Javne nabavke - tenderi

Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
JAVNI OGLAS - LICITACIJA za prodaju rashodovanih motornih vozila 29.02.2024.

Javna licitacija - motorna vozila.pdf

Javna licitacija - slike motornih vozila.rar

Nabavka sredstava za održavanje higijene u OP: Banja Luka, Sarajevo i Mostar 15.03.2024.

JN-OP-1134-23.pdf

JN-OP-1134-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Poziv za nabavku poštanskih usluga za 2024. godinu 01.04.2024.

JN-A2-41-24.pdf

TEHNIČKA I APLIKATIVNA POSTPRODUKCIONA PODRŠKA SAP ERP SISTEMU ZA 2024/2025. GODINU 12.03.2024.

JN-OP-1108-23.pdf

Nabavka rezervnih dijelova i materijala za IT sisteme sa uslugom zamjene IT opreme 11.03.2024.

JN-OP-1053-23.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1053-23 Izmjena 1.pdf

Sitni potrošni materijal za potrebe OP Banja Luka 21.02.2024.

JN-KZ-955-23.pdf

JN-KZ-955-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-955-23 Izmjena 1.pdf

Uređaji i oprema za obračunska mjerenja 28.02.2024.

JN-KZ-1116-23.pdf

Otklanjanje kvarova i sanacija objekata 12.02.2024.

JN-KZ-1136-23.pdf

Održavanje higijene u poslovnim prostorijama u OP Mostar na lokacijama Rudnik i Urbing 12.02.2024.

JN-OP-1059-23.pdf

Nabavka periodičnih liječničkih pregleda radnika 01.02.2024.

JN-A2-1212-23.pdf

JN-A2-1212-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 1.pdf

JN-A2-1212-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Potrošni elektromaterijal, bravarski materijal i sitni alat 29.02.2024.
(novi termin)

JN-OP-598-23.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-598-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-598-23 Izmjena 2.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-598-23 Izmjena 3.pdf

JN-OP-598-23 Pojašnjenje 7.pdf

Nabavka usluga tehničkog pregleda službenih vozila za potrebe Elektroprenos-a BIH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 29.01.2024.

JN-KZ-1120-23.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 3.pdf

Nabavka opreme i materijala za energetske transformatore 27.02.2024.
(novi termin)

JN-OP-1063-23.pdf

JN-OP-1063-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1063-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1063-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1063-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1063-23 Izmjena obavještenja.pdf

Servisiranje uređaja relejne zaštite 30.01.2024.

JN-OP-1062-23.pdf

JN-OP-1062-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1062-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Popravka krova u TS Lukavac 23.01.2024.

JN-KZ-1213-23.pdf

JN-KZ-1213-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Redovno održavanje klima ormara u TK/IT sali za potrebe Elektroprenos-a BIH a.d. Banja Luka -Operativno područje Sarajevo 24.01.2024.

JN-KZ-1207-23.pdf

JN-OP-1207-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka opreme (primarna i sekundarna oprema) i radova za potrebe relizacije zamjene opreme u TS 110/x Banja Luka 4 09.02.2024.
(novi termin)

JN-OP-1778-22.pdf

JN-OP-1778-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1778-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1778-22 Izmjena 1.pdf

Mikroprekidači za zaštitu od električnog luka na ćelijama ZS1 16.01.2024.

JN-KZ-956-23.pdf

JN-KZ-956-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-956-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Servisiranje opreme za SCADU - Servis dva switcha AFS 670 iz TS Tešanj 12.01.2024.

JN-KZ-1014-23.pdf

JN-KZ-1014-23 Odluka o poništenju JN.pdf

Nabavka zimskih guma za vozila 26.02.2024.
(novi termin)

JN-KZ-1104-23.pdf

JN-KZ-1104-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1104-23 Ispravka za obavjestenje.pdf

SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 31.01.2024.

JN-OP-1064-23.pdf

JN-OP-1064-23 Odluka o poništenju postupka LOT 1.pdf

Zaštitni i upravljački uređaj za dalekovode 16.01.2024.

JN-KZ-954-23.pdf

Zamjena oštećenog betonskog stuba SM107 na DV 110 kV Zenica 1 – Zavidovići 26.01.2024.

JN-KZ-938-23.pdf

JN-KZ-938-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabava i ugradnja sustava grijanja/hlađenja za Upravnu zgradu u Raštanima 22.01.2024.

