Natječaji za posao - arhiva (rok za prijavu istekao)

Strana 1 od 20| Sljedeća
Datum objavljivanja Naziv dokumenta Link dokumenta
12.10.2020. JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
16.10.2020. JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU
Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora odjela za internu reviziju
Obrazac za prijavu