Javne nabavke - tenderi - arhiva

Strana 1 od 25| Sljedeća


Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
NABAVKA USLUGA TEHNIČKE I APLIKATIVNE PODRŠKE SAP ERP SISTEMA 25.01.2022.
(novi termin)

JN-OP-1476-21.pdf

JN-OP-1476-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1476-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1476-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1476-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1476-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1476-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1476-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Sanacija SM 18 na DV 110kV TS Tuzla Centar – TS Tuzla 3 29.12.2021.

JN-OP-1516-21.pdf

JN-OP-1516-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Prokres trasa dalekovoda 28.12.2021.

JN-OP-1615-21.pdf

JN-OP-1615-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Zamjena klima uređaja u TK/IT sali u OP Sarajevo 23.12.2021.

JN-OP-1473-21.pdf

JN-OP-1473-21 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA ZA RADNA MJESTA U FBiH I IZMJENA I DOPUNA AKTA O PROCJENI RIZIKA ZA RADNA MJESTA U REPUBLICI SRPSKOJ 22.12.2021.

JN-KZ-1472-21.pdf

JN-KZ-1472-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

NABAVKA ZANATSKO – SPECIJALISTIČKIH USLUGA ZA POTREBE ODRŽAVANjA RASKLOPNIH POSTROJENjA U OPERATIVNOM PODRUČJU BANjA LUKA 21.12.2021.

JN-KZ-1561-21.pdf

JN-KZ-1561-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci: JN-PP-1752/2021 za nabavku „Zamjena stuba na SM 138 na DV 110 kV Gacko - Bileća“ 17.12.2021.

U skladu s članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, „Elektroprenos - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka objavljuje informaciju da u skladu s članom 23. stav 1, tačka b) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova na zamjeni stuba na SM 138 na DV 110 kV Gacko - Bileća. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Ugovornog organa, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.

JN-PP-1752-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

PREGLED I ISPITIVANjE PPZ OPREME 17.12.2021.

JN-KZ-1474-21.pdf

JN-KZ-1474-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1474-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Kablovske završnice i spojnice za 110 kV kabl sa uključenom obukom 16.12.2021.

JN-KZ-1560-21.pdf

JN-KZ-1560-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1560-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka hidrauličnog pogona prekidača K3AS1-I 7E/94/171B u TS Mostar 4 (Čule) 15.12.2021.

JN-KZ-1558-21.pdf

JN-KZ-1558-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka PPZ opreme 14.12.2021.

JN-KZ-1464-21.pdf

JN-KZ-1464-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1464-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1464-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-1464-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka Al-Fe užad 10.12.2021.

JN-OP-1461-21.pdf

JN-OP-1461-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Naziv nabavke: Baterija 220 V za TS Sanski Most 07.12.2021.

JN-KZ-1559-21.pdf

JN-KZ-1559-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka robe: Otpornik zvjezdišta 10(20) kV u TS Sarajevo 2 06.12.2021.

JN-KZ-1471-21.pdf

JN-KZ-1471-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabava baterije 220 V za TS Rama 30.11.2021.

JN-KZ- 1513-21.pdf

JN-KZ-1513-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1513-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1513-21 Odluka o izboru n ajpovoljnijeg ponuđača.pdf

Održavanje higijene u poslovnim prostorijama u OP Mostar na lokacijama: Rudnik i Urbing 30.11.2021.

JN-KZ-1499-21.pdf

JN-KZ-1499-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1499-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

NABAVKA NOVOGODIŠNjEG REKLAMNOG MATERIJALA 29.11.2021.

JN-KZ-1526-21.pdf

JN-KZ-1526-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Mjerenje nivoa nejonizujućeg zračenja i buke elektroenergetskih objekata 24.11.2021.

JN-KZ-1478-21.pdf

JN-KZ-1478-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Velika revizija 220 kV prekidača proizvođača Alstom 23.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-825-21.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-825-21 Obavijest o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-825-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-825-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Rezervni dijelovi za ABB RTU 22.11.2021.

JN-KZ-1454-21.pdf

JN-KZ-1454-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Hadžići 22.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-454-21.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-454-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-454-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

NABAVKA NOVOGODIŠNjIH PAKETIĆA ZA DJECU ZAPOSLENIH "ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BiH" a.d. BANjA LUKA 17.11.2021.

JN-KZ-1450-21.pdf

JN-OP-1450-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka rezervnih dijelova za prekidač 400 kV za potrebe "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 17.11.2021.

JN-KZ-1537-21.pdf

JN-KZ-1537-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka akumulatorskih baterija za VN postrojenja 08.11.2021.

JN-OP-822-21.pdf

JN-OP-822-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-822-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-822-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-822-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-822-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT4.pdf

Nabavka usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 02.11.2021.

JN-OP-1230-21.pdf

JN-OP-1230-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluge Print servisa 28.10.2021.
(novi termin)

JN-OP-570-21.pdf

JN-OP-570-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-570-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-570-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-570-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-570-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 21.10.2021.

JN-OP-1079-21.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o poništenju postupka LOT1.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o poništenju postupka LOT2.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o poništenju postupka LOT3.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Nabavka i održavanje uređaja za praćenje kretanja vozila 21.10.2021.

JN-OP-851-21.pdf

JN-OP-851-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja i revizije dugoročne kreditne zaduženosti „ Elektroprenos-Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka za 2021.godinu 20.10.2021.

JN-OP-888-21.pdf

Nabavka potrošnog elektro i bravarskog materijala i opreme za OP Banja Luka 08.10.2021.

JN-OP-820-21.pdf

JN-OP-820-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-820-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-820-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Primarna spojna oprema, VN i signalni kablovi i oprema 05.10.2021.

JN-OP-821-21.pdf

JN-OP-821-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-821-21 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

Lična zaštitna obuća 07.09.2021.

JN-OP-1078-21.pdf

JN-OP-1078-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1078-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1078-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1078-21 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.pdfStrana 1 od 25| Sljedeća