Vijesti

Odluka o pokretanju postupka javne nabave
Banja Luka, 24.10.2019.
Uprava Kompanije na 111. sjednici održanoj dana, 24.10.2019. godine, donijela je Odluku U-80-7/2019 o pokretanju postupka javne nabave.