• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sistema

 • image02

  Unapređenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 16.11.2018.

Uprava Kompanije na 98. sjednici održanoj dana, 14.11.2018. godine, donijela je Odluku U-62-3/2018 o pokretanju postupaka javnih nabavki....

Banja Luka, 23.10.2018.

Uprava Kompanije na 97. sjednici održanoj dana, 18.10.2018. godine, donijela je Odluku U-54-4/2018 o izmjeni Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki u Kompaniji broj: U-33-19/2018 od 26.06.2018. godine i broj: U-41-4/2018 od 30.08.2018. godine...

Banja Luka, 23.10.2018.

Uprava Kompanije na 97. sjednici održanoj dana, 18.10.2018. godine, donijela je Odluku U-54-5/2018 o pokretanju postupaka javnih nabavki....