Godišnja izvješća o poslovanju


Izvješće o poslovanju 2016.

“ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH” a.d. BANjA LUKA Finansijsko izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2016. i Izvješće neovisnog revizora...


Izvješće o poslovanju 2013.

“ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH” a.d. BANjA LUKA Finansijsko izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2013. i Izvješće neovisnog revizora...