Вијести


Бања Лука, 28.11.2019.
Управа Компаније на 112. сједници одржаној дана, 27.11.2019. године, донијела је Одлуку U-86-3/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 24.10.2019.
Управа Компаније на 111. сједници одржаној дана, 24.10.2019. године, донијела је Одлуку U-80-7/2019 о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 17.10.2019.
Управа Компаније на 110. сједници одржаној дана, 16.10.2019. године, донијела је Одлуку U-77-7/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 04.09.2019.
Управа Компаније на 108. сједници одржаној дана, 03.09.2019. године, донијела је Одлуку U-66-3/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 23.08.2019.
Управа Компаније на интерном састанку одржаном дана, 23.08.2019. године, једногласно је донијела Одлуку о покретању поступка јавне набавке.

Бања Лука, 20.08.2019.
Образац праћења реализације уговора / оквирног споразума на дан 15.07.2019. године

Бања Лука, 12.07.2019.
Управа Компаније на 107. сједници одржаној дана, 10.07.2019. године, донијела је Одлуку U-47-3/2019 о покретању поступака јавних набавки.

Бања Лука, 14.06.2019.
Управа Компаније на 106. сједници одржаној дана, 14.06.2019. године, донијела је Одлуку о измјени Одлуке У-42-12/2019 о покретању поступка јавне набавке У-33-4/2019 од 21.05.2019. године...

Бања Лука, 14.06.2019.
Управа Компаније на 106. сједници одржаној дана, 14.06.2019. године, донијела је Одлуку У-42-4/2019 о покретању поступка јавне набавке...

Бања Лука, 24.05.2019.
Одлука о покретању поступка јавне набавке Управа Компаније на 105. сједници одржаној дана, 21.05.2019. године, донијела је Одлуку U-33-18/2019 о покретању поступка јавне набавке.