Javne nabave - tenderi

Naziv nabave
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
Nabavka uređaja za sekundarno ispitivanje releja 22.12.2022.

JN-OP-1336-22.pdf

Održavanje higijene u poslovnim prostorijama u OP Mostar na lokacijama: Rudnik i Urbing 09.12.2022.

JN-KZ-1568-22.pdf

Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Ključ 18.01.2023.

JN-OP-1443-22.pdf

Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije i pribavljanja tehničko – stručnih dokumenata, saglasnosti i dozvola u skladu sa zakonskom regulativom koja uređuje oblast građenja za realizaciju izgradnje DV 110 kV Jajce 1 - Šipovo 20.12.2022.

JN-OP-1416-22.pdf

Nabavka softvera za projektovanje za potrebe Kompanije „Elektroprenos -Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka – Operativno područje Banja Luka 23.12.2022.

JJN-OP-1412-22.pdf

Nabavka TK opreme i rezervnih dijelova 21.12.2022.

JN-OP-725-22.pdf

JN-OP-725-22 Pojašnjenje 1.pdf

Zbrinjavanje opasnih materija (ponovljeni postupak) 07.12.2022.

JN-KZ-1488-22.pdf

JN-KZ-1488-22 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka TK OPREME (ponovljeni postupak) 15.11.2022.

JN-KZ-1302-22.pdf

JN-KZ-1302-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja Luka 10.01.2023.

JN-OP-1196-22.pdf

Nabavka izgradnje priključnog DV 2x110 kV za TS 110/x kV Jahorina 16.01.2023.

JN-OP-1101-22.pdf

Nabavka izgradnje DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija 24.01.2023.

JN-OP-1112-22.pdf

Tehničko izviđanje radi obezbjeđenja novog pristupnog puta za stub broj 47 na DV 110 kV Maglaj - Zavidovići 09.12.2022.

JN-KZ-1384-22.pdf

Nabavka usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 06.12.2022.

JN-OP-1610-22.pdf

Sanacija OPGW užeta na DV 110 kV Đurđevik – Kladanj (ponovljeni postupak) 20.12.2022.

JN-OP-1489-22.pdf

NABAVKA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA DJECU ZAPOSLENIH "ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BiH" a.d. BANJA LUKA 24.11.2022.

JN-KZ-1685-22.pdf

JN-KZ-1685-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabava projektne dokumentacije za rekonstrukciju DV 110 kV Grude – Imotski 13.12.2022.

JN-OP-1417-22.pdf

JN-OP-1417-22 Pojašnjenje 1.pdf

Fizičko obezbjeđenje objekata u sjedištu TJ Doboj, OP TZ 29.11.2022.

JN-OP-1393-22.pdf

Primarna spojna oprema, VN i signalni kablovi i oprema 07.12.2022.

JN-OP-1486-22.pdf

Nabavka rezervnih dijelova prekidača i rastavljača 30.11.2022.

JN-OP-1334-22.pdf

PREGLED I ISPITIVANJE PPZ OPREME 29.11.2022.

JN-OP-1338-22.pdf

JN-OP-1338-22 Pojašnjenje 1.pdf

Rezervni dijelovi za energetske transformatore 16.11.2022.

JN-OP-1487-22.pdf

Nabavka i ugradnja sistema lokalnog i daljinskog upravljanja u transformatorskim stanicama u OP Banja Luka 05.12.2022.

JN-OP-1411-22.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1411-22 Pojašnjenje 3.pdf

Nabavka brojila električne energije za potrebe transformatorskih stanica u OP Banja Luka 08.12.2022.

JN-OP-1441-22.pdf

Nabavka industrijskog računara za SCADA sistem (ponovljeni postupak) 17.11.2022.

JN-KZ-1569-22.pdf

JN-KZ-1569-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1569-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Konjic 23.12.2022.

JN-OP-1192-22.pdf

JN-OP-1192-22 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka zaštitnih uređaja RET 670 za OP Banja Luka 05.12.2022.

JN-OP-1335-22.pdf

Nabavka izgradnje priključnog KV 2x110 kV za TS 110/x kV Živinice 23.12.2022.

JN-OP-1117-22.pdf

JN-OP-1117-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1117-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1117-22 Pojašnjenje 3.pdf

NABAVKA NOVOGODIŠNJEG REKLAMNOG MATERIJALA 08.11.2022.

JN-KZ-1383-22.pdf

JN-KZ-1383-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka izgradnje TS 110/x kV Sarajevo 12 14.12.2022.

