Обрасци за прикључак


Захтјев за издавање Начелне сагласности за прикључење Корисника на преносну мрежу 110kV, 220kV и 400kV

Захтјев за издавање Начелне сагласности за прикључење Корисника на преносну мрежу 110kV, 220kV и 400kV


Захтјев за издавање Услова за прикључак Корисника на преносну мрежу 110kV, 220kV i 400kV

Захтјев за издавање Услова за прикључак Корисника на преносну мрежу 110kV, 220kV i 400kV


Изјава о прихватању Услова за прикључак Корисника на преносну мрежу 110 kV, 220 kV i 400 kV

Изјава о прихватању Услова за прикључак Корисника на преносну мрежу 110 kV, 220 kV i 400 kV


Захтјев за издавање Услова за СН прикључак

Захтјев за издавање Услова за СН прикључак


Изјава о прихватању Услова за СН прикључак

Изјава о прихватању Услова за СН прикључак


Цјеновник услуга за прикључак Корисника на преносну мрежу

Цјеновник услуга за прикључак Корисника на преносну мрежу


Јединичне цијене роба, радова и услуга и стандардних норматива радова

Јединичне цијене роба, радова и услуга и стандардних норматива радова