• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sistema

 • image02

  Unapređenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 12.07.2019.

Uprava Kompanije na 107. sjednici održanoj dana, 10.07.2019. godine, donijela je Odluku U-47-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki....

Banja Luka, 14.06.2019.

Uprava Kompanije na 106. sjednici održanoj dana, 14.06.2019. godine, donijela je Odluku o izmjeni Odluke U-42-12/2019 o pokretanju postupka javne nabavke U-33-4/2019 od 21.05.2019. godine......

Banja Luka, 14.06.2019.

Uprava Kompanije na 106. sjednici održanoj dana, 14.06.2019. godine, donijela je Odluku U-42-4/2019 o pokretanju postupka javne nabavke......