Vijesti


Banja Luka, 18.09.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik broj: 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: srpanj - rujan 2020. godine, broj: U-38-4/2020 od 28.05.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-40-6/2020 od 05.06.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 125. sjednici, održanoj dana, 15.09.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava

Banja Luka, 15.09.2020.
Odluka o usvajanju Plana nabava "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za 2020. godinu.

Banja Luka, 03.09.2020.
Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 25.08.2020. godine

Banja Luka, 27.08.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: srpanj - rujan 2020. godine, broj: U-38-4/2020 od 28.05.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-40-6/2020 od 05.06.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 124. sjednici, održanoj dana, 26.08.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava

Banja Luka, 17.07.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: srpanj - rujan 2020. godine, broj: U-38-4-2020 od 28.05.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-40-6-2020 od 05.06.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 123. sjednici, održanoj dana, 16.07.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava

Banja Luka, 02.07.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period srpanj-rujan 2020. godine, broj: U-38-4/2020 od 28.05.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor Kompanije, Odlukom broj: UО-40-6/2020 od 05.06.2020. godine, člana 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na internoj sjednici održanoj dana, 02.07.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupka javne nabave

Banja Luka, 25.06.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: travanj- lipanj 2020. godine, broj: U-13-8/2020 od 26.02.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-25-6/2020 od 21.04.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 122. sjednici, održanoj dana, 24.06.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava

Banja Luka, 16.06.2020.
Deseta redovna Skupština dioničara/akcionara kompanije " Elektroprijenos – Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka bit će održana 16. 06. 2020. godine, sa početkom u 13.00 h, u sjedištu Kompanije, ulica Marije Bursać 7a, Banja Luka.

Banja Luka, 14.05.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj : 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period : travanj - lipanj 2020. godine, broj : U-13-8/2020 od 26.02.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj : UO-25-6/2020 od 21.04.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 120. sjednici, održanoj dana, 13.05.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava

Banja Luka, 30.04.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos -Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: travanj – lipanj 2020. godine, broj : U-13 -8/2020 od 26.02.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj : UO-25-6/2020 od 21.04.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije , Uprava Kompanije na 119. sjednici, održanoj dana, 29.04.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava