Javne nabavke - tenderi

Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
Isporuka materijala i izvođenje radova na sanaciji rasvjete vanjskog postrojenja u TS 110 kV Bugojno 25.10.2022.

JN-KZ-1376-22.pdf

NABAVKA USLUGE MICROSOFT PREMIER SUPPORT 20.10.2022.

JN-OP-724-22.pdf

Sanacija građevinskih objekata 20.10.2022.

JN-OP-1301-22.pdf

Nabavka usluga ovlaštenih sudskih vještaka građevinske, poljoprivredne, šumarske i ekonomske struke za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Nabavka notarskih usluga za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf

Antikorozivna zaštita stubova 08.11.2022.

JN-OP-1200-22.pdf

JN-OP-1200-22 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 11.10.2022.

JN-OP-1259-22.pdf

Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u OP Banja Luka 07.10.2022.

JN-KZ-1051-22.pdf

Usluga obavljanja fizičkog obezbjeđenja imovine, objekata i prostora Elektroprenosa–Elektroprijenosa BiH” a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 07.10.2022.

JN-OP-1258-22.pdf

Nabavka industrijskog računara za SCADA sistem 27.09.2022.

JN-KZ-1366-22.pdf

JN-KZ-1366-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Rezervni dijelovi za energetske transformatore 21.09.2022.

JN-OP-1134-22.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača LOT-3.pdf

Nabavka usluga izmjene poslovno informacionog sistema SAP radi primjene novog kontnog plana 27.09.2022.
(novi termin)

JN-KZ-1086-22.pdf

JN-KZ-1086-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1086-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-1086-22 Izmjena 1.pdf

Izolatori i linijski odvodnici prenapona na dalekovodima iz TS Višegrad 16.09.2022.
(novi termin)

JN-OP-499-22.pdf

JN-OP-499-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja poslovno-tehničke zgrade Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo - Terenska jedinica Zenica 15.09.2022.

JN-OP-1091-22.pdf

JN-OP-1091-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka mjernih transformatora 15.09.2022.
(novi termin)

JN-OP-764-22.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-764-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

Servisno održavanje vozila za potrebe Operativnog područje Sarajevo Terenska jedinica Zenica 14.09.2022.

JN-KZ-1190-22.pdf

JN-KZ-1190-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1190-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Održavanje higijene u poslovno-tehničkoj zgradi u sjedištu Terenske jedinice Zenica 12.09.2022.

JN-KZ-1058-22.pdf

JN-KZ-1058-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka provodnih izolatora 110 kV 12.09.2022.

JN-KZ-1052-22.pdf

Rezervni dijelovi za SCADA sisteme 08.09.2022.

JN-OP-660-22.pdf

JN-OP-660-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-660-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

Ugradnja stuba broj 8A na DV 110 kV Hadžići-Pazarić 30.08.2022.

JN-KZ-674-22.pdf

JN-KZ-674-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka AlFe užadi 30.08.2022.
(novi termin)

JN-OP-470-22.pdf

JN-OP-470-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-470-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-470-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-470-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-470-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Primarna spojna oprema, VN i signalni kablovi i oprema 24.08.2022.

JN-OP-650-22.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

Ovjesni i spojni materijal 24.08.2022.

JN-OP-654-22.pdf

JN-OP-654-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-654-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka akumulatorskih baterija 23.08.2022.

JN-OP-666-22.pdf

Održavanje SCADA sistema 22.08.2022.
(novi termin)

JN-OP-763-22.pdf

JN-OP-763-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-763-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-763-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka baždarenja brojila električne energije u OP Tuzla 18.08.2022.

JN-KZ-676-22.pdf

JN-KZ-676-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Servis regulacionih sklopki 16.08.2022.

JN-OP-670-22.pdf

JN-OP-670-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-670-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka instrumenata za laboratoriju za ispitivanje ulja 15.08.2022.

JN-KZ-661-22.pdf

JN-KZ-661-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-661-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Revizija i remont prekidača Energoinvest SFEL 12 15.08.2022.

JN-OP-673-22.pdf

JN-OP-673-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-673-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-673-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka SN prekidača 11.08.2022.

JN-OP-665-22.pdf

JN-OP-665-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-665-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-665-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka transformatorskog ulja 10.10.2022.
(novi termin)

JN-OP-1111-22.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1111-22 Izmjena 1.pdf

Sanacija OPGW užeta na DV 110 kV Đurđevik - Kladanj 09.08.2022.

JN-KZ-668-22.pdf

JN-KZ-668-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

SANACIJA SM 66 NA DV 110 kV BOSANSKO GRAHOVO – LIČKO DUGO POLJE 09.08.2022.

JN-KZ-669-22.pdf

JN-KZ-669-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

POPRAVAK POGONA REGULACIONE PREKLOPKE TRAFOA T1 U TS DERVENTA 25.07.2022.

JN-KZ-667-22.pdf

JN-KZ-667-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-667-22 Odluka o izbroru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Lična zaštitna oprema 07.07.2022.

JN-OP-475-22.pdf

JN-OP-475-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-475-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-475-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka LOT2.pdf

NABAVKA MOTORNOG GORIVA 14.06.2022.

JN-OP-474-22.pdf

JN-OP-474-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-474-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 10.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT1 i LOT7.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT2, LOT3,LOT5, LOT6,LOT10.pdf

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA I PRIJAVA ZA NABAVKU ADVOKATSKIH USLUGA 27.04.2022.

JN-A2-146-21-1.pdf

Poziv za dostovu ponuda-prijava za nabavku advokatskih usluga 07.05.2021.

JN-A2-164-21.pdf