Javne nabave - tenderi

Naziv nabave
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
Prokres trasa dalekovoda 28.12.2021.

JN-OP-1615-21.pdf

Sanacija SM 18 na DV 110kV TS Tuzla Centar – TS Tuzla 3 29.12.2021.

JN-OP-1516-21.pdf

IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA ZA RADNA MJESTA U FBiH I IZMJENA I DOPUNA AKTA O PROCJENI RIZIKA ZA RADNA MJESTA U REPUBLICI SRPSKOJ 22.12.2021.

JN-KZ-1472-21.pdf

Nabavka SN zaštitnih i upravljačkih uređaja 28.12.2021.

JN-OP-1465-21.pdf

Kablovske završnice i spojnice za 110 kV kabl sa uključenom obukom 16.12.2021.

JN-KZ-1560-21.pdf

PREGLED I ISPITIVANJE PPZ OPREME 17.12.2021.

JN-KZ-1474-21.pdf

Nabavka usluge servisa i održavanja vozila u OP Mostar i OP Tuzla (Okvirni sporazum na period od jedne godine) 04.01.2022.

JN-OP-1477-21.pdf

Nabavka PPZ opreme 14.12.2021.

JN-KZ-1464-21.pdf

JN-KZ-1464-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1464-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1464-21 Pojašnjenje 3.pdf

Nabavka hidrauličnog pogona prekidača K3AS1-I 7E/94/171B u TS Mostar 4 (Čule) 15.12.2021.

JN-KZ-1558-21.pdf

Prevoz zaposlenika u OP Tuzla 17.12.2021.

JN-OP-1574-21.pdf

Naziv nabavke: Baterija 220 V za TS Sanski Most 07.12.2021.

JN-KZ-1559-21.pdf

Zamjena klima uređaja u TK/IT sali u OP Sarajevo 23.12.2021.

JN-OP-1473-21.pdf

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA HIGIJENE U POSLOVNOM OBJEKTU U SJEDIŠTU KOMPANIJE 14.12.2021.

JN-OP-1573-21.pdf

Nabava baterije 220 V za TS Rama 30.11.2021.

JN-KZ- 1513-21.pdf

JN-KZ-1513-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1513-21 Pojašnjenje 2.pdf

Nabavka Al-Fe užad 10.12.2021.

JN-OP-1461-21.pdf

Mjerenje nivoa nejonizujućeg zračenja i buke elektroenergetskih objekata 24.11.2021.

JN-KZ-1478-21.pdf

JN-KZ-1478-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Održavanje higijene u poslovnim prostorijama u OP Mostar na lokacijama: Rudnik i Urbing 30.11.2021.

JN-KZ-1499-21.pdf

JN-KZ-1499-21 Pojašnjenje 1.pdf

NABAVKA NOVOGODIŠNjEG REKLAMNOG MATERIJALA 29.11.2021.

JN-KZ-1526-21.pdf

JN-KZ-1526-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka robe: Otpornik zvjezdišta 10(20) kV u TS Sarajevo 2 06.12.2021.

JN-KZ-1471-21.pdf

NABAVKA NOVOGODIŠNjIH PAKETIĆA ZA DJECU ZAPOSLENIH "ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BiH" a.d. BANjA LUKA 17.11.2021.

JN-KZ-1450-21.pdf

JN-OP-1450-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Rezervni dijelovi za ABB RTU 22.11.2021.

JN-KZ-1454-21.pdf

Nabavka rezervnih dijelova za prekidač 400 kV za potrebe "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 17.11.2021.

JN-KZ-1537-21.pdf

JN-KZ-1537-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 02.11.2021.

JN-OP-1230-21.pdf

JN-OP-1230-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka akumulatorskih baterija za VN postrojenja 08.11.2021.

JN-OP-822-21.pdf

JN-OP-822-21 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja i revizije dugoročne kreditne zaduženosti „ Elektroprenos-Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka za 2021.godinu 20.10.2021.

JN-OP-888-21.pdf

SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 21.10.2021.

JN-OP-1079-21.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o poništenju postupka LOT1.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o poništenju postupka LOT2.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o poništenju postupka LOT3.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Nabavka i održavanje uređaja za praćenje kretanja vozila 21.10.2021.

JN-OP-851-21.pdf

JN-OP-851-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka potrošnog elektro i bravarskog materijala i opreme za OP Banja Luka 08.10.2021.

JN-OP-820-21.pdf

JN-OP-820-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-820-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-820-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Primarna spojna oprema, VN i signalni kablovi i oprema 05.10.2021.

JN-OP-821-21.pdf

Nabavka zaštitnih i upravljačkih uređaja 06.10.2021.

JN-OP-823-21.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 3.pdf

Nabavka usluge Print servisa 28.10.2021.
(novi termin)

JN-OP-570-21.pdf

JN-OP-570-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-570-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-570-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-570-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-570-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Velika revizija 220 kV prekidača proizvođača Alstom 23.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-825-21.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-825-21 Obavijest o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-825-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 3.pdf

Lična zaštitna obuća 07.09.2021.

JN-OP-1078-21.pdf

JN-OP-1078-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1078-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1078-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1078-21 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.pdf

Nabavka izgradnje TS 110/x kV Sarajevo 12 12.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-532-21.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-532-21 Projektni zadatak za TS Sarajevo 12.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-532-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 14 12.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-537-21.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-537-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 14 01.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-535-21.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-535-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 12 17.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-531-21.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavjestenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-531-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 4.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Hadžići 22.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-454-21.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-454-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 4.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 1 22.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-452-21.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-452-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 4.pdf

Poziv za dostovu ponuda-prijava za nabavku advokatskih usluga 07.05.2021.

JN-A2-164-21.pdf

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Željuša 27.09.2021.
(novi termin)

JN-OP-460-21.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-460-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-460-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Novi Travnik 13.12.2021.
(novi termin)

JN-OP-463-21.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-463-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 6.pdf

Nabava i ugradnja dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Široki Brijeg 10.12.2021.
(novi termin)

JN-OP-457-21.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavijest o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-457-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-457-21 Obavjestenje o odgadjanju nastavka popstupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 5.pdf

Nabava i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Neum 23.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-453-21.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

JN-OP-453-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka snimanja trase dalekovoda 04.02.2021.

JN-OP-1775-20.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1775-25 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Nabavka usluga ovlaštenih sudskih vještaka građevinske, poljoprivredne, šumarske i ekonomske struke za za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Nabavka notarskih usluga za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf