Javne nabavke - tenderi

Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
Naziv nabavke: Akumulatorske baterije za RP Mostar 3 14.12.2020.

JN-KZ-1651-20.pdf

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Željuša. 19.01.2021.

JN-OP-1440-20.pdf

Nabava i ugradnja dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Široki Brijeg 22.01.2021.

JN-OP-1450-20.pdf

Nabavka laboratorijskog uređaja za ekstrakciju i analizu gasova rastvorenih u transformatorskom ulju 29.12.2020.

JN-OP-1598-20.pdf

Nabavka srednjenaponskih (SN) ćelija 10 kV za TS Trebinje 15.12.2020.

JN-OP-1431-20.pdf

Nabavka odvodnika prenapona 23.12.2020.

JN-OP-1428-20.pdf

NABAVKA NOVOGODIŠNJEG REKLAMNOG MATERIJALA 30.11.2020.

JN-KZ-1666-20.pdf

JN-KZ-1666-20 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka rezervnih dijelova za prekidače i rastavljače 22.12.2020.

JN-OP-1240-20.pdf

JN-OP-1240-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1240-20 Pojašnjenje 2.pdf

Nabavka sanacije uzemljivača stubova na DV 110 kV Mrkonjić Grad - Šipovo 08.12.2020.

JN-KZ-1653-20.pdf

Nabavka baterije 48 V za napajanje TK uređaja 04.12.2020.

JN-KZ-1604-20.pdf

JN-KZ-1604-20 Pojasnjenje 1.pdf

Nabavka rekonstrukcije/adaptacije i proširenje TS 110/x kV Trebinje 1 12.01.2021.

JN-OP-1445-20.pdf

Nabava izgradnje TS 110/x kV Mostar 10 (Željuša) s priključnim dalekovodom 11.01.2021.

JN-OP-1441-20.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 4.pdf

Nabavka novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih 23.11.2020.

JN_KZ-1665-20.pdf

Sanacija stubova i temelja stubova 07.12.2020.

JN-KZ-1437-20.pdf

Izrada elaborata sanacije temelja SM 18 na DV 110 kV TS Tuzla Centar - TS Tuzla 3 30.11.2020.

JN-KZ-1605-20.pdf

JN-KZ-1605-20 Pojašnjenje 1.pdf

Nabava lične zaštitne opreme 02.12.2020.

JN-OP-1238-20.pdf

JN-OP-1238-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1238-20 Pojašnjenje 1.pdf

Prokres dalekovodnih trasa 11.12.2020.

JN-OP-1596-20.pdf

Nabavka robe: Kablovi, kablovska oprema i Cu profili 01.12.2020.

JN-KZ-1434-20.pdf

JN-KZ-1434-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1434-20 Izmjena 1.pdf

Prevoz zaposlenika u OP Tuzla 27.11.2020.

JN-OP-1586-20.pdf

Nabavka izolatora, ovjesne i spojne opreme za dalekovode 09.12.2020.

JN-OP-1429-20.pdf

JN-OP-1429-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1429-20 Pojašnjenje 2.pdf

Nabavka bravarskog, spojnog i sitnog potrošnog materijala 02.12.2020.

JN-OP-1241-20.pdf

JN-OP-1241-20 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka antikorozivne zaštite stubova 28.12.2020.

JN-OP-1472-20.pdf

Nabavka usluga pregleda i ispitivanja PPZ opreme 12.11.2020.

JN-KZ-1248-20.pdf

JN-KZ-1248-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

Sanacija uzemljivača stubova 27.11.2020.

JN-OP-1439-20.pdf

JN-OP-1439-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka uređaja relejne zaštite i rezervnih kartica 26.11.2020.

JN-OP-1432-20.pdf

Nabavka PPZ opreme 12.11.2020.

JN-KZ-1245-20.pdf

Pregled i ispitivanje sredstava rada VN opreme 11.11.2020.

JN-KZ-1246-20.pdf

Nabavka robe: Pomoćni releji, oprema i materijal za mjernu i relejnu tehniku za potrebe Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 17.11.2020.

JN-KZ-1435-20.pdf

JN-KZ-1435-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1435-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1435-20 Pojašnjenje 3.pdf

Nabavka SDH uređaja 18.11.2020.

JN-OP-933-20.pdf

Nabavka naponskih mjernih transformatora - OP Banja Luka 24.11.2020.

JN-OP-1239-20.pdf

Popravka energetskog autotransformatora 400/110 kV, 300 MVA u TS Višegrad 09.12.2020.

JN-OP-934-20.pdf

JN-OP-934-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-934-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-934-20 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka robe: Zaštitno – upravljački uređaj za potrebe "Elektroprijenosa–Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka OP Sarajevo 21.10.2020.

JN-KZ-1454-20.pdf

Nabavka baterija za Fujitsu Eternus DX500S3 30.09.2020.

JN-KZ-936-20.pdf

JN-KZ-936-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača .pdf

Nabavka usluga održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 01.10.2020.

JN-OP-1086-20.pdf

Nabavka baterija 220 V za pomoćno napajanje trafostanica u OP Banja Luka 06.10.2020.

JN-OP-937-20.pdf

JN-OP-937-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-937-20 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-937-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Konkurentski zahtjev za izgradnju hidrantske mreže u TS Visoko 15.09.2020.

JN-KZ-938-20.pdf

JN-KZ-938-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluga tehničke i aplikativne podrške SAP ERP sistema 23.10.2020.
(novi termin)

JN-OP-935-20.pdf

JN-OP-935-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-935-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-935-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-935-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-935-20 Prilog 9.pdf

JN-OP-935-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja poslovnog objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 17.09.2020.

JN-OP-1088-20.pdf

Nabavka zaštitnih sredstava: sredstva za dezinfekciju, zaštitne maske, zaštitne rukavice, podmetači za obuću 19.08.2020.

JN-KZ-1095-20.pdf

JN-KZ-1095-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabava sanacije građevinskih objekata 20.08.2020.

JN-OP-681-20.pdf

JN-OP-681-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-681-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-681-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-681-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-681-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-681-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Nabavka usluga: fizičko obezbjeđenje imovine, objekata i prostora Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 20.08.2020.

JN-OP-849-20.pdf

JN-OP-849-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Održavanje higijene u poslovnim prostorijama u OP Mostar na lokacijama: Rudnik i Urbing 04.08.2020.

JN-KZ-848-20.pdf

JN-KZ-848-20 Pojasnjenje 1.pdf

Nabavka robe: Zaštitni i upravljački uređaji za potrebe Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka 19.08.2020.

JN-OP-581-20.pdf

JN-OP-581-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci broj JN-PP-932/2020 za nabavku radova: sanacija stubova na SM 63 i SM 64 dalekovoda DV 220 kV RP Kakanj-HE Salakovac. 14.07.2020.

U skladu sa članom 28. stav 4) Zakona o javnim nabavkama. „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21 stav 1, tačka d) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova: sanacija stubova na SM 63 i SM 64 dalekovoda DV 220 kV RP Kakanj-HE Salakovac. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Ugovornog organa, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.

Obavještavaju se zainteresovani ponuđači da je rok za predaju zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku istekao zaključno sa 22.07.2020. godine.

JN-PP-932-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Usluga održavanja higijene poslovnih prostorija u poslovnoj zgradi Terenske jedinice Zenica 18.08.2020.

JN-KZ-551-20.pdf

JN-KZ-551-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja poslovno-tehničke zgrade u TJ Zenica 17.08.2020.

JN-OP-552-20.pdf

JN-OP-552-20 Odluka o izboru njapovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka robe: Dezinfekciona sredstva, maske i rukavice za potrebe OP Tuzla 22.07.2020.

JN-KZ-961-20.pdf

JN-KZ-961-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Mostara 28.07.2020.

JN-OP-739-20.pdf

JN-OP-739-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-739-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-739-20 Obavjestenje o ponistenju postupka JN.PDF

Nabavka alata, instrumenata i opreme za OP Tuzla 16.07.2020.

JN-OP-580-20.pdf

JN-OP-580-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-580-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Periodični ljekarski pregledi radnika 16.06.2020.

JN-A2-222-20.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru LOT-1.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 5.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 6.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 7.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 8.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 9.pdf

JN-A2-222-20 JN-A2-222-20 Odluka o izboru LOT-10.pdf

JN-A2-222-20 Obavještenje o odgađanju postupka JN LOT 1, LOT 10.pdf

JN-A2-222-20 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 1, LOT 10.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-A2-222-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 10.pdf

JN-A2-222-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka - LOT1.pdf

JN-A2-222-20 Obavještenje o nastavku postupka LOT1.pdf

NABAVKA ODRŽAVANjA VOZILA 24.06.2020.

JN-OP-223-20.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 5.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 6.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 7.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 5.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 4.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 5.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 1.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 2.pdf

Nabavka usluga osiguranja vozila 25.06.2020.
(novi termin)

JN-OP-224-20.pdf

JN-OP-224-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-224-20 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-224-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-224-20 Pojasnjenje 4 i Izmjena 1 TD sa prilozima.pdf

JN-OP-224-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-224-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

Nabavka energetskog transformatora 220/110/x kV, 150 MVA u TS Mostar 4 (Čule) 01.12.2020.
(novi termin)

JN-OP-292-20.pdf

JN-OP-292-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-292-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-292-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-292-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-292-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-292-20 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-292-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-292-20 Obavještenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-292-20 Izmjena 3.pdf

JN-OP-292-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka javne nabavke.pdf

Nabavka ispravljača i baterija 220 VDC 24.03.2020.

JN-OP-1798-19.pdf

JN-OP-1798-19 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1798-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-1798-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-1798-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-1798-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 1.pdf

JN-OP-1798-19 Obavjestenje za nastavak postupka LOT 1.pdf

JN-OP-1798-19 Odluka o poništenju postupka JN LOT 1.pdf

NABAVKA VISOKONAPONSKE ZAŠTITNE OPREME 18.03.2020.

JN-OP-76-20.pdf

JN-OP-76-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-76-20 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-76-20 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

JN-OP-76-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-76-20 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-76-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-76-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka usluga ovlaštenih sudskih vještaka građevinske, poljoprivredne, šumarske i ekonomske struke za za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Nabavka notarskih usluga za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf

Nabavka advokatskih usluga za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-94-20.pdf

JN-A2-94-20 Izmjena 1.pdf

JN-A2-94-20 Obavještenje o poništenju postupka JN .pdf

Nabavka energetskog transformatora 400/110/x kV, 300/300/100 MVA za TS Višegrad 18.11.2020.
(novi termin)

JN-OP-1891-19.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1891-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Nova tenderska dokumentacija.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka .pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Izmjena 1 nove TD.pdf

Nabava kancelarijskog materijala 04.06.2020.

JN-OP-159-20.pdf

JN-OP-159-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-159-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-159-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-159-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-159-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

JN-OP-159-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 5.pdf