Vijesti

Odluka o pokretanju postupaka javnih nabava
Banja Luka, 04.09.2019.
Uprava Kompanije na 108. sjednici održanoj dana, 03.09.2019. godine, donijela je Odluku U-66-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.