Tarifa


Odluka o tarifi za 2014. od 30.07.2014.

Na osnovu članka 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/02) i čl. 6. i 7. Pravilnika o tarifnom postupku (“Službeni glasnik BiH”, broj 44/05), rješavajući po zahtjevu “Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka, broj: 32/12 od 3. travnja 2014. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju održanoj 30. srpnja 2014. godine, donijeta je ODLUKA...


Odluka o tarifi za 2012. od 26.04.2012.

Na osnovu članka 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/02) i čl. 6. i 7. Pravilnika o tarifnom postupku (“Službeni glasnik BiH”, broj 44/05), rješavajući po zahtjevu “Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka, broj: 04-28-272-6/11 od 8. studenog 2011. godine, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 26. travnja 2012. godine, donijela je ODLUKU...


Odluka o tarifi za 2010. od 27.04.2010.

Na osnovu članka 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/02) i čl. 6. i 7. Pravilnika o tarifnom postupku (“Službeni glasnik BiH”, broj 44/05), rješavajući po zahtjevu “Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka, broj: 01-4454/09 od 18. prosinca 2009. godine, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 27. travnja 2010. godine, donijela je ODLUKU...


Odluka o tarifi za 2008. od 19.12.2007.

Na osnovu članka 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/02) i čl. 6. i 7. Pravilnika o tarifnom postupku (“Službeni glasnik BiH”, broj 44/05), rješavajući po zahtjevu “Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka, broj: 01-5826/07 od 31. listopada 2007. godine, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine, donijela je ODLUKU...