Javne nabave - tenderi

Naziv nabave
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
Rezervni dijelovi za energetske transformatore 09.06.2022.

JN-OP-487-22.pdf

Sanacija SM 18 na DV 110 kV Tuzla Centar - Tuzla 3 30.05.2022.

JN-OP-498-22.pdf

Fizičko obezbjeđenje objekata u sjedištu OP Tuzla, Ljubače 12.05.2022.

JN-OP-439-22.pdf

Fizičko obezbjeđenje objekata u OP Mostar 10.05.2022.

JN-OP-441-22.pdf

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA I PRIJAVA ZA NABAVKU ADVOKATSKIH USLUGA 27.04.2022.

JN-A2-146-21-1.pdf

Fizičko obezbjeđenje objekata u TJ Višegrad 27.04.2022.

JN-OP-181-22.pdf

JN-OP-181-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka kancelarijskog materijala 27.04.2022.

JN-OP-277-22.pdf

Nabavka usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama OP Tuzla 12.04.2022.

JN-OP-242-22.pdf

JN-OP-242-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Isporuka materijala potrebnog za rad laboratorije za ispitivanje transformatorskih ulja 29.03.2022.

JN-KZ-255-22.pdf

JN-KZ-255-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Zbrinjavanje opasnih materija 22.03.2022.

JN-KZ-2-22.pdf

Nabavka akumulatorske baterije za TS Doboj 3 18.03.2022.

JN-KZ-22-22.pdf

JN-KZ-22-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-22-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-22-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Nabavka usluge održavanja higijene poslovnih prostorija za potrebe „Elektroprenosa-Elektroprijenosa BiH” a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 16.03.2022.

JN-KZ-180-22.pdf

JN-KZ-180-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA I PRIJAVA ZA NABAVKU ADVOKATSKIH USLUGA 18.02.2022.

JN-A2-146-21.pdf

JN-A2-146-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-A2-146-21 Obavještenje o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka sredstava za održavanje higijene u OP: Tuzla i Banja Luka (Okvirni sporazum na period od jedne godine) 15.03.2022.

JN-KZ-1764-21.pdf

JN-OP-1764-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1764-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-KZ-1764-21 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču LOT1.pdf

JN-KZ-1764-21 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču LOT2.pdf

Vakuumski prekidač 20 kV za TS Goražde 1 08.03.2022.

JN-KZ-3-22.pdf

JN-KZ-3-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-3-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-3-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-3-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-3-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Sanacija uzemljenja stubova na DV 110 kV Doboj 1 - Gračanica 10.03.2022.

JN-KZ-23-22.pdf

JN-KZ-23-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u sjedištu Kompanije 17.02.2022.

JN-KZ-1770-21.pdf

JN-KZ-1770-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Rezervni dijelovi prekidača i rastavljača 12.05.2022.
(novi termin)

JN-OP-1466-21.pdf

JN-OP-1466-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1466-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1466-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1466-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1466-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1466-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1466-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-1466-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

JN-OP-1466-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1466-21 Izmjena 4.pdf

SERVIS I ODRŽAVANjE VOZILA U OP BANjA LUKA 25.02.2022.

JN-OP-1515-21.pdf

JN-OP-1515-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Rezervni dijelovi za energetske transformatore 15.02.2022.

JN-OP-1467-21.pdf

JN-OP-1467-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1467-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1467-21 Odluka o poništenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-1467-21 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-1467-21 Odluka o poništenju postupka JN LOT3.pdf

JN-OP-1467-21 Odluka o poništenju postupka JN LOT4.pdf

Sanacija građevinskih objekata 01.02.2022.

JN-OP-1738-21.pdf

JN-OP-1738-21 Odluka o poništenju postupka JN LOT3.pdf

JN-OP-1738-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-1738-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

Nabavka čelične konstrukcije, Al/Fe užadi i opreme za dalekovode 03.02.2022.

JN-OP-1479-21.pdf

JN-OP-1479-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1479-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1479-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka potrošnog elektro i bravarskog materijala i opreme za OP Banja Luka 26.01.2022.

JN-OP-1696-21.pdf

JN-OP-1696-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1696-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka odvodnika prenapona za TJ Bihać 12.01.2022.

JN-KZ-1773-21.pdf

JN-KZ-1773-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1773-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka alata i mjernih instrumenata 25.01.2022.

JN-OP-1470-21.pdf

JN-OP-1470-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1470-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluga servisa zaštitno - upravljačkih uređaja i pomoćnih napajanja 24.01.2022.

JN-OP-1475-21 .pdf

JN-OP-1475-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-1475-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-1475-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

Nabavka SN zaštitnih i upravljačkih uređaja 28.12.2021.

JN-OP-1465-21.pdf

JN-OP-1465-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1465-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1465-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-1465-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-1465-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-1465-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT4.pdf

JN-OP-1465-21 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču LOT1.pdf

Nabavka usluge servisa i održavanja vozila u OP Mostar i OP Tuzla (Okvirni sporazum na period od jedne godine) 04.01.2022.

JN-OP-1477-21.pdf

JN-OP-1477-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-1477-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

Prevoz zaposlenika u OP Tuzla 17.12.2021.

JN-OP-1574-21.pdf

JN-OP-1574-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1574-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1574-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA HIGIJENE U POSLOVNOM OBJEKTU U SJEDIŠTU KOMPANIJE 14.12.2021.

JN-OP-1573-21.pdf

JN-OP-1573-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka zaštitnih i upravljačkih uređaja 06.10.2021.

JN-OP-823-21.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT4.pdf

JN-OP-823-21 Obavještenje o odgrađanju nastavka postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-823-21 Obavještenje o nastavku postupka JN - LOT 1.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

Nabavka izgradnje TS 110/x kV Sarajevo 12 10.02.2022.
(novi termin)

JN-OP-532-21.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-532-21 Projektni zadatak za TS Sarajevo 12.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-532-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-532-21 0bavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN - I.pdf

JN-OP-532-21 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN-I.pdf

JN-OP-532-21 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 14 10.02.2021.
(novi termin)

JN-OP-537-21.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-537-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN-I.pdf

JN-OP-537-21 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN -I.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN -I.pdf

JN-OP-537-21 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 14 01.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-535-21.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-535-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o nastavku postupka JN -I.pdf

JN-OP-535-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - I.pdf

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 12 17.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-531-21.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavjestenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-531-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-531-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Nabavka i isporuka energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Sarajevo 1 22.11.2021.
(novi termin)

JN-OP-452-21.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-452-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-452-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje 0 odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN -I.pdf

Poziv za dostovu ponuda-prijava za nabavku advokatskih usluga 07.05.2021.

JN-A2-164-21.pdf

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Željuša 27.09.2021.
(novi termin)

JN-OP-460-21.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-460-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-460-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - I.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o nastavku postupka JN - I.pdf

JN-OP-460-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Novi Travnik 09.03.2022.
(novi termin)

JN-OP-463-21.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-463-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 6.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 0bavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 7.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Ispravka za obavještenje o nabavci.pdf

JN-OP-463-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabava i ugradnja dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Široki Brijeg 16.03.2022.
(novi termin)

JN-OP-457-21.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavijest o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-457-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-457-21 Obavjestenje o odgadjanju nastavka popstupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

JN-OP-457-21 0bavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 6.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Ispravka obavještenja o nabavci 1.pdf

JN-OP-457-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabava i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Neum 15.03.2022.
(novi termin)

JN-OP-453-21.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

JN-OP-453-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Ispravka obavještenja o nabavci 1.pdf

JN-OP-453-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka snimanja trase dalekovoda 04.02.2021.

JN-OP-1775-20.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1775-25 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1775-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka (postupka otkazivanja) JN.pdf

Nabavka usluga ovlaštenih sudskih vještaka građevinske, poljoprivredne, šumarske i ekonomske struke za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Nabavka notarskih usluga za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf