Vijesti


Banja Luka, 08.02.2019.
Uprava Kompanije na 102. sjednici održanoj dana, 07.02.2018. godine, donijela je Odluku U-7-4/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 06.02.2019.
Uprava Kompanije na internom sastanku održanom dana, 06.02.2019. godine, donijela je Odluku U-8-1/2019 o pokretanju postupka javne nabavke.

Banja Luka, 25.01.2019.
Uprava Kompanije na 101. sjednici održanoj dana, 23.01.2019. godine, donijela je Odluku U-3-4/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 25.01.2019.
Uprava Kompanije na 100. sjednici održanoj dana, 18.12.2018. godine, donijela je Odluku U-67-5/2018 o pokretanju postupka javne nabavke.

Banja Luka, 25.01.2019.
Uprava Kompanije na 99. sjednici održanoj dana, 05.12.2018. godine, donijela je Odluku U-66-6/2018 o pokretanju postupka javne nabavke.

Banja Luka, 25.01.2019.
Uprava Kompanije na 98. sjednici održanoj dana, 14.11.2018. godine, donijela je Odluku U-62-3/2018 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 16.11.2018.
Uprava Kompanije na 98. sjednici održanoj dana, 14.11.2018. godine, donijela je Odluku U-62-3/2018 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 23.10.2018.
Uprava Kompanije na 97. sjednici održanoj dana, 18.10.2018. godine, donijela je Odluku U-54-4/2018 o izmjeni Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki u Kompaniji broj: U-33-19/2018 od 26.06.2018. godine i broj: U-41-4/2018 od 30.08.2018. godine

Banja Luka, 23.10.2018.
Uprava Kompanije na 97. sjednici održanoj dana, 18.10.2018. godine, donijela je Odluku U-54-5/2018 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 13.09.2018.
Uprava Kompanije na 95. sjednici održanoj dana, 12.09.2018. godine, donijela je Odluku U-48-3/2018 o pokretanju postupaka javnih nabavki.