• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

BanjaLuka, 13.04.2017.

Predstavnici Uprave kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“a.d. Banja Luka i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, gospodin Petar Đokić razgovarali su o uspješnom poslovanju ali i problemima koji mogu utjecati na ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata. ...

Banja Luka, 31.03.2017.

Na sedmoj redovnoj Skupštini dioničara "Elektroprijenosa BiH" odobrena je Odluka Upravnog odbora o usvajanju Financijskog plana Kompanije za period 2017. -2019. godina....

Banja Luka, 10.03.2017.

Pregled ugovora sa realizacijom, ožujak 2017....