Vijesti


Banja Luka, 19.12.2019.
Uprava Kompanije na internom sastanku održanom dana 19.12.2019. godine, donijela je, Odluku U-93-3/2019 o izmjeni Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki broj U-66-3/2019 od 03.09.2019. godine.

Banja Luka, 13.12.2019.
Uprava Kompanije na 113. sjednici održanoj dana, 12.12.2019. godine, donijela je Odluku U-92-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 28.11.2019.
Uprava Kompanije na 112. sjednici održanoj dana, 27.11.2019. godine, donijela je Odluku U-86-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 24.10.2019.
Uprava Kompanije na 111. sjednici održanoj dana, 24.10.2019. godine, donijela je Odluku U-80-7/2019 o pokretanju postupka javne nabavke.

Banja Luka, 17.10.2019.
Uprava Kompanije na 110. sjednici održanoj dana, 16.10.2019. godine, donijela je Odluku U-77-7/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 04.09.2019.
Uprava Kompanije na 108. sjednici održanoj dana, 03.09.2019. godine, donijela je Odluku U-66-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 23.08.2019.
Uprava Kompanije na internom sastanku održanom dana, 23.08.2019. godine, jednoglasno je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

Banja Luka, 20.08.2019.
Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 15.07.2019. godine

Banja Luka, 12.07.2019.
Uprava Kompanije na 107. sjednici održanoj dana, 10.07.2019. godine, donijela je Odluku U-47-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 14.06.2019.
Uprava Kompanije na 106. sjednici održanoj dana, 14.06.2019. godine, donijela je Odluku o izmjeni Odluke U-42-12/2019 o pokretanju postupka javne nabavke U-33-4/2019 od 21.05.2019. godine...