Vijesti


Banja Luka, 17.10.2019.
Uprava Kompanije na 110. sjednici održanoj dana, 16.10.2019. godine, donijela je Odluku U-77-7/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 04.09.2019.
Uprava Kompanije na 108. sjednici održanoj dana, 03.09.2019. godine, donijela je Odluku U-66-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 23.08.2019.
Uprava Kompanije na internom sastanku održanom dana, 23.08.2019. godine, jednoglasno je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

Banja Luka, 20.08.2019.
Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 15.07.2019. godine

Banja Luka, 12.07.2019.
Uprava Kompanije na 107. sjednici održanoj dana, 10.07.2019. godine, donijela je Odluku U-47-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 14.06.2019.
Uprava Kompanije na 106. sjednici održanoj dana, 14.06.2019. godine, donijela je Odluku o izmjeni Odluke U-42-12/2019 o pokretanju postupka javne nabavke U-33-4/2019 od 21.05.2019. godine...

Banja Luka, 14.06.2019.
Uprava Kompanije na 106. sjednici održanoj dana, 14.06.2019. godine, donijela je Odluku U-42-4/2019 o pokretanju postupka javne nabavke...

Banja Luka, 24.05.2019.
Uprava Kompanije na 105. sjednici održanoj dana, 21.05.2019. godine, donijela je Odluku U-33-18/2019 o pokretanju postupka javne nabavke.

Banja Luka, 24.05.2019.
Uprava Kompanije na 105. sjednici održanoj dana, 21.05.2019. godine, donijela je Odluku U-33-4/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 24.05.2019.
Uprava Kompanije na 105. sjednici održanoj dana, 21.05.2019. godine, donijela je Odluku U-33-17/2019 o izmjeni Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki u Kompaniji broj U-24-4/2019 od 28.03.2019. godine.