Javne nabavke - tenderi - arhiva

Strana 1 od 15| Sljedeća


Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
Nabavka energetskih transformatora 16.05.2017.

JN-OP-143-16.pdf

JN-OP-143-16 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-143-16 Pojašnjenje 2.PDF

JN-OP-143-16 Pojašnjenje 3.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT1.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT2.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT3.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT4.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT5.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT6.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT7.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT8.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT9.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT10.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT11.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT12.PDF

JN-OP-143-16 Obavještenje odgađanju nastavka postupka JN.PDF

JN-OP-143-16 Obavještenje o nastavku postupka - LOT 1,3,5,6,10,11.PDF

JN-OP-143-16 Obavještenje o nastavku postupka - LOT 2,4,7,9 i 12.PDF

JN-OP-143-16 Obavještenje o nastavku postupka - LOT 8.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT2.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT4.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT7.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT8.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT9.PDF

JN-OP-143-16 Odluka o poništenju postupka - LOT12.PDF

JN-OP-143-16 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka (postupka poništenja) JN.PDF

JN-OP-143-16 LOT9-Obavještenje o nastavku postupka (postupak poništenja).PDF

Nabavka rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja Luka 18.07.2017.
(najnoviji termin)

JN-OP-02-17.pdf

JN-OP-02-17 Obavještenje o terminu obilaska lokacije.pdf

JN-OP-02-17 Pojašnjenje i izmjena 1.pdf

JN-OP-02-17 Izmjena 2.pdf

JN-OP-02-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-02-17 Izmjena 3.pdf

JN-OP-02-17 Odluka o poništavanju postupka JN.PDF

JN-OP-02-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka (postupka poništenja) javne nabavke.pdf

JN-OP-02-17 Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke.pdf

JN-OP-02-17 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka alata i instrumenata za potrebe OPSA, OPBL, OPMO i OPTZ 02.08.2017.
(novi termin)

JN-OP-122-16.pdf

JN-OP-122-16 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-122-16 Obavještenje o nastavku postupka JN i izmjene TD.pdf

JN-OP-122-16 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-122-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT1.PDF

JN-OP-122-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT2.PDF

JN-OP-122-16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT3.PDF

JN-OP-122-16 Odluka o poništenju postupka - LOT4.PDF

JN-OP-122-16 LOT2 - Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.PDF

JN-OP-122-16 Lot 3 - Odluka o stavljanju van snage Odluke br. JN-OP-122-36-16 i izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-122-16 Odluka o poništenju postupka JN - LOT 3.PDF

JN-OP-122-16 LOT2 Obavještenje o nastavku postupka.PDF

JN-OP-122-16 LOT2 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-122-16 LOT2- Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.PDF

JN-OP-122-16 LOT2 - Obavještenje o nastavku postupka JN.PDF

Nabavka izgradnje TS 110/x kV Jelah sa priključnim dalekovodom 25.09.2017.

JN-OP-86-17.pdf

Jednopolna sema Jelah_informativno.pdf

Nacrti kom-pog zgrada informativno.pdf

TS Jelah situacija informativno.pdf

JN-OP-86-17 Izmjena 1.PDF

JN-OP-86-17 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-86-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-86-17 Pojašnjenje 3.PDF

JN-OP-86-17 Pojašnjenje i izmjena 4.pdf

JN-OP-86-17 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-86-17 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-86-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-86-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.PDF

JN-OP-86-17 Obavještenje o nastavku postupka JN.PDF

JN-OP-86-17 Odluka o poništenju postupka JN.PDF

Nabavka izgradnje transformatorske stanice TS 110/20/10 kV Ilijaš 1 28.09.2017.

JN-OP-69-16.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje i izmjena.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje 2.PDF

JN-OP-69-16 jednopolna sema.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje 3.PDF

JN-OP-69-16 dispozicija nova.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-69-16 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-69-16 Odluka o poništavanju postupka JN.PDF

JN-OP-69-16 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka (postupka poništenja).PDF

JN-OP-69-16 Obavještenje o nastavku postupka (postupak poništenja).PDF

Nabavka rekonstrukcije i proširenje TS 110/x kV Hadžići 20.10.2017.

