Konkursi za posao

Datum objavljivanja Naziv dokumenta Link dokumenta
18.02.2020. Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju – tri člana na mandatni period od tri godine.
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju – tri člana na mandatni period od tri godine