Misija, vizija, ciljevi


Misija
Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prenosnog sistema Bosne i Hercegovine u cilju prenosa električne energije po definisanim standardima kvaliteta, nediskriminatoran pristup prenosnom sistemu i tranzit po pravilima prekograničnog prometa električne energije. Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan, uz očuvanje visokog stepena pogonske spremnosti prenosne mreže. Unapređenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja , uz Kontinuirano profesionalno usavršavanje zaposlenih i praćenje i primjenu novih tehnologija kroz sve segmente poslovanja. Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prenosa električne energije i drugih zainteresovanih strana.

Vizija
Savremeno koncipirana Kompanija koja obezbjeđuje visok stepen sigurnosti prenosa električne energije i razvoj tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini. Pouzdan partner svim korisnicima usluge prenosa električne energije i dobavljačima, te stabilan partner zajednici uvažavajući načela održivog razvoja i proces deregulacije tržišta električnom energijom.

Ciljevi
Raspoloživost i pouzdanost elemenata prenosne mreže održavati na zahtjevanom nivou, uz stalno praćenje i preduzimanje odgovarajućih mjera u   slučaju rizika.
Razvojem i izgradnjom prenosne mreže obezbijediti ispunjenje perspektivnih potreba prenosa električne energije, te priključenje korisnika na prenosnu mrežu.
Primjena savremenih i poznatih rješenja u oblasti elektroenergetike, prilagodljivih prenosnoj mreži Kompanije.
Kontinuirano poboljšanje sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenih.
Upravljanje okolinskim aspektom uz praćenje standarda zaštite okoline razvijanje visoke svijesti o očuvanju okoline.
Unapređenje vještina timskog rada.
Odgovarajući nivo saradnje sa kompanijama i institucijama iz elektroenergetskog sektora u zemlji i regiji, te međunarodnim organizacijama iz ove oblasti.
Kontinuirano provođenje sistema upravljanja kvalitetom u Kompaniji uz poboljšanje efikasnosti rada i minimizaciju troškova.