Vijesti


Banja Luka, 11.04.2019.
Uprava Kompanije na 104. sjednici održanoj dana, 28.03.2019. godine, donijela je Odluku U-24-21/2019 o pokretanju postupka javne nabave.

Banja Luka, 04.04.2019.
Uprava Kompanije na internom sastanku održanom dana, 04.04.2019. godine, jednoglasno je donijela Odluku U-27-1/2019 o pokretanju postupka javne nabave.

Banja Luka, 28.03.2019.
Uprava Kompanije na 104. sjednici održanoj dana, 28.03.2019. godine, donijela je Odluku U-24-4/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 18.03.2019.
"Elektroprijenos - Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka nema dugovanja prema Poreznoj upravi Republike Srpske.

Banja Luka, 11.03.2019.
Uprava Kompanije na 103. sjednici održanoj dana, 08.03.2019. godine, donijela je Odluku U-16-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 08.02.2019.
Uprava Kompanije na 102. sjednici održanoj dana, 07.02.2019. godine, donijela je Odluku U-7-4/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 06.02.2019.
Uprava Kompanije na internom sastanku održanom dana, 06.02.2019. godine, donijela je Odluku U-8-1/2019 o pokretanju postupka javne nabave.

Banja Luka, 25.01.2019.
Uprava Kompanije na 101. sjednici održanoj dana, 23.01.2019. godine, donijela je Odluku U-3-4/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 25.01.2019.
Uprava Kompanije na 100. sjednici održanoj dana, 18.12.2018. godine, donijela je Odluku U-67-5/2018 o pokretanju postupka javne nabave.

Banja Luka, 25.01.2019.
Uprava Kompanije na 99. sjednici održanoj dana, 05.12.2018. godine, donijela je Odluku U-66-6/2018 o pokretanju postupka javne nabavke.