JN-OP-36-17.pdf

JN-OP-36-17 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-36-17 Pojašnjenje 2.PDF

JN-OP-36-17 Pojašnjenje 3.PDF

JN-OP-36-17 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

JN-OP-36-17 Odluka o djelimičnom usvajanju žalbe.PDF

Nabavka potpornih izolatora 110 kV i 35 kV za trafostanice u Operativnom području Sarajevo 27.10.2017.

JN-OP-78-17.pdf

JN-OP-78-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-78-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-78-17 Odluka o djelimičnom usvajanju žalbe ponuđača.pdf

NABAVKA USLUGA PRINT SERVIS (OKVIRNI SPORAZUM NA 3 GODINE) 02.11.2017.
(novi termin)

JN-OP-20-17.pdf

JN-OP-20-17 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.PDF

JN-OP-20-17 Obavjestenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-20-17 Izmjena TD.PDF

JN-OP-20-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-20-17 Obavjestenje o odgadanju nastavka postupka .PDF

JN-OP-20-17 Obavjestenje o nastavaku postupka.PDF

JN-OP-20-17 Odluka izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Nabavka relejnih zaštita za TS Gradačac 09.11.2017.

JN-OP-104-17.pdf

JN-OP-104-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-104-17 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.PDF

JN-OP-104-17 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Nabavka usluge produženja ERP licenci 10.11.2017.

JN-OP-24-17.PDF

JN-OP-24-17 - Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Mostar 7 22.11.2017.

JN-OP-87-17.pdf

JN-OP-87-17 Izmjena 1.PDF

JN-OP-87-17 Dodatni termin obilaska.PDF

JN-OP-87-17 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-87-17 Pojašnjenje 2.PDF

JN-OP-87-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-87-17 Odluka o stavljanju van snage Odluke JN-OP-87-48-17 i izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Nabavka radova: Sanacija građevinskih objekata 23.11.2017.

JN-OP-97-17.pdf

JN-OP-97-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-OP-97-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-OP-97-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

JN-OP-97-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.PDF

JN-OP-97-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.PDF

JN-OP-97-17 Obavještenje o nastavku postupka.PDF

Nabavka kancelarijskog materijala 04.01.2018.

JN-OP-118-17.pdf

JN-OP-118-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-OP-118-17 Odgovor na upit.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.PDF

JN-OP-118-17 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.PDF

JN-OP-118-17 Obavjestenje o nastavku postupka JN.PDF

JN-OP-118-17 Odluka o ponistenju JN LOT1.pdf

JN-OP-118-17 Odluka o ponistenju JN LOT2.pdf

JN-OP-118-17 Odluka o ponistenju JN LOT3.pdf

JN-OP-118-17 Odluka o ponistenju JN LOT4.pdf

JN-OP-118-17 Odluka o ponistenju JN LOT5.pdf

JN-OP-118-17 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-118-17 Obavijest o nastavku postupka javne nabavke.pdf

Nabava rezervnih dijelova, opreme i materijala za potrebe održavanja obračunskih mjernih mjesta 16.01.2018.

JN-KZ-144-17.pdf

JN-KZ-144-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-144-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-KZ-144-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-KZ-144-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

JN-KZ-144-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.PDF

JN-KZ-144-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.PDF

NABAVA I UGRADNjA SIGURNOSNE OPREME ZA ZAUSTAVLjANjE PADA SA DALEKOVODNIH STUPOVA 18.01.2018.

JN-OP-126-17.pdf

JN-OP-126-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Nabavka usluge održavanja higijene i angažovanje zaposlenika za obavljanje pomoćnih poslova 22.01.2018.

JN-OP-146-17.pdf

JN-OP-146-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-146-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-146-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Napojni moduli za sabirničku zaštitu za TS Tuzla 02.03.2018.

JN-10-KZ-01-18.pdf

JN-10-KZ-01-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Deminiranje trasa OP TZ 07.03.2018.

JN-KZ-149-17.pdf

JN-KZ-149-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-KZ-149-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDFF

POZIV ZA ISKAZIVANjE INTERESA ZA IZNAJMLjIVANjE POSLOVNOG PROSTORA 09.03.2018.

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA IZNAJMLJIVANJE POSLOVNOG PROSTORA.PDF

JN-PP-09-18 Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja 19.03.2018.

JN-PP-09-18.pdf

JN-PP-09-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

IZVOĐENjE RADOVA NA UGRADNjI STUBA SM 101 NA DV 110 kV TS NOVI TRAVNIK – TS BUGOJNO 22.03.2018.

JN-KZ-143-17.pdf

Nabavka opreme, materijala i rezervnih dijelova za telekomunikacione sisteme 29.03.2018.

JN-OP-142-17.pdf

JN-OP-142-17 Odluka o ponistenju postupka javne nabavke.pdf

JN-PP-09-03-18 Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja 06.04.2018.

JN-PP-09-03-18.pdf

JN-PP-09-03-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Čišćenje prostorija u sjedištu operativnog područja Tuzla 24.04.2018.

JN-OP-145-17.pdf

JN-OP-145-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-OP-145-17 Pojasnjenje 2.PDF

JN-OP-145-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Nabavka usluga servisa regulacionih sklopki 08.05.2018.

JN-OP-140-17.pdf

JN-OP-140-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-OP-140-17 Izmjena TD.PDF

JN-OP-l40-17 Pojasnjenje 2.PDF

JN-OP-140-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-OP-140-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-OP-140-17 Odluka o ponistenju nabavke LOT3.pdf

JN-OP-140-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.PDF

JN-OP-140-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.PDF

Nabavka izvođenja radova na ugradnji zaštitnog užeta i nabavku nedostajućeg materijala u OP Tuzla na DV 220 kV Kakanj – Tuzla 4 (od SM 136 do SM 151) 21.05.2018.

JN-KZ-09-18.pdf

JN-KZ-09-18 Pojasnjenje 1.PDF

JN-KZ-09-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Postprodukciona podrška i održavanje SAP ERP sistema 22.05.2018.
(novi termin)

JN-OP-07-18.PDF

JN-OP-07-18 Pojasnjenje 1 i izmjena TD.PDF

JN-OP-07-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavke opreme potrebne za zamjenu energetskih transformatora T1 i T2 za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo (TS Sarajevo 7) 24.05.2018.

JN-KZ-09-05-18.pdf

JN-KZ-09-05-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA opreme potrebne za zamjenu energetskih transformatora T1 i T2 za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo (TS Sarajevo 7) 23.05.2018.

JN-KZ-09-07-18.pdf

JN-KZ-09-07-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA OPREME Separator ulja za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 25.05.2018.

JN-KZ-09-06-18.pdf

Priključne stezaljke i oprema za uzemljenje za potrebe „Elektroprijenosa-Elektroprenosa BiH“ a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo (TS Sarajevo 7) 30.05.2018.

JN-KZ-09-08-18.pdf

JN-KZ-09-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u sjedištu Kompanije i Operativnom području Banja Luka 01.06.2018.

JN-KZ-150-17.pdf

JN-KZ-150-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-150-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

NABAVKA SF6 GASA 08.06.2018.

JN-OP-05-18.pdf

JN-OP-05-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Produženje Microsoft licenci kroz postojeći Enterprise Subscription ugovor 02.07.2018.

JN-OP-03-18.pdf

JN-OP-03-18 Pojasnjenje 1 i izmjena TD sa prilogom.pdf

JN-OP-03-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka građevinskih radova za potrebe ugradnje postrojenja vlastite potrošnje 10 (20) kV u TS Zenica 2 16.07.2018.

JN-KZ-279-18.pdf

JN-KZ-279-18 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

Izvođenje elektroinstalacionih radova sa nabavkom i ugradnjom potrebne opreme u prostoriji 10 (20) kV za smještaj postrojenja vlastite potrošnje u TS Zenica 2 18.07.2018.

