Вијести


Бања Лука, 01.09.2022.
Образац праћења реализације уговора / оквирног споразума на дан 01.09.2022. године

Бања Лука, 24.06.2022.
На основу члана 27. став 2. тачка е) алинеја 2. Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 35/04,76/09 и 20/14), члана 10. став 1.Правилника о јавним набавкама "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управни одбор "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 72. сједници одржаној 23.06.2022. године, доноси ОДЛУКУ усваја се План набавки "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за 2022. годину.

Бања Лука, 09.06.2022.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-4-3/2022 од 02.02.2022. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: 79-2/2006 од 09.03.2006. године, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на интерном састанку одржаном дана, 08.06.2022. године, једногласно доноси ОДЛУКУ о покретању поступка јавне набавке

Бања Лука, 08.06.2022.
Образац праћења реализације уговора / оквирног споразума на дан 20.05.2022. године

Бања Лука, 25.05.2022.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ" број 39/14), члана 10. став (5) и члана 13. став (2) Правилника о јавним набавкама број 17-U-17/2015 од 28.05.2015. године, Одлуке број : UO/NČ-31/О6 од 14.12.2006. године и Одлуке број: UO-4-3/2022 од 02.02.2022. године, В.д. директора Оперативног подручја Бања Лука доноси: ОДЛУКУ o покретању поступка јавне набавке

Бања Лука, 16.05.2022.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-4-3/2022 од 02.02.2022. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: 79-2/2006 од 09.03.2006. године, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на интерном састанку одржаном дана, 12.05.2022. године, једногласно доноси ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 29.04.2022.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-4-3/2022 од 02.02.2022. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: 79-2/2006 од 09.03.2006. године, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на интерном састанку одржаном дана, 28.04.2022. године, једногласно доноси ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 31.03.2022.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-4-3/2022 од 02.02.2022. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: 79-2/2006 од 09.03.2006. године, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на интерном састанку одржаном дана, 29.03.2022. године, једногласно доноси ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки

Бања Лука, 28.03.2022.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број:39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-4-3/2022 од 02.02.2022. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе, Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 136. сједници одржаној дана, 22.03.2022. године, доноси ОДЛУКУ

Бања Лука, 22.03.2022.
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-4-3/2022 од 02.02.2022. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: 79-2/2006 од 09.03.2006. године, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на интерном састанку одржаном дана, 22.03.2022. године, једногласно доноси ОДЛУКУ о покретању поступака јавних набавки