• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 01.09.2022.

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 01.09.2022. godine...

Banja Luka, 24.06.2022.

Na osnovu člana 27. stav 2. tačka e) alineja 2. Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04,76/09 i 20/14), člana 10. stav 1.Pravilnika o javnim nabavama "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 72. sjednici održanoj 23.06.2022. godine, donosi ODLUKU usvaja se Plan nabava "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za 2022. godinu....

Banja Luka, 09.06.2022.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-4-3/2022 od 02.02.2022. godine, člаnа 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 79-2/2006 od 09.03.2006. godine, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na internom sastanku održanom dana, 08.06.2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupka javne nabave ...