• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 17.07.2020.

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: srpanj - rujan 2020. godine, broj: U-38-4-2020 od 28.05.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-40-6-2020 od 05.06.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 123. sjednici, održanoj dana, 16.07.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava...

Banja Luka, 02.07.2020.

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period srpanj-rujan 2020. godine, broj: U-38-4/2020 od 28.05.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor Kompanije, Odlukom broj: UО-40-6/2020 od 05.06.2020. godine, člana 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na internoj sjednici održanoj dana, 02.07.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupka javne nabave...

Banja Luka, 25.06.2020.

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: travanj- lipanj 2020. godine, broj: U-13-8/2020 od 26.02.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-25-6/2020 od 21.04.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 122. sjednici, održanoj dana, 24.06.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava...