• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sistema

 • image02

  Unapređenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 19.06.2017.

Rebalans Plana nabavki za potrebe rada i održavanja za 2017....

Banja Luka, 19.06.2017.

Odluka o usvajanju Rebalansa Plana nabavki Elektroprenos - Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka za 2017. godinu...

Banja Luka, 13.04.2017.

Predstavnici Uprave kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“a.d. Banja Luka i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, gospodin Petar Đokić razgovarali su o uspješnom poslovanju ali i problemima koji mogu uticati na ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata. ...