Obrasci za priključak


Zahtjev za izdavanje Načelne suglasnosti za priključenje Korisnika na prijenosnu mrežu 110kV, 220kV i 400kV

Zahtjev za izdavanje Načelne suglasnosti za priključenje Korisnika na prijenosnu mrežu 110kV, 220kV i 400kV


Zahtjev za izdavanje Uvjeta za priključak Korisnika na prijenosnu mrežu 110kV, 220kV i 400kV

Zahtjev za izdavanje Uvjeta za priključak Korisnika na prijenosnu mrežu 110kV, 220kV i 400kV


Izjava o prihvatanju Uvjeta za priključak Korisnika na prijenosnu mrežu 110 kV, 220 kV i 400 kV

Izjava o prihvatanju Uvjeta za priključak Korisnika na prijenosnu mrežu 110 kV, 220 kV i 400 kV


Zahtjev za izdavanje Uvjeta za SN priključak

Zahtjev za izdavanje Uvjeta za SN priključak


Izjava o prihvatanju Uvjeta za SN priključak

Izjava o prihvatanju Uvjeta za SN priključak


Cjenovnik usluga za priključak Korisnika na prijenosnu mrežu

Cjenovnik usluga za priključak Korisnika na prijenosnu mrežu


Jedinične cijene roba, radova i usluga i standardnih normativa radova

Jedinične cijene roba, radova i usluga i standardnih normativa radova