Вијести


Бања Лука, 16.11.2018.
Управа Компаније на 98. сједници одржаној дана, 14.11.2018. године, донијела је Одлуку У-62-3/2018 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 23.10.2018.
Управа Компаније на 97. сједници одржаној дана, 18.10.2018. године, донијела је Одлуку U-54-4/2018 о измјени Одлуке о покретању поступака јавних набавки у Компанији број: U-33-19/2018 од 26.06.2018. године и број: U-41-4/2018 од 30.08.2018. године

Бања Лука, 23.10.2018.
Управа Компаније на 97. сједници одржаној дана, 18.10.2018. године, донијела је Одлуку U-54-5/2018 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 13.09.2018.
Управа Компаније на 95. сједници одржаној дана, 12.09.2018. године, донијела је Одлуку U-48-3/2018 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 31.08.2018.
Управа Компаније на 94. сједници одржаној дана, 30.08.2018. године, донијела је Одлуку U-41-5/2018 о покретању поступка јавних набавки

Бања Лука, 31.08.2018.
У Одлуци о покретању поступака јавних набавки у Компанији, број: У-33-19/2018 од 26.06.2018. године, у Тачки I, Табеларни преглед, II Трошкови услуга, редни број: II.5.5 „Санација ОPGW ужета", колона 6. „Процијењена вриједност набавке“, износ од „130.000,00 КМ”, замјењује се износом од „180.000,00 КМ".

Бања Лука, 02.07.2018.
Управа Компаније на 93. сједници одржаној дана, 26.06.2018. године, донијела је Одлуку 13-U-03/2018 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 22.05.2018.
Управа Компаније на сједници одржаној дана, 15.05.2018. i 22.05.2018. године, донијела је Одлуку 25-U-12/2018 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 17.05.2018.
Управа Компаније на сједници одржаној дана, 15.05.2018. године, донијела је Одлуку 25-U-05/2018 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 13.04.2018.
Управа Компаније на сједници одржаној дана, 12.04.2018. године, донијела је Одлуку 13-У-03/2018 о покретању поступака јавних набавки.