Јавне набавке - тендери - архива


Страна 1 од 22| Сљедећа


Назив набавке
Рок за достављање понуда
Документа
Сервисирање возила Мерцедес Бенц Унимог 20.04.2021.

JN-KZ-379-21.pdf

JN-KZ-379-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Замјена погона регулационе склопке 19.04.2021.

JN-KZ-327-21.pdf

JN-KZ-327-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Грађевински радови на изградњи нових СН расплета у ТС Бања Лука 1 16.04.2021.

JN-KZ-323-21.pdf

JN-KZ-323-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка материјала потребног за рад лабораторије "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 02.04.2021.

JN-KZ-273-21.pdf

JN-KZ-273-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Физичко осигурање имовине и објеката у ОП Мостар 30.03.2021.

JN-OP-14-21.pdf

JN-OP-14-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка изградње ДВ 110 кV Сребреница – Љубовија 30.03.2021.
(нови термин)

JN-OP-1636-20.pdf

JN-OP-1636-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1636-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1636-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1636-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1636-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1636-20 Izmjena 3.pdf

JN-OP-1636-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1636-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1636-20 Izmjena 4.pdf

TD-JN- OP-1636-20 Precisceni tekst.pdf

JN-OP-1636-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Поправка теретног возила у ОП Тузла 25.03.2021.

JN-KZ-240-21.pdf

JN-KZ-240-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге физичког обезбјеђења пословног објекта Електропренос-а БиХ а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево-Теренска јединица Вишеград 10.03.2021.

JN-OP-1996-20.pdf

JN-OP-1996-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервисно одржавање возила за потребе Оперативног подручја Сарајево – Теренска јединица Вишеград 09.03.2021.

JN-KZ-1650-20.pdf

JN-KZ-1650-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Ремонт "MAGRINI" прекидача за потребе ОП Бања Лука 09.03.2021.

JN-OP-52-21.pdf

JN-OP-52-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

НАБАВКА УСЛУГЕ PREMIER SUPPORT 04.03.2021.

JN-OP-1603-20.pdf

JN-OP-1603-20 Odlukao izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка реконструкције ДВ 2x110 kV ХЕ Јабланица – Мостар 1/Мостар 2 04.03.2021.
(нови термин)

JN-OP-1621-20.pdf

JN-OP-1621-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1621-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1621-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1621-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1621-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1621-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1621-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1621-20 Izmjena 3.pdf

JN-OP-1621-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Надоградња SCADA система у ТС Босанско Грахово, ОП Бања Лука 02.03.2021.

JN-OP-1920-20.pdf

JN-OP-1920-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1920-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1920-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1920-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1920-20 Odluka o izboru po žalbi ponudjaca.pdf

JN-OP-1920-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набавка опреме и материјала за енергетске трансформаторе 26.02.2021.

JN-OP-1427-20.pdf

JN-OP-1427-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1427-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1427-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-1427-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1427-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1427-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Набавка протокол конвертора IEC101/IEC104 25.02.2021.

JN-KZ-2028-20.pdf

JN-KZ-2028-20 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-2028-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-2028-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-2028-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-2028-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуге одржавања хигијене пословних просторија за потребе „Електропреноса-Електропријеноса БиХ” а.д. Бања Лука Оперативно подручје Сарајево 25.02.2021.

JN-KZ-1997-20.pdf

JN-KZ-1997-20 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1997-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и уградња енергетског трансформатора 110/x кV, 20 МVА у ТС 110/x кV Нови Травник 24.02.2021.

JN-OP-1448-20.pdf

JN-OP-1448-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1448-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1448-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Прикључак ДВ 110 kV ТС Мостар 2 – ТС Столац у ТС 110/x kV Мостар 9 (Буна) 23.02.2021.

JN-KZ-2030-20.pdf

JN-KZ-2030-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и уградња енергетског трансформатора 110/x кV, 20 МVА у ТС 110/x кV Шамац 23.02.2021.

JN-OP-1449-20.pdf

JN-OP-1449-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1449-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1449-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1449-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x кV, 20 МVА у ТС 110/x кV Сарајево 1 23.02.2021.

JN-OP-1764-20.pdf

JN-OP-1764-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1764-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x кV, 20 МVА у ТС 110/x кV Живинице 23.02.2021.

JN-OP-1760-20.pdf

JN-OP-1760-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1760-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка изградње прикључног ДВ 2x110 kV за ТС 110/x kV Жепче 23.02.2021.
(нови термин)

JN-OP-1645-20.pdf

JN-OP-1645-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1645-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1645-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1645-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1645-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1645-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1645-20 Izmjena 3.pdf

JN-OP-1645-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x кV, 20 МVА у ТС 110/x кV Илијаш 1 22.02.2021.

JN-OP-1762-20.pdf

JN-OP-1762-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1762-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка изградње ТС 110/x кV Илијаш 1 22.02.2021.

JN-OP-1761-20.pdf

JN-OP-1761-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1761-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1761-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1761-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1761-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1761-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1761-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x кV, 20 МVА у ТС 110/x кV Хаџићи 19.02.2021.

JN-OP-1641-20.pdf

JN-OP-1641-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1641-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка реконструкције и проширења ТС 110/x кV Хаџићи 19.02.2021.

JN-OP-1639-20.pdf

JN-OP-1639-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1639-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1639-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1639-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Бања Лука 9 19.02.2021.

JN-OP-1627-20.pdf

JN-OP-1627-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1627-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Отпорник звјездишта 35 kV трансформатора у ТС Зворник 18.02.2021.

JN-OP-8-21.pdf

JN-OP-8-21 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-8-21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка реконструкције ТС 110/x кV Сарајево 1 18.02.2021.

JN-OP-1763-20.pdf

JN-OP-1763-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1763-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1763-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка изградње ТС 110/x кV Живинице 18.02.2021.

JN-OP-1759-20.pdf

JN-OP-1759-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1759-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1759-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1759-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1759-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1759-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1759-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1759-20 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1759-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1759-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1759-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1759-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1759-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Грачаница 18.02.2021.

JN-OP-1637-20.pdf

JN-OP-1637-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1637-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Бања Лука 3 17.02.2021.

JN-OP-1446-20.pdf

JN-OP-1446-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1446-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Јелах 17.02.2021.

JN-OP-1635-20.pdf

JN-OP-1635-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1635-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1635-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1635-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Назив набавке: Прекидачи 35 kV за ТС Зеница 4 17.02.2021.
(нови термин)

JN-OP-1599-20 .pdf

JN-OP-1599-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1599-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1599-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1599-20 Obavjestenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-1599-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1599-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1599-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Велика ревизија прекидача произвођача Алстом (220 kV) и Сиеменс (110 kV) 17.02.2021.
(нови термин)

JN-OP-1606-20.pdf

JN-OP-1606-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1606-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1606-20 Obavještenje o odgađanju postupka JN.pdf

JN-OP-1606-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1606-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

JN-OP-1606-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набава изградње далековода ДВ 110 kV Мостар 4 - Мостар 9 16.02.2021.

JN-OP-1623-20.pdf

JN-OP-1623-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1623-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1623-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1623-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1623-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1623-20 Izmjena 3.pdf

JN-OP-1623-20 Izmjena 4.pdf

JN-OP-1623-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Сервисирање возила Мерцедес Бенц Унимог 15.02.2021.

JN-KZ-2033-20.pdf

JN-KZ-2033-20 Odluka o poništeanju postupka JN.pdf

Набавка и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 40 MVA у ТС 110/x kV Маглај 12.02.2021.

JN-OP-1447-20.pdf

JN-OP-1447-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1447-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1447-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1447-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1447-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка изградње ТС 110/x kV Јелах са прикључним ДВ 12.02.2021.

JN-OP-1622-20.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 13.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 14.pdf

JN-OP-1622-20 Pojašnjenje 15.pdf

TS Jelah - jednopolna sema.pdf

TS Jelah-dispozicija.pdf

JN-OP-1622-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка реконструкције ТС 110/x kV Грачаница 12.02.2021.

JN-OP-1638-20.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 13.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 14.pdf

JN-OP-1638-20 Pojašnjenje 15.pdf

5_DISPOZICIJA_SN.pdf

4_TS GRACANICA_NAKON REKONSTRUKCIJE.pdf

3_BLOK SHEMA_SN.pdf

2_TS GRACANICA_PRIJE REKONSTRUKCIJE.pdf

1_TS GRACANICA_DISPOZICIJA.pdf

JN-OP-1638-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Санација уземљивача стубова 10.02.2021.

JN-OP-2005-20.pdf

JN-OP-2005-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Техничко извиђање на дионици СМ 40 – СМ 42 на ДВ 110 kV ТС Сребреница – ТС Зворник 08.02.2021.

JN-KZ-1995-20.pdf

Набава и уградња енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Неум 05.02.2021.

JN-OP-1647-20.pdf

JN-OP-1647-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1647-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1647-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1647-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1647-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Поправка енергетског трансформатора из ТС Мостар 4 03.02.2021.

JN-OP-1423-20.pdf

JN-OP-1423-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1423-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1423-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Материјали и резервни дијелови за SCADA систем 02.02.2021.

JN-KZ-2029-20.pdf

JN-KZ-2029-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука енергетског трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Требиње 1 02.02.2021.

JN-OP-1442-20.pdf

JN-OP-1442-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1442-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1442-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1442-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набава и уградња два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Широки Бријег 02.02.2021.
(нови термин)

JN-OP-1450-20.pdf

JN-OP-1450-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1450-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1450-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1450-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1450-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набавка енергетског трансформатора 220/110/x kV, 150 MVA у ТС Мостар 4 (Чуле) 28.01.2021.
(нови термин)

JN-OP-292-20.pdf

JN-OP-292-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-292-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-292-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-292-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-292-20 Izmjena 2.pdf

JN-OP-292-20 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-292-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-292-20 Obavještenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-292-20 Izmjena 3.pdf

JN-OP-292-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka javne nabavke.pdf

JN-OP-292-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-292-20 Izmjena 4.pdf

JN-OP-292-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка мјерних трансформатора и резервних дијелова 26.01.2021.

JN-KZ-1430-20.pdf

JN-KZ-1430-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1430-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка средњенапонских (СН) ћелија 10 kV за ТС Требиње 25.01.2021.
(нови термин)

JN-OP-1431-20.pdf

JN-OP-1431-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1431-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1431-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1431-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1431-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Уређаји помоћног напајања: исправљачи 220 VDC 22.01.2021.

JN-OP-1652-20.pdf

JN-OP-1652-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1652-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Транспорт трансформатора и опреме (оквирни споразум 1 година) 21.01.2021.

JN-OP-1654-20.pdf

JN-OP-1654-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка одводника пренапона 20.01.2021.
(нови термин)

JN-OP-1428-20.pdf

JN-OP-1428-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1428-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1428-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1428-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Набава уређаја релејне заштите у ОП Мостар 19.01.2021.

JN-OP-1593-20.pdf

JN-OP-1593-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1593-20 Oduka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка и испорука два енергетска трансформатора 110/x kV, 20 MVA у ТС 110/x kV Жељуша. 19.01.2021.

JN-OP-1440-20.pdf

JN-OP-1440-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1440-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1440-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-1440-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1440-20 Odluka o otkazivanju postupka JN.pdf

Набава изградње ТС 110/x kV Мостар 10 (Жељуша) с прикључним далеководом 18.01.2021.
(нови термин)

JN-OP-1441-20.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-1441-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 13.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 14.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 15.pdf

JN-OP-1441-20 Pojašnjenje 16.pdf

JN-OP-1441-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набава услуге Сервис уређаја SF6 гаса WIKA ГА11 15.01.2021.

JN-KZ-1820-20.pdf

Набавка санације уземљивача стубова на ДВ 110 kV Мркоњић Град - Шипово 15.01.2021.

JN-KZ-1966-20.pdf

JN-OP-1966-20 Pojašnjenje 1.pdf

Набавка лабораторијског уређаја за екстракцију и анализу гасова растворених у трансформаторском уљу 29.12.2020.

JN-OP-1598-20.pdf

JN-OP-1598-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка антикорозивне заштите стубова 28.12.2020.

JN-OP-1472-20.pdf

JN-OP-1472-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1472-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка резервних дијелова за прекидаче и растављаче 22.12.2020.

JN-OP-1240-20.pdf

JN-OP-1240-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1240-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1240-20 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1240-20 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1240-20 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-1240-20 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1240-20 Odluka o ponistenju postupka JN za LOT 1.pdf

JN-OP-1240-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-1240-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 5.pdf

JN-OP-1240-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 7.pdf

JN-OP-1240-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-1240-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

JN-OP-1240-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6.pdf

JN-OP-1240-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8.pdf

Набавка алата, инструмената и спојне опреме 16.12.2020.

JN-KZ-1591-20.pdf

JN-OP-1591-20 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

JN-KZ-1591-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

Назив набавке: Акумулаторске батерије за РП Мостар 3 14.12.2020.

JN-KZ-1651-20.pdf

JN-KZ-1651-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1651-20 Pojašnjenje 2.pdf

JN-KZ-1651-20 Pojašnjenje 3.pdf

Набавка браварског, спојног и ситног потрошног материјала 02.12.2020.

JN-OP-1241-20.pdf

JN-OP-1241-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1241-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-OP-1241-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-OP-1241-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-OP-1241-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

Набавка робе: Каблови, кабловска опрема и Cu профили 01.12.2020.

JN-KZ-1434-20.pdf

JN-KZ-1434-20 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-1434-20 Izmjena 1.pdf

JN-KZ-1434-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка уређаја релејне заштите и резервних картица 26.11.2020.

JN-OP-1432-20.pdf

JN-OP-1432-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-1432-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-1432-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1432-20 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

Набавка енергетског трансформатора 400/110/x kV, 300/300/100 MVA за ТС Вишеград 18.11.2020.
(нови термин)

JN-OP-1891-19.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-1891-19 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Izmjena 1.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Izmjena 2.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Nova tenderska dokumentacija.pdf

JN-OP-1891-19 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka .pdf

JN-OP-1891-19 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-1891-19 Izmjena 1 nove TD.pdf

JN-OP-1891-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Набавка услуга прегледа и испитивања ППЗ опреме 12.11.2020.

JN-KZ-1248-20.pdf

JN-KZ-1248-20 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka.pdf

JN-KZ-1248-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1.pdf

JN-KZ-1248-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdf

JN-KZ-1248-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3.pdf

JN-KZ-1248-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4.pdf

НАБАВКА ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА 24.06.2020.

JN-OP-223-20.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 1.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 2.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 3.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 4.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 5.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 6.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT 7.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 4.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o ponistenju postupka JN LOT 5.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 4.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 5.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 1.pdf

JN-OP-223-20 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 2.pdf

JN-OP-223-20 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.pdfСтрана 1 од 22| Сљедећа