Konkursi za posao - arhiva (rok za prijavu istekao)

Strana 1 od 22| Sljedeća
Datum objavljivanja Naziv dokumenta Link dokumenta
23.01.2023. JAVNI KONKURS za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
Obavještenje o poništenju dijela konkursa za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka