Vijesti


Banja Luka, 16.05.2022.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-4-3/2022 od 02.02.2022. godine, člаnа 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 79-2/2006 od 09.03.2006. godine, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na internom sastanku održanom dana, 12.05.2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki

Banja Luka, 29.04.2022.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-4-3/2022 od 02.02.2022. godine, člаnа 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 79-2/2006 od 09.03.2006. godine, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na internom sastanku održanom dana, 28.04.2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki

Banja Luka, 31.03.2022.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-4-3/2022 od 02.02.2022. godine, člаnа 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 79-2/2006 od 09.03.2006. godine, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na internom sastanku održanom dana, 29.03.2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki

Banja Luka, 28.03.2022.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-4-3/2022 od 02.02.2022. godine, člana 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave, Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 136. sjednici održanoj dana, 22.03.2022. godine, donosi ODLUKU

Banja Luka, 22.03.2022.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-4-3/2022 od 02.02.2022. godine, člаnа 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 79-2/2006 od 09.03.2006. godine, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na internom sastanku održanom dana, 22.03.2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki

Banja Luka, 17.02.2022.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-4-3/2022 od 02.02.2022. godine, člаnа 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 79-2/2006 od 09.03.2006. godine, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na internom sastanku održanom dana, 15.02.2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki

Banja Luka, 27.05.2021.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člana 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave, Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 136. sjednici održanoj dana, 26.05.2021. godine, donosi ODLUKU

Banja Luka, 25.05.2021.
Na osnovu člana 27. stav 2. tačka e) alineja druga Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04,76/09 i 20/14), člana 10. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 55. sjednici održanoj dana, 19.05.2021. godine, donosi ODLUKU da se usvaja dio Plana nabavki "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za 2021. godinu, za oblast rada i održavanja prenosne mreže za 2021. godinu.

Banja Luka, 24.05.2021.
Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 10.05.2021. godine

Banja Luka, 06.05.2021.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO- 10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člаnа 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 135. sjednici održanoj dana, 05.05.2021. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki