• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 28.11.2019.

Uprava Kompanije na 112. sjednici održanoj dana, 27.11.2019. godine, donijela je Odluku U-86-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava....

Banja Luka, 24.10.2019.

Uprava Kompanije na 111. sjednici održanoj dana, 24.10.2019. godine, donijela je Odluku U-80-7/2019 o pokretanju postupka javne nabave....

Banja Luka, 17.10.2019.

Uprava Kompanije na 110. sjednici održanoj dana, 16.10.2019. godine, donijela je Odluku U-77-7/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava....