Javne nabavke - tenderi

Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
Nabavka usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 02.11.2021.

JN-OP-1230-21.pdf

Nabavka akumulatorskih baterija za VN postrojenja 08.11.2021.

JN-OP-822-21.pdf

Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja i revizije dugoročne kreditne zaduženosti „ Elektroprenos-Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka za 2021.godinu 20.10.2021.

JN-OP-888-21.pdf

SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 21.10.2021.

JN-OP-1079-21.pdf

Nabavka i održavanje uređaja za praćenje kretanja vozila 21.10.2021.

JN-OP-851-21.pdf

Nabavka motornih pila za potrebe OP Tuzla 26.04.2021.

JN-KZ-435-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-435-21 ODLUKA O DODJELI UGOVORA DRUGORANGIRANOM PONUĐAČU.pdf

Nabavka potrošnog elektro i bravarskog materijala i opreme za OP Banja Luka 08.10.2021.

JN-OP-820-21.pdf

JN-OP-820-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-820-21 Izmjena 2.pdf

Primarna spojna oprema, VN i signalni kablovi i oprema 05.10.2021.

JN-OP-821-21.pdf

Nabavka zaštitnih i upravljačkih uređaja 06.10.2021.

JN-OP-823-21.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 3.pdf

Nabavka usluge Print servisa 28.10.2021.
(novi termin)

JN-OP-570-21.pdf

JN-OP-570-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-570-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-570-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-570-21 Izmjena 1.pdf

Usluga obavljanja fizičkog obezbjeđenja imovine, objekata i prostora Elektroprenosa – Elektroprijenosa BiH” a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 30.09.2021.

JN-OP-934-21.pdf

Održavanje higijene u poslovno-tehničkoj zgradi Terenske jedinice Zenica 17.09.2021.

JN-KZ-936-21.pdf

JN-KZ-936-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

USLUGA FIZIČKOG OBEZBJEĐENJA POSLOVNO-TEHNIČKE ZGRADE ELEKTROPRENOS BIH A.D. BANJA LUKA OPERATIVNO PODRUČJE SARAJEVO TERENSKA JEDINICA ZENICA 24.09.2021.

JN-OP-935-21.pdf

JN-OP-935-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Velika revizija 220 kV prekidača proizvođača Alstom 16.09.2021.
(novi termin)

JN-OP-825-21.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-825-21 Obavijest o odgađanju postupka JN.pdf

Antikorozivna zaštita 15.09.2021.

JN-OP-1080-21.pdf

JN-OP-1080-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Popravka regulacionih sklopki VN transformatora 16.09.2021.

JN-OP-824-21.pdf

JN-OP-824-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Servis CPU modula za RTU 14.09.2021.

JN-KZ-927-21.pdf

JN-KZ-927-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka čelične konstrukcije, Al/Fe užadi i opreme za dalekovode 16.09.2021.

JN-OP-860-21.pdf

JN-OP-860-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-860-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Lična zaštitna obuća 07.09.2021.

JN-OP-1078-21.pdf

JN-OP-1078-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1078-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1078-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka izgradnje TS 110/x kV Sarajevo 12 23.09.2021.
(novi termin)

JN-OP-532-21.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-532-21 Projektni zadatak za TS Sarajevo 12.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-532-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 14 24.09.2021.
(novi termin)

JN-OP-537-21.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka periodičnih ljekarskih pregleda radnika 08.07.2021.

JN-A2-635-21.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

JN-A2-635-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka LOT 8.pdf

JN-A2-635-21 Obavjestenje o nastavku postupka LOT 8.pdf

JN-A2-635-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača LOT 8.pdf

Nbavka potpornih izolatora 400 kV 13.07.2021.

JN-OP-565-21.pdf

JN-OP-565-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka sredstava za održavanje higijene u OP Mostar, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla (Okvirni sporazum na period od jedne godine) 02.07.2021.

JN-OP-469-21.pdf

JN-OP-469-21 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-469-21 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-469-21 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-469-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot 1.pdf

JN-OP-469-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot 2.pdf

JN-OP-469-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot 3.pdf

JN-OP-469-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaLot 4.pdf

JN-OP-469-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN LOT 2.pdf

JN-OP-469-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-469-21 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču - LOT3.pdf

Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u sjedištu Kompanije i Operativnom području Banja Luka 25.06.2021.

JN-KZ-626-21.pdf

JN-KZ-626-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-626-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-626-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Nabavka strujnih i naponskih mjernih transformatora 110 kV 08.06.2021.

JN-OP-564-21.pdf

JN-OP-564-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-564-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Sanacija havarije SCADA sistema u TS Zenica 4 30.06.2021.

JN-OP-567-21.pdf

JN-OP-567-21 Obavijest o obilasku lokacije.pdf

JN-OP-567-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-567-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-567-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Servis i nabavka klima uređaja 22.06.2021.

JN-OP-365-21.pdf

JN-OP-365-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-365-21 Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-365-21 Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-365-21 Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-365-21 Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 14 01.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-535-21.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 3.pdf

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 12 06.10.2021.
(novi termin)

JN-OP-531-21.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavjestenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-531-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Hadžići 18.10.2021.
(novi termin)

JN-OP-454-21.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-454-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 1 18.10.2021.
(novi termin)

JN-OP-452-21.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-452-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Jelah 16.08.2021.
(novi termin)

JN-OP-465-21.pdf

JN-OP-465-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-465-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-465-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-465-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-465-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-465-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-465-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Gračanica 16.08.2021.
(novi termin)

JN-OP 456-21.pdf

JN-OP-456-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-456-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-456-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-456-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-456-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-456-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-456-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Poziv za dostovu ponuda-prijava za nabavku advokatskih usluga 07.05.2021.

JN-A2-164-21.pdf

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Šamac 17.08.2021.
(novi termin)

JN-OP-462-21.pdf

JN-OP-462-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-462-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-462-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-462-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-462-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-462-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Željuša 27.09.2021.
(novi termin)

JN-OP-460-21.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-460-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 3.pdf

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Novi Travnik 03.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-463-21.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-463-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 5.pdf

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Maglaj 02.08.2021.
(novi termin)

JN-OP-461-21.pdf

JN-OP-461-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-461-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-461-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-461-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-461-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-461-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-461-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-461-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-461-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-461-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Trebinje 1 05.08.2021.
(novi termin)

JN-OP-459-21.pdf

JN-OP-459-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-459-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-459-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-459-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-459-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-459-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110x kV, 40 MVA u TS 110x kV Banja Luka 3 13.08.2021.
(novi termin)

JN-OP-464-21.pdf

JN-OP-464-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-464-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-464-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-464-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-464-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-464-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-464-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-464-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-464-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110x kV, 20 MVA u TS 110x kV Banja Luka 9 10.08.2021.
(novi termin)

JN-OP-466-21.pdf

JN-OP-466-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-466-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-466-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-466-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-466-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-466-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabava i ugradnja dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Široki Brijeg 05.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-457-21.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavijest o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-457-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 4.pdf

Nabava i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Neum 08.10.2021.
(novi termin)

JN-OP-453-21.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

Sanacija uzemljivača stubova 20.04.2021.

JN-OP -188-21.pdf

JN-OP-188-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-188-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-188-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-188-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN Lot 1.pdf

JN-OP-188-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN Lot 2.pdf

JN-OP-188-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-188-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

Nabavka Gasa SF6 22.04.2021.
(novi termin)

JN-KZ-1433-20 Nabavka Gasa SF6.pdf

JN-KZ-1433-20 Odgadjanje nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1433-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-1433-20 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-1433-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1433-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1433-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka snimanja trase dalekovoda 04.02.2021.

JN-OP-1775-20.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1775-25 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Nabavka usluga ovlaštenih sudskih vještaka građevinske, poljoprivredne, šumarske i ekonomske struke za za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Nabavka notarskih usluga za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf