• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sistema

 • image02

  Unapređenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 02.07.2018.

Uprava Kompanije na 93. sjednici održanoj dana, 26.06.2018. godine, donijela je Odluku 13-U-03/2018 o pokretanju postupaka javnih nabavki....

Banja Luka, 22.05.2018.

Uprava Kompanije na sjednici održanoj dana, 15.05.2018. i 22.05.2018. godine, donijela je Odluku 25-U-12/2018 o pokretanju postupaka javnih nabavki....

Banja Luka, 17.05.2018.

Uprava Kompanije na sjednici održanoj dana, 15.05.2018. godine, donijela je Odluku 25-U-05/2018 o pokretanju postupaka javnih nabavki....