Вијести


Бања Лука, 16.05.2023.
Набавка и инсталација новог телекомуникационог система и резервног напајања у трансформаторским станицама сa циљем осигурања поузданости система

Бања Лука, 07.04.2023.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14 и 59/22), члана 27. став 2. тачка е) Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 35/04,76/09 и 20/14) те у складу са Финансијским планом "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период 2023.- 2025. година, усвојеним Одлуком Управног одбора, број: УО-19-7/2023 од 22.02.2023. године, одобрена Одлуком Скупштине акционара/дионичара, број: СА-30-4/2023 од 27.03.2023. године, Управни одбор "Електропренос — Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 81. сједници одржаној дана, 05.04.2023. године, доноси ОДЛУКУ

Бања Лука, 23.02.2023.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број:39/14 и 59/22), члана 57.став 2. тачка а) Статута Електропренос -Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука ("Службени гласник БиХ". број: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 и 55/17), члана 29 ц. и члана 30. Пословника о раду Управног одбора "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: 01-938/2007 од 27.02.2007. године, број: УО-6795/2014 од 10.06.2014. године и број: УО-67-3/2021 од 30.06.2021. године, Управни одбор "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: "Компанија"), на 80. сједници одржаној дана, 22.02.2023. године, доноси ОДЛУКУ

Бања Лука, 26.01.2023.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број:39/14 и 59/22), члана 57.став 2. тачка а) Статута Електропренос -Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука ("Службени гласник БиХ". број: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 и 55/17), члана 29 ц. и члана 30. Пословника о раду Управног одбора "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: 01-938/2007 од 27.02.2007. године, број: УО-6795/2014 од 10.06.2014. године и број: УО-67-3/2021 од 30.06.2021. године, Управни одбор "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: "Компанија"), на 79. сједници одржаној као телефонска сједница дана, 26.01.2023. године, доноси ОДЛУКУ

Бања Лука, 06.12.2022.
Босна и Херцеговина: Регулациона пригушница за преносну компанију

Бања Лука, 01.09.2022.
Образац праћења реализације уговора / оквирног споразума на дан 01.09.2022. године

Бања Лука, 24.06.2022.
На основу члана 27. став 2. тачка е) алинеја 2. Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 35/04,76/09 и 20/14), члана 10. став 1.Правилника о јавним набавкама "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управни одбор "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 72. сједници одржаној 23.06.2022. године, доноси ОДЛУКУ усваја се План набавки "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за 2022. годину.

Бања Лука, 09.06.2022.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-4-3/2022 од 02.02.2022. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: 79-2/2006 од 09.03.2006. године, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на интерном састанку одржаном дана, 08.06.2022. године, једногласно доноси ОДЛУКУ о покретању поступка јавне набавке

Бања Лука, 08.06.2022.
Образац праћења реализације уговора / оквирног споразума на дан 20.05.2022. године

Бања Лука, 25.05.2022.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ" број 39/14), члана 10. став (5) и члана 13. став (2) Правилника о јавним набавкама број 17-U-17/2015 од 28.05.2015. године, Одлуке број : UO/NČ-31/О6 од 14.12.2006. године и Одлуке број: UO-4-3/2022 од 02.02.2022. године, В.д. директора Оперативног подручја Бања Лука доноси: ОДЛУКУ o покретању поступка јавне набавке