Javne nabavke - tenderi

Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
Naziv nabavke: Instrumenti i uređaji 09.07.2024.

JN-OP-178-24.pdf

JN-OP-178-24 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u sjedištu Kompanije 11.07.2024.

JN-KZ-352-24.pdf

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Željuša 07.08.2024.

JN-OP-117-24.pdf

Nabava i ugradnja dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Široki Brijeg 14.08.2024.

JN-OP-128-24.pdf

Nabava i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Neum 14.08.2024.

JN-OP-127-24.pdf

Fizičko obezbjeđenje imovine, objekata i prostora u sjedištu OP Tuzla, Ljubače 26.06.2024.

JN-OP-550-24.pdf

SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 27.06.2024.

JN-OP-196-24.pdf

JN-OP-196-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-196-24 Pojašnjenje 2.pdf

Odvodnici prenapona za VN i SN opremu 08.07.2024.

JN-OP-171-24.pdf

Sanacija zemnog užeta na DV 220 kV TE Tuzla – TS Tuzla 4 (2) 24.06.2024.

JN-KZ-202-24.pdf

Nabavka i ugradnja zaštitnih i upravljačkih uređaja 05.07.2024.

JN-OP-203-24.pdf

Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Banja Luka 1 05.07.2024.

JN-OP-119-24.pdf

Fizičko obezbjeđenje imovine, objekata i prostora u OP Mostar 21.06.2024.

JN-OP-428-24.pdf

Poziv za nabavku ugostiteljskih usluga za 2024. godinu 31.12.2024.

JN-A2-432-24.pdf

Poziv za nabavku usluga objave oglasa u službenom glasniku i novinama za 2024. godinu 31.12.2024.

JN-A2-431-24.pdf

Obuke i stručni seminari 31.12.2024.

JN-A2-367-24.pdf

Nabavka rezervnih dijelova za laboratorijske instrumente 28.06.2024.

JN-KZ-313-24.pdf

Nabavka hemijskih sredstva za laboratoriju za ispitivanje transformatorskih ulja 27.06.2024.

JN-KZ-312-24.pdf

Fizičko obezbjeđenje objekata OP Banja Luka 24.06.2024.

JN-OP-210-24.pdf

Servis regulacionih sklopki 21.06.2024.

JN-OP-200-24.pdf

Naponski i strujni mjerni transformatori 19.06.2024.

JN-OP-182-24.pdf

JN-OP-182-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-182-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

Akumulatorske baterije za TS 18.06.2024.

JN-OP-173-24.pdf

Nabavka sanacije TS 110/x kV Zenica 1 18.06.2024.

JN-OP-133 -24.pdf

JN-OP-133-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-133-24 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-133-24 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-133-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Napojna kartica za sabirničku zaštitu (Siemens 7SS) 24.06.2024.
(novi termin)

JN-KZ-183-24.pdf

JN-KZ-183-24 Ispravka 1.pdf

Nabavka inventara i opreme za građevinske objekte i TS 13.06.2024.

JN-OP-170-24.pdf

ODRŽAVANJE IKT INFRASTRUKTURE SA PRODUŽENJEM LICENCI ZA TK OPREMU 11.06.2024.

JN-OP-207-24.pdf

JN-OP-207-24 Pojašnjenje 1.pdf

PRODUŽENJE MICROSOFT LICENCI KROZ ENTERPRISE SUBSCRIPTION AGREEMENT 03.06.2024.

JN-OP-206-24.pdf

JN-OP-206-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JAVNI OGLAS – PUTEM LICITACIJE za prodaju rashodovanog stalnog sredstva putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda 31.05.2024.

Javna licitacija - rashodovana motorna vozila.pdf

Javna licitacija - Obrazac za cijenu ponude.pdf

Nabavka guma za vozila 09.07.2024.
(novi termin)

JN-OP-176-24.pdf

JN-OP-176-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-176-24 Izmjena 1.pdf

JN-OP-176-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-176-24 Obavještenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-176-24 Izmjena 2 LOT 3.pdf

Redovno i kasko osiguranje novih vozila 28.05.2024.

JN-KZ-400-24.pdf

JN-KZ-400-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-400-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Prokres i čišćenje trasa dalekovoda 28.05.2024.

