Javne nabavke - tenderi

Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
Rezervni dijelovi, materijal i oprema za TK uređaje 09.11.2023.

JN-OP-630-23.pdf

Nabavka zimskih guma za vozila 19.10.2023.

JN-KZ-752-23.pdf

Održavanje vozila za OP Banja Luka 26.10.2023.

JN-OP-732-23.pdf

Naponski mjerni transformatori 110 kV 26.10.2023.

JN-OP-749-23.pdf

Nabavka kosilica i trimera za travnate površine 05.05.2023.

JN-OP-1962-22.pdf

JN-OP-1962-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1962-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1962-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1962-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

JN-OP-1962-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

Nabavka periodičnih liječničkih pregleda radnika 13.10.2023.

JN-A2-735-23.pdf

Nabavka PPZ opreme 19.10.2023.

JN-KZ-726-23.pdf

Popravka i servis vozila 09.10.2023.

JN-KZ-733-23.pdf

Monitoring i intervencija zaštitarske agencije u TS Đurđevik, TS HAK, TS Tuzla 4 i TS Lukavac 03.10.2023.

JN-KZ-693-23.pdf

Javni poziv - Objava oglasa u novinama i Sl. glasniku za 2023 godinu 31.12.2023.

JN-A2-149-23.pdf

Javni poziv - Ugostiteljske usluge za 2023 godinu 31.12.2023.

JN-A2-148-23.pdf

Javni poziv - Hotelske usluge za 2023. godinu 31.12.2023.

JN-A2-147-23.pdf

NABAVKA REKONSTRUKCIJE TS 110/x kV SARAJEVO 14 31.10.2023.

JN-OP-627-23.pdf

JN-OP-627-23 Izmjena 1.pdf

Nabavka adaptacije TS 110/x kV Doboj 2 10.10.2023.

JN-OP-617-23.pdf

JN-OP-617-23 Izmjena 1.pdf

Nabavka robe: pomoći releji, kontakteri i ostala oprema za MRT 04.10.2023.

JN-OP-302-23.pdf

JN-OP-302-23 Pojašnjenje 1.pdf

NABAVKA MOTORNOG GORIVA 03.10.2023.

JN-OP-599-23.pdf

JN-OP-599-23 Pojašnjenje 1.pdf

Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije (TS 110/x kV Cazin1, TS 110/x kV Bosansko Grahovo) 28.09.2023.

JN-KZ-1796-22.pdf

Instrumenti i uređaji 27.09.2023.

JN-OP-456-23.pdf

Nabava izgradnje poslovnog objekta OP Mostar u Mostaru 26.09.2023.

JN-OP-526-23.pdf

JN-OP-526-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-526-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-526-23 Pojašnjenje 3.pdf

Nabavka adaptacije i dogradnje TS 110/x kV Banja Luka 3 26.09.2023.

JN-OP-1544-22.pdf

JN-OP-1544-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1544-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1544-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1544-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja i revizije dugoročne kreditne zaduženosti za 2023.godinu 26.09.2023.
(novi termin)

JN-KZ-490-23.pdf

JN-KZ-490-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-490-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-490-23 Izmjena 1.pdf

Radovi na zaštiti od prekomjerne buke za TS Sarajevo 13 25.09.2023.

JN-KZ-602-23.pdf

Usluga obavljanja fizičkog obezbjeđenja objekata na području Elektroprenosa–Elektroprijenosa BiH” a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 25.09.2023.

JN-OP-658-23.pdf

JN-OP-658-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Usluga izrade tablica upozorenja sa numeracijom stuba 25.09.2023.

JN-KZ-434-23.pdf

Nabavka usluge održavanja higijene poslovnih prostorija za potrebe „Elektroprenosa-Elektroprijenosa BiH” a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 22.09.2023.

JN-OP-699-23.pdf

JN-OP-699-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Transport transformatora i opreme 21.09.2023.

JN-OP-460-23.pdf

JN-OP-460-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-460-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Akumulatorske baterije za TS 20.09.2023.

JN-OP-452-23.pdf

IZRADA PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA I PROCJENE RIZIKA UGROŽENOSTI OD POŽARA ZA TS JELAH I TS GRAČANICA 19.09.2023.

JN-KZ-688-23.pdf

Pregled i ispitivanje PPZ opreme 19.09.2023.

JN-OP-683-23.pdf

JN-OP-683-23 Odluka o poništenju postupka LOT 1.pdf

JN-OP-683-23 Odluka o poništenju postupka LOT 2.pdf

Nabavka opreme (aku baterije, ispravljači i invertori) za potrebe realizacije zamjene opreme u TS OP Banja Luka 19.09.2023.

JN-OP-628-23.pdf

JN-OP-628-23 Pojašenjenje 1.pdf

JN-OP-628-23 Izmjena 1.pdf.pdf

Nabavka rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja Luka 18.09.2023.

JN-OP-525-23.pdf

Provodni izolatori 110 kV 15.09.2023.

JN-OP-600-23.pdf

JN-OP-600-23 Pojašnjenje 1.pdf

Antikorozivna zaštita 14.09.2023.

JN-OP-448-23.pdf

JN-OP-448-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka rezervnih dijelova za VN i SN prekidače 13.09.2023.

JN-OP-298-23.pdf

JN-OP-298-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabava radova za potrebe završetka rekonstrukcije DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2 12.09.2023.

JN-KZ-1957-22.pdf

Zanatske i specijalističke usluge za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja 12.09.2023.

JN-OP-311-23.pdf

Nabavka i ugradnja opreme (VN) u TS 400/x kV Višegrad 11.09.2023.

JN-OP-625-23.pdf

Nabavka usluge Fizičko obezbjeđenje poslovno-tehničke zgrade u TJ Zenica (OP Sarajevo) 08.09.2023.

JN-OP-659-23.pdf

JN-OP-659-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka zaštitno-upravljačkih uređaja 08.09.2023.

JN-OP-450-23.pdf

JN-OP-450-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-450-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Servis regulacionih sklopki 06.09.2023.

JN-OP-312-23.pdf

JN-OP-312-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Ovjesni i spojni materijal za DV 05.09.2023.

JN-OP-454-23.pdf

JN-OP-454-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-454-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-454-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-454-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka opreme i materijala za energetske transformatore 05.09.2023.

JN-OP-297-23.pdf

JN-OP-297-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-297-23 Odluka o poništenju postupka LOT 1.pdf

JN-OP-297-23 Odluka o poništenju postupka LOT 4.pdf

Nabavka tehničke dokumentacije za realizaciju mjera zaštite od poplava TS 110/x kV Gračanica 04.09.2023.

JN-KZ-413-23.pdf

JN-KZ-413-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Linijski odvodnici prenapona i izolatori na dalekovodima za TS Višegrad 04.09.2023.
(novi termin)

JN-OP-299-23.pdf

JN-OP-299-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-299-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-299-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-299-23 Izmjena 2.pdf

JN-OP-299-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-299-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Banja Luka 1 01.09.2023.
(novi termin)

JN-OP-1777-22.pdf

JN-OP-1777-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1777-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1777-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

NABAVKA IZGRADNjE TS 110/35/10 kV JAHORINA 01.09.2023.
(novi termin)

JN-OP-1095-22.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1095-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1095-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1095-22 Izmjena 3.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1095-22 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1095-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1095-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1095-22 Izmjena 4.pdf

JN-OP-1095-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka i ugradnja opreme u RP 220kV Mostar 3 31.08.2023.

JN-OP-1434-22.pdf

Nabava izgradnje jednosistemske i dvosistemske dionice DV 110 kV HE Mostar – Mostar 1 (dvosistemska dionica od portala TS Mostar 1 do SM 4, jednosistemska dionica od SM 4 do SM 5) 30.08.2023.

JN-OP-1956-22.pdf

JN-OP-1956-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka pocinčane čelične konstrukcije za DV stubove 30.08.2023.

JN-OP-453-23.pdf

JN-OP-453-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-453-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-453-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-453-23 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka geodetske opreme za potrebe operativnih područja Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 29.08.2023.

JN-OP-412-23.pdf

JN-OP-412-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Primarna spojna oprema i ostali spojni materijal 29.08.2023.

JN-OP-300-23.pdf

JN-OP-300-23 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka usluge održavanja higijene u PTZ TJ Zenica (OP SA) 28.08.2023.

JN-OP-588-23.pdf

JN-OP-588-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-588-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-588-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-588-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluge održavanja higijene PTZ JP Elektroprivreda BIH za potrebe Elektroprenos-a BIH a.d. Banja Luka - Operativno područje Sarajevo 25.08.2023.

JN-KZ-529-23.pdf

JN-KZ-529-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 24.08.2023.

JN-OP-316-23.pdf

JN-OP-316-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-316-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-316-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-316-23 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-316-23 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 6.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 7.pdf

JN-OP-316-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

Nabavka transformatorskog ulja 23.08.2023.

JN-OP-305-23.pdf

JN-OP-305-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka rekonstrukcije dijela trase DV 110 kV Drvar – Ličko Dugo Polje – Bosansko Grahovo 22.08.2023.

JN-OP-1784-22.pdf

JN-OP-1784-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1784-22 Obavještenje-poništenje postupka JN.pdf

Otklanjanje kvarova na protuprovalnim zaštitama u TS-ima 18.08.2023.

JN-KZ-550-23.pdf

JN-KZ-550-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-550-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 110/x kV Tuzla Centar 17.08.2023.

JN-OP-1626-22.pdf

JN-OP-1626-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka sanacije DV 110 kV Doboj 1 – Doboj 2 15.08.2023.

JN-OP-1632-22.pdf

JN-OP-1632-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka rekonstrukcije DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 15.08.2023.

JN-OP-1429-22.pdf

JN-OP-1429-22 KARTA DV 110 KV BILEĆA-TREBINJE_1.pdf

JN-OP-1429-22 Uzdužni profil.rar

JN-OP-1429-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1429-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1429-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1429-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1429-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1429-22 Izmjena 3.pdf

JN-OP-1429-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1429-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1429-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka hemijskih sredstava i materijala potrebnog za rad laboratorije Operativnog područja Sarajevo 11.08.2023.

JN-KZ-543-23.pdf

JN-KZ-543-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-543-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-543-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Nabavka VN i SN kablova, kablovske opreme i Cu profila 10.08.2023.

JN-KZ-457-23.pdf

JN-KZ-457-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-457-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-KZ-457-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

NABAVKA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA I DEVIPERIZACIJA 09.08.2023.
(novi termin)

JN-KZ-458-23.pdf

JN-KZ-458-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-458-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-458-23 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-458-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-458-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-458-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka izgradnje priključnog DV 2x110 kV za TS 110/x kV Jahorina 08.08.2023.
(novi termin)

JN-OP-1101-22.pdf

JN-OP-1101-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1101-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1101-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN_2.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-3.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-3.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci-3.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-4.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-4.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci-4.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-5.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-5.pdf

JN-OP-1101-22 Ispravka za obavještenje o nabavci-5.pdf

JN-OP-1101-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1101-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1101-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 6.pdf

Nabavka SF6 gasa 03.08.2023.

JN-KZ-304-23.pdf

JN-KZ-304-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-304-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka i ugradnja opreme u TS 400/x kV Mostar 4 01.08.2023.
(novi termin)

JN-OP-1433-22.pdf

JN-OP-1433-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1433-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1433-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1433-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka izgradnje 110 kV DV polja u TS 110/x kV Gacko 31.07.2023.
(novi termin)

JN-OP-1439-22.pdf

JN-OP-1439-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1439-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1439-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1439-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1439-22 Prečišćeni tekst.pdf

JN-OP-1439-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-1439-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-1.pdf

JN-OP-1439-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka novih motornih vozila za potrebe Kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka 27.07.2023.

JN-OP-155-23.pdf

JN-OP-155-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-155-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-155-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-155-23 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-155-23 Odluka o poništenju postupka JN LOT 7.pdf

Građevinski radovi na objektima TS u Višegradu i Trebinju 24.07.2023.

JN-KZ-382-23.pdf

JN-KZ-382-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

Nabavka izgradnje poslovne zgrade i magacinskih prostora u OP Tuzla 17.07.2023.

JN-OP-160-23.pdf

JN-OP-160-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-160-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-160-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-160-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Nabavka izgradnje priključnog KV 2x110 kV za TS 110/x kV Živinice 10.07.2023.

JN-OP-156-23.pdf

JN-OP-156-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-156-23 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-156-23 Izmjena 1.pdf

JN-OP-156-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-156-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Nabavka opreme i radova za potrebe realizacije zamjene opreme u EVP 110/x kV Kulen Vakuf 04.07.2023.
(novi termin)

JN-OP-1790-22.pdf

JN-OP-1790-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1790-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1790-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1790-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1790-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1790-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Naponski mjerni transformatori 35 kV 21.06.2023.

JN-KZ-197-23.pdf

JN-KZ-197-23 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-197-23 OBAVJEŠTENJE O ODGAĐANJU NASTAVKA POSTUPKA JN.pdf

JN-KZ-197-23 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Nabavka sanacije/rekonstrukcije TS 110/x kV Lukavac 19.06.2023.
(novi termin)

JN-OP-1419-22.pdf

JN-OP-1419-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1419-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1419-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1419-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1419-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1419-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1419-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1419-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka izgradnje DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija 13.06.2023.
(novi termin)

JN-OP-1112-22.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1112-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN_2.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1112-22 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-3.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-3.pdf

JN-OP-1112-2022 Ispravka za obavještenje o nabavci-3.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-4.pdf

JN-OP-1112-22 Obavještenje o nastavku postupka JN-4.pdf

JN-OP-1112-22 Ispravka za obavještenje o nabavci-4.pdf

JN-OP-1112-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka opreme (ventilatori na transformatorima, ormari ventilatora i zaštita na transformatoru) za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 220/x kV Jajce 2 23.05.2023.

JN-OP-1793-22.pdf

JN-OP-1793-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1793-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Servis i održavanje klima uređaja 20.04.2023.

JN-OP-1965-22.pdf

JN-OP-1965-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1965-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-1965-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-1965-23 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1965-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1 LOT 1.pdf

JN-OP-1965-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1 LOT 4.pdf

JN-OP-1965-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN LOT-1.pdf

Poziv za nabavku poštanskih usluga za 2023. godinu 01.04.2023.

JN-A2-97-23.pdf

Nabavka i ugradnja sistema lokalnog i daljinskog upravljanja u transformatorskim stanicama u OP Banja Luka 11.01.2023.
(novi termin)

JN-OP-1411-22.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1411-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1411-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1411-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf