• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 17.10.2019.

Uprava Kompanije na 110. sjednici održanoj dana, 16.10.2019. godine, donijela je Odluku U-77-7/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava....

Banja Luka, 04.09.2019.

Uprava Kompanije na 108. sjednici održanoj dana, 03.09.2019. godine, donijela je Odluku U-66-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava....

Banja Luka, 23.08.2019.

Uprava Kompanije na internoj sjednici održanoj dana, 23.08.2019. godine, jednoglasno je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave....