• image01

  Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система

 • image02

  Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја

 • image03

  Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план

 • image04

  Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије

Најновије вијести

Бања Лука, 27.05.2021.

На основу члана 17. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број:39/14), Одлуке Управног одбора „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: УО-10-5/2021 од 11.02.2021. године, члана 8. став 1. и члана 26. Пословника о раду Управе, Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управа „Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 136. сједници одржаној дана, 26.05.2021. године, доноси ОДЛУКУ...

Бања Лука, 25.05.2021.

На основу члана 27. став 2. тачка е) алинеја друга Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 35/04,76/09 и 20/14), члана 10. став 1. Правилника о јавним набавкама "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, Управни одбор "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 55. сједници одржаној дана, 19.05.2021. године, доноси ОДЛУКУ да се усваја дио Плана набавки "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за 2021. годину, за област рада и одржавања преносне мреже за 2021. годину....

Бања Лука, 24.05.2021.

Образац праћења реализације уговора / оквирног споразума на дан 10.05.2021. године...