Godišnji izvještaji o poslovanju


Izvještaj o poslovanju 2016.

“ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH” a.d. BANjA LUKA Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2016. i Izvještaj nezavisnog revizora...


Izvještaj o poslovanju 2013.

“ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH” a.d. BANjA LUKA Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2013. i Izvještaj nezavisnog revizora...