JN-KZ-280-18.pdf

JN-KZ-280-18 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU PPZ OPREME za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka 23.07.2018.

JN-KZ-173-18.pdf

JN-KZ-173-18 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge: Obuka i stručno usavršavanje za uređaje PROTECTA 31.05.2018.

JN-A2-62-17.pdf

JN-A2-62-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge: Obuka i stručno usavršavanje za zaštitno-upravljačke uređaje SIPROTEC 5 proizvođača SIEMENS 31.05.2018.

JN-A2-64-17.pdf

JN-A2-64-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge: Obuka i stručno usavršavanje operatera za rad sa termovizijskim kamerama 31.05.2018.

JN-A2-65-17.pdf

JN-A2-65-17 Pojašnjenje 1.PDF

JN-A2-65-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN-PP-02/18 - Godišnje održavanje licence za PSS programski paket 11.06.2018.

JN-PP-02-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci: JN-PP-02/18 - Godišnje održavanje licence za PSS programski paket 05.04.2018.

"U skladu s članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka objavljuje informaciju da u skladu s članom 21. stav (c) Zakona o javnim nabavkama, te u skladu s članom 23. stav b) Zakona, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga produženja godišnje licence za PSS programski paket, sa ponuđačem: Siemens d.o.o. Beograd. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Ugovornog organa, ul Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka."

Prevoz energetskog transformatora Konjic – Glamoč 17.01.2018.

JN-KZ-141-17.pdf

JN-KZ-141-17 Obavijest o obilasku lokacije TS Konjic.pdf

JN-KZ-141-17 Obavijest o obilasku lokacije TS Glamoč.pdf

JN-KZ-141-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Nabavka hardvera za potrebe direkcije i operativnih područja 11.01.2018.

JN-OP-125-17.pdf

JN-OP-125-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-125-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga interne i eksterne reprezentacije u 2017. godini 31.12.2017.

A2-50-02_17_poziv.PDF

Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje iz oblasti elektroenergetike, telekomunikacija, informacionih sistema, finansija, računovodstva, interne i eksterne revizije, javnih nabavki, pravnih i kadrovskih poslova u 2017. godini 31.12.2017.

A2-51-02_17_poziv.PDF

Poziv za dostavu ponuda za pružanje hotelskih usluga (noćenja) u 2017. godini 31.12.2017.

A2-52-02_17_poziv.PDF

NABAVKA opreme i materijala potrebnog za ugradnju energetskog transformatora T2 u TS 110/35/10 kV Kiseljak 27.12.2017.

09-04-17.pdf

09-04-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka inventara za građevinske objekte 22.12.2017.

JN-OP-81-17.pdf

JN-OP-81-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-OP-81-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-OP-81-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

Nabavka fizičkog obezbjeđenja objekata u TJ Višegrad 18.12.2017.

JN-KZ-135-17.pdf

JN-OP-135-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Nabavka građevinskih radova na zamjeni VN opreme u TS 110/x kV Široki Brijeg 12.12.2017.

JN-KZ-115-17.pdf

JN-KZ-115-17 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka izvedbenog i projekta izvedenog stanja zamjene VN opreme u TS 110/x kV Široki Brijeg 12.12.2017.
(novi termin)

JN-KZ-124-17.pdf

JN-KZ-124-17 Izmjena 1.PDF

JN-KZ-124-17 Pojašnjenje 1.PDF

JN-KZ-124-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-124-17 Obavijest o obilasku lokacije.pdf

JN-KZ-124-17 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-124-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Nabavka marketinških usluga 12.12.2017.

JN-OP-114-17.pdf

JN-OP-114-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

NABAVKA LICENCI ZA AUTOCAD I FOXIT PHANTOMPDF 11.12.2017.

JN-KZ-130-17.pdf

JN-KZ-130-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Priprema terena za skladištenje demontirane opreme u OP Tuzla 11.12.2017.

