Konkursi za posao

Datum objavljivanja Naziv dokumenta Link dokumenta
23.01.2023. JAVNI KONKURS za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka