Vijesti


Banja Luka, 12.07.2019.
Uprava Kompanije na 107. sjednici održanoj dana, 10.07.2019. godine, donijela je Odluku U-47-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 14.06.2019.
Uprava Kompanije na 106. sjednici održanoj dana, 14.06.2019. godine, donijela je Odluku o izmjeni Odluke U-42-12/2019 o pokretanju postupka javne nabave U-33-4/2019 od 21.05.2019. godine...

Banja Luka, 14.06.2019.
Uprava Kompanije na 106. sjednici održanoj dana, 14.06.2019. godine, donijela je Odluku U-42-4/2019 o pokretanju postupka javne nabave...

Banja Luka, 24.05.2019.
Uprava Kompanije na 105. sjednici održanoj dana, 21.05.2019. godine, donijela je Odluku U-33-18/2019 o pokretanju postupka javne nabave.

Banja Luka, 24.05.2019.
Uprava Kompanije na 105. sjednici održanoj dana, 21.05.2019. godine, donijela je Odluku U-33-4/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 24.05.2019.
Uprava Kompanije na 105. sjednici održanoj dana, 21.05.2019. godine, donijela je Odluku U-33-17/2019 o izmjeni Odluke o pokretanju postupaka javnih nabava u Kompaniji broj U-24-4/2019 od 28.03.2019. godine.

Banja Luka, 11.04.2019.
Uprava Kompanije na 104. sjednici održanoj dana, 28.03.2019. godine, donijela je Odluku U-24-21/2019 o pokretanju postupka javne nabave.

Banja Luka, 04.04.2019.
Uprava Kompanije na internom sastanku održanom dana, 04.04.2019. godine, jednoglasno je donijela Odluku U-27-1/2019 o pokretanju postupka javne nabave.

Banja Luka, 28.03.2019.
Uprava Kompanije na 104. sjednici održanoj dana, 28.03.2019. godine, donijela je Odluku U-24-4/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.

Banja Luka, 18.03.2019.
"Elektroprijenos - Elektroprenos BiH" a.d. Banja Luka nema dugovanja prema Poreznoj upravi Republike Srpske.