JN-OP-197-24.pdf

JN-OP-197-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Al-Fe užad, zaštitna i OPGW užad 27.05.2024.

JN-OP-175-24.pdf

Antikorozivna zaštita DV stupova (OS) 27.05.2024.

JN-OP-205-24.pdf

JN-OP-205-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-205-24 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-205-24 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-205-24 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-205-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka kosilica i trimera za održavanje travnatih površina 24.05.2024.
(novi termin)

JN-OP-177-24.pdf

JN-OP-177-24 Pojašnjenje 1.pdf

NABAVKA USLUGE FIZIČKOG OBEZBJEĐENJA POSLOVNIH OBJEKATA „ELEKTROPRENOSA-ELEKTROPRIJENOSA BIH” A.D. BANJA LUKA OPERATIVNO PODRUČJE SARAJEVO TERENSKA JEDINICA VIŠEGRAD 23.05.2024.

JN-OP-140-24.pdf

JN-OP-140-24 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka klima uređaja 22.05.2024.

JN-KZ-179-24.pdf

Zbrinjavanje opasnih materija 22.05.2024.

JN-KZ 199-24.pdf

JN-KZ-199-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Usluge servisa uređaja za klimatizaciju (Os) 20.05.2024.
(novi termin)

JN-OP-204-24.pdf

JN-OP-204-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-204-24 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-204-24 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-204-24 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-1.pdf

Nabavka usluge održavanje higijene u poslovnim prostorijama u OP Tuzla 16.05.2024.

JN-OP-212-24.pdf

JN-OP-212-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Prevoz zaposlenika OP Tuzla 15.05.2024.

JN-OP-213-24.pdf

Dopune ACC TAG i ENP (putarine) 14.05.2024.

JN-KZ-208-24.pdf

JN-KZ-208-24 Odluka o poništenju postupka JN LOT 1.pdf

JN-KZ-208-24 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

Održavanje higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka 14.05.2024.

JN-OP-116-24.pdf

JN-OP-116-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluga čišćenja mina na dijelu trase DV 110 kV Jajce 1 - Šipovo 13.05.2024.

JN-OP-132-24.pdf

JN-OP-132-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila za potrebe OP Tuzla 09.05.2024.

JN-KZ-79-24.pdf

Alati i instrumenti ( Uređaj za spajanje optičkih niti sa pripadajućom opremom i alatom ) 08.05.2024.

JN-KZ-184-24.pdf

JN-KZ-184-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-184-24 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-184-24 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-184-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Naziv nabavke: Vakuumske komore za prekidače 07.05.2024.

JN-KZ-172-24.pdf

JN-KZ-172-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Sistem kontrole prolaza zaposlenika (sistem evidencije radnog vremena) sa ugradnjom 30.04.2024.

JN-KZ-185-24.pdf

JN-KZ-185-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Košenje i odvoz trave i drugog rastinja za potrebe „Elektroprenosa-Elektroprijenosa BiH“ a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 30.04.2024.

JN-KZ-198-24.pdf

JN-KZ-198-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-198-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Oprema i materijal za trafostanice – dizel električni agregat 29.04.2024.

JN-OP-1211-23.pdf

JN-OP-1211-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1211-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1211-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

Nabavka periodičnih ljekarskih pregleda radnika u TJ Bihać (OP Banja Luka) 26.04.2024.

JN-A2-142-24.pdf

JN-A2-142-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

VISOKONAPONSKA (VN) ZAŠTITNA OPREMA 25.04.2024.

JN-OP-181-24.pdf

JN-OP-181-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-181-24 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-181-24 Izmjena 1.pdf

JN-OP-181-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Pregled i ispitivanje PPZ opreme i sistema 25.04.2024.

JN-OP-195-24.pdf

JN-KZ-195-24 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-195-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-195-24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-195-24 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sekundarnih sirovina, otpadnog materijala i rashodovanih stalnih sredstava u "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka – Operativna područja Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Tuzla 22.04.2024.

Javni poziv - Prodaja sekundarnih sirovina 2024 .pdf

Prodaja sekundarnih sirovina - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka sredstava za održavanje higijene u OP: Banja Luka, Sarajevo i Mostar 02.04.2024.
(novi termin)

JN-OP-1134-23.pdf

JN-OP-1134-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1134-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1134-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1134-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1134-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-1134-23 Obavještenje o odgađanu nastavka postupka JN LOT 3.pdf

JN-OP-1134-23 Obavještenje o nastavku postupka JN LOT 3.pdf

Poziv za nabavku poštanskih usluga za 2024. godinu 01.04.2024.

