Odbor za reviziju

dr Nada Mirjanić Gluvić
Gradiška


mr Aida Soko
Sarajevo


Blaženka Novaković, dipl. ecc.
Mostar