Вијести


Бања Лука, 26.02.2021.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 132. сједници одржаној дана, 24.02.2021. године, једногласно доноси одлуку о покретању поступака јавних набавки...

Бања Лука, 17.02.2021.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 27. став 2. тачка х) Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ, ("Службени гласник БиХ", број: 35/04,76/09 и 20/14), Плана инвестиција „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: "Компанија") за 2020. годину, усвојеног Одлуком Управног одбора Компаније, број: УО-40-3/2020 од 05.06.2020. године и одобреног од стране Државне регулаторне комисије за електричну енергију, Одлуком бр. 05-28-16-213-5/20 од 21.7.2020. године, Плана набавки Компаније за 2020. годину, усвојеног Одлуком Управног одбора Компаније, број: УО-47-4/2020 од 09.07.2020. године, члана 30. Пословника о раду Управног одбора Компаније, Управни одбор Компаније на 53. сједници одржаној дана, 11.02.2021. године, донио је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 16.02.2021.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. Пословника о раду Управе "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на интерном састанку одржаном дана, 16.02.2021. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 18.09.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јули - септембар 2020. године, број: У-38-4/2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-40-6/2020 од 05.06.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 125. сједници, одржаној дана, 15.09.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 15.09.2020.
Одлука о усвајању Плана набавки "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Бања Лука, 03.09.2020.
Образац праћења реализације уговора / оквирног споразума на дан 25.08.2020. године

Бања Лука, 27.08.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јули - септембар 2020. године, број: У-38-4/2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-40-6/2020 од 05.06.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 124. сједници, одржаној дана, 26.08.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 17.07.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: јули - септембар 2020. године, број: У-38-4-2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-40-6-2020 од 05.06.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 123. сједници, одржаној дана, 16.07.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 02.07.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период јули-септембар 2020. године, број: У-38-4/2020 од 28.05.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор Компаније, Одлуком број: УО-40-6/2020 од 05.06.2020. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на интерном састанку одржаном дана, 02.07.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступка јавне набавке

Бања Лука, 25.06.2020.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке о привременом финансирању Компаније "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период: април- јуни 2020. године, број: У-13-8/2020 од 26.02.2020. године, на коју је сагласност дао Управни одбор, Одлуком број: УО-25-6/2020 од 21.04.2020. године, члана 26. Пословника о раду Управе Компаније, Управа Компаније на 122. сједници, одржаној дана, 24.06.2020. године, донијела је ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки