• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sistema

 • image02

  Unapređenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 12.03.2020.

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom finansiranju Kompanije "Elektroprenos Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: januar - mart 2020. godine, broj: U-8618/2019 od 27.11.2019 . godine, na koju je saglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO90-7/2019 od 17.12.2019. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 117. sjednici, održanoj dana, 11.03.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki....

Banja Luka, 25.02.2020.

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom finansiranju Kompanije "Elektroprenos- Eektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: januar-mart 2020. godine, broj: U-86-18/2019 od 27.11.2019. godine, na koju je saglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-90-7/2019 od 17.12.2019. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na sjednici, održanoj dana, 18.02.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki....

Banja Luka, 07.02.2020.

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom finansiranju Kompanije "Elektroprenos- Eektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: januar-mart 2020. godine, broj: U-86-18/2019 od 27.11.2019. godine, na koju je saglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-90-7/2019 od 17.12.2019. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 115. sjednici, održanoj dana, 06.02.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki....