Konkursi za posao

Datum objavljivanja Naziv dokumenta Link dokumenta
19.12.2017. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Banja Luka
Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Banja Luka
19.12.2017. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Mostar
Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Mostar
19.12.2017. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Sarajevo
Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Sarajevo