• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 16.04.2021.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO- 10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člаnа 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 134. sjednici održanoj dana, 14.04.2021. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava...

Banja Luka, 25.03.2021.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člana 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 133. sjednici, održanoj dana, 24.03.2021. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava....

Banja Luka, 10.03.2021.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 27. stav 2. tačka h) Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04, 76/09 i 20/14), u skladu sa Odlukom o izmjenama Plana nabava "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za 2020. godinu, broj: UO-19-3/2021. od 04.03.2021. godine, člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 54. sjednici održanoj dana, 04.03.2021. godine, donio je ODLUKU o izmjenama Odluke o pokretanju postupaka javnih nabava, broj: UO-10-4/2021 od 11.02.2021. godine....