Konkursi za posao - arhiva (rok za prijavu istekao)

Strana 1 od 20| Sljedeća
Datum objavljivanja Naziv dokumenta Link dokumenta
12.10.2020. JAVNI KONKURS za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
16.10.2020. JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje DIREKTORA ODJELJENJA ZA INTERNU REVIZIJU
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora odjeljenja za internu reviziju
Obrazac za prijavu