• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sistema

 • image02

  Unapređenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 13.04.2017.

Predstavnici Uprave kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“a.d. Banja Luka i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, gospodin Petar Đokić razgovarali su o uspješnom poslovanju ali i problemima koji mogu uticati na ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata. ...

Banja Luka, 31.03.2017.

Na sedmoj redovnoj Skupštini dioničara "Elektroprenosa BiH" odobrena je Odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog plana Kompanije za period 2017.-2019. godina....

Banja Luka, 10.03.2017.

Pregled ugovora sa realizacijom, mart 2017. ...