Statut


Statut Kompanije od 01.12.2005.

Na osnovu članka 27. i članka 51. Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 35/04), ja, Celia Whitaker (Selia Vaitaker), neovisni član Upravnog odbora Kompanije za prijenos električne energije u BiH "Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. - "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banjaluka, u svojstvu Upravnog odbora i Skupštine akcionara / dioničara donosim 1. prosinca 2005. godine STATUT KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE BiH "ELEKTROPRENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjALUKA / "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjALUKA...


Izmjena Statuta od 26.12.2006.

Na osnovu članka 27. i članka 51. Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 35/04), ja, Celia Whitaker (Selia Vaitaker), neovisni član Upravnog odbora Kompanije za prijenos električne energije u BiH "Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. - "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banjaluka, u svojstvu Upravnog odbora i Skupštine akcionara / dioničara donosim ODLUKU O IZMJENI STATUTA KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH "ELEKTROPRENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjA LUKA - "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjA LUKA...


Izmjena Statuta od 04.08.2014.

Na osnovu članka 27. stav 1. točka a) Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 35/04, 76/09 i 20/14), uz prethodno jednoglasno odobrenje Skupštine akcionara / dioničara, Upravni odbor "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, na 6. sjednici održanoj 10.07.2014. godine, donosi STATUT O IZMJENAMA STATUTA KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH "ELEKTROPRENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjA LUKA / "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjA LUKA...


Izmjena Statuta od 17.02.2015.

Na temelju članka 27. stavak 1. točka a) Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 35/04., 76/09 i 20/14), uz prethodno jednoglasno odobrenje Skupštine akcionara/ dioničara, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, na 10. sjednici održanoj 17.02.2015. godine, donosi STATUT O IZMJENAMA STATUTA KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH "ELEKTROPRENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjA LUKA / "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjA LUKA...


Izmjena Statuta od 28.07.2015.

Na temelju članka 27. stavak 1. točka a) Zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 35/04, 76/09 i 20/14), uz Suglasnost Državne regulatorne komisije za električnu energiju, broj 03-14-2-162-4/15 od 13.07.2015. godine i prethodno jednoglasno odobrenje Skupštine akcionara/dioničara, Upravni odbor "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, na 15. sjednici održanoj dana, 28. srpnja 2015. godine, donosi STATUT O IZMJENAMA STATUTA KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH "ELEKTROPRENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjA LUKA / "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjA LUKA...


Izmjena Statuta od 29.05.2017.

Na temelju članka 27. stavak 1. točka a) Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 35/04, 76/09 i 20/14), uz prethodno jednoglasno odobrenje Skupštine dioničara/akcionara, Upravni odbor "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, na 30. sjednici održanoj dana, 29. svibnja 2017., donosi STATUT O IZMJENAMA STATUTA KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH "ELEKTROPRENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjA LUKA / "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" A.D. BANjA LUKA...


Etički kodeks od 21.09.2005.

Na osnovu članka 51. Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 35/04) Neovisni član Upravnog odbora Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini "Elektroprenos BiH" a.d - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, je nakon što je, na osnovu članka 27. i članka 48. Zakona Upravni odbor Kompanije isti razmatrao na 7. sjednici održanoj dana 21.09.2005. godine. donio ETIČKI KODEKS KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH "ELEKTROPRENOS BOSNE I HERCEGOVINE'' "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE'' AKCIONARSKO DRUŠTVO BANjA LUKA...