Natječaji za posao

Datum objavljivanja Naziv dokumenta Poveznica dokumenta
23.01.2023. JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka