Vijesti

Odluka o pokretanju postupaka javnih nabava
Banja Luka, 24.05.2019.
Uprava Kompanije na 105. sjednici održanoj dana, 21.05.2019. godine, donijela je Odluku U-33-4/2019 o pokretanju postupaka javnih nabava.