Конкурси за посао

Датум објављивања Назив документа Линк документа
03.08.2020. Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у сједишту Компаније
Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у сједишту Компаније
03.08.2020. Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у Оперативном подручју Бања Лука
Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у Оперативном подручју Бања Лука
03.08.2020. Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у Оперативном подручју Мостар
Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме у Оперативном подручју Мостар