Kontakti

Uprava
Marije Bursać 7a,
BiH - 78000 Banja Luka
tel. +387 51 246 500
faks. +387 51 246 550
info@elprenos.ba

Operativno područje Banja Luka
Ramići bb
BiH - 78000 Banja Luka
tel. +387 51 392 879
faks. +387 51 392 712

Operativno područje Mostar
Bleiburških žrtava bb
BiH - 88000 Mostar
tel. +387 36 326 023
faks. +387 36 316 531

Operativno područje Sarajevo
Vilsonovo šetalište 15
BiH - 71000 Sarajevo
tel. +387 33 728 100
faks. +387 33 728 109

Operativno područje Tuzla
Ljubače bb
BiH - 75 000
tel. +387 35 304 000
faks. +387 35 304 008