JN-KZ-132-17.pdf

JN-KZ-132-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

IZRADA REVIZIJE AKTA O PROCJENI RIZIKA za radna mjesta u Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 08.12.2017.

JN-KZ-111-17.pdf

JN-KZ-111-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Nabavka izrade idejnog projekta, glavnog projekta i elaborata eksproprijacije rekonstrukcije DV 110 kV Bileća – Nikšić 01.12.2017.

JN-KZ-119-17.pdf

dwg file JN-KZ-119-17 Prilog 3 Situacija trase DV 110 kV Bileca - Niksic na katastarskoj podlozi.zip

JN-KZ-119-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-119-17 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.pdf

JN-KZ-119-17 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

NABAVKA NOVOGODIŠNjEG REKLAMNOG MATERIJALA 28.11.2017.

JN-KZ-134-17.pdf

JN-KZ-134-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-PP-129/17 Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja 23.11.2017.

JN-PP-129-17.pdf

JN-PP-129-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-PP-128-17 Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja 22.11.2017.

JN-PP-128-17.pdf

JN-PP-128-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabava čelične konstrukcije za održavanje dalekovoda 20.11.2017.

JN-OP-44-17.pdf

JN-OP-44-17 Pojasnjenje1 i Izmjena TD.PDF

JN-OP-44-17 Pojasnjenje 2.PDF

JN-OP-44-17 Pojasnjenje 3.PDF

JN-OP-44-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Nabava spojne i ovjesne opreme i komandno-signalnih kablova potrebnih za zamjenu VN opreme u TS 110/x Široki Brijeg 17.11.2017.

JN-KZ-116-17.pdf

JN-KZ-116-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-116-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka javne nabavke.pdf

JN-KZ-116-17 Obavještenje o nastavku postupka JN.PDF

Nabavka građevinskih radova i čelične konstrukcije nosača aparata za ugradnju nabavljene opreme u TS Sarajevo 1 16.11.2017.

JN-KZ-121-17.pdf

JN-KZ-121-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Nabavka građevinskih radova u TS Sarajevo 13 16.11.2017.

JN-KZ-120-17.pdf

JN-KZ-120-17 Odluka o poništenju postupka JN.PDF

Nabavka ispitne kutije za potrebe SCADA sistema i seta elektroničarskog alata u OP Tuzla 09.11.2017.

JN-KZ-103-17.pdf

JN-KZ-103-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Nabavka rezervnih dijelova SCADA 08.11.2017.

JN-OP-94-17.pdf

JN-OP-94-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Nabavka sitnog potrošnog materijala 01.11.2017.

JN-OP-95-17.pdf

JN-OP-95-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.PDF

JN-OP-95-17 Odluka o poništenju postupka LOT2.PDF

JN-OP-95-17 Odluka o poništenju postupka LOT3.PDF

JN-OP-95-17 Odluka o poništenju postupka LOT4.PDF

Nabavka i ugradnja sistema za mjerenje temperature provodnika u realnom vremenu na DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja Luka 6/I 30.10.2017.

JN-OP-71-17.pdf

JN-OP-71-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka prekidača 0,4 kV za AC/DC razvod u OP Banja Luka 24.10.2017.

JN-KZ-82-17.pdf

JN-KZ-82-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-KZ-82-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Nabavka građevinskih radova i čelične konstrukcije nosača aparata za ugradnju nabavljene opreme u TS Sarajevo 2 20.10.2017.

JN-KZ-108-17.pdf

JN-KZ-108-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Popravka zaštitnih i upravljačko-kontrolnih uređaja 20.10.2017.

JN-OP-17-17.pdf

JN-OP-17-17 Odluka o ponistenju JN za LOT1 i LOT2.PDF

JN-OP-17-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

Nabavka PPZ opreme 19.10.2017.

JN-KZ-98-17.pdf

JN-KZ-98-17 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-98-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

Nabavka alata i instrumenata za primarno ispitivanje releja u OP Tuzla 18.10.2017.

