Konkursi za posao - arhiva (rok za prijavu istekao)

Strana 1 od 23| Sljedeća
Datum objavljivanja Naziv dokumenta Link dokumenta
26.04.2023. JAVNI KONKURS za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno/određeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno/određeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
Objava poništenja javnog konkursa za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno/određeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
26.04.2023. JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju – tri člana na mandatni period od tri godine
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju – tri člana na mandatni period od tri godine