Јавне набавке - тендери

Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Резервни дијелови за енергетске трансформаторе 15.02.2022.

JN-OP-1467-21.pdf

Санација грађевинских објеката 01.02.2022.

JN-OP-1738-21.pdf

Набавка челичне конструкције, Al/Fe ужади и опреме за далеководе 03.02.2022.

JN-OP-1479-21.pdf

JN-OP-1479-21 Pojašnjenje 1.pdf

НАБАВКА ЗАНАТСКО – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА РАСКЛОПНИХ ПОСТРОЈЕЊА У ОПЕРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ БАЊА ЛУКА 21.12.2021.

JN-KZ-1561-21.pdf

JN-KZ-1561-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка потрошног електро и браварског материјала и опреме за ОП Бања Лука 26.01.2022.

JN-OP-1696-21.pdf

JN-OP-1696-21 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка одводника пренапона за ТЈ Бихаћ 12.01.2022.

JN-KZ-1773-21.pdf

JN-KZ-1773-21 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка алата и мјерних инструмената 25.01.2022.

JN-OP-1470-21.pdf

JN-OP-1470-21 Pojašnjenje 1.pdf

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци: ЈН-ПП-1752/2021 за набавку „Замјена стуба на СМ 138 на ДВ 110 kV Гацко - Билећа“ 17.12.2021.

У складу с чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама, „Електропренос - Електропријенос БиХ“ а.д. Бања Лука објављује информацију да у складу с чланом 23. став 1, тачка б) Закона о јавним набавкама, проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку радова на замјени стуба на СМ 138 на ДВ 110 kV Гацко - Билећа. Тендерска документација се налази на протоколу Уговорног органа, ул. Марије Бурсаћ 7а, 78000 Бања Лука.

JN-PP-1752-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуга сервиса заштитно - управљачких уређаја и помоћних напајања 24.01.2022.

JN-OP-1475-21 .pdf

НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ И АПЛИКАТИВНЕ ПОДРШКЕ САП ЕРП СИСТЕМА 25.01.2022.
(нови термин)

JN-OP-1476-21.pdf

JN-OP-1476-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1476-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1476-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1476-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1476-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1476-21 Izmjena 2.pdf

Прокрес траса далековода 28.12.2021.

JN-OP-1615-21.pdf

JN-OP-1615-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Санација СМ 18 на ДВ 110kV ТС Тузла Центар – ТС Тузла 3 29.12.2021.

JN-OP-1516-21.pdf

JN-OP-1516-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА ЗА РАДНА МЈЕСТА У ФБиХ И ИЗМЈЕНА И ДОПУНА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА ЗА РАДНА МЈЕСТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 22.12.2021.

JN-KZ-1472-21.pdf

Набавка СН заштитних и управљачких уређаја 28.12.2021.

JN-OP-1465-21.pdf

JN-OP-1465-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1465-21 Pojašnjenje 2.pdf

Кабловске завршнице и спојнице за 110 kV кабл са укљученом обуком 16.12.2021.

JN-KZ-1560-21.pdf

JN-KZ-1560-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1560-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ППЗ ОПРЕМЕ 17.12.2021.

JN-KZ-1474-21.pdf

JN-KZ-1474-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1474-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге сервиса и одржавања возила у ОП Мостар и ОП Тузла (Оквирни споразум на период од једне године) 04.01.2022.

JN-OP-1477-21.pdf

Набавка ППЗ опреме 14.12.2021.

JN-KZ-1464-21.pdf

JN-KZ-1464-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1464-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1464-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-1464-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка хидрауличног погона прекидача K3AS1-I 7E/94/171B у ТС Мостар 4 (Чуле) 15.12.2021.

JN-KZ-1558-21.pdf

JN-KZ-1558-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Превоз запосленика у ОП Тузла 17.12.2021.

JN-OP-1574-21.pdf

JN-OP-1574-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Назив набавке: Батерија 220 V за ТС Сански Мост 07.12.2021.

JN-KZ-1559-21.pdf

JN-KZ-1559-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Замјена клима уређаја у ТК/ИТ сали у ОП Сарајево 23.12.2021.

JN-OP-1473-21.pdf

JN-OP-1473-21 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ У СЈЕДИШТУ КОМПАНИЈЕ 14.12.2021.

JN-OP-1573-21.pdf

Набава батерије 220 V за ТС Рама 30.11.2021.

JN-KZ- 1513-21.pdf

JN-KZ-1513-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1513-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1513-21 Odluka o izboru n ajpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка Al-Fe ужад 10.12.2021.

JN-OP-1461-21.pdf

Мјерење нивоа нејонизујућег зрачења и буке електроенергетских објеката 24.11.2021.

JN-KZ-1478-21.pdf

JN-KZ-1478-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Одржавање хигијене у пословним просторијама у ОП Мостар на локацијама: Рудник и Урбинг 30.11.2021.

JN-KZ-1499-21.pdf

JN-KZ-1499-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1499-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊЕГ РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА 29.11.2021.

JN-KZ-1526-21.pdf

JN-KZ-1526-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка робе: Отпорник звјездишта 10(20) kV у ТС Сарајево 2 06.12.2021.

JN-KZ-1471-21.pdf

JN-KZ-1471-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ЗА ДЈЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ "ЕЛЕКТРОПРЕНОС – ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ" а.д. БАЊА ЛУКА 17.11.2021.

JN-KZ-1450-21.pdf

JN-OP-1450-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Резервни дијелови за АBB РТУ 22.11.2021.

JN-KZ-1454-21.pdf

JN-KZ-1454-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка резервних дијелова за прекидач 400 kV за потребе "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 17.11.2021.

JN-KZ-1537-21.pdf

JN-KZ-1537-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка услуге физичко – техничког обезбјеђења објекта у сједишту Компаније "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука 02.11.2021.

JN-OP-1230-21.pdf

JN-OP-1230-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка акумулаторских батерија за ВН постројења 08.11.2021.

JN-OP-822-21.pdf

JN-OP-822-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-822-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-822-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-822-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-822-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT4.pdf

Набавка услуга ревизије финансијских извјештаја и ревизије дугорочне кредитне задужености „ Електропренос-Електропријенос БиХ” а.д. Бања Лука за 2021.годину 20.10.2021.

JN-OP-888-21.pdf

САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 21.10.2021.

JN-OP-1079-21.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o poništenju postupka LOT1.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o poništenju postupka LOT2.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o poništenju postupka LOT3.pdf

JN-OP-1079-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Набавка и одржавање уређаја за праћење кретања возила 21.10.2021.

JN-OP-851-21.pdf

JN-OP-851-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка потрошног електро и браварског материјала и опреме за ОП Бања Лука 08.10.2021.

JN-OP-820-21.pdf

JN-OP-820-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-820-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-820-21 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Примарна спојна опрема, ВН и сигнални каблови и опрема 05.10.2021.

JN-OP-821-21.pdf

JN-OP-821-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка заштитних и управљачких уређаја 06.10.2021.

JN-OP-823-21.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-823-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3.pdf

JN-OP-823-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT4.pdf

JN-OP-823-21 Obavještenje o odgrađanju nastavka postupka JN LOT1.pdf

Набавка услуге Принт сервиса 28.10.2021.
(нови термин)

JN-OP-570-21.pdf

JN-OP-570-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-570-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-570-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-570-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-570-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Велика ревизија 220 kV прекидача произвођача Алстом 23.11.2021.
(нови термин)

JN-OP-825-21.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-825-21 Obavijest o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-825-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-825-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-825-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Лична заштитна обућа 07.09.2021.

JN-OP-1078-21.pdf

JN-OP-1078-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1078-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1078-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1078-21 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.pdf

Набавка изградње ТС 110/x kV Сарајево 12 05.01.2022.
(нови термин)

JN-OP-532-21.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-532-21 Projektni zadatak za TS Sarajevo 12.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-532-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-532-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-532-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-532-21 0bavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка реконструкције ТС 110/x kV Сарајево 14 29.12.2021.
(нови термин)

JN-OP-537-21.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-537-21 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-537-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-537-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-537-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Сарајево 14 01.11.2021.
(нови термин)

JN-OP-535-21.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-535-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-535-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-535-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Сарајево 12 17.11.2021.
(нови термин)

JN-OP-531-21.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-531-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavjestenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-531-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-531-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-531-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-531-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Хаџићи 22.11.2021.
(нови термин)

JN-OP-454-21.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-454-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-454-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-454-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Сарајево 1 22.11.2021.
(нови термин)

JN-OP-452-21.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-452-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-452-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-452-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-452-21 Obavještenje 0 odgađanju nastavka postupka JN.pdf

Позив за достову понуда-пријава за набавку адвокатских услуга 07.05.2021.

JN-A2-164-21.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Жељуша 27.09.2021.
(нови термин)

JN-OP-460-21.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-460-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-460-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-460-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-460-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

Набавка и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Нови Травник 19.01.2022.
(нови термин)

JN-OP-463-21.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-463-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-463-21 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 6.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 0bavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-463-21 Izmjena 7.pdf

JN-OP-463-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

Набава и уградња два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Широки Бријег 21.01.2022.
(нови термин)

JN-OP-457-21.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-457-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavijest o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-457-21 Obavjestenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka J.N.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-457-21 Obavjestenje o odgadjanju nastavka popstupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

JN-OP-457-21 0bavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-457-21 Izmjena 6.pdf

JN-OP-457-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

Набава и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Неум 20.01.2022.
(нови термин)

JN-OP-453-21.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-453-21 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 1.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 2.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 3.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka J.N.pdf

JN-OP-453-21 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 4.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-453-21 Izmjena 5.pdf

JN-OP-453-21 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN-I.pdf

Набавка снимања трасе далековода 04.02.2021.

JN-OP-1775-20.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1775-25 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1775-20 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1775-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка услуга овлаштених судских вјештака грађевинске, пољопривредне, шумарске и економске струке за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-100-20.pdf

Набавка нотарских услуга за 2020., 2021. и 2022. годину 31.12.2022.

JN-A2-95-20.pdf