JN-OP-266-23.pdf

JN-OP-266-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-266-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

SANACIJA UZEMLJIVAČA DV STUBOVA 19.01.2024.

JN-OP-937-23.pdf

JN-OP-937-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-937-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-937-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

NABAVKA PREKIDAČA 110 kV 25.01.2024.
(novi termin)

JN-OP-750-23.pdf

JN-OP-750-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-750-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-750-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-750-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Pocinčana čelična konstrukcija za DV stubove 17.01.2024.

JN-OP-1000-23.pdf

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Vitez (proširenje SN postrojenja) 22.02.2024.
(novi termin)

JN-OP-709-23.pdf

JN-OP-709-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-709-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-709-23 Ispravka za Obavještenje o nabavci.pdf

Nabavka sanacije/rekonstrukcije DV 220 kV RP Kakanj – Tuzla 4 17.01.2024.

JN-OP-719-23.pdf

JN-OP-719-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-719-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-719-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Sanacija uzemljenja na DV 110 kV Brčko 2 – Bijeljina 3 16.01.2024.

JN-KZ-965-23.pdf

JN-KZ-965-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka izgradnje TS 110/x kV Sarajevo 12 16.01.2024.

JN-OP-159-23.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 6.pdf

POSEBNO OSIGURANJE OD RIZIKA NESREĆE I POVREDA NA RADU RADNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE SA POVEĆANIM RIZIKOM U „ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS“ A.D. BANJA LUKA 11.01.2024.

JN-OP-870-23.pdf

JN-OP-870-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka SN strujnih mjernih transformatora 10.01.2024.

JN-KZ-964-23.pdf

JN-KZ-964-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-964-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-964-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka novih motornih vozila za potrebe Kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka 10.01.2024.

JN-OP-864-23.pdf

JN-OP-864-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-864-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-864-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Servis i baždarenje OTDR-a 04.01.2024.

JN-KZ-1027-23.pdf

JN-KZ-1027-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Fizičko obezbjeđenje objekata u sjedištu TJ Doboj (OP Tuzla) 04.01.2024.

JN-OP-976-23.pdf

JN-OP-976-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Javni poziv - Objava oglasa u novinama i Sl. glasniku za 2023 godinu 31.12.2023.

JN-A2-149-23.pdf

Javni poziv - Ugostiteljske usluge za 2023 godinu 31.12.2023.

JN-A2-148-23.pdf

Javni poziv - Hotelske usluge za 2023. godinu 31.12.2023.

JN-A2-147-23.pdf

ZAJEDNIČKA VN ZAŠTITNA OPREMA 13.02.2024.
(novi termin)

JN-KZ-936-23.pdf

JN-KZ-936-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-936-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-936-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-936-23 Pojašnjenje 4.pdf

JN-KZ-936-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-936-23 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-KZ-936-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-936-23 Izmjena 2.pdf

Nabavka usluga čišćenja mina na dijelu trase DV 110 kV Jajce 1 - Šipovo 29.12.2023.

JN-OP-845-23.pdf

JN-OP-845-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Sanacija SM 16 na DV 110 kV Banja Luka 8 - Laktaši 29.12.2023.

JN-OP-1072-23.pdf

Otklanjanje građevinskih kvarova u TS 28.12.2023.

JN-KZ-791-23.pdf

Deminiranje trase DV 220 kV TS Prijedor 2 – TS Bihać 1 28.12.2023.

JN-KZ-1107-23.pdf

Prijenosni uređaj za ispitivanje brojila 27.12.2023.

JN-KZ-953-23.pdf

JN-KZ-953-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka transformatorskog ulja 08.02.2024.
(novi termin)

JN-OP-305-23.pdf

JN-OP-305-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-305-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-305-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-305-23 Obavještenje o odgađanju postupka JN - 1.pdf

JN-OP-305-23 Obavještenje o nastavku postupka JN -1.pdf

JN-OP-305-23 Ispravka obavještenja.pdf

Deminiranje trase 220 kV dalekovoda TE Tuzla - Đakovo i Gradačac - Đakovo 22.12.2023.

JN-KZ-1052-23.pdf

JN-KZ-1052-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Ugradnja nedostajućeg zemnog užeta na DV 220 kV Kakanj - Salakovac 22.12.2023.

JN-KZ-939-23.pdf

JN-KZ-939-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Inventar i oprema za građevinske objekte i TS 21.12.2023.

