• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 12.03.2018.

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 01.03.2018. godine...

Banja Luka, 28.02.2018.

Uprava Kompanije na 88. sjednici održanoj dana, 27.02.2018. godine, donijela je Odluku o pokretanju postupaka javnih nabava....

Banja Luka, 13.10.2017.

Pregled ugovora sa realizacijom, listopad 2017. ...