Конкурси за посао

Датум објављивања Назив документа Линк документа
18.02.2020. Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију – три члана на мандатни период од три године.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију – три члана на мандатни период од три године