• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 11.03.2019.

Uprava Kompanije na 103. sjednici održanoj dana, 08.03.2019. godine, donijela je Odluku U-16-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava....

Banja Luka, 08.02.2019.

Uprava Kompanije na 102. sjednici održanoj dana, 07.02.2019. godine, donijela je Odluku U-7-4/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava....

Banja Luka, 06.02.2019.

Uprava Kompanije na internom sastanku održanom dana, 06.02.2019. godine, donijela je Odluku U-8-1/2019 o pokretanju postupka javne nabave....