Јавне набавке - тендери - архива


Страна 1 од 21| Сљедећа


Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Санација уземљивача стубова 19.01.2021.

JN-OP-1595-20.pdf

JN-OP-1595-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1595-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Јавни позив за прикупљање понуда за продају расходованих секундарних сировина,отпадног материјала и расходованих сталних средстава у Јавном предузећу "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д.Бања Лука-Оперативна подручја БањаЛука, Мостар, Сарајево и Тузла 04.01.2021.

04-18709-1-20.pdf

Ремонт "МАГРИНИ" прекидача за потребе ОП Бања Лука 30.12.2020.

JN-OP-1244-20.pdf

JN-OP-1244-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1244-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1244-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Рачунарски систем за управљање привилегованим налозима 29.12.2020.

JN-OP-1594-20.pdf

JN-OP-1594-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Назив набавке: Отпорник звјездишта 35 kV трансформатора у ТС Зворник 28.12.2020.

JN-KZ-1649-20.pdf

JN-KZ-1649-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1649-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка занатско – специјалистичких услуга за Оперативно подручје Бања Лука 23.12.2020.

JN–KZ–1247-20.pdf

Прокрес далеководних траса 11.12.2020.

JN-OP-1596-20.pdf

JN-OP-1596-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Поправка енергетског аутотрансформатора 400/110 kV, 300 MVA у ТС Вишеград 09.12.2020.

JN-OP-934-20.pdf

JN-OP-934-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-934-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-934-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-934-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Санација стубова и темеља стубова 07.12.2020.

JN-KZ-1437-20.pdf

JN-KZ-1437-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка батерије 48 V за напајање ТК уређаја 04.12.2020.

JN-KZ-1604-20.pdf

JN-KZ-1604-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1604-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Израда елабората санације темеља СМ 18 на ДВ 110 kV ТС Тузла Центар - ТС Тузла 3 30.11.2020.

JN-KZ-1605-20.pdf

JN-KZ-1605-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1605-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Превоз запосленика у ОП Тузла 27.11.2020.

JN-OP-1586-20.pdf

JN-OP-1586-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка напонских мјерних трансформатора - ОП Бања Лука 24.11.2020.

JN-OP-1239-20.pdf

Набавка СДХ уређаја 18.11.2020.

JN-OP-933-20.pdf

JN-OP-933-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка робе: Помоћни релеји, опрема и материјал за мјерну и релејну технику за потребе Електропренос БиХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 17.11.2020.

JN-KZ-1435-20.pdf

JN-KZ-1435-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1435-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1435-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-KZ-1435-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Набавка ППЗ опреме 12.11.2020.

JN-KZ-1245-20.pdfСтрана 1 од 21| Сљедећа