JN-OP-303-23.pdf

JN-OP-303-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-303-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-303-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 1.pdf

JN-OP-303-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

Nabavka građevinskih radova i opreme u TS 110/x kV Prijedor 1 21.12.2023.

JN-OP-710-23.pdf

JN-OP-710-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-710-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Rezervni dijelovi za SCADA sisteme 19.12.2023.

JN-OP-629-23.pdf

JN-OP-629-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-629-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Održavanje vozila za OP Banja Luka TJ Bihać 18.12.2023.

JN-KZ-1008-23.pdf

JN-KZ-1008-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA I DEVIPERIZACIJA 18.12.2023.

JN-KZ-999-23.pdf

JN-KZ-999-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-999-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka motornog ulja i potrošnog materijala za vozila 17.01.2024.
(novi termin)

JN-KZ-944-23.pdf

JN KZ 944-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-944-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-944-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-944-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Zaštitni-upravljački uređaj za transformator 14.12.2023.

JN-KZ-901-23.pdf

JN-KZ-901-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Lična zaštitna oprema 14.12.2023.

JN-OP-727-23.pdf

JN-OP-727-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-727-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-727-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-727-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-727-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-727-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-727-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN LOT 2.pdf

Nabavka trofaznog jednopolnog 123 kV prekidača 14.12.2023.

JN-OP-900-23.pdf

JN-OP-900-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-900-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

PPZ oprema za potrebe OP Sarajevo 15.01.2024.
(novi termin)

JN-KZ-899-23.pdf

JN-KZ-899-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-899-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-899-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-899-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-899-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-899-23 Zaključak.pdf

JN-KZ-899-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN 2.pdf

Pregled PPZ opreme 11.12.2023.

JN-OP-898-23.pdf

JN-OP-898-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-898-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-898-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-898-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Sertifikacija i etaloniranje mjernih instrumenata, uređaja i opreme 11.12.2023.

JN-OP-433-23.pdf

JN-OP-433-23 Pojašnjenje 1.pdf

Baždarenje i verifikacija brojila električne energije 04.12.2023.

JN-KZ-604-23.pdf

JN-KZ-604-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 30.11.2023.

JN-OP-860-23.pdf

Nabavka Smart-Net usluge za switch Cisco WS-C4507 za potrebe Elektroprenos-a BIH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 29.11.2023.

JN-KZ-960-23.pdf

JN-KZ-960-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Deminiranje trase DV 220 kV TS Prijedor 2 – TS Bihać 1 24.11.2023.

JN-KZ-793-23.pdf

Zamjena uređaja relejne zaštite i mjerne opreme 24.11.2023.

JN-OP-407-23.pdf

JN-OP-407-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-407-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-407-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u OP Banja Luka 24.11.2023.
(novi termin)

JN-KZ-846-23.pdf

JN-KZ-846-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-846-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-846-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućeg zračenja niskih frekvencija – nulto stanje zračenje 23.11.2023.

JN-OP-797-23.pdf

JN-OP-797-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Servis i popravka specijalističkih ispitnih uređaja Torkel i Vidar 23.11.2023.

JN-OP-919-23.pdf

Nabavka alata i opreme 20.11.2023.

JN-OP-455-23.pdf

JN-OP-455-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-455-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-455-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-455-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-455-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Otklanjanje kvarova i sanacija objekata 16.11.2023.

JN-KZ-809-23.pdf

JN-KZ-809-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-809-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-KZ-809-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 3.pdf

Radovi na sanaciji ankera i temelja DV stubova 15.11.2023.

JN-KZ-734-23.pdf

JN-KZ-734-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluge podrške i održavanja licence za PSS/E 15.11.2023.

JN-OP-737-23.pdf

JN-OP-737-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-737-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

OSTALE USLUGE SERVISA, POPRAVKI I ČIŠĆENJA (košenje i odvoz trave) 14.11.2023.

JN-KZ-603-23.pdf

JN-KZ-603-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-603-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Sanacija SM 16 na DV 110 kV Banja Luka 8 - Laktaši 14.11.2023.

JN-OP-854-23.pdf

JN-OP-854-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Održavanje SCADA sistema 14.11.2023.

JN-OP-729-23.pdf

JN-OP-729-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-729-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Prokres trasa dalekovoda (okvirni sporazum) 13.11.2023.

JN-OP-728-23.pdf

JN-OP-728-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-728-23 Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču.pdf

Rezervni dijelovi, materijal i oprema za TK uređaje 09.11.2023.

