Vijesti

Odluka o pokretanju postupaka javnih nabava
Banja Luka, 12.07.2019.
Uprava Kompanije na 107. sjednici održanoj dana, 10.07.2019. godine, donijela je Odluku U-47-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.