Vijesti


Banja Luka, 27.05.2021.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člana 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave, Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 136. sjednici održanoj dana, 26.05.2021. godine, donosi ODLUKU

Banja Luka, 25.05.2021.
Na osnovu člana 27. stav 2. točka e) alineja druga Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04,76/09 i 20/14), člana 10. stav 1. Pravilnika o javnim nabavama "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 55. sjednici održanoj dana, 19.05.2021. godine, donosi ODLUKU da se usvaja dio Plana nabava "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za 2021. godinu, za oblast rada i održavanja prijenosne mreže za 2021. godinu.

Banja Luka, 24.05.2021.
Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 10.05.2021. godine

Banja Luka, 06.05.2021.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO- 10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člаnа 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 135. sjednici održanoj dana, 05.05.2021. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava

Banja Luka, 16.04.2021.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO- 10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člаnа 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 134. sjednici održanoj dana, 14.04.2021. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava

Banja Luka, 25.03.2021.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člana 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 133. sjednici, održanoj dana, 24.03.2021. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 10.03.2021.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 27. stav 2. tačka h) Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04, 76/09 i 20/14), u skladu sa Odlukom o izmjenama Plana nabava "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za 2020. godinu, broj: UO-19-3/2021. od 04.03.2021. godine, člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 54. sjednici održanoj dana, 04.03.2021. godine, donio je ODLUKU o izmjenama Odluke o pokretanju postupaka javnih nabava, broj: UO-10-4/2021 od 11.02.2021. godine.

Banja Luka, 10.03.2021.
Na osnovu člana 27. stav 2. tačke e) alineja 2. Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04, 76/09 i 20/14), člana 10. stav 1. Pravilnika o javnim nabavama "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Kompanija"), na 54. sjednici održanoj dana, 04.03.2021. godine, donosi ODLUKU o izmjenama Plana nabava Kompanije za 2020. godinu.

Banja Luka, 26.02.2021.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člana 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 132. sjednici održanoj dana, 24.02.2021. godine, jednoglasno donosi odluku o pokretanju postupaka javnih nabava...

Banja Luka, 17.02.2021.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 27. stav 2. točka h) Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04,76/09 i 20/14), Plana investicija "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Kompanija") za 2020. godinu, usvojenog Odlukom Upravnog odbora Kompanije, broj: UO-40-3/2020 od 05.06.2020. godine i odobrenog od strane Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Odlukom br. 05-28-16-213-5/20 od 21.7.2020. godine, Plana nabava Kompanije za 2020. godinu, usvojenog Odlukom Upravnog odbora Kompanije, broj: UO-47-4/2020 od 09.07.2020. godine, člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora Kompanije, Upravni odbor Kompanije na 53. sjednici održanoj dana, 11.02.2021. godine, donio je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava.