Годишњи извјештаји о пословању


Извјештај о пословању 2016.

“ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ” а.д. БАЊА ЛУКА Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2016. и Извјештај независног ревизора...


Извјештај о пословању 2013.

“ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ” а.д. БАЊА ЛУКА Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2013. и Извјештај независног ревизора...