JN-OP-630-23.pdf

JN-OP-630-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-630-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Nabavka redovnog i KASKO osiguranja vozila 08.11.2023.

JN-OP-769-23.pdf

JN-OP-769-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-769-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-769-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-769-23 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-769-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

ISPITIVANJE VN OPREME 06.11.2023.

JN-KZ-731-23.pdf

JN-KZ-731-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-731-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-731-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka adaptacije i dogradnje TS 110/x kV Banja Luka 3 03.11.2023.
(novi termin)

JN-OP-1544-22.pdf

JN-OP-1544-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1544-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1544-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1544-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1544-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1544-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1544-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

NABAVKA REKONSTRUKCIJE TS 110/x kV SARAJEVO 14 31.10.2023.

JN-OP-627-23.pdf

JN-OP-627-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-627-2023 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-627-2023 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-627-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Popravka uređaja za mjerenje otpora namotaja transformatora 27.10.2023.

JN-KZ-722-23.pdf

JN-KZ-722-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Naponski mjerni transformatori 110 kV 26.10.2023.

JN-OP-749-23.pdf

JN-OP-749-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-749-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka robe: pomoći releji, kontakteri i ostala oprema za MRT 04.10.2023.

JN-OP-302-23.pdf

JN-OP-302-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-302-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-302-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-302-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-302-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

NABAVKA MOTORNOG GORIVA 03.10.2023.

JN-OP-599-23.pdf

JN-OP-599-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

JN-OP-599-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 10.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka LOT 2.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka LOT 5.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 10.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 5.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 1.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-599-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 7.pdf

Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja i revizije dugoročne kreditne zaduženosti za 2023.godinu 26.09.2023.
(novi termin)

JN-KZ-490-23.pdf

JN-KZ-490-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-490-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-490-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-490-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Usluga izrade tablica upozorenja sa numeracijom stuba 25.09.2023.

JN-KZ-434-23.pdf

JN-KZ-434-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Akumulatorske baterije za TS 20.09.2023.

JN-OP-452-23.pdf

JN-OP-452-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-452-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-452-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-452-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Provodni izolatori 110 kV 15.09.2023.

JN-OP-600-23.pdf

JN-OP-600-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-600-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-600-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-600-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-600-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka i ugradnja opreme (VN) u TS 400/x kV Višegrad 11.09.2023.

JN-OP-625-23.pdf

JN-OP-625-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Banja Luka 1 01.09.2023.
(novi termin)

JN-OP-1777-22.pdf

JN-OP-1777-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1777-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1777-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1777-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1777-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-1777-22 Obavještenje-Poništenje postupka JN.pdf

Primarna spojna oprema i ostali spojni materijal 29.08.2023.

JN-OP-300-23.pdf

JN-OP-300-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-300-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-300-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-300-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka LOT 4.pdf

JN-OP-300-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-300-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -1 LOT 4.pdf

Nabavka izgradnje priključnog DV 2x110 kV za TS 110/x kV Jahorina 08.08.2023.
(novi termin)

JN-OP-1101-22.pdf

JN-OP-1101-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1101-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1101-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN_2.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-3.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-3.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci-3.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-4.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-4.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci-4.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-5.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-5.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci-5.pdf

JN-OP-1101-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1101-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 6.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-6.pdf

Naponski mjerni transformatori 35 kV 21.06.2023.

JN-KZ-197-23.pdf

JN-KZ-197-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-197-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-197-23 OBAVJEŠTENJE O ODGAĐANJU NASTAVKA POSTUPKA JN.pdf

JN-KZ-197-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Servis i održavanje klima uređaja 20.04.2023.

JN-OP-1965-22.pdf

JN-OP-1965-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1965-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-1965-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1 LOT 1.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1 LOT 4.pdf

JN-OP-1965-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN LOT-1.pdf

JN-OP-1965-22 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 1.pdf

JN-OP-1965-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2 LOT 1.pdf

JN-OP-1965-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka 2 JN LOT-1.pdf

Poziv za nabavku poštanskih usluga za 2023. godinu 01.04.2023.

JN-A2-97-23.pdf

Nabavka i ugradnja sistema lokalnog i daljinskog upravljanja u transformatorskim stanicama u OP Banja Luka 11.01.2023.
(novi termin)

JN-OP-1411-22.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1411-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf