Javne nabavke - tenderi - arhiva

Strana 1 od 18| Sljedeća


Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ADVOKATSKIH USLUGA U 2017., 2018. i 2019. GODINI 31.12.2019.

JN-A2-91-17.PDF

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA OVLAŠTENIH SUDSKIH VJEŠTAKA GRAĐEVINSKE, POLjOPRIVREDNE, ŠUMARSKE I EKONOMSKE STRUKE U 2017., 2018. i 2019. GODINI 31.12.2019.

JN-A2-90-17.PDF

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU NOTARSKIH USLUGA U 2017., 2018. i 2019. GODINI 31.12.2019.

JN-A2-89-17.PDF

Nabavka usluge servisa i verifikacije brojila električne energije u OP Tuzla 06.12.2019.

JN-PP-1610-19.pdf

JN-PP-1610-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Antikorozivna zaštita elemenata prenosnog sistema 28.11.2019.

JN-OP-1538-19.pdf

JN-OP-1538-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih u "Elektroprenos- Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 18.11.2019.

JN-KZ-1546-19.pdf

JN-KZ-1546-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Pregled PPZ opreme 12.11.2019.

JN-KZ-1339-19.pdf

JN-KZ-1339-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1339-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-1339-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-KZ-1339-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-KZ-1339-19 Odluka o ponistenju postupka JN za LOT 3.pdf

JN-KZ-1339-19 Odluka o ponistenju postupka JN za LOT 4.pdf

PREGLED I ISPITIVANjE SREDSTAVA RADA I VN OPREME 07.11.2019.

JN-KZ-1341-19 .pdf

JN-KZ-1341-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1341-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-KZ-1341-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-KZ-1341-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-KZ-1341-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

Nabavka usluga popravke i revizije VN prekidača Končar u OP Banja Luka 05.11.2019.

JN-OP-1364-19.pdf

JN-OP-1364-19 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Prevoz zaposlenika OP Tuzla 29.10.2019.

JN-OP-1302-19.pdf

JN-OP-1302-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka SDH uređaja Surpass hiT 7025 29.10.2019.

JN-OP-830-19.pdf

JN-OP-830-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

SANACIJA STUBA BR. 26 NA DV 110 kV BRČKO 1 – DOBOJ 3 17.10.2019.

JN-KZ-913-19.pdf

JN-KZ-913-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka rezervnih dijelova za SCADA sistem za potrebe "Elektroprenos –Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 16.10.2019.
(novi termin)

JN-KZ-1169-19.pdf

JN-KZ-1169-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1169-19 Izmjena TD.pdf

JN-KZ-1169-19 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Sanacija kvara prekidača 8E1-I-123 u TS Mostar 2 09.10.2019.

JN-KZ-941-19.pdf

JN-KZ-941-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka sanacije građevinskih objekata 09.10.2019.

JN-OP-790-19.pdf

JN-OP-790-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-790-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-790-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-790-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Nabavka rezervnih dijelova za VN prekidače 08.10.2019.

JN-OP-838-19 .pdf

JN-OP-838-19 Obavjestenje o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-838-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 2.pdf

Nabavka transformatorskog ulja 30.09.2019.

JN-OP-1084-19 .pdf

JN-OP-1084-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Uređaji pomoćnog napajanja: ispravljači i invertori 17.09.2019.

JN-OP-689-19.pdf

JN-OP-689-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT_1.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT_2.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT_3.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT_4.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po zalbi LOT 2.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po zalbi LOT 3.pdf

JN-OP-689-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po zalbi LOT 4.pdf

NABAVKA REZERVNOG ZAŠTITNO-UPRAVLjAČKOG TERMINALA 13.09.2019.

JN-KZ-836-19.pdf

JN-KZ-836-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluge Softverske podrške za Microsoft Premier Support 12.09.2019.

JN-OP-145-19.pdf

JN-OP-145-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA AKUMULATORSKIH BATERIJA 220 V DC i 110 V DC 11.09.2019.

JN-OP-835-19.pdf

JN-OP-835-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-835-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-835-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

NABAVKA MOTORNOG GORIVA 10.09.2019.

JN-OP-859-19.pdf

JN-OP-859-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-859-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-859-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-859-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-859-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

Napojni moduli za sabirničku zaštitu u RP Jablanica 06.09.2019.

JN-KZ-1088-19.pdf

JN-KZ-1088-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka radova na zamjeni stubova na DV 2x110 kV HE Jajce 1 – HE Bočac 05.09.2019.

JN-OP-258-19.pdf

JN-OP-258-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Popravka energetskog transformatora 29.08.2019.

JN-OP-538-19.pdf

JN-OP-538-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-538-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-538-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-538-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA HIGIJENE U POSLOVNOM OBJEKTU U SJEDIŠTU KOMPANIJE 28.08.2019.

JN-OP-961-19.pdf

JN-OP-961-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluga održavanja higijene poslovnih prostorija u poslovnoj zgradi TJ Zenica i angažovanje zaposlenika za obavljanje pomoćnih poslova 28.08.2019.

JN–KZ–1065-19.pdf

JN-KZ-1065-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Sječa rastinja u trasama dalekovoda 27.08.2019.

JN-OP-791-19.pdf

JN-OP-791-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-791-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-791-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-791-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 4.pdf

Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinje u sjedištu Kompanije i Operativnom području Banja Luka 23.08.2019.

JN–KZ–1064-19 .pdf

JN-KZ-1064-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1064-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 1.pdf

JN-KZ-1064-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 2.pdf

Sanacija OPGW-a na DV 220 kV Mostar 4 – HE Zakučac 22.08.2019.

JN-OP-831-19.pdf

JN-OP-831-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Prevoz transformatora i opreme (okvirni sporazum 1 godina) 22.08.2019.

JN-OP-677-19.pdf

JN-OP-677-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-677-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka lične zaštitne opreme 20.08.2019.

JN-OP-676-19.pdf

JN-OP-676-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-676-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-676-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-676-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-676-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-676-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

Nabavka motornih testera, kosilica i sjekačica 08.08.2019.

JN-KZ-832-19.pdf

JN-KZ-832-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 07.08.2019.

JN-KZ-833-19.pdf

JN-KZ-833-19 Crtež br 2. (Izgled uzemljivača na betonskom stubu D1).pdf

JN-KZ-833-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-833-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-833-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabava OPGW, ovjesne i spojne opreme 06.08.2019.

JN-OP-837-19.pdf

JN-OP-837-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-837-19 Izmjena TD.pdf

JN-OP-837-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-837-19 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Sanacija krova pogonske zgrade u TS Sarajevo 5 30.07.2019.

JN-KZ-914-19.pdf

JN-KZ-914-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Priključne stezaljke za primarno povezivanje opreme 110 kV za potrebe "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 29.07.2019.

JN-KZ-993-19.pdf

JN-KZ-993-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka uređaja za mjerenje otpora uzemljenja za potrebe „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 26.07.2019.

JN-KZ-834-19.pdf

JN-KZ-834-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-KZ-834-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci: JN-PP-912/2019 za nabavu "Nabavka radova Sanacija stuba br. 89 na DV 220 kV TE Tuzla - TS Gradačac" 18.07.2019.

U skladu s članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka objavljuje informaciju da u skladu s članom 21. stav 1, tačka d) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova na canaciji stuba br. 89 na DV 220 kV TE Tuzla - TS Gradačac. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Ugovornog organa, ul Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.

JN-PP-912-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka sredstava za održavanje higijene 16.07.2019.

JN-OP-731-19.pdf

JN-OP-731-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-731-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-731-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-731-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-731-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-731-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

NABAVKA USLUGE FIZIČKOG OBEZBJEĐENjA POSLOVNOG OBJEKTA „ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BIH” A.D. BANjA LUKA OPERATIVNO PORUČJE SARAJEVO TERENSKA JEDINICA ZENICA 15.07.2019.

JN-OP-755-19.pdf

JN-OP-755-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka PPZ opreme za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka 10.07.2019.

JN-KZ-672-19.pdf

JN-KZ-672-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-672-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-672-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-KZ-672-19 Pojasnjenje 4.pdf

JN-KZ-672-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

ODRŽAVANjE UREĐAJA IKT INFRASTRUKTURE SA PRODUŽENjEM LICENCI 09.07.2019.

JN-OP-590-19.pdf

JN-OP-590-19 Pojasnjenje i Izmjena TD.pdf

JN-OP-590-19 Pojašnjenje 2 TD sa prilogom.pdf

JN-OP-590-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Ugradnja separatora transformatorskog ulja u objektima ElektroprenosElektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo (TS Kiseljak i TS Sarajevo 7) 08.07.2019.