JN-OP-1132-22.pdf

JN-OP-1132-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1132-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1132-22 Pojašnjenje 3.pdf

Nabava izgradnje poslovnog objekta OP Mostar u Mostaru 16.12.2022.

JN-OP-1116-22.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1116-22 Pojašnjenja 10-12.pdf

Nabavka izgradnje poslovne zgrade i magacinskih prostora u OP Tuzla 15.12.2022.

JN-OP-1193-22.pdf

Nabavka i isporuka dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Željuša 12.12.2022.

JN-OP-1127-22.pdf

JN-OP-1127-22 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 14 13.12.2022.

JN-OP-1106-22.pdf

JN-OP-1106-22 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka izgradnje temelja stubova u postojećem klizištu na trasi DV 110 kV Sarajevo 2 – Sarajevo 10 17.11.2022.

JN-OP-1105-22.pdf

Nabava i ugradnja dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Široki Brijeg 15.12.2022.

JN-OP-1126-22.pdf

JN-OP-1126-22 Pojašnjenje 1.pdf

Nabava i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Neum 14.12.2022.

JN-OP-1093-22.pdf

JN-OP-1093-22 Pojašnjenje 1.pdf

Nabavka opreme (SMT 123 kV) i materijala za potrebe realizacije zamjene opreme u TS OP Banja Luka 18.11.2022.

JN-OP-1197-22.pdf

JN-OP-1197-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Servisno održavanje vozila za OP Tuzla 08.11.2022.

JN-OP-1337-22.pdf

NABAVKA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA DJECU ZAPOSLENIH "ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BiH" a.d. BANJA LUKA 02.11.2022.

JN-KZ-1382-22.pdf

JN-KZ-1382-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka sredstava za održavanje higijene u OP Banja Luka, Sarajevo i Mostar 05.12.2022.
(novi termin)

JN-OP-1057-22.pdf

JN-OP-1057-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1057-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1057-22 Obavještenje o odgađanja nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1057-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1057-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1057-22 Pojašnjenje 3.pdf

Isporuka materijala i izvođenje radova na sanaciji rasvjete vanjskog postrojenja u TS 110 kV Bugojno 25.10.2022.

JN-KZ-1376-22.pdf

JN-KZ-1376-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1376-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1376-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

NABAVKA USLUGE MICROSOFT PREMIER SUPPORT 20.10.2022.

JN-OP-724-22.pdf

JN-OP-724-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-724-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Sanacija građevinskih objekata 20.10.2022.

JN-OP-1301-22.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 3.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 5.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 6.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT 7.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1301-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Nabavka usluga ovlaštenih sudskih vještaka građevinske, poljoprivredne, šumarske i ekonomske struke za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Nabavka notarskih usluga za 2020., 2021. i 2022. godinu 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf

Antikorozivna zaštita stubova 08.11.2022.

JN-OP-1200-22.pdf

JN-OP-1200-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1200-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 11.10.2022.

JN-OP-1259-22.pdf

JN-OP-1259-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u OP Banja Luka 07.10.2022.

JN-KZ-1051-22.pdf

JN-KZ-1051-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Usluga obavljanja fizičkog obezbjeđenja imovine, objekata i prostora Elektroprenosa–Elektroprijenosa BiH” a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 07.10.2022.

JN-OP-1258-22.pdf

JN-OP-1258-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka industrijskog računara za SCADA sistem 27.09.2022.

JN-KZ-1366-22.pdf

JN-KZ-1366-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-1366-22 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Rezervni dijelovi za energetske transformatore 21.09.2022.

JN-OP-1134-22.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-1134-22 Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača LOT-3.pdf

Nabavka usluga izmjene poslovno informacionog sistema SAP radi primjene novog kontnog plana 27.09.2022.
(novi termin)

JN-KZ-1086-22.pdf

JN-KZ-1086-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1086-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-1086-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1086-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Izolatori i linijski odvodnici prenapona na dalekovodima iz TS Višegrad 04.11.2022.
(novi termin)

JN-OP-499-22.pdf

JN-OP-499-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-499-22 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-499-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-499-22 Obavještenje o nastavku postupka JN -1.pdf

JN-OP-499-22 Izmjena 3.pdf

JN-OP-499-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja poslovno-tehničke zgrade Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo - Terenska jedinica Zenica 15.09.2022.

JN-OP-1091-22.pdf

JN-OP-1091-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka mjernih transformatora 30.11.2022.
(novi termin)

JN-OP-764-22.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-764-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 1.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o nastavku postupka JN - 1.pdf

JN-OP-764-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN - 2.pdf

JN-OP-764-22 Obavještenje o nastavku postupka JN - 2.pdf

JN-OP-764-22 Izmjena 3.pdf

Servisno održavanje vozila za potrebe Operativnog područje Sarajevo Terenska jedinica Zenica 14.09.2022.

JN-KZ-1190-22.pdf

JN-KZ-1190-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1190-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Održavanje higijene u poslovno-tehničkoj zgradi u sjedištu Terenske jedinice Zenica 12.09.2022.

JN-KZ-1058-22.pdf

JN-KZ-1058-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka provodnih izolatora 110 kV 12.09.2022.

JN-KZ-1052-22.pdf

JN-KZ-1052-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Rezervni dijelovi za SCADA sisteme 08.09.2022.

JN-OP-660-22.pdf

JN-OP-660-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-660-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

Ugradnja stuba broj 8A na DV 110 kV Hadžići-Pazarić 30.08.2022.

JN-KZ-674-22.pdf

JN-KZ-674-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka AlFe užadi 30.08.2022.
(novi termin)

JN-OP-470-22.pdf

JN-OP-470-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-470-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-470-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-470-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-470-22 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-470-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Primarna spojna oprema, VN i signalni kablovi i oprema 24.08.2022.

JN-OP-650-22.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT1.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o poništenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-650-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

Ovjesni i spojni materijal 24.08.2022.

JN-OP-654-22.pdf

JN-OP-654-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-654-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka akumulatorskih baterija 23.08.2022.

JN-OP-666-22.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-666-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Održavanje SCADA sistema 22.08.2022.
(novi termin)

JN-OP-763-22.pdf

JN-OP-763-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-763-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-763-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka baždarenja brojila električne energije u OP Tuzla 18.08.2022.

JN-KZ-676-22.pdf

JN-KZ-676-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Servis regulacionih sklopki 16.08.2022.

JN-OP-670-22.pdf

JN-OP-670-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-670-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka instrumenata za laboratoriju za ispitivanje ulja 15.08.2022.

JN-KZ-661-22.pdf

JN-KZ-661-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-661-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-KZ-661-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-661-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-661-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Revizija i remont prekidača Energoinvest SFEL 12 15.08.2022.

JN-OP-673-22.pdf

JN-OP-673-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-673-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-673-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka SN prekidača 11.08.2022.

JN-OP-665-22.pdf

JN-OP-665-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-665-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-665-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka transformatorskog ulja 31.10.2022.
(novi termin)

JN-OP-1111-22.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1111-22 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-1.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o nastavku postupka JN - 1.pdf

JN-OP-1111-22 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1111-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1111-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-2.pdf

Sanacija OPGW užeta na DV 110 kV Đurđevik - Kladanj 09.08.2022.

JN-KZ-668-22.pdf

JN-KZ-668-22 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

SANACIJA SM 66 NA DV 110 kV BOSANSKO GRAHOVO – LIČKO DUGO POLJE 09.08.2022.

JN-KZ-669-22.pdf

JN-KZ-669-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

POPRAVAK POGONA REGULACIONE PREKLOPKE TRAFOA T1 U TS DERVENTA 25.07.2022.

JN-KZ-667-22.pdf

JN-KZ-667-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-667-22 Odluka o izbroru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Lična zaštitna oprema 07.07.2022.

JN-OP-475-22.pdf

JN-OP-475-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-475-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-475-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-475-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka LOT2.pdf

JN-OP-475-22 Obavještenje o nastavku postupka LOT 2.pdf

NABAVKA MOTORNOG GORIVA 14.06.2022.

JN-OP-474-22.pdf

JN-OP-474-22 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-474-22 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 7.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 9.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 10.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT1 i LOT7.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT2, LOT3,LOT5, LOT6,LOT10.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT 8.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-1 LOT-10.pdf

JN-OP-474-22 Obavještenje o nastavku postupka za LOT 9.pdf

JN-OP-474-22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-1 LOT 8.pdf

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA I PRIJAVA ZA NABAVKU ADVOKATSKIH USLUGA 27.04.2022.

JN-A2-146-21-1.pdf

Poziv za dostovu ponuda-prijava za nabavku advokatskih usluga 07.05.2021.

JN-A2-164-21.pdf