Zakoni


Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava el. energije u BiH (07/02) od 10.04.2002.

Na osnovu članka IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda održanoj 21. ožujka 2002. godine i na sjednici Predstavničkog doma održanoj 12. veljače 2002. godine, usvojila je ZAKON O PRIJENOSU, REGULATORU I OPERATERU SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI...


Zakon o izmjenama zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava el. energije (13/03) od 19.05.2003.

Na osnovu Članka IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Doma naroda, održanoj 5. rujna 2002. godine i na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22. travnja 2003. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJENOSU, REGULATORU I OPERATORU SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI...


Zakon o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH (35/04) od 29.07.2004.

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. srpnja 2004. godine, i na 26. sjednici Doma naroda, održanoj 16. srpnja 2004. godine, usvojila je ZAKON O OSNIVANjU KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI...


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prijenosu, regulatoru i oprerateru sustava električne energije (15/09) od 18.09.2009.

Uzimajući u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću ODLUKU KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU, REGULATORU I OPERATERU SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI...


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prijenosu, regulatoru i oprerateru sustava električne energije (76/09) od 28.09.2009.

Uzimajući u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću ODLUKU KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU, REGULATORU I OPERATERU SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI...


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije (01/11) od 10.01.2011.

Uzimajući u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću ODLUKU KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU, REGULATORU I OPERATERU SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI...


Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini (20/14) od 17.03.2014.

Parlamentarna skupština BiH donosi sljedeću ODLUKU KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O OSNIVANJU KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI...


Odluka o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (76/09) od 28.09.2009.

Visoki predstavnik donosi slijedeću ODLUKU KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O OSNIVANJU KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI...


Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini (76/09) od 28.09.2009.

Visoki predstavnik donosi slijedeću ODLUKU KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O OSNIVANJU KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI...