијела је Одлуку U-66-6/2018 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 25.01.2019.
Управа Компаније на 98. сједници одржаној дана, 14.11.2018. године, донијела је Одлуку U-62-3/2018 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 16.11.2018.
Управа Компаније на 98. сједници одржаној дана, 14.11.2018. године, донијела је Одлуку U-62-3/2018 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 23.10.2018.
Управа Компаније на 97. сједници одржаној дана, 18.10.2018. године, донијела је Одлуку U-54-4/2018 о измјени Одлуке о покретању поступака јавних набавки у Компанији број: U-33-19/2018 од 26.06.2018. године и број: U-41-4/2018 од 30.08.2018. године

Бања Лука, 23.10.2018.
Управа Компаније на 97. сједници одржаној дана, 18.10.2018. године, донијела је Одлуку U-54-5/2018 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 13.09.2018.
Управа Компаније на 95. сједници одржаној дана, 12.09.2018. године, донијела је Одлуку U-48-3/2018 о покретању поступака јавних набавки.