Конкурси за посао

Датум објављивања Назив документа Линк документа
28.02.2024. ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање чланова Одбора за ревизију – три члана на мандатни период од 3 године
ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање чланова Одбора за ревизију – три члана на мандатни период од 3 године
28.02.2024. ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање директора оперативних подручја "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на мандатни период од 4 године
ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање директора оперативних подручја "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на мандатни период од 4 године
28.02.2024. ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање члана Управе "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука – генералног директора на мандатни период од 4 године
ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање члана Управе "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука – генералног директора на мандатни период од 4 године
28.02.2024. ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање чланова Управе "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука - извршних директора на мандатни период од 4 године
ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање чланова Управе "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука - извршних директора на мандатни период од 4 године
28.02.2024. Обавјештење о поништењу конкурса Одбор за ревизију од 25.04.2023.
Обавјештење о поништењу конкурса Одбор за ревизију од 25.04.2023.
28.02.2024. Обавјештење о поништењу јавног конкурса за избор генералног директора од 25.10.2017.
Обавјештење о поништењу јавног конкурса за избор генералног директора од 25.10.2017.