Vijesti


Banja Luka, 14.05.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj : 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period : travanj - lipanj 2020. godine, broj : U-13-8/2020 od 26.02.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj : UO-25-6/2020 od 21.04.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 120. sjednici, održanoj dana, 13.05.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava

Banja Luka, 30.04.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos -Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: travanj – lipanj 2020. godine, broj : U-13 -8/2020 od 26.02.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj : UO-25-6/2020 od 21.04.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije , Uprava Kompanije na 119. sjednici, održanoj dana, 29.04.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava

Banja Luka, 30.04.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: travanj - lipanj 2020. godine, broj: U-13-8/2020 od 26.02.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-25-6/2020 od 21.04.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, (u daljem tekstu: "Kompanija"), Uprava Kompanije na 119. sjednici održanoj dana, 29.04.2020. godine, donijela je ODLUKU o izmjeni Odluke o pokretanju postupaka javnih nabava u Kompaniji broj : U-17-3/2020 od 11.03.2020. godine

Banja Luka, 12.03.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom finansiranju Kompanije "Elektroprenos Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: januar - mart 2020. godine, broj: U-8618/2019 od 27.11.2019 . godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO90-7/2019 od 17.12.2019. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 117. sjednici, održanoj dana, 11.03.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 25.02.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom finansiranju Kompanije "Elektroprenos- Eektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: siječanj-ožujak 2020. godine, broj: U-86-18/2019 od 27.11.2019. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-90-7/2019 od 17.12.2019. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na sjednici, održanoj dana, 18.02.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 07.02.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom finansiranju Kompanije "Elektroprenos- Eektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: siječanj-ožujak 2020. godine, broj: U-86-18/2019 od 27.11.2019. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-90-7/2019 od 17.12.2019. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 115. sjednici, održanoj dana, 06.02.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 29.01.2020.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom finansiranju Kompanije "Elektroprenos- Eektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: siječanj-ožujak 2020. godine, broj: U-86-18/2019 od 27.11.2019. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-90-7/2019 od 17.12.2019. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 114. sjednici, održanoj dana, 23.01.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 19.12.2019.
Uprava Kompanije na internom sastanku održanom dana 19.12.2019. godine, donijela je, Odluku U-93-3/2019 o izmjeni Odluke o pokretanju postupaka javnih nabava broj U-66-3/2019 od 03.09.2019. godine.

Banja Luka, 13.12.2019.
Uprava Kompanije na 113. sjednici održanoj dana, 12.12.2019. godine, donijela je Odluku U-92-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki.

Banja Luka, 28.11.2019.
Uprava Kompanije na 112. sjednici održanoj dana, 27.11.2019. godine, donijela je Odluku U-86-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.