Misija, vizija, ciljevi


Misija
Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava Bosne i Hercegovine u cilju prijenosa električne energije po definiranim standardima kvaliteta, nediskriminirajući pristup prijenosnom sustavu i tranzit po pravilima prekograničnog prometa električne energije. Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan, uz očuvanje visokog stupnja pogonske spremnosti prijenosne mreže. Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja , uz kontinuirano profesionalno usavršavanje zaposlenika i praćenje i primjenu novih tehnologija kroz sve segmente poslovanja. Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije i drugih zainteresovanih strana.

Vizija
Suvremeno koncipirana Kompanija koja obezbjeđuje visok stupanj sigurnosti prijenosa električne energije i razvoj tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini. Pouzdan partner svim korisnicima usluge prijenosa električne energije i dobavljačima, te stabilan partner zajednici uvažavajući načela održivog razvoja i proces deregulacije tržišta električnom energijom.

Ciljevi
Raspoloživost i pouzdanost elemenata prijenosne mreže održavati na zahtjevanom nivou, uz stalno praćenje i preduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju rizika.
Razvojem i izgradnjom prijenosne mreže obezbijediti ispunjenje perspektivnih potreba prijenosa električne energije, te priključenje korisnika na prijenosnu mrežu.
Primjena suvremenih i poznatih rješenja u oblasti elektroenergetike, prilagodljivih prijenosnoj mreži Kompanije.
Kontinuirano poboljšanje sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenih.
Upravljanje okolišnim aspektom uz praćenje standarda zaštite okoliša razvijanje visoke svijesti o očuvanju okoliša.
Unaprijeđenje vještina timskog rada.
Odgovarajući nivo suradnje sa kompanijama i institucijama iz elektroenergetskog sektora u zemlji i regiji, te međunarodnim organizacijama iz ove oblasti.
Kontinuirano provođenje sustava upravljanja kvalitetom u Kompaniji uz poboljšanje efikasnosti rada i minimizaciju troškova.