Javne nabavke - tenderi - arhiva

Strana 1 od 19| Sljedeća


Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
NABAVKA NAPITAKA I NAMIRNICA ZA KAFE KUHINjU U SJEDIŠTU KOMPANIJE I OPERATIVNOM PODRUČJU BANjA LUKA 03.12.2020.

JN-KZ-1494-19.pdf

JN-KZ-1494-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-1494-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1494-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1494-19 Produženje perioda važenja dostavljene ponude.pdf

JN-KZ-1494-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-KZ-1494-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

Nabavka sanacije uzemljivača stubova na DV 110 kV Mrkonjić Grad - Šipovo 10.07.2020.

JN-KZ-511-20.pdf

JN-KZ-511-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-511-20 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci: JN-PP-579/2020 za nabavku „Nabavka usluge zamjene magnetnog kola transformatora 220/115/10,5 kV (150 MVA) u TS Mostar 4 (Čule)“ 06.07.2020.

U skladu s članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka objavljuje informaciju da u skladu s članom 23. stav 1, tačka b) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluge zamjene magnetnog kola transformatora 220/115/10,5 kV (150 MVA) u TS Mostar 4 (Čule). Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Ugovornog organa, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.

JN-PP-579-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Održavanje uređaja IKT infrastrukture sa produženjem licence 23.06.2020.

JN-OP-342-20.pdf

JN-OP-342-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-342-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka grijača i rezervnih dijelova VN prekidača 16.06.2020.

JN-KZ-1792-19.pdf

JN-OP-1792-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-KZ-1792-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

Servis VN prekidača proizvođača ALSTOM sa obukom 09.06.2020.

JN-OP-78-20.pdf

JN-OP-78-20 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Fizičko-tehničko obezbjeđenje objekata u sjedištu OP Banja Luka 29.05.2020.

JN-KZ-325-20.pdf

JN-KZ-325-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Inspekcija regulacionih sklopki VN transformatora 26.05.2020.

JN-OP-227-20.pdf

JN-OP-227-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-227-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-227-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-227-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

Nabavka sitnog potrošnog materijala 26.05.2020.

JN-OP-1875-19.pdf

JN-OP-1875-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1875-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-1875-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-1875-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-1875-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i deviperizacija 19.05.2020.

JN-KZ-194-20.pdf

JN-KZ-194-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-194-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Sječa rastinja u trasama dalekovoda 05.05.2020.

JN-OP-226-20.pdf

JN-OP-226-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Zamjena OPGW-a na DV 110 kV TS Brčko 2 - TS Bijeljina 3 28.04.2020.
(novi termin)

JN-OP-1843-19.pdf

JN-OP-1843-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1843-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1843-19 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1843-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Hidraulični spremnik za VN prekidač 220 kV proizvođača Končar 23.04.2020.

JN-KZ-191-20.pdf

JN-KZ-191-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluge za: FIZIČKO OBEZBJEĐENjE OBJEKATA U SJEDIŠTU OP TUZLA 02.04.2020.

JN–OP–162-20.pdf

JN-OP-162-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Provodni izolatori za transformatore OP Banja Luka 20.03.2020.

JN-OP-1796-19.pdf

JN-OP-1796-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1796-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-1796-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-1796-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-1796-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

Sječa rastinja u trasama dalekovoda 13.03.2020.

JN-OP-79-20.pdf

JN-OP-79-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-79-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Nabavka usluga servisa uređaja, zaštitno-upravljačkih i pomoćnih napajanja 11.03.2020.
(novi termin)

JN-OP-1665-19.pdf

JN-OP-1665-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1665-19 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-1665-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1665-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1665-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1665-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1665-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

Rezervni dijelovi za VN prekidače 10.03.2020.

JN-KZ-77-20.pdf

JN-KZ-77-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-77-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka akumulatorskih baterija 220 V 05.03.2020.

JN–KZ–5-20.pdf

JN-KZ-5-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-5-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-5-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Nabavka alata, instrumenata i opreme za potrebe održavanja OP Tuzla 04.03.2020.

JN-OP-1797-19.pdf

JN-OP-1797-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1797-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-1797-19 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Nabavka mjernih transformatora 04.03.2020.

JN-OP-1795-19.pdf

JN-OP-1795-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1795-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci: JN-PP-181/2020 za nabavku "SANACIJA STUBNOG MJESTA 83 400 kV DV MOSTAR 4 – SARAJEVO 10" 28.02.2020.

U skladu s članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka objavljuje informaciju da u skladu s članom 21. stav 1, tačka d) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova na SANACIJI STUBNOG MJESTA 83 400 kV DV MOSTAR 4 – SARAJEVO 10. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Ugovornog organa, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.

JN-PP-181-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci: JN-PP-180/2020 za nabavku "SANACIJA STUBNOG MJESTA 70 DV 110 kV NEVESINjE - GACKO" 28.02.2020.

U skladu s članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka objavljuje informaciju da u skladu s članom 21. stav 1, tačka d) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova na sanaciji stuba br. 70 na DV 110 kV NEVESINjE - GACKO. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Ugovornog organa, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.

JN-PP-180-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

POPRAVKA REGULACIONIH SKLOPKI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 25.02.2020.

JN-OP-1775-19.pdf

JN-OP-1775-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1775-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

USLUGA FIZIČKO – TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRENOS BIH A.D. BANjA LUKA OPERATIVNO PODRUČJE SARAJEVO TERENSKA JEDINICA VIŠEGRAD 20.02.2020.

JN-OP-1752-19.pdf

JN-OP-1752-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka motornog goriva 19.02.2020.
(novi termin)

JN-OP-1671-19.pdf

JN-OP-1671-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1671-19 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-1671-19 Izmjena TD.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

JN-OP-1671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

JN-OP-1671-19 Obavjestenje o ponistenju postupka LOT 2.pdf

Nabavka roba: Izolator za 220 kV prekidač 3AQ1EE (SIMENS) 18.02.2020.

JN-KZ-1679-19.pdf

JN-KZ-1679-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Uređaji pomoćnog napajanja: ispravljači i invertori 18.02.2020.

JN-OP-1539-19.pdf

JN-OP-1539-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA USLUGA PRODUŽENjE LICENCI ZA AUTOCAD (3 GODINE) 18.02.2020.

JN-OP-1776-19.pdf

JN-OP-1776-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1776-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Usluga fizičkog obezbjeđenja imovine i objekata u OP Mostar 14.02.2020.

JN-OP-1840-19.pdf

JN-OP-1840-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Pregled i ispitivanje PPZ opreme 12.02.2020.

JN-KZ-1876-19.pdf

JN-KZ-1876-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1876-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-KZ-1876-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-KZ-1876-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-KZ-1876-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Oprema za aktiviranje komunikacije i ubrzavanja između zaštita na dalekovodu DV 220 kV RP Jablanica - HE Grabovica 11.02.2020.

JN-KZ-31-20.pdf

JN-KZ-31-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluge održavanja higijene poslovnih prostorija i angažovanje zaposlenika za obavljanje pomoćnih poslova za potrebe Operativnog područja Sarajevo 10.02.2020.

JN-KZ-1841-19.pdf

JN-KZ-1841-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Izvođenje inžinjersko geoloških i geomehaničkih radova sa izradom geotehničkog projekta za DV 110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 2 04.02.2020.

JN-KZ-7-20.pdf

JN-KZ-7-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka sanacije građevinskih objekata 24.01.2020.

JN-OP-1714-19.pdf

JN-OP-1714-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-1714-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

Popravka i revizija VN prekidača Končar u OP Banja Luka 16.01.2020.

JN-OP-1713-19.pdf

JN-KZ-1713-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Sanacija krovova u OP Mostar 10.01.2020.

JN-KZ-1769-19.pdf

JN-KZ-1769-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1769-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka OPGW, ovjesne i spojne opreme 23.12.2019.

JN-OP-1541-19.pdf

JN-OP-1541-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1541-19 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-1541-19 Obavjestenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-1541-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA VISOKONAPONSKE ZAŠTITNE OPREME 05.12.2019.

JN-OP-673-19 .pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 1 .pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 2 .pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 3 .pdf

JN-OP-673-19 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Nabavka energetskog transformatora 220/110/x kV, 150 MVA u TS Mostar 4 (Čule) 29.11.2019.
(novi termin)

JN-OP-646-19.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-646-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 2.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 3.pdf

JN-OP-646-19 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-646-19 Izmjena 4.pdf

JN-OP-646-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-646-19 Obavjestenje o ponistenju postupka JN.pdf

Sječa rastinja u trasama dalekovoda 26.11.2019.

JN-OP-1540-19.pdf

JN-OP-1540-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-1540-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-1540-19 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-1540-19 Rjesenje za ponistenje postupka.pdf

Servis VN prekidača proizvođača Končar, Alstom, Siemens sa obukom u OP Mostar 21.11.2019.

JN-OP-1338-19.pdf

JN-OP-1338-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1338-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1338-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1338-19 Odluka o poništenju postupka LOT 3.pdf

NABAVKA VISOKONAPONSKE ZAŠTITNE OPREME 30.07.2019.

JN-OP-673-19.pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-673-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-673-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdfStrana 1 od 19| Sljedeća