• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 11.04.2019.

Uprava Kompanije na 104. sjednici održanoj dana, 28.03.2019. godine, donijela je Odluku U-24-21/2019 o pokretanju postupka javne nabave....

Banja Luka, 04.04.2019.

Uprava Kompanije na internom sastanku održanom dana, 04.04.2019. godine, jednoglasno je donijela Odluku U-27-1/2019 o pokretanju postupka javne nabave....

Banja Luka, 28.03.2019.

Uprava Kompanije na 104. sjednici održanoj dana, 28.03.2019. godine, donijela je Odluku U-24-4/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava....