Годишњи извјештаји о пословању


Извјештај о пословању 2023.

“ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ” а.д. БАЊА ЛУКА Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2023. и Извјештај независног ревизора...


Извјештај о пословању 2022.

“ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ” а.д. БАЊА ЛУКА Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2022. и Извјештај независног ревизора...


Извјештај о пословању 2021.

“ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ” а.д. БАЊА ЛУКА Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2021. и Извјештај независног ревизора...


Извјештај о пословању 2020.

“ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ” а.д. БАЊА ЛУКА Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2020. и Извјештај независног ревизора...


Извјештај о пословању 2019.

“ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ” а.д. БАЊА ЛУКА Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2019. и Извјештај независног ревизора...


Извјештај о пословању 2018.

“ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ” а.д. БАЊА ЛУКА Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2018. и Извјештај независног ревизора...


Извјештај о пословању 2017.

“ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ” а.д. БАЊА ЛУКА Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2017. и Извјештај независног ревизора...


Извјештај о пословању 2016.

“ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ” а.д. БАЊА ЛУКА Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2016. и Извјештај независног ревизора...


Извјештај о пословању 2013.

“ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ” а.д. БАЊА ЛУКА Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2013. и Извјештај независног ревизора...