JN-KZ-105-17.pdf

JN-KZ-105-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-KZ-105-17 Odluka o stavljanju van snage odluke JN-KZ-105-18-17 i izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-KZ-105-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.PDF

JN-KZ-105-17 Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke.pdf

Nabavka motornog goriva za redovno poslovanje za potrebe Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo TJ Zenica 17.10.2017.

JN-OP-100-17.pdf

JN-OP-100-17 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-100-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova dalekovoda 16.10.2017.

JN-KZ-102-17.pdf

JN-KZ-102-17 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-102-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-KZ-102-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.PDF

JN-KZ-102-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

Fizičko obezbjeđenje objekata u TJ Višegrad 10.10.2017.

JN-KZ-101-17.pdf

JN-KZ-101-17 Odluka o poništenje postupka JN.PDF

Nabavka komandno signalnih kablova za potrebe ugradnje opreme u objekte OP Sarajevo i u objekte OP Banja Luka 29.09.2017.

JN-OP-79-17.pdf

JN-OP-79-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-79-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT1.pdf

JN-OP-79-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT2.pdf

Nabavka izgradnje poslovnih objekata u TJ Bihać 28.09.2017.

JN-OP-38-17.pdf

JN-OP-38-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

Nabava izgradnje TS 110/x kV Željuša s priključnim dalekovodom 27.09.2017.

JN-OP-33-17.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-33-17 Jednopolna šema.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-33-17 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-33-17 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

JN-OP-33-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka (postupka poništenja) javne nabavke.pdf

JN-OP-33-17 Obavještenje o nastavku postupka (postupka poništenja) javne nabavke.pdf

Zamjena opreme u TS 110/x kV Lukavac 25.09.2017.

JN-OP-28-17.pdf

JN-OP-28-17 Pojašnjenje i izmjena.PDF

JN-OP-28-17 Pojašnjenje i izmjena 2.PDF

JN-OP-28-17 Pojašnjenje 3.PDF

JN-OP-28-17 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-28-17 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-28-17 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-28-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.PDF

JN-OP-28-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.PDF

JN-OP-28-17 Obavještenje o nastavku postupka JN.PDF

Nabavka izgradnje TS 110/10(20) kV Sarajevo 12 22.09.2017.

JN-OP-105-16.pdf

JN-OP-105-16 Prilozi projektnog zadatka - crteži u višoj rezoluciji.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje i izmjena 1.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje i izmjena 2.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje i izmjena 3.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-105-16 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-105-16 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

Nabavka rekonstrukcije trafostanice TS Sarajevo 14 22.09.2017.

JN-OP-01-17.pdf

JN-OP-01-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-01-17 Pojašnjenje 2.pdf

Prilog broj 1 - Jednopolna shema TS.pdf

Prilog broj 2 - Jednopolna shema SN postrojenja.pdf

Prilog broj 3 - Dispozicija kompog. zgrade (MOP i TR).pdf

Prilog broj 4 - Dispozicija kompog. zgrade (SN).pdf

Prilog broj 5 - Dispozicija komandne prostorije.pdf

Prilog broj 6 - Blok shema mjerenja.pdf

Prilog broj 7 - Tabelarni pregled opreme.pdf

JN-OP-01-17 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-01-17 Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

Nabavka sitnog ručnog alata, instrumenata i opreme 21.09.2017.

JN-OP-47-17.pdf

JN-OP-47-17 Pojasnjenje 1.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 1 i Pojasnjenje 2.PDF

JN-OP-47-17 Pojasnjenje 3.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 2 i Pojasnjenje 4.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 3 i Pojasnjenje 5.PDF

JN-OP-47-17 Pojasnjenje 6.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 4 i Pojasnjenje 7.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 5 i Pojasnjenje 8.PDF

JN-OP-47-17 Izmjena 6 i Pojasnjenje 9.PDF

JN-OP-47-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.PDF

JN-OP-47-17 Odluka o ponistenju postupka LOT2.PDF

JN-OP-47-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.PDF

JN-OP-47-17 Odluka o ponistenju postupka LOT4.PDFStrana 1 od 15| Sljedeća