Vijesti

Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupaka javne nabave
Banja Luka, 14.06.2019.
Uprava Kompanije na 106. sjednici održanoj dana, 14.06.2019. godine, donijela je Odluku o izmjeni Odluke U-42-12/2019 o pokretanju postupka javne nabave U-33-4/2019 od 21.05.2019. godine...