Vijesti

Odluka o pokretanju postupka javne nabave
Banja Luka, 14.06.2019.
Uprava Kompanije na 106. sjednici održanoj dana, 14.06.2019. godine, donijela je Odluku U-42-4/2019 o pokretanju postupka javne nabave...