JN-KZ-671-19.pdf

JN-KZ-671-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka izmještanja dalekovoda 220 kV u krugu TE Tuzla radi izgradnje Bloka 7 TE Tuzla 08.07.2019.

JN-OP-41-19.pdf

Crtež br. 19 (str. 57, 161) – Preklopljene trase postojećeg i novog stanja (nakon izgradnje dva dvosistemska dalekovoda) - VEĆA REZOLUCIJA.pdf

JN-OP-41-19 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-41-19 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-41-19 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-41-19 Pojasnjenje 3 Prilog.pdf

JN-OP-41-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-41-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-41-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Nabavka usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja poslovnog objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka i u Operativnom području Banja Luka 04.07.2019.

JN-OP-704-19.pdf

JN-OP-704-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-704-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - LOT2.pdf

Baždarenje brojila električne energije za potrebe "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 27.06.2019.

JN-KZ-670-19.pdf

JN-KZ-670-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka četverostubne elektrohidrauličke dizalice za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 01.07.2019.

JN-KZ-726-19.pdf

JN-KZ-726-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

POPRAVKA REGULACIONIH SKLOPKI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 18.06.2019.

JN-OP-487-19.pdf

JN-OP-487-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-487-19 Odluka o ponistenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-487-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-487-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Nabavka odvodnika prenapona 13.06.2019.

JN-OP-357-19.pdf

JN-OP-357-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-357-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-357-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-357-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-357-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA USLUGA TEHNIČKE I APLIKATIVNE PODRŠKE SA OBUKOM ZA SAP ERP SISTEM 11.06.2019.

JN-OP-418-19.pdf

JN-OP-418-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-418-19 Obavjestenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-418-19 Izmjena TD.pdf

JN-OP-418-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka periodičnih ljekarskih pregleda radnika Elektroprenos – Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 22.05.2019.

JN-A2-462-19.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT7.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT8.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT9.pdf

JN-A2-462-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN LOT1.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o stavljanju van snage izbor najpovoljnijeg ponudjaca za LOT7.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o stavljanju van snage izbor najpovoljnijeg ponudjaca za LOT9.pdf

JN-A2-462-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-A2-462-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN LOT1.pdf

JN-A2-462-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN LOT7 i LOT9.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT7.pdf

JN-A2-462-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT9.pdf

NABAVKA USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I DEVIPERIZACIJE 08.05.2019.

JN-KZ-461-19.pdf

JN-KZ-461-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-461-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-461-19 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-461-19 Pojasnjenje 3.pdf

JN-KZ-461-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-KZ-461-19 Obavjestenje o nastavaku postupka JN.pdf

JN-KZ-461-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka robe: Akumulatorska baterija 220 V, 405 Ah, 2 V 08.05.2019.

JN-KZ-431-19.pdf

JN-KZ-431-19 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-431-19 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-431-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Potrošni materijal i sredstva za održavanje vozila 16.4.2019.

JN-KZ-247-19.pdf

JN-KZ-247-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-KZ-247-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-KZ-247-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

Nabavka porculanskih izolatora 10.04.2019.

JN-OP-1099-18.pdf

JN-OP-1099-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1099-18 Obavjestenje o nastavaku postupka.pdf

JN-OP-1099-18 Izmjena TD.pdf

JN-OP-1099-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka roba: Pocinčana čelična konstrukcija 09.04.2019.

JN-OP-98-19.pdf

JN-OP-98-19 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-98-19 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-98-19 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-98-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponundjaca.pdf

JN-OP-98-19 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponudjacu.pdf

JN-OP-98-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

Nabavka roba: Kablovi, kablovska oprema i Cu profili 21.03.2019.
(novi termin)

JN-OP-1102-18.pdf

JN-OP-1102-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-1102-18 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-1102-18 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-1102-18 Pojašnjenje 4 i Izmjena TD.pdf

JN-OP-1102-18 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1102-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-1102-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-1102-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-1102-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Nabavka sitnog potrošnog materijala, rezervnih dijelova i opreme 12.03.2019.

JN-OP-1100-18.pdf

JN-KZ-1100-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1100-18 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-1100-18 Pojašnjenje 3 i Izmjena TD.pdf

JN-OP-1100-18 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1100-18 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1100-18 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1100-18 Obavjestenje o odgadjanju postupka JN.pdfStrana 1 od 18| Sljedeća