Конкурси за посао

Датум објављивања Назив документа Линк документа
19.12.2017. Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у Оперативном подручју Бања Лука
Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у Оперативном подручју Бања Лука
19.12.2017. Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у Оперативном подручју Мостар
Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у Оперативном подручју Мостар
19.12.2017. Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у Оперативном подручју Сарајево
Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у Оперативном подручју Сарајево