JN-A2-41-24.pdf

Nabavka rezervnih dijelova i materijala za IT sisteme sa uslugom zamjene IT opreme 11.03.2024.

JN-OP-1053-23.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1053-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1053-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1053-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1053-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Nabavka zimskih guma za vozila 26.02.2024.
(novi termin)

JN-KZ-1104-23.pdf

JN-KZ-1104-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1104-23 Ispravka za obavjestenje.pdf

JN-KZ-1104-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluga tehničkog pregleda službenih vozila za potrebe Elektroprenos-a BIH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 29.01.2024.

JN-KZ-1120-23.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-KZ-1120-23 - Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 3.pdf

Redovno održavanje klima ormara u TK/IT sali za potrebe Elektroprenos-a BIH a.d. Banja Luka -Operativno područje Sarajevo 24.01.2024.

JN-KZ-1207-23.pdf

JN-OP-1207-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Popravka krova u TS Lukavac 23.01.2024.

JN-KZ-1213-23.pdf

JN-KZ-1213-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-1213-23 Odluka о poništenju postupka JN.pdf

Nabavka motornog ulja i potrošnog materijala za vozila 17.01.2024.
(novi termin)

JN-KZ-944-23.pdf

JN KZ 944-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-944-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-944-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-944-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka izgradnje TS 110/x kV Sarajevo 12 16.01.2024.

JN-OP-159-23.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-159-23 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-159-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-159-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Servisiranje opreme za SCADU - Servis dva switcha AFS 670 iz TS Tešanj 12.01.2024.

JN-KZ-1014-23.pdf

JN-KZ-1014-23 Odluka o poništenju JN.pdf

POSEBNO OSIGURANJE OD RIZIKA NESREĆE I POVREDA NA RADU RADNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE SA POVEĆANIM RIZIKOM U „ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS“ A.D. BANJA LUKA 11.01.2024.

JN-OP-870-23.pdf

JN-OP-870-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaću.pdf

JN-OP-870-23 Odluka o dodjeli ugovora četvrtorangiranom ponuđaču.pdf

Nabavka novih motornih vozila za potrebe Kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka 10.01.2024.

JN-OP-864-23.pdf

JN-OP-864-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-864-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-864-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-864-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-864-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Servis i baždarenje OTDR-a 04.01.2024.

JN-KZ-1027-23.pdf

JN-KZ-1027-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Fizičko obezbjeđenje objekata u sjedištu TJ Doboj (OP Tuzla) 04.01.2024.

JN-OP-976-23.pdf

JN-OP-976-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Javni poziv - Objava oglasa u novinama i Sl. glasniku za 2023 godinu 31.12.2023.

JN-A2-149-23.pdf

Javni poziv - Ugostiteljske usluge za 2023 godinu 31.12.2023.

JN-A2-148-23.pdf

Javni poziv - Hotelske usluge za 2023. godinu 31.12.2023.

JN-A2-147-23.pdf

Sanacija SM 16 na DV 110 kV Banja Luka 8 - Laktaši 29.12.2023.

JN-OP-1072-23.pdf

Otklanjanje građevinskih kvarova u TS 28.12.2023.

JN-KZ-791-23.pdf

Nabavka trofaznog jednopolnog 123 kV prekidača 14.12.2023.

JN-OP-900-23.pdf

JN-OP-900-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-900-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-900-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-900-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -1.pdf

Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 30.11.2023.

JN-OP-860-23.pdf

Deminiranje trase DV 220 kV TS Prijedor 2 – TS Bihać 1 24.11.2023.

JN-KZ-793-23.pdf

Popravka uređaja za mjerenje otpora namotaja transformatora 27.10.2023.

JN-KZ-722-23.pdf

JN-KZ-722-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka i ugradnja sistema lokalnog i daljinskog upravljanja u transformatorskim stanicama u OP Banja Luka 11.01.2023.
(novi termin)

JN-OP-1411-22.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1411-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-1.pdf

JN-OP-1411-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -1.pdf