Konkursi za posao

Datum objavljivanja Naziv dokumenta Link dokumenta
03.08.2020. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u sjedištu Kompanije
Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u sjedištu Kompanije
03.08.2020. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Banja Luka
Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Banja Luka
03.08.2020. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Mostar
Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Operativnom području Mostar