Vijesti

Odluka o pokretanju postupaka javnih nabava
Banja Luka, 17.10.2019.
Uprava Kompanije na 110. sjednici održanoj dana, 16.10.2019. godine, donijela je Odluku U-77-7/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.